Skocz do zawartości


solarium


wróć do serwisu Księgowość 11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Jolcia

Guest_Jolcia
 • Goście

Napisano 24 sierpień 2006 - 16:47

witam, Mam pytanko: jak nalepiej rozliczać działalność gospodarczą - zakład w ktorym są 2/3 łóżka (solarium).Chodzi mi o to czy ksiązką przychodów i rozchodów czy ryczałtem czy jak ??? Pomóżcie proszę!

#2 Guest_pigwa

Guest_pigwa
 • Goście

Napisano 25 sierpień 2006 - 14:37

Jeśli nie będziesz osiągała wysokich przychodów to możebyć ryczałt, natomiast jeśłi przewidujesz że będziesz ponosić dużo kosztów na tą działalność oraz ośiągać znaczne przychody to bym była za PKPiR bo jest możliwość pomniejszenia swoich przychodów o poniesione koszty. W ryczałcie płacisz podatek od przychodu i nie masz możliwość odliczania poniesionych kosztów. przedstawiam ci troszkę informaci na temat ryczałtu i PKiP może ci pomogą:(informacja ze stronki www.niepełnosprawni.info2. RyczałtByć czy nie być ryczałtowcem?Wszystko zależy od charakteru twojej działalności. Ryczałtowcem opłaca się być, gdy w cenie twojego produktu (usługi) znaczny procent stanowi twój wkład niematerialny (technologia, wiedza, robocizna własna). Przy dużym udziale w cenie wyrobu lub usługi kosztów materiałów, surowców, towarów, transportu, robocizny najemnej czy też kosztów ogólnych firmy, przejdź raczej na opodatkowanie na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), o którym później.Kto nie może być ryczałtowcem?Ktoś, kto prowadzi działalność opodatkowaną kartą podatkową (chyba że sam zdecyduje się przejść na opodatkowanie ryczałtem).Prowadzi aptekę, lombard, kantor.Wykonuje wolny zawód (prawnik, ekonomista, inżynier, architekt, technik budowlany, geodeta, rzecznik patentowy, tłumacz, księgowy, makler, doradca podatkowy).Wytwórca wyrobów oakcyzowanych, (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii).Świadczący usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (na przykład biura matrynialne, wróżbici, astrologowie, działalność w zakresie usług towarzyskich, z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów).Ten, kto w 2002 r. przekroczył przychód 250 000 euro.Stawki ryczałtu:20 proc.Z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, dla których dopuszczone zostało opodatkowanie ryczałtu: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek i nauczycieli udzielających korepetycji.20 proc.Z przychodów z najmu prowadzonego prze osobę fizyczną, niewykonującą jednocześnie innej działalności gospodarczej, po przekroczeniu z tego tytułu kwoty 4000 euro przychodu.17 proc.Usługi: pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarskie, noclegowe, magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych, parkingowe, pilotowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, organizowania i pośrednictwa turystycznego, obsługi centrali wzywania radiotaxi oraz usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka, pośrednictwo, administrowanie nieruchomością, usługi wynajmu samochodu, maszyn i sprzętu, usługi przetwarzania danych, zarządzanie i konserwacja systemów komputerowych, usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, usługi związane z Internetem.8,5 proc.z działalności usługowej z wyłączeniem usług budowlanych i transportu samochodowego (powyżej 2 ton),ze sprzedaży alkoholu w gastronomii powyżej 1,5 proc.,w komisie wyrobów z materiałów zleceniodawcy,z przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,z mycia okien,ze sprzątania tradycyjnego i specjalistycznego,z czyszczenia pieców i kominów.5,5 proc.z wszelkiej działalności wytwórczej,z usług budowlanych i transportu samochodowego powyżej 2 ton,od prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, znaczków opłaty skarbowej, żetonów i kart magnetycznych do automatów.3 proc.z działalności handlowej (również handel alkoholem),z działalności gastronomicznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (powyżej 1,5 proc.),z usług związanych z produkcją zwierzęcą (chów, hodowla zwierząt, usługi weterynaryjne),z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów z ryb),inne.Rachunkowość ryczałtowca:Niestety, musisz prowadzić ewidencję przychodów, gdzie odnotowujesz daty uzyskania przychodów, numer faktury, rachunku (lub podobnego dowodu), kwotę przychodu z podziałem wg stawek: (20 proc., 17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc.).Jeśli jesteś vatowcem - musisz prowadzić ewidencję zakupów sprzedaży VAT, jeśli nie płacisz VAT - prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla potrzeb uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT.Zobowiązany jesteś do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przechowywania dowodów zakupów towarów.Pamiętaj, że fiskusa nie interesują twoje koszty. Wychodzi on z założenia, że ten system zdopinguje, a właściwie zmusi cię do ich pomniejszenia, bowiem ryczałt zapłacisz od określonego przychodu taki sam, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiesz. Analizuj ilość surowca, jaki zużywasz, przebieg twojego samochodu, rachunki za ogrzewanie, za telefon.Nie musisz robić codziennie wpisów do ewidencji. Wystarczy, że w ciągu miesiąca będziesz gromadzić chronologicznie wystawione rachunki, faktury i dowody wewnętrzne. Do ewidencji wpisać musisz je w porządku chronologicznym, najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ewidencję może za ciebie prowadzić biuro rachunkowe, ale to kosztuje! Musisz jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu 7 dni.Uwaga!Ryczałtowcy nie mogą odliczać poniesionych kosztów, ale mogą dokonywać w trakcie roku odliczeń od przychodu:składki na ubezpieczenie społeczne własne oraz osób współpracujących,darowizn (z wyjątkiem darowizn dla osób fizycznych),składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa,strat w latach ubiegłych (częściowo),wydatków na cele rehabilitacyjne,zwrotów niezależnie pobranych emerytur, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego,wydatków na kontynuacje budowy ("stara" ulga budowlana),wydatków na spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych nowej ulgi mieszkaniowej.Odliczamy od ryczałtu:- składki na ubezpieczenie społeczne,- remont domu lub mieszkania (3-letnia ulga).W 2005 r. jest tylko tyle odliczeń.Sposób płacenia podatkuZryczałtowany podatek dochodowy odliczasz z ewidencji po zakończeniu miesiąca.Po pomniejszeniu go o odliczoną część zapłaconej składki zdrowotnej (swojej oraz osoby współpracującej), wpłacasz na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień - do 31 stycznia, czyli w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28.Ryczałt musi być wpłacany gotówką, ale możesz to oczywiście zrobić za pośrednictwem poczty lub banku.Pamiętaj, że na poczcie zapłaty gotówką możesz dokonać do 20. następnego miesiąca, w banku natomiast w takim terminie, by 20. bank mógł już obciążyć twoje konto, bowiem dniem wpłaty jest dzień obciążenia konta.Złożenie polecenia przelewu po południu skutkuje najczęściej obciążeniem konta dopiero następnego dnia albo w najbliższym dniu roboczym.Ważne!Ryczałtowcem nie może być osoba, która była (lub jest) zatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać takie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała w ramach stosunku pracy na rzecz byłego (lub obecnego) pracodawcy.Rozliczanie się za pomocą ryczałtu wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem.3. Zasady ogólne, czyli książka przychodów i rozchodówJest to podstawowa forma opodatkowania - jeśli ktoś przed rozpoczęciem działalności nie złoży wniosku o opodatkowanie kartą podatkową bądź oświadczenia o wyborze ryczałtu, musi się rozliczać właśnie w ten sposób.Podatek płaci się w tym przypadku od faktycznego uzyskanego dochodu.Aby uzyskać dochód, trzeba od przychodów z działalności odjąć koszty jej prowadzenia (związane z nią wydatki).Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochódDlatego wszystkie przychody i koszty należy wykazywać w specjalnej ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów. Przy działalności o większych rozmiarach - jeśli przychody przekroczą co najmniej 800 000 euro - konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.O zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi pisemnie poinformować urząd skarbowy, właściwy dla jej miejsca zamieszkania, w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia. Oprócz księgi przychodów i rozchodów trzeba też prowadzić inne ewidencje do celów podatkowych, m.in.: ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję sprzedaży, karty pracowników. O ich założeniu nie trzeba informować urzędu.Przychodem przedsiębiorcy jest kwota należna za sprzedaż towarów, produktów i usług u podatników VAT, pomniejszona o VAT należny.Przychód powstaje w momencie sprzedaży towaru bądź usługi (wystawienie faktury), niezależnie od tego, czy kontrahent rzeczywiście podatnikowi zapłacił (niestety!).Do przychodów zalicza się również inne świadczenia nieodpłatne, otrzymane subwencje i dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, otrzymane kary umowne, przychody ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątku firmy (np. samochód) odszkodowania za szkody powstałe w tym majątku.Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia - powstania lub zwiększenia - przychodów (z wyjątkiem takich, które zostały wyraźnie wymienione w ustawie jako niezaliczone do tych kosztów).Kosztami dla celów podatkowych są więc m.in.: wydatki na zakup towarów, eksploatacja samochodów wykorzystywanych w tej działalności, wynagrodzenie pracowników, niektóre podatki (od nieruchomości, środków transportowych, akcyza), rachunki telefoniczne, za prąd, wydatki na reklamy, zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych.Jeśli przychody są większe niż koszty, powstaje dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji - gdy koszty przewyższają przychody - powstaje strata. Podatku wówczas się nie płaci, a stratę można odliczyć w ciągu następnych pięciu lat od uzyskania w tych latach dochodu z działalności gospodarczej (z tym, że odliczanie w żadnym roku nie może być wyższe niż 50 proc. straty).W trakcie roku trzeba samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego (do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 20. grudnia w wysokości zaliczki za listopad).Trzeba też składać deklarację na zaliczkę miesięczną na formularzu PIT-5. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje jednak dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności pomniejszony o niektóre odliczenia m.in. składki ZUS, darowizny, ulgi rehabilitacyjne) przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2005 r. jest to 2790 zł). Dopóki podstawa opodatkowania jest niższa od tej kwoty, dopóty nie składa się deklaracji PIT-5. Po zakończeniu roku, w terminie do 30 kwietnia, należy złożyć zeznania roczne na odpowiednim formularzu.Do tej pory stawka podatku wynosiła 19 proc., 30 proc. lub 40 proc. (w zależności od dochodu). Od 2005 r. pojawia się 50 proc., ale wszystko wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje zbyt późny termin wprowadzenia tej stawki.Od 2004 r. pojawiła się nowa, rewelacyjna możliwość dla prowadzących działalność na tzw. książce przychodów i rozchodów.Otóż osoby te mają wybór między dotychczasowym sposobem opodatkowania a liniową stawką 19 proc.Prawa do 19-procentowego liniowego PIT, nie będą mieli ci, którzy chcieliby świadczyć swoje usługi dla byłego pracodawcy, który zatrudniał ich w 2004 r. Ma to zapobiec przechodzeniu na samozatrudnieniei rejestrowanie jednoosobowych firm przez osoby dobrze zarabiające, po to, by uniknąć płacenia podatku według stawek 30 i 40 proc.19 proc. nie zawsze korzystneWiększość firm osiąga dochody, które mieszczą się w przedziale podlegającym 19-proc. stawce. W rzeczywistości przedsiębiorcy ci płacą niższy podatek, gdyż korzystają z różnych ulg. W przypadku przejścia na nowy 19-procentowy podatek liniowy nie będzie można korzystać z ulg. Oprócz tego, wielu przedsiębiorców korzystało z możliwości wspólnego z małżonkiem rozliczania podatku dochodowego.Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybiorą 19-procentowy podatek, pozbawią się również prawa do wspólnego opodatkowania.Przykład rozliczania się według zasad ogólnych:Jan P. prowadzi sklep. Jego przychodem są przychody ze sprzedaży towarów. Sklep mieści się w jego domu, do transportu używa samochodu.To co Jan P. zarobi na sprzedaży, to jego przychód. Od przychodu odejmuje koszty jego uzyskania. Będzie to m.in. koszt utrzymania lokalu, opłaty za prąd, wodę, czynsz, ubezpieczenie - więcej na ten temat - poniżej (telefon, płaca pracownika, koszt eksploatacji samochodu).Trzeba pamiętać, że koszty muszą mieć związek z uzyskaniem przychodu, nie mogą być "wydumane".Zatem przychód - koszty = dochódMasz wybór - opodatkowanie wg stawek 19-, 30-, 40-proc. + ulgi i wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub stawka podatku 19-proc. bez ulg i wspólnego rozliczania się z małżonkiem.Wybór należy do ciebie.Podatki to nie wszystko> bhpGdy zatrudniasz pracowników, musisz w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, właściwego dla twojego rejonu działania.Pracodawca odpowiedzialny jest osobiście za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, za stan i jakość obiektów budowlanych, stosowanych maszyn (szczegóły w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczególnych przepisów bhp- Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm. - ostatnia weszła w życie 29 czerwca 2003 r.).Pracodawca musi przeszkolić pracowników. Oni zaś zobowiązani są do udziału w szkoleniach, stosowania odpowiednich środków ochronnych, a także wykonywania badań kontrolnych.Inspektor PIP ma ogromne uprawnienia. W przypadku kontroli dyskusja jest w zasadzie zbędna. Bądź uprzejmy i wyraź zgodę na wykonanie wszystkich jego dodatkowych zleceń.Brak odzieży i obuwia roboczego, w szczególności ochronnego, brak zabezpieczeń na poszczególnych stanowiskach zalicza się do poważnych wykroczeń.> SanepidWymagania sanitarne dzielą się na ogólne i szczegółowe. Ogólne obowiązują wszystkich użytkowników i dotyczą np. odprowadzania ścieków, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia czy wysokości pomieszczeń.Przepisów branżowych jest bardzo wiele i są one różne dla poszczególnych branż. Inne dotyczą np. obiektów związanych z produkcją lub sprzedażą żywności, inne- gabinetów lekarskich, hoteli, aptek.We wszystkich obiektach związanych z produkcją i obrotem żywnością trzeba wdrażać HACCP system - analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny. Jeśli właściciel firmy słabo orientuje się w przepisach i nie potrafi projektować, powinien zatrudnić specjalistę.Projekt musi zaopiniować specjalista. Może to być zgoda rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych lub powiatowej stacji Sanepidu. Rzeczoznawcy sanitarni, jak i zajmujący się bhp czy pożarnictwem są drożsi, ale ich opinie można uzyskać szybciej niż w odpowiedniej instytucji.Na przykład, jeżeli pozwolenie w Sanepidzie kosztuje 100 zł, to u specjalisty 200 zł, ale w urzędzie trzeba czekać 2 tygodnie, a u rzeczoznawcy można to załatwić w ciągu paru dni.> Straż pożarnaZ rzeczoznawcą od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych trzeba uzgodnić projekt budowlany i dostosowanie obiektu do nowych celów.Projekty uzgadnia się w oparciu o dane od projektanta. Rzeczoznawca w ciągu 14 dni musi wysłać je do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.Nie zapomnij też o ubezpieczeniu firmy!Działalność gospodarcza w mieszkaniuJeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w mieszkaniu, koszty związane ze zużywaniem energii, wody, gazu, telefonu można uwzględnić przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane i możliwe będzie wykazanie, iż rzeczywiście służyły celom firmy.Podatkową korzyść z rozliczania tych wydatków odnieść mogą oczywiście te osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych (tj. prowadzą księgę przychodów i rozchodów). Ci, którzy wybrali kartę podatkową lub ryczałt - w ogóle nie ustalają kosztów swej działalności. Nie mogą ich więc w żaden sposób uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym.a) czynsz (to koszt tylko w części)Najprostszą formą oszacowania wydatków, takich jak: czynsz, zużycie energii, wody, gazu jest rozliczanie ich w stosunku do powierzchni, np. gdy powierzchnia domu ma 100 m2 z tego 25 m2, czyli 1/4 jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, to kosztem uzyskania przychodu będzie proporcjonalnie 1/4 wydatków poniesionych na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz itp.).Należy w tym celu sporządzić tzw. dowód wewnętrzny. Sporządza się go na podstawie faktury, książeczki opłat czynszowych (lub innych dokumentów).Uwzględnia się na nich opłaty tylko w części przypadającej na działalność gospodarczą. Na dowodzie należy podać przedmiot operacji gospodarczej (rodzaj wydatku), wysokość kosztu, opatrzyć go datą i podpisem. Najlepiej podać też od razu sposób ustalenia wysokości wydatku.Dokumenty będące podstawą sporządzenia dowodu wewnętrznego trzeba przechowywać z innymi dowodami poniesienia wydatków.Niestety, w tej beczce miodu, jest łyżka dziegciu.Od części domu (mieszkania) zajętego na działalność gospodarczą trzeba płacić podatek od nieruchomości według wielokrotnie wyższych stawek niż dla lokali mieszkalnych. Na przykład podatek w przypadku mieszkań wynosi 0,51 zł za m2, o tyle dla tych zajętych na działalność gospodarczą wzrasta do 17,98 zł za 1 m2. O rozpoczęciu działalności w mieszkaniu należy poinformować gminę, która wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości, ale można go zaliczyć w koszty firmy.:) wyposażenie firmyProwadząc działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, trzeba nauczyć się precyzyjnie rozdzielać wydatki firmowe od wydatków prywatnych. Tylko związane ściśle z działalnością gospodarczą i mające na celu powstanie lub zwiększenie przychodu z tej działalności będą kosztami jego uzyskania.Nie można wliczać w koszty firmy wydatków osobistych: mebli, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego, innych elementów wyposażenia mieszkania.Niekiedy jednak zdarza się, że np. sprzęt AGD czy RTV jest potrzebny do celów prowadzonej działalności. Kupując go na potrzeby firmy, trzeba pamiętać o wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych (o ile okres jego uzyskania będzie dłuższy niż 1 rok i cena wyższa niż 3500 zł) lub o wpisaniu go do ewidencji wyposażenia. Wyposażenie to nie może się znajdować w innych pomieszczeniach niż przeznaczone na działalność gospodarczą i nie może być wykorzystywane na potrzeby osobiste.c) telefon prywatny na cele służboweJeśli załatwiamy sprawy służbowe za pomocą domowego telefonu, kwoty jego używania możemy zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. Jednak nie w całości, ale w odpowiedniej części, bo telefon służy też do prywatnych celów domowników.Niektóre urzędy skarbowe nie kwestionują ustalania kosztów służbowych rozmów.W formie szacunkowej podatnik określa, że np. 80 proc. połączeń w danym miesiącu to połączenia służbowe i według tego klucza ustala wysokość kosztów.W innych urzędach żądają billingów potwierdzających odbycie rozmów z kontrahentem. Niewątpliwie lepiej jest ustalić koszt połączeń na podstawie wydruku odbytych rozmów. Wówczas istnieje dokument potwierdzający, że te rozmowy się odbyły - ich faktyczny koszt można ustalić bardziej precyzyjnie.Jeszcze więcej wątpliwości dotyczy zaliczania do kosztów abonamentu telefonicznego. Organy podatkowe często kwestionują tę pozycję kosztów, twierdząc, że telefon domowy służy głównie kontaktom prywatnym, a abonament musi być opłacany bez względu na to, czy działalność jest w mieszkaniu prowadzona, czy nie.Jeżeli przedsiębiorca dysponuje w domu drugim telefonem (oddzielną linią telefoniczną), wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, nie ma takich problemów. Całość abonamentu i kosztów rozmów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.d) remont w kosztyKosztem uzyskania przychodów będą natomiast wydatki poniesione na remont pomieszczeń zajmowanych na działalność gospodarczą.Roboty remontowe pozwalają na utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, umożliwiającym dalszą eksploatację. Mogą polegać, np. na: naprawie, odnowieniu, wymianie pewnych elementów, instalacji.Do robót remontowych można zaliczyć też: wymianę drzwi, okien, parapetów, zbicie i odtworzenie tynków, zerwanie starych posadzek i położenie nowych, wymianę urządzeń sanitarnych, naprawę kotłowni, demontaż i montaż nowych instalacji.Te wydatki mogą być odliczane, o ile nie zostały wcześniej uwzględnione w uldze remontowej.

#3 Guest_Kutrzeba

Guest_Kutrzeba
 • Goście

Napisano 17 październik 2008 - 13:59

Mam pytanie co do stawki amortyzacyjnej na solar.Pomoze ktos?

#4 Guest_frytka

Guest_frytka
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 17:04

od 5 lat mam własne solarium, oprócz tego mam jeszcze studio paznokci na bielanach. 10 łóżek i 4 tuby no i 4 pracownice i zaarabiam ponad 8 tysi. jak na mnie to nie żle............ polecam. najpierw miałam 2 łóżka a z 2 zrobiło się 12.

#5 Guest_dziwka

Guest_dziwka
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 17:06

kiedyś za dupe mi płacono teraz zaprace w solarium mam 2 tys wiec cos sie zmienilo hehehehe

#6 Guest_polecam wam założenie butika

Guest_polecam wam założenie butika
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 17:09

jestem z warszawy i mam 4 salony, nie wyrabiam, szukam kogos do pracy wypłata miesieczna 5 tuys. od 10 do 22 pn pt a soboty od 12 d 23

#7 Guest_milena

Guest_milena
 • Goście

Napisano 10 czerwiec 2009 - 08:07

Pracowalam kiedys kilka msc w solarium i b.lubilam taka prace,dodatkowo jestem wizazysta/stylista z siedmioletnim doswiadczeniem.Bardzo chcialabym znowu wrocic do solarium,jesli ktos wie o ciekawej pracy i godnej placy,to b.prosze o kontakt.Praca oczywiscie w Wawie.KONTAKT: milena0307@op.pl

#8 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2009 - 16:14

witam. mam pytanie. czy pracodawca ma obowiazek zapłacic dodatkowe wynagrodzenie pracownikom za to ze sprzataja po firmie remontowej ktora zostawiła syf po sobie i nie posprzatała??

#9 Guest_kasia

Guest_kasia
 • Goście

Napisano 18 listopad 2010 - 21:35

Witam!Mam pytanie od sierpnia mam własną działalność gospodarczą czyli sklep internetowy i jestem ryczałtowcem Czy mogę założyć solarium podciągając to pod ten poprzedni interes czy muszę zakładać jeszcze jedna działalność gospodarcza i osobno płacić ZUS i podatek?? Proszę o pomoc i odpowiedz z góry dziękuje Pozdrawiam

#10 Guest_Marta

Guest_Marta
 • Goście

Napisano 19 październik 2011 - 18:06

Witam chcę otworzyć swoje solarium czy moze ktoś mi doradzić czy musze mieć kase fiskalną i jak jest z tym ryczałtem i książką przychodów oraz rozchodów. Co jest lepsze?

#11 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 listopad 2017 - 12:51

witam. mam pytanie. czy pracodawca ma obowiazek zapłacic dodatkowe wynagrodzenie pracownikom za to ze sprzataja po firmie remontowej ktora zostawiła syf po sobie i nie posprzatała??#12 Maldi

Maldi

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 21 listopad 2017 - 07:16

Na solaria to generalnie trzeba uważać, ponieważ łatwiej można nabawić się na przykład czerniaka

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy