Skocz do zawartości


czy należy sie dzień wolny na badania okresowe


53 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-klamot.pl

Guest_-praw-klamot.pl
 • Goście

Napisano 05 luty 2010 - 19:47

Ja mam takie pytanie czy należy się dzień wolny na badania okresowe i czy może mię pracodawca sprawdzać kiedy skończyłem badania? Dla tego pracodawca chciał mi wstawić nn i zwolnić karnie czy też może to zrobić ?

#2 Guest_-praw-wiewiorka

Guest_-praw-wiewiorka
 • Goście

Napisano 05 luty 2010 - 20:01

Kodeks Pracy – Profilaktyczna ochrona zdrowia mowi:
CYTATArt.229
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

#3 Guest_-praw-wanda.ksiazek

Guest_-praw-wanda.ksiazek
 • Goście

Napisano 05 luty 2010 - 21:19

CYTAT(klamot.pl @ 5.02.2010, 18:47) Ja mam takie pytanie czy należy się dzień wolny na badania okresowe i czy może mię pracodawca sprawdzać kiedy skończyłem badania? Dla tego pracodawca chciał mi wstawić nn i zwolnić karnie czy też może to zrobić ?

W dokumentach wewnątrzzakładowych (np. Regulamin pracy) powinna ta kwestia być jednoznacznie określona. Powinno być podane na jak długo pracownik może być zwolniony z części dnia pracy w celu wykonania badań okresowych. Przykładowo może to być dwa razy po 4 godziny. W jednym dniu pracownik na pewno nie zrobi badań laboratoryjnych wraz z wynikami.

Termin pójścia na badania okresowe powinien być zawsze uzgodniony z bezpośrednim przełożonym.

#4 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
 • Goście

Napisano 06 luty 2010 - 19:57

CYTAT(wanda.ksiazek @ 5.02.2010, 20:19) W jednym dniu pracownik na pewno nie zrobi badań laboratoryjnych wraz z wynikami.

Zrobi.
Choc nie zawsze pewnie.
Poza tym - nie ma czegos takiego jak wolny dzien na badania lekarskie profilaktyczne. Owszem, pracownik moze wykonac je w czasie pracy, ale - jesli zdąży "uwinąć" się z tym np. w ciągu 4 godzin to nic nie stoi na przeszkodzie, zeby wrocił do pracy (jesli badnaia robione są w tej samej miejscowosci). A nawet powinien wrocic.

#5 Guest_-praw-wanda.ksiazek

Guest_-praw-wanda.ksiazek
 • Goście

Napisano 08 luty 2010 - 08:51

CYTAT(Ewania @ 6.02.2010, 18:57) Zrobi.
Choc nie zawsze pewnie.
Poza tym - nie ma czegos takiego jak wolny dzien na badania lekarskie profilaktyczne. Owszem, pracownik moze wykonac je w czasie pracy, ale - jesli zdąży "uwinąć" się z tym np. w ciągu 4 godzin to nic nie stoi na przeszkodzie, zeby wrocił do pracy (jesli badnaia robione są w tej samej miejscowosci). A nawet powinien wrocic.


W ciągu 4 godzin w jednym dniu pracownik na pewno nie zdąży zrobić wszystkich badań okresowych. Musi mieć na to czas np. 2 razy po 4 godziny. Badania okresowe są zawsze robione w godzinach pracy.

#6 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
 • Goście

Napisano 08 luty 2010 - 22:47

CYTAT(wanda.ksiazek @ 8.02.2010, 7:51) W ciągu 4 godzin w jednym dniu pracownik na pewno nie zdąży zrobić wszystkich badań okresowych. Musi mieć na to czas np. 2 razy po 4 godziny. Badania okresowe są zawsze robione w godzinach pracy.

Wando, skoro piszę, że "zrobi, choć być może nie zawsze" to wiem co piszę.
Sama ostatnio zrobiłam w jednym dniu.
Dużo zależy od tego, jakie pracownik zajmuje stanowisko pracy (zagrożenia) a także od tego, czy badania są "umówione" z wyprzedzeniem w przychodni, która dysponuje lekarzami specjalistami, laboratorium itp.

#7 Guest_Marcin

Guest_Marcin
 • Goście

Napisano 08 listopad 2010 - 16:49

a co w przypadku pracy zmianowej i pracy na drugą lub 3 zmianę w dniu badań?

#8 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
 • Goście

Napisano 23 listopad 2010 - 16:43

Odświeżam temat, bo może komuś przyda się ta wiedza:

Okresowe badania lekarskie trzeba robić w czasie pracy

Pracownik podlega okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim w celu stwierdzenia przeciwwskazań do wykonywania pracy. Powinien je wykonać w godzinach pracy.

Pracownik musi poddać się okresowym badaniom lekarskim. Pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16. Na czas niezbędny na przeprowadzenie tych badań pracodawca powinien go zwolnić od pracy.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzonymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Pracodawca lub osoby działające w jego imieniu przede wszystkim powinni kierować pracownika na badania w godzinach pracy. Dopiero gdy nie jest to możliwe, podwładny będzie miał obowiązek je wykonać poza godzinami pracy. Będzie tak w sytuacji, gdy np. osoba pracuje w systemie czasu pracy, gdzie dniami roboczymi są wyłącznie soboty i niedziele. Podobnie w sytuacji, gdy pracuje wyłącznie w porze nocnej (22 – 6).

W pozostałych przypadkach, jeżeli z uwagi na organizację pracy pracownika można skierować na badania w godzinach pracy, należy stosować tę zasadę. Ma ona pierwszorzędne znaczenie w zakresie zlecenia wykonania badań. Jak wskazuje się w orzecznictwie (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99), polecenie wykonywania badań lekarskich jest poleceniem służbowym dotyczącym pracy i jako takie powinno być wykonywane w godzinach pracy.

Wykonywanie badań okresowych poza godzinami pracy stanowi uszczuplenie okresu odpoczynku przysługującego pracownikowi. Praktyka polegająca na zlecaniu wykonywania badań okresowych w czasie wolnym od pracy, gdy możliwe jest wykonanie ich w godzinach pracy, narusza przepisy prawa pracy. Naruszone zostają normy dotyczące prawa do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin odpoczynku tygodniowego.

Niezgodne z prawem będzie także zwalnianie pracowników na badania, a następnie zobowiązywanie ich do odpracowania czasu poświęconego na przeprowadzanie badań. Zobowiązywanie pracownika do odpracowania tego czasu może oznaczać, że taka praca będzie uznana za pracę w godzinach nadliczbowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 229 par. 2 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Artykuł z dnia: 2010-11-23, ostatnia aktualizacja: 2010-11-23 07:54

#9 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
 • Goście

Napisano 23 listopad 2010 - 17:22

Na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Pomimo, że czas spędzony przez pracownika na badaniach lekarskich stanowi jego usprawiedliwioną nieobecność w pracy, czas tej nieobecności nie powinien obniżać obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. W tym przypadku czas nieobecności w pracy spowodowanej koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich należy traktować tak jakby pracownik świadczył w tym czasie pracę. Ponadto czas spędzony przez pracownika na badaniach lekarskich powinien być zaliczony do czasu pracy pracownika, o tyle o ile przypada w harmonogramowych godzinach jego pracy. Jeżeli zaś czas badań przedłuży się i pracownik poświęci na nie więcej czasu, niż miał do przepracowania w danym dniu, czas wykraczający poza harmonogramowe godziny pracy pracownika nie zostanie zaliczony do jego czasu pracy. Konsekwencją tego jest fakt, iż pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za godziny wykraczające poza obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Obowiązku takiego nie nakłada bowiem żaden przepis prawa pracy.
Zaznaczyć również należy, iż usprawiedliwioną nieobecność w pracy stanowi jedynie czas jaki jest potrzeby na przeprowadzenie badań lekarskich. W związku z tym pracodawca może zobowiązać pracownika do powrotu do pracy po zakończonych badaniach. Pracodawca nie ma bowiem prawnego obowiązku usprawiedliwiania całego dnia nieobecności pracownika w pracy w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich, a jedynie czas jaki jest pracownikowi na to potrzebny.

#10 Guest_marcin

Guest_marcin
 • Goście

Napisano 07 styczeń 2011 - 09:45

witam

Zostałem skierowany do specjalistów typu: neurolog , laryngolog ,okulista i nie jestem w stanie załatwić tych badań w jednym dniu z któregoś z w/w specjalistów .Czy następnego dnia w przypadku kontynuacji badań okresowych przysługuje mi też dzień wolny płatny ,czy jestem zmuszony do wzięcia dnia urlopu.

Pozdrawiam

#11 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2011 - 00:09

"przysługuje mi też dzień wolny płatny" - mogą to być godziny niezbędne do wykonania badań.
Kp Art. 229.


§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

#12 Guest_Ola

Guest_Ola
 • Goście

Napisano 02 marzec 2011 - 07:11

Witam,
a co jeśli pracownik ma zadaniowy charakter pracy? Mój mąż jest listonoszem. Jeśli pójdzie na badania tego dnia, nie wykona części pracy (tzn. nie rozniesie poczty), a jego szefowa nie chce się zgodzić, żeby na czas jego nieobecności ktoś go zastąpił, co de facto wiąże się z tym, że wracając po badaniach, będzie musiał dokładnie tyle samo czasu poświęcić na wykonanie zadań pracowniczych co każdego dnia. Czyli skończy pracę po godzinie 20 albo później. Czy w takiej sytuacji można odmówić wykonania badań okresowych?

#13 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 02 marzec 2011 - 09:46

Odmowa wykonania bada okresowych/kontrolnych może być powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodacy nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez ważnych badań.
Kp Art. 229.
§4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

#14 Guest_janusz

Guest_janusz
 • Goście

Napisano 06 maj 2011 - 06:07

Witam
Wróciłem po dłuższym zwolnieniu do pracy lekarz zakładowy przyjmuje od godz. 8 (dział pracowniczy również od g.8 ,i o 8 dostałem skierowanie na badanie kontrolne ),ja pracuję od g.6 . Badanie dopuszczające mnie do pracy wykonałem do g.9 , zostały mi potracone 3 g. pracy czy to jest zgodne z kodeksem pracy ?

#15 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 06 maj 2011 - 11:14

Kp Art. 229.
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.


Czytaj trochę posty

#16 Guest_janusz

Guest_janusz
 • Goście

Napisano 06 maj 2011 - 15:22

W dziale pracowniczym powołując się na art. 229 p. 2,3 ja stwierdziłem że należy mi się wynagrodzenie a odpowiedziano mi że nie byłem zdolny do pracy bo wróciłem po chorobowym i dopiero po badaniach lekarskich stwierdzających że jestem zdolny do wykonywania pracy należy mi się wynagrodzenie.Nie chodzi mi o to wynagrodzenie ale o fakt potrącenia mi tego wynagrodzenia. I jak pisałem wyżej nie chcą mi tego czasu uznać jako czasu pracy.

#17 Guest_paula

Guest_paula
 • Goście

Napisano 06 maj 2011 - 20:04

Kto płaci za badanie lekarskie?? Podejmuję prace jako przedszkolanka , zapłaciłam 70 zł. Czy dyrektor powinien zwrócić mi te pieniądze??

#18 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 06 maj 2011 - 20:25

ja stwierdziłem że należy mi się wynagrodzenie a odpowiedziano mi że nie byłem zdolny do pracy


A ja zasięgnąłbym jeszcze opinii Państwowej Inspekcji Pracy

#19 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
 • Goście

Napisano 15 maj 2011 - 20:58

Kto płaci za badanie lekarskie??

Pracodawca.

Podejmuję prace jako przedszkolanka , zapłaciłam 70 zł. Czy dyrektor powinien zwrócić mi te pieniądze??

TAK.

#20 Guest_Pracodawca

Guest_Pracodawca
 • Goście

Napisano 11 marzec 2013 - 13:00

Najlepiej się sam zartudnij, wtedy się dowiesz ile wszystko kosztuje. Twoje badania i twój dzień wolny. Ktoś ustanawia ciekawe przepisy kosztem pracodawcy. Jak chcesz mieć pracę to pokasz, że jesteś do niej zdolny. Aż dziwne, że jeszcze pracodawcy chcą kogoś legalnie zatrudniać i płacić za ich badania. A kto zapłaci za badania pracodawcy, on tez musi mieć zdolnośc do pracy?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych