Skocz do zawartości


praca na etat i własna spółka z o.o.


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-krolik111

Guest_-praw-krolik111
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 22:42

Witam,

w chwili obecnej jestem na u. wychowawczym (do końac 2010 roku) i własnie podjęłam decyzje o założeniu spółki z o.o..
W spółce będę jedynym założycielem i Prezesem czy w związku z tym muszę zrezygnować z urlopu wychowawczego?

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:15

witam.

CYTATW spółce będę jedynym założycielem i Prezesem czy w związku z tym muszę zrezygnować z urlopu wychowawczego?
Nie.

Nie ma przeszkód, aby założyć firmę podczas urlopu macierzyńskiego, czy też wychowawczego. Zarówno w okresie urlopu macierzyńskiego, jak i wychowawczego mogą być podejmowane takie czynności. Co więcej - w okresie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Art. 186 § 1 kodeksu pracy.

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-krolik111

Guest_-praw-krolik111
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:18

CYTAT(malvina0 @ 19.01.2010, 22:15) witam.


Nie.

Nie ma przeszkód, aby założyć firmę podczas urlopu macierzyńskiego, czy też wychowawczego. Zarówno w okresie urlopu macierzyńskiego, jak i wychowawczego mogą być podejmowane takie czynności. Co więcej - w okresie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Art. 186 § 1 kodeksu pracy.

pozdrawiam


Witam,

dziękuję za odpowiedź.

Czy w takim razie jeśli moje dziecko będzie chodziło na 1/2 dnia do przedszkola to mój pracodawca może stwierdzić, że nie sprawuje opieki nad dzieckiem i mnie przywrócić z urlopu?

#4 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:22

Tak.
Urlop wychowawczy jest świadczeniem pracownika, który chce i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Dlatego też niedopuszczalnym jest oddanie dziecka pod opiekę przedszkolną.
Proszę pamiętać, że w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej, niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.


"Przełożony ma także prawo odwołać pracownika z urlopu wychowawczego (wezwać, aby stawił się on w pracy) w dwóch sytuacjach, które określa Kodeks pracy art. 1862 par. 2 i 3:

W przypadku ustalania, że podwładny trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Np. poprzez oddanie go do żłobka lub przedszkola, pozostawienie pod opieką członka rodziny, przy jednoczesnym podjęciu przez korzystającego z urlopu zatrudnienia w pełnym wymiarze lub wyjeżdżając za granicę bez dziecka w celach zarobkowych.

Pracownik będący na urlopie wychowawczym może zaprzestać sprawowania opieki nad dzieckiem także z powodów prawnych, czego częstą przyczyną jest ograniczenie władzy rodzicielskiej podczas wyroku rozwodowego i wskazanie miejsca pobytu dziecka u drugiego rodzica. Sąd opiekuńczy może również wydać orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej i w ten sposób pozbawić władzy rodzicielskiej osobę korzystającą z urlopu wychowawczego.

W razie stwierdzenia, iż z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka (po przekroczeniu dopuszczalnych trzech miesięcy).

Pracodawcy przysługuje zatem prawo odwołania podwładnego z urlopu wychowawczego wtedy, gdy udowodni on korzystanie z niego niezgodne z jego przeznaczeniem. Może on wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wyznaczonym celem podjęcia zatrudnienia. Podany termin nie może przekraczać 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości, nie może być też krótszy niż 3 dni od dnia wezwania. W przypadku nie wykonania polecenia służbowego i nie stawienia się pracownika w pracy, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego. Gdyby jednak okazało się, że przełożony nie miał podstaw do odwołania z urlopu, pracownik ma prawo domagać się przed sądem pracy ustalenia, iż był on wykorzystywany prawidłowo (zgodnie z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego). "
http://www.prawo.ego...ego,1,34,3.html

pozdrawiam

#5 Guest_-praw-krolik111

Guest_-praw-krolik111
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:32

CYTAT(malvina0 @ 19.01.2010, 22:22) Tak.
Urlop wychowawczy jest świadczeniem pracownika, który chce i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Dlatego też niedopuszczalnym jest oddanie dziecka pod opiekę przedszkolną.
Proszę pamiętać, że w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej, niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.


"Przełożony ma także prawo odwołać pracownika z urlopu wychowawczego (wezwać, aby stawił się on w pracy) w dwóch sytuacjach, które określa Kodeks pracy art. 1862 par. 2 i 3:

W przypadku ustalania, że podwładny trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Np. poprzez oddanie go do żłobka lub przedszkola, pozostawienie pod opieką członka rodziny, przy jednoczesnym podjęciu przez korzystającego z urlopu zatrudnienia w pełnym wymiarze lub wyjeżdżając za granicę bez dziecka w celach zarobkowych.

Pracownik będący na urlopie wychowawczym może zaprzestać sprawowania opieki nad dzieckiem także z powodów prawnych, czego częstą przyczyną jest ograniczenie władzy rodzicielskiej podczas wyroku rozwodowego i wskazanie miejsca pobytu dziecka u drugiego rodzica. Sąd opiekuńczy może również wydać orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej i w ten sposób pozbawić władzy rodzicielskiej osobę korzystającą z urlopu wychowawczego.

W razie stwierdzenia, iż z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka (po przekroczeniu dopuszczalnych trzech miesięcy).

Pracodawcy przysługuje zatem prawo odwołania podwładnego z urlopu wychowawczego wtedy, gdy udowodni on korzystanie z niego niezgodne z jego przeznaczeniem. Może on wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wyznaczonym celem podjęcia zatrudnienia. Podany termin nie może przekraczać 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości, nie może być też krótszy niż 3 dni od dnia wezwania. W przypadku nie wykonania polecenia służbowego i nie stawienia się pracownika w pracy, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego. Gdyby jednak okazało się, że przełożony nie miał podstaw do odwołania z urlopu, pracownik ma prawo domagać się przed sądem pracy ustalenia, iż był on wykorzystywany prawidłowo (zgodnie z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego). "
http://www.prawo.ego...ego,1,34,3.html

pozdrawiam

Rozumiem, czyli oddanie dziecka na 1/2 dnia w celu pracy w spółce jest zaprzestaniem nad nim opieki :-(

A jeśli założę spółkę ale nie będę tam prezesem to istnieje tez takie ryzyko?

I jeszcze jedna sytuacja. Ojciec dziecka nie jest moim mężem i oficjalnie samotnie wychowuję dziecko. Ustaliliśmy że 5 razy w tygodniu on zajmuje sie dzieckiem przez 5 godzin.
Czy w takiej sytuacji tez nie sprawuję osobistej opieki nad dzieckiem?
Czy ojciec na czas kiedy on się dzieckiem zajmuje może oddać dziecko do przedszkola?

#6 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:44

CYTATA jeśli założę spółkę ale nie będę tam prezesem to istnieje tez takie ryzyko?
takie samo.
CYTATCzy ojciec na czas kiedy on się dzieckiem zajmuje może oddać dziecko do przedszkola?
jak ojciec chce zajmować się dzieckiem, to nie może go oddawać do placówki przedszkolnej - jeśli tak zrobi - gdy Pani pracodawca dowie się o takim postępowaniu - wezwie Panią do pracy, a zarazem przerwania urlopu wychowawczego.

pozdrawiam

#7 Guest_-praw-krolik111

Guest_-praw-krolik111
 • Goście

Napisano 19 styczeń 2010 - 23:48

CYTAT(malvina0 @ 19.01.2010, 22:44) takie samo.

jak ojciec chce zajmować się dzieckiem, to nie może go oddawać do placówki przedszkolnej - jeśli tak zrobi - gdy Pani pracodawca dowie się o takim postępowaniu - wezwie Panią do pracy, a zarazem przerwania urlopu wychowawczego.

pozdrawiam

Rozumiem, ale jest to dla mnie absurd. Zakładam firmę żeby mieć dochód, nie pracuję w niej to jakim prawem ktoś może mi zarzucać że nie zajmuję się dzieckiem. Z drugiej strony, bardzo wiele kobiet na wychowawczym nie zajmuje się swoim dzieckiem tylko pracuje "na czarno" po 12 godz/dobę, czy takie rozwiązanie jest lepsze :-(

Czyli tak de facto tylko umowa zlecenie albo dzieło da się jakoś obronić?

#8 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 20 styczeń 2010 - 01:19

CYTATRozumiem, ale jest to dla mnie absurd. Zakładam firmę żeby mieć dochód, nie pracuję w niej to jakim prawem ktoś może mi zarzucać że nie zajmuję się dzieckiem. Z drugiej strony, bardzo wiele kobiet na wychowawczym nie zajmuje się swoim dzieckiem tylko pracuje "na czarno" po 12 godz/dobę, czy takie rozwiązanie jest lepsze :-(
Odpowiadam na zadane pytania przez Panią i jak ma się do tego Pani sytuacja w świetle prawa - m.in. odnośnie K.P. Skoro chce Pani postępować tak samo jak i w/w kobiety - po co pytania?

CYTATCzyli tak de facto tylko umowa zlecenie albo dzieło da się jakoś obronić?
dobre rozwiązanie, lecz własna działalność także nie jest zabroniona - ale i tu trzeba opiekować się dzieckiem - taki jest główny cel urlopu wychowawczego.

pozdrawiam

#9 Guest_-praw-krolik111

Guest_-praw-krolik111
 • Goście

Napisano 20 styczeń 2010 - 10:36

CYTAT(malvina0 @ 20.01.2010, 0:19) Odpowiadam na zadane pytania przez Panią i jak ma się do tego Pani sytuacja w świetle prawa - m.in. odnośnie K.P. Skoro chce Pani postępować tak samo jak i w/w kobiety - po co pytania?


dobre rozwiązanie, lecz własna działalność także nie jest zabroniona - ale i tu trzeba opiekować się dzieckiem - taki jest główny cel urlopu wychowawczego.

pozdrawiam

Bardzo dziękuję za Pani odpowiedzi. Chce postępować zgodnie z prawem dlatego zadaję milion pytań.
Jedna rzecz mi się tylko nie podoba. Jak się ma bycie jedynym wspólnikiem, TYLKO wspólnikiem, do sprawowania opieki nad dzieckiem. Bo to trochę tak jakby ustawodawca powiedział, że kobiety na wychowawczym nie mogą kupować akcji na giełdzie (staja się przecież wspólnikiem tylko w spółce akcyjnej) bo nie sprawują opieki nad dzieckiem :-(

#10 Guest_Henryk

Guest_Henryk
 • Goście

Napisano 13 styczeń 2019 - 13:07

Jak to wygląda podatkowo : jednoczesna praca na etacie i jednoosobowa DG na podaku liniowym 19%?

Płacę podatek19% z zysku z DG ale etat jest rozliczny na zasadach ogólnych.  Czy do przychodówz etatu dolicza sie przychody ze spólki które podwyższą mi skalę podatkową ?

 #11 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 13433 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 14 styczeń 2019 - 19:18

Osobno rozlicza się etat i osobno działalność gospodarczą na podatku liniowym. 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych