Skocz do zawartości


zaległy zasiłek macierzyński


18 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-marzenac

Guest_-praw-marzenac
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2009 - 00:37

Od 23 czerwca jestem na urlopie macierzyńskim. Zasiłek powinien wypłacać mi pracodawca, jednak do tej pory nie dostałam żadnych pieniędzy.
1.Jak mogę zmusić pracodawcę do wypłacenia mi należnego zasiłku?
2.Czy mogę domagać się odsetek za zwłokę w wypłacie?
Z góry dziękuję za pomoc.

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2009 - 07:54

witam.

A czy dopełniła Pani wszelkich obowiązkowych formalności?

"Zasiłek macierzyński zawsze jest finansowany ze środków ZUS. Dzieje się tak zarówno w przypadku, kiedy wypłaca go Zakład, jak i gdy obowiązek ten ciąży na pracodawcy. Przed wypłaceniem zasiłku pracodawcy powinni zgromadzić potrzebne dokumenty.

Pracownica może wystąpić z wnioskiem o urlop i zasiłek macierzyński już na dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu. O skorzystaniu z tej możliwości decyduje wyłącznie pracownica. Pracodawca nie może skierować jej na urlop macierzyński uznając, że pracownica nie może już efektywnie wykonywać swoich obowiązków.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem o urlop i zasiłek macierzyński przed porodem pracownica powinna dostarczyć swojemu pracodawcy:
- wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - nie ma obowiązku wystąpienia z takim wnioskiem na piśmie - przyjęcie tej formy jest wygodne dla obu stron. Pracodawca ma dokument, że zgodnie z wolą pracownicy udzielił jej urlopu, pracownica - ma potwierdzenie swojej prośby,
- zaświadczenie lekarza o przewidywanej dacie porodu - to dokument, który wystawia z reguły lekarz, który opiekował się pracownicą przez cały poród. Na podstawie posiadanej dokumentacji lekarz może stwierdzić w przybliżeniu kiedy nastąpi poród.
Pracodawca nie może przy tym wymagać od pracownicy, żeby zaświadczenie wystawił wskazany przez niego lekarz, np. tylko ten, z opieki którego korzystają pracownicy zakładu.

Zwolnienie czy zasiłek

Pracownice często przed porodem korzystają ze zwolnień lekarskich. Jest to związane ze stanem zdrowia albo np. badaniami, które muszą wykonywać. W takim przypadku za okres zwolnienia pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.
Pracodawca nie może wymagać od pracownicy, żeby rozpoczęła urlop macierzyński na dwa tygodnie przed porodem. Jest to wyłącznie uprawnienie pracownicy, z którego może, ale nie musi ona korzystać. Pracodawca nie może również żądać od pracownicy w ciąży, żeby przed porodem skorzystała z urlopu wypoczynkowego np. na kilka dni przed planowaną datą porodu. Natomiast wniosek o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wiąże pracodawcę, tzn. pracodawca nie może odmówić w tym przypadku udzielenia urlopu wypoczynkowego.

Zasiłek po porodzie

Jeżeli pracownica przed porodem była na zwolnieniu lekarskim i w trakcie tego zwolnienia urodziła dziecko, to poród przerywa zwolnienie lekarskie. W tym przypadku pracownica nabywa prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu. Tak samo jest w przypadku innej nieobecności w pracy np. z powodu przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Jeżeli pracownica przed porodem nie korzystała z urlopu macierzyńskiego, to prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego nabywa w dniu porodu.
Pracodawca zwykle udziela urlopu macierzyńskiego na podstawie informacji np. ze szpitala o urodzeniu dziecka przez pracownicę. Taka informacja nie jest jednak podstawą wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński od dnia porodu wypłaca się na podstawie:
- skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Wystarczy, że pracodawca w aktach zasiłkowych pozostawi uwierzytelnioną kopię aktu urodzenia, potwierdzoną np. przez uprawnionego pracownika,
- oświadczenia pracownicy o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Z oświadczenia powinno również wynikać, czy był to poród mnogi.
Informacje te mają wypływ na wymiar urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Liczba ubezpieczonych

O tym, czy zasiłki w zakładzie pracy będą wypłacane przez pracodawcę czy ZUS decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku. Obowiązek ustalania prawa i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2007 roku mają ci pracodawcy, którzy 30 listopada 2006 r. zgłaszali do ubezpieczenia co najmniej 21 osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu (przykład)."
http://www.infor.pl/...cierzynski.html

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-marzenac

Guest_-praw-marzenac
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2009 - 14:26

Witam.

Do dnia porodu przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Po porodzie dostarczyłam pracodawcy zaświadczenie ze szpitala, mówiące o tym, że urlop macierzyński zaczyna się z dniem 23.czerwca, pracodawca widział również odpis aktu urodzenia (nie wiem czy zostawił sobie kopię).
Od zeszłego roku liczba ubezpieczonych przekroczyła 21 osób (podczas zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy wypłacał mi pracodawca).
Wydaje mi się, że dopełniłam formalności, co w takim razie robić dalej?

#4 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2009 - 23:31

Proszę wezwać pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) pracodawcę do wypłaty należnego świadczenia oraz odsetek. Jeżeli nie wypłaci zasiłku - zgłosić sprawę do ZUS i PIP.

pozdrawiam

#5 Guest_-praw-marzenac

Guest_-praw-marzenac
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2009 - 09:24

Dziękuję za pomoc
Chciałam jeszcze tylko zapytać jaki czas ma pracodawca od otrzymania takiego wezwania na wypłacenie mi zaległości?
Czy jest urzędowo określony jakiś procent odsetek jakich mogę się domagać?

pozdrawiam

#6 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2009 - 13:54

Odnośnie także zasiłku macierzyńskiego:
"Zasiłki ..., wypłacane przez pracodawcę, powinny być wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, określonym w przepisach płacowych. Jeżeli wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek ... zostaną wypłacone później niż jest to ustalone, a przyczyna nie leżała po stronie pracownika, pracownikowi przysługuje roszczenie wypłaty ustawowych odsetek za zwłokę, określonych w art. 85 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej ustawa systemowa, oraz w art. 359 § 1–3 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny, w związku z art. 300 KP."
http://www.prawo.ego...iec,3,34,3.html

Proszę w wezwaniu do zapłaty wpisać np. termin 7 dni od otrzymania wezwania, jaki ma pracodawca na wypłacenie zaległych należności. Po tym czasie, proszę zaznaczyć, zgłosi Pani sprawę do stosownych urzędów, aby otrzymać od pracodawcy zasiłek macierzyński.

pozdrawiam

#7 Guest_-praw-marzenac

Guest_-praw-marzenac
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2009 - 21:48

bardzo dziękuję za pomoc
pozdrawiam

#8 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 15 maj 2012 - 11:07

jak takie pismo ma wygladac

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 15 maj 2012 - 11:10

jak takie pismo ma wygladac -jak napisac#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 15 maj 2012 - 11:12

[quote name="gość"] [quote name="gość"] jak takie pismo ma wygladac -jak napisac z gory dzekuje za pomoc

#11 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 15 maj 2012 - 11:54

Jakie pismo masz na myśli i do kogo?

#12 Guest_ole

Guest_ole
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2012 - 10:21

A jak jest w sytuacji gdy jest upadłość firmy? Zasiłek macierzyński za kwiecień został wypłacony z opóźnieniem ok. 15 dniowym. Teraz za maj w ogóle nie dostałam (termin firma miała do 10 bm). Czy brak pieniędzy w firmie jest dostatecznym powodem do nie płacenia zasiłku? Przecież należy mi się on od ZUSu. Jedynie przy zatrudnieniu pow 20 pracowników kasę tę najpierw wypłaca pracodawca a ZUS im ją zwraca. Jeszcze w maju otrzymałam info od Pani z ZUS, że mam czekać aż pracodawca będzie miał środki na wypłatę. Ale na co ja mam czekać? Przecież firma nie ma pieniędzy a zasiłek należy mi się od Zusu a nie od firmy!!! Dzisiaj kończy mi sie umowa rozwiązana z powodu właśnie upadłości firmy(skrócony okres wypowiedzenia). Kasę za odprawę, odszkodowanie, ekwiwalenty dostaniemy z funduszu świadczeń gwarantowanych (do wysokości średniej krajowej). Resztę wypłaci syndyk ale kiedy - nie wiadomo. Co z zaległym zasiłkiem? Też z funduszu? Od jutra zostanie mi 14 dni urlopu macierzyńskiego, które wiem, że przejmie zus. A co z zaległym? Też wypłaci? Jeszcze przecież za czerwiec będę musiała dostać. I potem 14 dni lipca. Czy w tym przypadku, że nie był płacony w terminie, też mogę wymagać zapłacenia odsetek?

#13 Guest_ole

Guest_ole
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2012 - 10:26

Błagam o odpowiedź. Jak i z kim walczyć o ten zasiłek bo wszyscy w koło mnie zbywają. W firmie zostały już mało kompetentne osoby, które dbają już tylko o swoje tyłki. Kadrową już dawno zwolnili. Jak będzie wyglądać świadectwo pracy w sytuacji:
Zaległy urlop w 2011 26 dni, urlop bieżący niewykorzystany 26 dni. Ekwiwalent zostanie wypłacony tylko za urlop bieżący z funduszy a reszta przez syndyka. Czy na świadectwie napiszą, że za 52 dni dostałam ekwiwalent?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)

#14 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 02 lipiec 2012 - 15:21

Błagam o odpowiedź. Jak i z kim walczyć o ten zasiłek bo wszyscy w koło mnie zbywają. W firmie zostały już mało kompetentne osoby, które dbają już tylko o swoje tyłki. Kadrową już dawno zwolnili. Jak będzie wyglądać świadectwo pracy w sytuacji:
Zaległy urlop w 2011 26 dni, urlop bieżący niewykorzystany 26 dni. Ekwiwalent zostanie wypłacony tylko za urlop bieżący z funduszy a reszta przez syndyka. Czy na świadectwie napiszą, że za 52 dni dostałam ekwiwalent?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)

skontaktuj się najlepiej osobiście z inspektorem PIP, następnie skieruj sprawę do sądu pracy, czym szybciej, tym lepiej.

http://www.bip.pip.g...orady_wszystkie

#15 Guest_madzia

Guest_madzia
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2013 - 16:48

Witm w obecnej firmie jestem zatrudniona od sierpnia 2010r. Od lutego bieżącego roku przebywam na urlopie macierzyńskim , załapałam się na roczny złożyłam odpowiednie dokumenty ze skorzystam z 2 części macierzyńskiego na przeszło 3 tygodnie wcześniej. I zaczęły się problemy w zeszlym miesiącu niby zapomnieli o moim wynagrodzeniu ale po interwencji telefonicznej przeprosili i przelali pieniądze na konto. W tym miesiącu powtórka z rozrywki brak przelewu więc zadzwoniłam do kadr nawet nie mowiłam o co chodzi a pani już sprawdzała ze przelew nie poszedł więc zapytałam się czy dziś go zrobią. Pani z kadr oznajmiła że nie od niej to zależy i nie może mi tego zagwarantować i w tej sprawie mam rozmawiać z kierownictwem.
Przelewu dalej nie ma więc mam pytanie co moge zrobić w tej sprawie . Z tego co się orientuje to każdy zasiłek jest finansowany przez ZUS. Czy mają prawo do przetrzymywania moich pieniędzy i w jaki sposób mogę je odzyskać?
Proszę o pomoc

#16 Guest_loona88

Guest_loona88
 • Goście

Napisano 10 luty 2015 - 16:28

Witam

W maju 2014 r urodziłam dziecko. Umowa o pracę zakończyła się 31 grudnia 2014. Zaraz po porodzie złozyłam u pracodawcy wniosek o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macerzyński i urlop rodzicielski. Dzis dowiedziałam się, że pracodwca nie przesłał dokumentów do Zusu i nie zostanie mi wypłacony zasiłek macierzyński. Co mam teraz zrobić? Czy upominać pracodawcę, aby te dokumenty przesłał czy zgłośić to do PIP? Jeżeli pracodawca te dokumenty przesle w tym miesiącu to kiedy zostanie mi wypłacony zasiłek i czy bedzie wypłacony (wyrównany) również za poprzedni miesiąc?

 #17 Guest_magdalena

Guest_magdalena
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2015 - 07:23

Witam. W zwiazku z tematem "zalegly zasilek macierzynski" mam pytanie: mianowicie 8 lat temu przyjelam na wychowanie swojego 5-letniego wowczas brata jako rodzina zastepcza (wychowuje go do dzis rzecz jasna); nie mialam wtedy pojecia o tym, ze moge pobierac zasilek macierzysnki, czy istnieje na dzien dzisiejszy realna mozliwosc i szansa pobrania tegoz naleznego i jednak zaleglego zasilku od ZUS?

z gory dziekuje za odp.

 #18 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2015 - 11:22

Witam. W zwiazku z tematem "zalegly zasilek macierzynski" mam pytanie: mianowicie 8 lat temu przyjelam na wychowanie swojego 5-letniego wowczas brata jako rodzina zastepcza (wychowuje go do dzis rzecz jasna); nie mialam wtedy pojecia o tym, ze moge pobierac zasilek macierzysnki, czy istnieje na dzien dzisiejszy realna mozliwosc i szansa pobrania tegoz naleznego i jednak zaleglego zasilku od ZUS?

z gory dziekuje za odp.

Nie.Wszelkie zaległości z pracodawcą jak również z ZUS-em należy załatwiać w nieprzekraczalnym terminie 3 lat.#19 Guest_magda

Guest_magda
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2017 - 21:11

pracodawca oglosil upadlosc . pracownicy nie otrzymywali wyplat przez dwa miesiace i skierowal ich wnioski do funduszu gwarancyjnego otrzymali jedna zalegla juz wyplate z funduszu i czekaja na druga . ja przebywam na urlopie macirzynskim .tez od dwoch miesiecy nie otrzymalam zasilku . zaklad jeszcze nie przekazal moich dokumentow do zusu o przejecie platnosci . zlozylam wniosek do zusu sama . jak dlugo bede musiala czekac na zalegle zadilki?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy