Skocz do zawartości


Likwidacja stanowiska pracy i ponowne zatrudnienie pracownik


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-emefe

Guest_-praw-emefe
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2009 - 22:54

witam.

"Ustawodawca w obecnym stanie prawnym nie nakłada na pracodawcę wzorem art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, uchylonej z dniem 1 stycznia 2004 r., obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego z powodu likwidacji stanowiska pracy w okresie jednego roku od rozwiązania stosunku pracy. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, nie zawiera żadnych wytycznych dla pracodawcy.
W wielu komentarzach i orzecznictwach istnieje pogląd, że poprzednio obowiązująca zasada jednego roku jest utrzymywana.Ocena czy pracownik, z którym została rozwiązana umowa z powodu likwidacji stanowiska, może skutecznie żądać zawarcia z nim ponownie umowy o pracę będzie uzależniona od tego, czy likwidacja stanowiska pracy a następnie jego ponowne utworzenie nie noszą znamion obejścia prawa, czy też nadużycia prawa.Nieuzasadniona likwidacja stanowiska pracy i następnie ponowne jego utworzenie może skutkować obowiązkiem zatrudnienia pracownika na tych samych warunkach a także koniecznością wypłaty odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Pracodawca sam musi ocenić, czy likwidacja stanowiska pracy była uzasadniona względami ekonomicznymi czy też organizacyjnymi a po pewnym czasie okoliczności uległy istotnej zmianie i zlikwidowane stanowisko okazało się być niezbędne, wtedy pracownik nie będzie mógł uczynić zarzutu nadużycia prawa."
http://kadry.infor.p...trudnienie.html

"Według ustawy o zwolnieniach grupowych w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. W tym miejscu nasuwa się jednak zasadnicze pytanie, w jakim zakresie ustawę o zwolnieniach grupowych należy stosować w przypadku indywidualnego zwolnienia. Odpowiedzi na powyższe pytanie udziela sama ustawa, z której wynika, iż nie wszystkie jej przepisy wchodzą w rachubę w sytuacji, gdy pracodawca dokonuje zwolnienia indywidualnego. Zastosowanie mają bowiem tylko regulacje odnoszące się do szczególnej ochrony stosunku pracy oraz uprawniające zwalnianego pracownika do rekompensaty finansowej z tytułu utraconego miejsca pracy. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika nie dotyczy zatem pracownika, którego zwolniono w trybie indywidualnym.

Podstawa prawna

• Art. 9 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.)."
http://www.iswinoujs...kuj.php?id=5035

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-emefe

Guest_-praw-emefe
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2009 - 22:54

Po jakim czasie od likwidacji stanowiska pracy, pracodawca może zatrudnić nową osobę na tym samym stanowisku? Czy złamanie tego terminu grozi jakimis sankcjami?

#3 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2009 - 11:29

"W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka o bezskuteczności tego wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika, żeby uznać wypowiedzenie za bezskuteczne lub żeby przywrócić pracownika do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest pozorna, to może Pani złożyć odwołanie od tego wypowiedzenia do sądu pracy. W wypowiedzeniu warunków pracy z pewnością znajdowało się pouczenie o możliwości złożenia odwołania od wypowiedzenia (taki jest ustawowy obowiązek pracodawcy).

Odwołanie od wypowiedzenia złożone po upływie 7 dni od daty jego doręczenia sąd oddali, chyba że pracownik wykaże, że uchybienie terminowi nastąpiło nie z jego winy, np. z powodu choroby. Domagając się przywrócenia terminu do złożenia odwołania (w przypadku uchybienia terminu), pracownik powinien wskazać okoliczności, które spowodowały opóźnienie."
http://www.eporady24...ytania-634.html

pozdrawiam

#4 Guest_-praw-emefe

Guest_-praw-emefe
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2009 - 11:00

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Nasuwają się tutaj dodatkowe pytania i uwagi w konkretnym casusie:
- likwidacja była bezpodstawna,
- zwolniony pracownik znalazł nowego pracodawcę zaraz po odejściu ze zlikwidowanego miejsca pracy, została zachowana ciągłość pracy,
- zwolniony pracownik nie zamierza podejmować ponownie pracy na zlikwidowanym stanowisku.
Czy w takiej sytuacji pracodawca może zostać w jakiś sposób ukarany?

I jeszcze uwaga patrząc od strony praktycznej: skąd pracownik ma wiedzieć, że jego były pracodawca chce zatrudnić nową osobę na jego zlikwidowane stanowisko?

#5 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2009 - 10:47

witam.

Nie do końca. Pracodawca chcąc się pozbyć/zwolnić pracownika nie może likwidować jego stanowiska, a następnie zatrudniać innej osoby na takie samo stanowisko - nawet pod inną nazwą, i na tych samych warunkach.
"O pozornej likwidacji stanowiska pracy można mówić, gdy warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na danym stanowisku nie odbiegają w istotnych kwestiach (a więc w takich, których zmiana wymaga wypowiedzenia) od treści stosunku pracy pracownika, który wykonywał pracę na formalnie zlikwidowanym stanowisku. Ocena, czy doszło do fikcyjnej likwidacji etatu sprowadza się więc do porównania warunków pracy i płacy na dwóch stanowiskach- nowym i zlikwidowanym (por. wyrok SN z 4 września 2007 r., I PK 92/07).

Tak więc, ustalenie, że likwidacja stanowiska była jedynie pozorna przesądza o tym, że okoliczność ta nie może być traktowana jako obiektywna przesłanka uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Pracownikowi natomiast przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy."
http://www.prawo.ego...acy,1,34,3.html

http://praca.gazetap...za_pozorna.html

"Przed zwolnieniem pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi zastanowić się, czy ma ku temu rzeczywiste powody. Swoją decyzję będzie on musiał bowiem racjonalnie uargumentować.
Zanim pracodawca zdecyduje się na zwolnienie pracownika, z którym wiąże go umowa zawarta na czas nieokreślony, powinien on dokładnie ustalić powód wypowiedzenia. Polskie prawo pracy wymaga bowiem wiarygodnego uzasadnienia takiej decyzji. Powód rozwiązania umowy z pracownikiem musi być zatem prawdziwy i konkretny – w przeciwnym razie pracodawca może liczyć się z przykrymi konsekwencjami."
http://www.biznes-fi...iska_pracy.html

Nieuzasadniona likwidacja stanowiska pracy i następnie ponowne jego utworzenie może skutkować obowiązkiem zatrudnienia pracownika na tych samych warunkach a także koniecznością wypłaty odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Pracodawca sam musi ocenić, czy likwidacja stanowiska pracy była uzasadniona względami ekonomicznymi czy też organizacyjnymi a po pewnym czasie okoliczności uległy istotnej zmianie i zlikwidowane stanowisko okazało się być niezbędne, wtedy pracownik nie będzie mógł uczynić zarzutu nadużycia prawa.

pozdrawiam

#6 Guest_-praw-emefe

Guest_-praw-emefe
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2009 - 00:23

Czyli, jeśli dobrze rozumiem, prawo stoi po stronie Pracodawcy. Może on zlikwidować stanowisko pracy z dowolnego "uzasadnionego" powodu i po pewnym czasie, bez żadnych ograniczeń, zatrudnić nową osobę na uprzednio zlikwidowane stanowisko.

#7 Guest_-praw-kleo23

Guest_-praw-kleo23
 • Goście

Napisano 27 maj 2010 - 22:21

witam,
w kwietniu otrzymalam od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pace z zastosowaniem skroconego okresu wypowiedzenia. Skrocony okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiac i uplynie 31 maja.
Przyczyna wypowiedzenia ustawa z dnia 13 maja 2003 (Dz. U. Nr 90, poz. 844).
Obecnie do konca miesiaca wybieram zalegly urlop.

Prawdopodobnie pracodawca bedzie chcial zatrudnic mnie ponownie, wydaje mi sie ze bedzie to przesuniecie.
Czego moge sie spodziewac od pracodawcy gdy zjawie sie w pracy 1 czerwca ?
Nie mam nowej umowy, nie zostalo cofniete wypowiedzenie umowy.

Czy mimo to nalezy mi sie odprawa ?

#8 Guest_Jola

Guest_Jola
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2011 - 21:55

A jeśli pracownik w ogóle nie zgłosi sprawy zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy do Sądu Pracy to czy pracodawcy nic nie grozi jeśli zatrudnia na jego miejsce nowego pracownika???

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 11 październik 2013 - 17:50

Zostałem zwolniony z pracy. Otrzymałem odprawę. Sąd przywrócił mnie do pracy. Pracodawca po pewnym czasie ponownie mnie zwolnił.
W związku z powyższym mam pytanie: Czy należy mi się ponownie odprawa?

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 11 październik 2013 - 21:23

Należy się przy każdorazowym zwolnieniu.

#11 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 12 październik 2013 - 12:55

A jest na to jakiś przepis, paragraf by można się było tym ewentualnie "podeprzeć"?

#12 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2014 - 09:53

Witam,
zostałam zwolniona z pracy - likwidacja stanowiska pracy, miałam umowę na czas nieokreślony, jednak mój pracodawca zatrudnił kogoś na moje miejsce, co mogę z tym zrobić?
Proszę o szybką odpowiedź

#13 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2014 - 13:37

dostalam wypowiedzenie trzymiesieczne po miesiacu znalazlam prace i poprosilam pracodawce o skrocenie wypowiedzenia na co sie zgodzil. na swiadectwie pracy napisl mi likwidacja stanowiska pracy ,jednak po moim odejsciu zauwazylam nowo przyjeta osobe na moim miejscu czy pracodawca mogl tak zrobic?

#14 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2014 - 14:52

Do ania - proszę przeczytać na str.1 tego wątku wyjaśnienie malviny.

#15 Guest_Anabela

Guest_Anabela
 • Goście

Napisano 30 październik 2017 - 13:15

Witam,

otrzymałam wypowiedzenie z tytułu likwidacji stanowiska. Nieformalnie dowiedziała się, że w przeciągu dwóch miesięcy pracodawca zamierza jednak kogoś zatrudnić na moje stanowisko.  Ile mam czasu i od jakiego momentu ( opublikowanie ogłoszenia czy zatrudnienie nowego pracownika) na odwołanie się do Sądu Pracy ? Czy pracodawca może tłumaczyć się względami ekonomicznymi (niższa pensja dla nowego pracownika) czy miał obowiązek zaproponować mi "nowe stanowisko" na nowych zasadach pracy i płacy ? #16 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 01 listopad 2017 - 10:52

Witam,
otrzymałam wypowiedzenie z tytułu likwidacji stanowiska. Nieformalnie dowiedziała się, że w przeciągu dwóch miesięcy pracodawca zamierza jednak kogoś zatrudnić na moje stanowisko.  Ile mam czasu i od jakiego momentu ( opublikowanie ogłoszenia czy zatrudnienie nowego pracownika) na odwołanie się do Sądu Pracy ? Czy pracodawca może tłumaczyć się względami ekonomicznymi (niższa pensja dla nowego pracownika) czy miał obowiązek zaproponować mi "nowe stanowisko" na nowych zasadach pracy i płacy ?

Kiedy już pracodawca zatrudni nowego pracownika na Twoje miejsce pracy, wtedy możesz wystąpić do sądu pracy. Oczywiście, że powinien Tobie zaproponować nowe warunki pracy i zwalniać Cię dopiero wtedy, kiedy nie przyjęłabyś ich.

#17 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18678 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 01 listopad 2017 - 11:46

Dodam:
Weź tylko pod uwagę,że,aby się odwołać musisz być pewna, że nowy pracownik jest zatrudniony na "twoje stanowisko".

#18 Guest_adamjj

Guest_adamjj
 • Goście

Napisano 09 styczeń 2018 - 12:06

Jest ciężko jak chce się ludzi zatrudniać w Polsce, ZUS nie zostawia na właścicieli firmy suchej nitki, wyciśnie ostatni grosz...a żeby jeszcze z tego jakaś emerytura potem była...Ja ostatnio zacząłem współpracę z kancelarią Lexa i jestem dobrej myśli, na kancelarialexa.pl jest ich oferta restrukturyzacji zatrudnienia i emerytur sięgających nawet do 6000 pln.#19 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18678 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 09 styczeń 2018 - 12:49

Też mi kancelaria co byle jakich reklam się ima :P :P :P#20 Guest_Oliwia

Guest_Oliwia
 • Goście

Napisano 14 sierpień 2018 - 13:04

Witam
Mam takie pytanie, moja mama została zwolniona z pracy, z powodu redukcji etatu, wypowiedzenie dostała w czerwcu, a jej pracodawca ma już nowego pracownika na jej miejscu z nową umową, czy ma jakieś szanse jeżeli zgłosi to do sądu pracy?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych