Skocz do zawartości


Zażalenie na nierzetelne biuro rachunkowe


wróć do serwisu Księgowość 13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Majka

Guest_Majka
 • Goście

Napisano 14 marzec 2009 - 13:07

Witam,Gdzie można zlożyć zażalenie na nierzetelnie prowadzone biuro rachunkowe?

#2 Guest_krakowiankacija

Guest_krakowiankacija
 • Goście

Napisano 14 marzec 2009 - 13:10

Myślę, że w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych w Warszawie. A jeżeli nie, to może wskażą odpowiednią instytucję. www.kidp.pl

#3 Guest_tadeusz - oordynator OIUGZ

Guest_tadeusz - oordynator OIUGZ
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2009 - 19:30

Jak mi powiedzial Prawnik z Ministerstwa Finansow - jedynym srodkiem odwolawczym jest zgloszenie na Prokurature o przestepstwie - zalezy o jakie nieprawidlowosci chodzi....ja tez mam klopot z Biurem, ktore schrzanilo 1,5 roku ksiegowosci i nie chce poprawic...Mysle stworzyc Inicjatywe Obywatelska do Ochrnony przez Nierzetelnymi Biurami rachunkowymi, a tym samym zmiany w zapisach prawnych - bo jak to mozliwe ze wydaje sie certyfikat i9 nikt nie kontroluje jak jest realizowana dzialalnosc wykonywana na jego podstawie.Ponizej moj list do MF w tej kwestii:Obywatelska Inicjatywa Gwarancje ZapłatyTadeusz Jurkiewicz41 – 711 Ruda Śląska ul. Poligonowa 4Ruda Śląska 24 10 2009 r.MINISTERSTWO FINANSÓWDEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCIDOT.: DR5/503/275/1/POD/09/758W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi ponawiamy nasze zapytanie i głos gdyż uzyskana odpowiedź nie do końca wyjaśnia przedstawioną w naszym liście sytuację i jak widzimy z forów internetowych jest to sytuacja dość powszechna, z która boryka się wielu przedsiębiorców. A nam zdarza się juz drugi raz z kolei.Dla uściślenia chodzi o nieuregulowana sytuację prawną odpowiedzialności merytorycznej jak i administracyjnej Biuru Rachunkowych. A konkretnie, odnośne przepisy mówią o ososbistej odpowiedzialności podatnika za „księgowość“ i związane z tym konsekwencje administracyjne, prawne jak i finansowe. A faktycznie sytuacja wygląda jak następuje:- Przedsiębiorca zleca prowadzenie ksiag Biuru Rachunkowemu, posiadającemu personel z certyfikatem wydawanym przez MF;- Przedsiębiorca dostarcza dokumenty źródłowe na podstawie których Biuro dokunuje zapisów księgowych, w aktualnym stanie rzeczy w programach informatycznych opracowanych przez specjalistyczne firmy;- Biuro rachunkowe, winno niezależnie od brzmienia umowy, bo te często są napisane w sposób dość ogólnikowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgować te dokumenty, zadekretować i przedstawić Klientowi wyniki na koniec miesiąca (normalnie w okolicach 25 go miesiąca);- Przedsiębiorca winien uregulować należność za WYKONANĄ usługę, tzn. po otrzymaniu należnych mu informacji i dokumentów;Jakich to dokumentów / informacji oczekuje Przedsiębiorca ?- Podstawowych , koniecznych do bieżącego prowadzenia działalności, jak: - rozliczeń z kontrahentami; - stan kasy; - wyniki finansowe jak rzst i bilans, z reguły kwartalnie; - deklaracje / wyliczenia bieżących należności w stosunku do US i ZUS;inne w miarę potrzeb... W praktyce okazuje się, że takich informacji Biuro nie udziela mimo bieżących płatności i nie ma „silnych”, bo próby zatrzymania kolejnej płatności do czasu uregulowania sytuacji, tzn. .../2 MINISTERSTWO FINANSÓW - 2 - otrzymania należnych dokumentów spotykają się z odzewem „blokowania” normalnej pracy, wysyłki dokumentów do US czy ZUS, i to mimo odnośnych zapisów w umowie.Nie jest to sytuacja normalna, gdyż Przedsiębiorca nie mając na bieżąco informacji nie może podejmować właściwych decyzji biznesowych. Nie jest to tez ani moralne ani etyczne, a Przedsiębiorca ma związane ręce, musi płacić, bez uzyskania należnej mu usługi i dodatkowo nie ma się do kogo odwołać z reklamacją na taką sytuację !!!!Sugestia Państwa, jaką otrzymaliśmy zgłoszenia nieprawidłowości do Prokuratury, nie jest rozwiązaniem, a na pewno nie jest rozwiązaniem konfliktu „na bieżąco”.Tak więc konkluzją z przedstawionej sytuacji, dość powszechnej, jest konieczność stworzenia narzędzia kontrolnego / odwoławczego / nadzorującego prawidłową pracę podmiotów uprawnionych do prowadzenia rachunkowości, szczególnie usługowego (bo w przypadku zatrudnienia relacje są inne i łatwiejsze do wyegzekwowania). Tak by można było w razie napotkania na „kłopoty” reagować w sposób szybki i pewny.Innym ważnym zagadnieniem jest kwestia oprogramowania do prowadzenia księgowości. Rozumiemy, że z uwagi na wolność rynkową firm może być wiele, ale winny być w tym względzie standardy pozwalające i zapewniające na: - dostęp użytkownika – w tym wypadku Klienta Biura Rachunkowego do wyników / efektów pracy programu jak też do odtworzenia tych danych w późniejszym / każdym czasie, niezależnie od faktu czy księgowość będzie prowadzona przez dane Biuro rachunkowe, bo i to może w dowolnym czasie zmienić program użytkowy czy też inne. Poza tym wchodzi też w grę kompatybilność kolejnych wersji tego samego programu, co jak wiemy z autopsji nie jest oczywiste.A tak konkretnie na przykładzie: księgowość jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe w systemie informatycznym „X” - Biuro ma zapisane w umowie dostarczenie Klientowi kwartalnej archiwizacji danych. Ale ta archiwizacja nie może być otworzona jak tylko na tym, wykupionym przez Biuro module programu. Jest wiec pierwszy problem, gdyż archiwizacja jest nie do użytku. Jednocześnie Biuro, opierając się na zapisach Ustawy nie robi wydruków raportów papierowych, gdyż twierdzi, że dało archiwizację na nośniku elektronicznym. Więc sytuacja jest patowa.... .Następnie Klient zmienia obsługę księgowości na inne Biuro Rachunkowe (BR2), wybierając tak by to następne pracowało w tym samym programie. Ale i tu się okazuje, ze wersja jaką używa BR2 jest nowsza i nie przyjmuje danych z poprzednich wersji. Co gorsza zmiana Biura następuje w ciągu roku podatkowego, więc jest jeszcze trudniejsza sytuacja. W końcu udaje się „podpiąć” wyniki BR1 do programu używanego przez BR2 i jednocześnie BR2 stwierdza że w prowadzonych księgach przez BR1 są błędy za korekty których BR2 żąda dodatkowych opłat, oczywiście niekontrolowanych bo przecież Klient nie ma dostępu do programu. ... /3MINISTERSTWO FINANSÓW - 3 - Dodatkowo cały czas Klient musi wierzyć na słowo Biuru Rachunkowemu, że jest wszystko dobrze, bo przecież nie ma wglądu do systemu i jego wyników !!!Jeszcze jedna kwestia sporna z Biurami Rachunkowymi, to dekretacja - zapisy informacji o dekretacji na dokumentach źródłowych, gdyż i tu jest możliwa dwu-znaczność w interpretacji przepisów.Sytuacja będzie na pewno trudniejsza za dwa, trzy, pięć lat, kiedy w między czasie nastąpi jeszcze jedna zmiana Biura rachunkowego lub nawet nie i przyjdzie kontrola. Jak wtedy Klient / Przedsiębiorca będzie mógł udokumentować swe księgi ??? nie mając wydruków papierowych, a tylko elektroniczne zapisy już właściwie nie do odtworzenia, bo nie ma dostępu do programu, ani nie ma operatora do tego programu !? A przecież wobec Urzędów to Przedsiębiorca jest jedynym odpowiedzialnym. Tak więc odpowiada za cos na co nie ma wpływu i nie ma faktycznie żadnej kontroli.Jest jeszcze jeden aspekt braku kontroli nad działalnością usługową Biur Rachunkowych, a mianowicie bieżące błędy, często bardzo poważne od korekt których Biuro się „wykręca”, a żeby skorzystać z obowiązkowego ubezpieczenia OC trzeba mieć wyrok sądowy ??!!Podsumowując, wydaje się, iż należałoby dokładnie przyjrzeć się funkcjonowaniu zapisów prawnych o Usługowym Prowadzeniu Rachunkowości jak tez wymaganiom stawianym dla twórców programów księgowych no i uszczegółowić zapisy odnośnie archiwizacji dokumentów księgowych.Dla udokumentowania naszego głosu, proponuje przejrzenie odnośnych forów internetowych, gdyż jest to aktualnie najlepsza baza danych i sondaży.Oczekując Państwa rychłej reakcji jak to było przy poprzednim liście, pozostajemy do dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań czy uściśleń.Łącze ukłony T.Jurkiewicz Tadeusz Jurkiewiczkoordynator OIU GZ+ 48 600 209 893 tel/ fax 48 32 209 44 56tadejurkiewicz@hotmail.comi moj kometarz do odpowiedzi... Warszawa, dnia 16 grudnia 2009r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCIDR5/503/275/3/POD/WBN/09/1529 Pan Tadeusz Jurkiewicz W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2009r. przesłane drogą elektroniczną Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów przekazuje następujące informacje.W trakcie wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wystąpić zdarzenia powodujące powstanie odpowiedzialności po stronie osoby wykonującej taką działalność. Odpowiedzialność taka może mieć charakter odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej, a często przybiera charakter odpowiedzialności cywilnej. O zakresie odpowiedzialności w dużej części będą decydowały postanowienia umowy zawartej pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.= t = tu pragne zwrocic uwage iz zakres odpowiedzialnosci Biura Rachunkowego / Osoby wykonujacej Uslugowo Rachunkowosc na podstawie licencji MF jest okreslony przez Ustawe o Rachunkowosci – trudno sobie wyobrazac by Klient mial inne postanowienia w tym zakresie – a przeciez w przedmiotowej sprawie o to chodzi, ze Biuro Rachunkowe nie wykonywalo swej uslugi zgodnie z Ustawa i praktyka profeskonalna. Art. 77 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” wskazuje, iż do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięty ten, kto dopuszcza do powstania nieprawidłowości w rachunkowości jednostki. Nieprawidłowości te mogą polegać na nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy, podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych, na niesporządzeniu sprawozdania finansowego, sporządzeniu go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych. Dopuścić do powstania nieprawidłowości może osoba na którą zostały nałożone obowiązki z zakresu rachunkowości jednostki. Zasadą wynikającą z ustawy jest, że odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, w każdym przypadku, ponosi kierownik jednostki (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Nie ma przy tym możliwości, przeniesienia odpowiedzialności kierownika jednostki na inne podmioty czy osoby. Z uwagi na okoliczność, iż to nie kierownik jednostki faktycznie wykonuje bezpośrednie czynności składające się na rachunkowość jednostki, osoby którym je powierzono stają się współodpowiedzialne – obok kierownika jednostki – za określone obszary rachunkowości. Takie przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być zawsze stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku biura rachunkowego formą przekazania współodpowiedzialności jest zawarcie umowy z osobą prowadzącą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na mocy takiej umowy wykonywanie czynności np. z zakresu sporządzenia sprawozdań finansowych wynikających z ustawy zostaje przekazane osobie prowadzącej biuro rachunkowe – a więc w praktyce również ta osoba będzie mogła dopuścić do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych. Jeśli okaże się, że działanie sprawcy wyczerpuje znamiona czynu opisanego w art. 77 pkt 1 lub 2 ustawy o rachunkowości - podlega on wówczas grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.= t = tyle ze nie w tym rzecz, gdyz doprowadzenie do egzekucji kary trwa w czasie, a rachunkowosc musi byc prowadzona na biezaco i reakcje musza byc natychmiastowe. I tu jest zasadniczy problem, ze jesli Biuro Rachunkowe nie wykonuje rzetelnie swej uslugi, nie daje na biezaco wszystkich naleznych informacji i wyjasnien w aktualnym stanie prawnym nie ma zadnego srodka zaradczego czy egzekucyjnego.Jako, że podmioty wykonujące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać również niektóre czynności z zakresu doradztwa podatkowego (prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie) – osoby wykonujące te czynności mogą podlegać również przepisom Kodeksu karnego skarbowego (między innymi w zakresie naruszeń obowiązków dotyczących prowadzenia ksiąg podatkowych, składania deklaracji podatkowych). Osoby te będą wówczas odpowiadać na zasadzie art. 9 § 3 K.k.s., zgodnie z którym za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.Naruszenie przepisów o rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego będzie często powodowało powstanie szkody u klienta biura i zarazem wystąpieniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości nakłada na takie podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem: 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2) wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami.= t = tyle, ze egzekucja roszczen z OC moze byc dokonana dopiero po uzyskaniu wyroku sadowego === w dwa lata po zdarzeniu !!!Reasumując, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, to na kierownika jednostki zostało nałożone zadanie, aby zapewnić taki sposób zorganizowania rachunkowości jednostki, a także uregulować zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi, aby zostało zapewnione spełnienie wymogów w zakresie rachunkowości nałożonych ustawą. W porządku prawnym funkcjonują przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej, nałożonej na wszystkie osoby, w tym prowadzące usługowo księgi rachunkowe, które mogą dopuścić do powstania określonych nieprawidłowości w rachunkowości jednostki. Natomiast problemy opisane w Pana piśmie dotyczą niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych, które to zagadnienia reguluje kodeks cywilny.= t = tyle ze te regulacje moga byc wykorzystywane po fakcie, co wiaze sie z nastepstwami dla Kierownika Jednostki jako ze on jest wedle prawa odpowiedzialny a faktycznie nie ma wplywu na jakosc wykonywanych uslug, nie ma mozliwosci ich kontrolowania bo nie jest specjalista w dziedzinie ksiegowosci – a wiec ma zwiazane rece.Faktycznie chodzi tu o niewlasciwe wykonanie umowy cywilno prawnej – czyli nie wykonania uslugi prowadzenia ksiag rachunkowych - tyle ze skutki takiej sytuacji sa natychmiastowe a mozliwosc reakcji Uslugodawcy jest zadna bo oddalona w czasie ktory moze miec w wielu przypadkachpowazne skutki i przyniesc powazne szkody – co mialo miejsce w naszym przypadku.Tak jak jest licencja na prowadzenie pojazdow po drogach, wedlug kodeksu drogowego / zasd poruszania sie po drogach i jest organ ktory kontroluje na biezaco przestrzeganie tych zasad, gdzie i tu jest mozliwosc odwolania sie stron do sadu, ale wiekszosc spraw jest regulowana na biezaco, tak w przypadku Uslugowego Prowadzenia Rachunkowosci brakuje narzedzia regulujacego na biezaco nieprawidlowosci – szczegolnie, ze skutki tych nieprawidlowosci sa natychmiastowe, a ukryte moga po latach przyniesc jeszcze wieksze straty dla Jednostki dla ktorej Ksiegi byly prowadzone niewlasciwie.Zdaniem Departamentu Rachunkowości obecnie obowiązujące uregulowania przewidują dostateczne procedury na wypadek zaistnienia przypadków naruszenia prawa lub postanowień umownych, natomiast ingerencja ustawodawcy w sferę, którą przedsiębiorcy mogą kształtować autonomicznie mogłaby zostać odebrana jako naruszenie wolności gospodarczej.= t = dlatego zwrocilismy sie do Panstwa jako jednostki udzielajacej licencji do Uslugowego Prowadzenia Ksiag Rachunkowych podania nam jak to Panstwo mowicie” obowiązujące uregulowania przewidują dostateczne procedury na wypadek zaistnienia przypadków naruszenia prawa lub postanowień umownych,” gdyz my takowych nie znajdujemy w aktualnym ustawodawstwie.Dyrektor DepartamentuRachunkowościJoanna Dadacz +T+ dlatego tez podtrzymujemy tresc naszego pisma / zapytania z dnia 26 10 br, gdyz Panstwa odpwoiedz zupelnie nie wyczerpuje poruszonych tematow, a wybiorczo ustosunkowalo sie do jednego z nich. Podsumowujac oczekujemy od Panstwa doglebnej analizy naszego pisma i postawionych w nim tez, gdyz jest ono glosem nie tylko naszym, ale wielu Przedsiebiorcow, co widac na wielu forach internetowychOczekujac rychlej anlizy stanu rzeczy i konstruktywnych dzialan celem wlasciwego jego uregulowania , lacze uklonyT.JurkiewiczTadeusz Jurkiewicz

#4 Guest_mala

Guest_mala
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2009 - 22:10

Pracuję w Biurze rachunkowym od kilku lat, nasi kliienci zawsze uzyskuja od nas wydruki papierowe,zestawienia , informację o wysokości podatków zawsze przed 20 i wszystkie inne potrzebne dokumenty, uważam , że "wrzucanie" wszystkich do jednego worka jest nie w porzadku - dodam , że jestem z tej samej miejscowosci co Pan

#5 Guest_Klop

Guest_Klop
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2009 - 18:52

Tu już lepiej się czyta.Prowadzę teraz biuro rachunkowe, sam kiedyś byłem klientem biura rachunkowego i o mało włos uniknąłem katastrofę. Biura rachunkowe są różne i nie można wszystkich wrzucić do jednego worka, ale zdarzają się niekompetentne biura jak w każdej branży.Twoja inicjatywa nie ma szansy na powodzenie, bo przedsiębiorcy na ogół nie interesują się, co biuro rach. robi.Co do archiwizacji, to i ty i biuro rachunkowe macie błędne pojęcie. Archiwum jako kopia bazy danych biuro może ci dostarczyć albo nie, z tym różnie to bywa, nie wiem dlaczego większość biur nie chce wydać. Ja zawsze pytam, czy klient chce, jak tak to dam.Ustawa obowiązuje nas do wydrukowania ksiąg (to nie jest to samo, co baza danych). Czyli biuro ma obowiązek wydrukować ci na papierze lub trzymać w formie elektronicznej, przy czym w formie elektronicznej nie oznacza, że w bazie danych, lecz w formie dokumentu elektronicznego, np. w formacie pdf. Podatnik ma też obowiązek posiadać oprogramowanie umożliwiające wydrukowanie tych dokumentów np. adobe reader.W tym przypadku tamto biuro nie dopełniło wymóg ustawy. Ja bym poszedł do prokuratury. Podaj nazwę tego biura, aby inni go unikali!BR2 posiada nowsze oprogramowanie i nie potrafi translować? Byłoby trudne, gdyby mieli starszą wersję.BR2 słusznie żąda money za dodatkową pracę. Wierz mi, ciężko poprawić po kimś. Często zamiast tego prowadzę jeszcze raz, od początku roku. Ja bym jednak pokazał, gdzie błędy i za co dokładnie biorę pieniądze.

#6 Guest_Koordynator OIUGZ

Guest_Koordynator OIUGZ
 • Goście

Napisano 29 marzec 2010 - 21:28

To Biuro to Victoria z Bytomia - prosze podaj mi swoje dane.A ze Przedsiebiorcy sie nie interesuja, bo sie na tym nie znaja, po to przeciez zatrudniaja specjaliste z Certyfikatem.... a ze potem maj klopoty to inna sprawa bo sie biuro po prostu wypnie - przeciez ustawa mowi jasno kto jest ospowiedzialny - Podatnik !!!Wiem, ze trudno poprawiac ale....na razie zglaszam na policje podejrzenie ze nie maja OC - a potem dalej.... bedzie to trwalo, ale....a zgloszenie do prokuratury, jak dotad zaden adwokat nie wiedzial z jakich artykulow itd...

#7 Guest_Albertk2

Guest_Albertk2
 • Goście

Napisano 23 marzec 2011 - 17:45

Jeżeli szukasz rzetelnego biura rachunkowego możesz je znaleźć poprzez www.DoradcyDlaBiznesu.pl

#8 Guest_mirkaa

Guest_mirkaa
 • Goście

Napisano 24 marzec 2011 - 10:25

sami jesteście sobie winni to wy zwsze kręcicie nosem jak się dowiadujecie ile trzeba zapłacić za prowadzenie księgowości i wybieracie opcję "tam gdzie taniej" a to od razu jest normalne że gdzie taniej to nie znaczy dobrze ponieważ żeby się utrzymać to trzeba iść na ilośc a nie na jakość . wtedy trzeba brać jak najwięćej podatników do obslugi i brak już czasu żeby przyjrzeć się dokładnie dokumentacji .

#9 Guest_krzyś

Guest_krzyś
 • Goście

Napisano 29 marzec 2011 - 12:47

majka , najlepiej napisz na berdyczów , chciałabyś mieć wszystko super i jeszcze za 100 zł , sama jesteś sobie winnaprzecież biur jest zatrzęsienie można się dowiedzieć , sprawdzić w necie

#10 Guest_zosia

Guest_zosia
 • Goście

Napisano 29 marzec 2011 - 13:21

myślę, że ~mirkaa i ~krzyś mają rację, ja również korzystam z usług biura,wiem, że nie jest u nich tanio, ale za to nie biorą wszystkiego jak leci, ale w miarę swoich możliwości. Znam natomiast inne biuro które ma dużo firm a papiery walają się po podłodze, kadra zmienia się co trzy miesiące i robią tylko tyle ile potrzeba do deklaracji ale są bardzo tani w stosunku do innych.

#11 Guest_Marian

Guest_Marian
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2013 - 13:58

Nie spłycajcie problemu. Cena nie zawsze jest adekwatna do jakości. Za jednoosobową działalność płaciłem BR we Wrocławiu 200 zł netto za prowadzenie KPIR i ZUS. Ilość dokumentów nie przekraczała 50/mc.

Ktoś powie, że to zapewne księgowy "ja i moja walizka"? Nie, to duża spółka świadcząca takie usługi od wielu lat. 

Z czasem jednak zachłanność doprowadziła ich do "bylejakości".

Po kilku wychwyconych błędach okazało się, że zauważyłem jedynie wierzchołek tego co spaprali przez parę lat.

Teraz zleciłem prowadzenie księgowemu jednoosobowemu. Uważam, że będzie mu zależeć i będzie kojarzyć mnie i moje sprawy a nie numerek na liście klientów.

Aktualnie szukam sposobu na to by wyegzekwować od poprzedniego BR poprawienia wskazanych w KPIR błędów.#12 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 09 czerwiec 2013 - 17:22

Mój znajomy w Krakowie zlecił prowadzenie KPIR i ZUS znanej firmie z branży "biur rachunkowych". Ilość dokumentów to parę faktur za paliwo Dołączona grafika dostarczanych zawsze 1-2 dnia kolejnego miesiąca.

Był bardzo skrupulatny w tym co robił, ale całkowicie nie znał/nie zna się na podatkach...

 

No i wszystko byłoby ok., gdy nie to że został rozliczony na PIT-36 podczas gdy dział.gosp. prowadził na liniowym... Po interwencji od razu dostał odpowiedz: "nic pan nie mówił".. oczywiście dokumenty rejestracyjne były dostarczone, poza tym to biuro powinno się zainteresować na wstępie jaka jest forma opodatkowania.

Korekta polegała na wypełnieniu PIT-36L poprzez przepisanie danych z PIT-36, a w 2012 kolega poza dział gosp. posiadał przychód ze źródła stosunek pracy...

jakaś masakra.

Cena nie zawsze sugeruje, ze należy spodziewać się partactwa.#13 Guest_arek

Guest_arek
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2016 - 08:19

zleciłem rozliczenie podatkowe 1 z biur ,biuro trzymało moje dokumenty wszystkie przez prawie miesiąc czasu , dodam iz rzekomo najlepsze w mieście cena nie grała dla mnie roli ważne by było to zrobione profesjonalnie po 8 tygodniach biuro oddało mi dokumenty i oświadczyło ze nie potrafi mnie rozliczyć i tego sie nie podejmę , oddałem to do prawnika gdyż z ich powodu , nieumiejętność , niekompetencji ,ja mam teraz problemy , nie zapłaciłem im ani grosz bo i za co , oni wystawili mi rachunek , mam nadzieje ze ktoś zrobi z takimi patałachami porządek

#14 Guest_Sania

Guest_Sania
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2019 - 08:16

Ja już mam 6 księgową i ręce mi opadają. One są bezkarne.

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych