Skocz do zawartości


zaskarżenie uchwały gminy


wróć do serwisu Sektor Publiczny 5 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Zofia

Guest_Zofia
 • Goście

Napisano 09 maj 2012 - 15:38

Nasza gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte w nim rozwiązania nie odpowiadają wielu mieszkańcom. Czy możemy jakoś wspólnie zaskarżyć takie rozstrzygnięcie?

#2 Guest_Lilka

Guest_Lilka
 • Goście

Napisano 10 maj 2012 - 11:46

Z tego co wiem, to w razie naruszenia uchwałą lub zarządzeniem interesu prawnego osób będących mieszkańcami gminy, przysługuje im uprawnienie do wspólnego wniesienia skargi. Ważne, aby ich skargi dotyczyły tej samej decyzji, postanowienia lub innego aktu. Trzeba jednak pamiętać, że zanim złożymy skargę na uchwałę rady gminy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, należy wezwać organ gminy do usunięcia naruszenia prawa.

#3 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 22 styczeń 2013 - 13:42

Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Tak jak wskazała Lilka najpierw wezwanie do usunięcia naruszenia.
Aby grupa mieszkańców mogła zaskarżyć uchwałę gminy do WSA, uchwała musi naruszać interes prawny każdego z mieszkańców z osobna.
Dodatkowo, zgodnie z ust. 2a art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, skargę w imieniu mieszkańców gminy można wnieść jedynie wtedy, gdy uzyska się na to ich pisemną zgodę.

#4 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 26 styczeń 2013 - 18:28

Odwołanie wójta

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112)
w art. 492 - określa przyczyny wygaśnięcia mandatu wójta, a wśród nich w pkt 8 i 9 wygaśnięcie wskutek odwołania.


Może ono nastąpić w drodze referendum - zagadnienie to reguluje ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88, poz. 985 z późn.zm),o czym mowa w artykule.

Ale istnieje także inna przyczyna z powodu której może dojść do jego odwołania.
Odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

Art. 96. ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję.

#5 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 26 styczeń 2013 - 18:32

Wygaśnięcie mandatu wójta

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) w art. 492 oprócz odwołania wójta wskazuje także inne przyczyny wygaśnięcia mandatu wójta.

Art. 492 ustawy Kodeks wyborczy

§ 1.Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania;
2) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym;
3) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;
5) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach;
6) orzeczenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji;
7) śmierci;
8) odwołania w drodze referendum,
9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
10) zmian w podziale terytorialnym.

#6 Guest_Gregor

Guest_Gregor
 • Goście

Napisano 23 wrzesień 2013 - 12:01

Osoby zainteresowane tematyką zaskarżania uchwały rady gminy zapraszam do kontaktu na stronie - www.gardasiwspolnicy.pl.

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych