Skocz do zawartości


Dom Opieki


33 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 24 czerwiec 2010 - 22:14

NOWE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(na podstawie zmian w przepisach obowiązujących w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej wprowadzonych w dniu 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)
1) Kto płaci za pobyt w DPS ?


W myśl nowej ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
a) mieszkaniec domu
rodzina w kolejności :
- małżonek
- zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
- wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

2) Jak wysokie są opłaty ?

a) mieszkaniec domu płaci 70% swojego dochodu
rodzina płaci za pobyt mieszkańca w DPS kwotę uzależnioną od posiadanego dochodu
(w przypadku osoby samotnie gospodarującej) lub dochodu na osobę (w przypadku rodziny).
Dochód ten musi być wyższy niż 250% ustalonego w oddzielnych przepisach kryterium dochodowego. Przy czym ustawodawca zaznacza, że kwota dochodu (na osobę) jaka pozostanie po wniesieniu opłaty za pobyt mieszkańca w DPS nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego.
Przykład
Dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.700 zł
Niech minimalny dochód na osobę samotnie gospodarującą ustalony w przepisach wynosi: 450 zł
to 250% kryterium dochodowego da nam kwotę w wysokości 1.125 zł. Jak widać dochód przewyższa 250% ustalonego kryterium dochodowego. Kwota jaką wniesie rodzina, w tym konkretnym przykładzie, wyniesie: 1.700 – 1.125 = 575 zł
c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz jego rodzinę.

3) Kto ponosi opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku którejś ze stron: mieszkańca lub jego rodziny ?

W przypadku nie wywiązywania się osób (mieszkańca lub jego rodziny) z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.4) Kto wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu ?

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminny właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

5) Czy osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą być z niej zwolnione ?

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
a) wnoszą opłatę za innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
c) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
d) osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko

6) Na jakich zasadach będzie finansowany pobyt osób skierowanych do DPS przed
1 stycznia 2004r. ?

Osoby skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., a umieszczone w nim po dniu 1 stycznia będą ponosiły odpłatność za pobyt w DPS na starych zasadach.

7) Czy nastąpiły jakieś zmiany w zasadach odpłatności i finansowania osób posiadających status mieszkańca DPS z przed 1 stycznia 2004r. ?

Nowe zasady odpłatności i finansowania nie dotyczą osób mieszkających w domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r. Osoby te, będą dożywotnio ponosiły odpłatność na starych zasadach.

8) Co z osobami oczekującymi na przyjęcie do DPS w stosunku do których PCPR lub OPS wydały decyzje kwalifikujące przed 1 stycznia 2004r. ?

Dotychczasowe decyzje kwalifikujące będą uchylane w trybie art.43 ust. 2a, a dokumentacja w tych sprawach będzie zwracana do właściwych ośrodków pomocy społecznej, celem podjęcia postępowania przewidzianego w nowym stanie prawnym.

#2 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 24 czerwiec 2010 - 22:14

Witam

Jeśli napisałem nie w tym dziale to proszę o przeniesienie.
W skrócie sprawa ma się następująco:
Jakiś czas temu teściowie umieścili babcię w domu opieki z uwagi na niezbędną 24 godzinną fachową opiekę pielęgniarską ( do czasu umieszczenia babci w domu opieki zajmował się nią mieszkający z nią brat teścia ).
Opłaty za dom opieki były pokrywane z emerytury babci oraz solidarnie resztę płacili po połowie teść i jego brat (razem ok 2,5 tys)
Niestety, niedawno zmarł brat teścia, w związku z tym mam pytanie:

Kto będzie pokrywać koszty pobytu babci w domu opieki ?

Czy całe obciążenie pokrycia reszty kosztów ma spaść na teścia ?

Czy może dotychczasową kwotę którą płacił brat teścia mają płacić jego dzieci ? (pozostawił 3 dorosłych dzieci)

Chodzi tu o niebagatelną dla teścia kwotę ok 500 PLN (na takie dodatkowe obciążenie nie mogą sobie pozwolić gdyż ich na to poprostu nie stać, swoją część i tak już płacą), na pomoc swoich dzieci nie chcą się zgodzić.

Jak prawnie wyglada taka sprawa, czy moralną oraz finansową odpowiedzialność przejmują po swoim zmarłym ojcu dzieci ?


Pozdrawiam i liczę na fachową odpowiedź
Antek

#3 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 24 czerwiec 2010 - 22:39

Dzięki za szybką odpowiedź

Dom pomocy jest prywatny, do gminnego DPS w okolicach zamieszkania babci nie ma miejsc i jest kolejka oczekujących (podobno brat teścia wciągnął babcię na listę oczekujących).
Jak rozumiem przepisy tyczą się tak samo do prywatnego i "państwowego" DPS, czyli prawnie opłaty ponoszą:
- babcia 70% dochodów ze swojej emerytury
- teść połowę brakującej kwoty
- dzieci zmarłego brata teścia pozostałą brakującą połowę kwoty.

Czy teść może wystąpić np do NFZ o dofinansowanie pobytu babci w DPS (jakie musi spełnić warunki)


Pozdrawiam
Antek

#4 Guest_-praw-gina888

Guest_-praw-gina888
 • Goście

Napisano 24 czerwiec 2010 - 23:23

Są różnice między prywatnym a gminnym DPS...np. w finansowaniu.
Zrzuca się rodzina.

Stosuje się tu zasadę alimentacji....ale to nie znaczy , że każdy po równo.

Co miałoby finansować NFZ?...bo na pewno nie pobyt

Jeżeli w gminie nie ma wolnych miejsc w DPS to proszę dopytać się czy nie ma możliwości dofinansowania z Mops w prywatnej placówce. Bywa, że w takich sytuacjach jak rodzina ma trudne warunki a gmina bogata to dokładają.

#5 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 25 czerwiec 2010 - 00:30

Witam

cyt: Stosuje się tu zasadę alimentacji....ale to nie znaczy , że każdy po równo. - tzn ? (do tej pry myślałem że jak jest 2 synów to każdy z nich po równo, w przypadku braku jednego z nich jego dzieci jego część, tylko czy przypadkiem na to nie trzeba decyzji sądu ?

Proszę o rozwinięcie zasady alimentacji
Pozdrawiam
Antek

#6 Guest_-praw-gina888

Guest_-praw-gina888
 • Goście

Napisano 25 czerwiec 2010 - 00:56

Istotna jest tu kolejność w jakiej można domagać się alimentów--najpierw dzieci przed wnukami....a potem możliwości zarobkowe i majątkowe zabowiązanych.Cały czas zakładam, że TAMCI nie chcą dobrowolnie płacić.

W gminnych dps pracownik socjalny robi wywiad alimentacyjny, potem wydaje decyzje kto ile ma płacić. Jak nie ma reakcji ze strony zobowiązanej lub odmowa to sprawę kieruje się do sądu rodzinnego.

---------------------
Dps to nie mój konik, ale niech Pan tu pyta
http://www.ops.pl/fo...php?category=28

#7 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 25 czerwiec 2010 - 12:01

Witam

Trochę się już pogmatwałem
Chodzi mi o rozłożenie opłat, tak aby każdy mógł jakoś funkcjonować - jak to wygląda od strony prawnej po śmierci brata teścia ?
Do tej pory opłaty były rozłożone następująco:
- emerytura babci
- teść ok 500PLN
- brat teścia ok 500PLN
Więcej dzieci babcia nie ma.

Po śmierci brata teścia z tego co rozumiem z odpowiedzi na forum całość zobowiązań dotyczących opłat za DPS poza emeryturą babci spada na teścia (jest to po podwyżce od 1 lipca za pobyt w DPS do dopłaty do emerytury babci ok 1,5 tys, teściów na to nie stać, nie spełniają kryteriów aby móc domagać się dofinansowania z pomocy społecznej gdyż dochód na jednego członka rodziny w ich gospodarstwie domowym przekracza jakieś tam śmieszne minimum, a przeciej też muszą zapłacić czynsz i inne opłaty więc na życie i jakąś tam egzystencję już by nie wystarczało pieniążków).

Chodzi mi o tą część którą do tej pory płacił brat teścia
1.- Czy jest to tak jak w przypadku dziedziczenia (prawo spadkowe) obowiązek zapłaty spada na dzieci zmarłego brata teścia ?
2.- Czy też to dopiero sąd decyduje po rozpoznaniu zamożności zstępnych kto i w jakiej ilości ma płacić ?
3.- Czy też z automatu po śmierci brata taścia całość zobowiązań spada na teścia, a jeżeli chce aby dzieci jego brata (bądź też jego) się do tego dołożyły musi zakładać sprawę w sądzie rodzinnym ?

4.- Proszę o odpowiedź jak wygląda aktualna sytuacja prawna odnosząca się do obowiązku alimentacyjnego wobec babci.

Dodam że babcia nie jest osobą bezdomną, do tej pory oraz aktualnie w domu gdzie mieszkała, mieszka dwójka dzieci brata teścia (mieszkał też zmarły brat teścia), niestety babcia jest w bardzo podeszłym wieku, nie jest w stanie samozielnie funkcjonować i potrzebuje fachowej opieki pielęgniarskiej oraz medycznej non stop, ani jej syn ani jej wnuki nie są w stanie takiej opieki zapewnić.


Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
Antek

#8 Guest_-praw-gina888

Guest_-praw-gina888
 • Goście

Napisano 25 czerwiec 2010 - 14:14

Najprościej mówiąc -sprzedać mieszkanie babci i sfinansować jej pobyt i opiekę.

#9 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 25 czerwiec 2010 - 23:39

Bardzo to smutne, ale w naszej ojczyźnie przy cenach gminnych DPS-ów rzędu 3 tys za miesiąc, praktycznie poza nielicznymi wyjątkami żadnego emeryta nie stać na doczekanie w nich końca swoich dni, biorąc pod uwagę 70% średniej emerytury jaką pobierają po przepracowaniu czterdziestu paru lat.

Antek

#10 Guest_-praw-gina888

Guest_-praw-gina888
 • Goście

Napisano 26 czerwiec 2010 - 00:09

Dlatego nie liczmy na państwowe emerytury, tylko gromadźmy kapitał we własnym zakresie by mieć za co żyć do końca swoich dni, byśmy nie musieli liczyć na innych.

#11 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 26 czerwiec 2010 - 21:42

No tak. tylko że obecnych emerytów to się nie tyczy
Ubezpieczyć się można praktycznie od wszystkiego, tylko że taka zapobiegliwość sporo kosztuje...

Antek

#12 Guest_-praw-gina888

Guest_-praw-gina888
 • Goście

Napisano 26 czerwiec 2010 - 22:41

...starość jak Pan widzi też kosztuje


i wcale nie miałam na myśli ubezpieczenia

#13 Guest_-praw-antek

Guest_-praw-antek
 • Goście

Napisano 26 czerwiec 2010 - 23:25

Witam

Temat ten zamieściłem także w dziale ubezpieczenia ZUS itp

Babcia znajduje się w prywatnym DPS, emeryturę do tej pory odbierał jeden z synów od listonosza (była taka dyspozycja), aby po dołożeniu razem z drugim z synów brakującej części móc zapłacić za pobyt babci w DPS-ie.
Niestety syn który miał upoważnienie do odbioru emerytury zmarł.
Jak drugi z synów ma załatwić odbiór emerytury aby móc zapłacić za pobyt babci, o ile się się orientuję to właśnie na niego spada obowiązek alimentacyjny wobec matki (mojej babci) - więcej rodzeństwa nie ma.
Czy sam tą sprawę może załatwić w ZUS-ie, czy też musi mieć dyspozycję babci (swojej matki), załatwienie dyspozycji od 88 letniej babci znajdującej się w DPS-sie będzie bardzo skomplikowane.

Emerytura będzie 10 lipca, jeżeli jej nie odbierze to będzie musiał zapłacić ze swoich małych dochodów niebagatelną kwotę 2,5 tys za pobyt babci w DPS

Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź
Antek

#14 m4k210

m4k210

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 13 postów

Napisano 19 luty 2015 - 15:40

Osobiście ostatnio sprawdzłem różnego rodzaju domy opieki i ceny takowych domów bo się zastanawiałem z żoną nad przyszłością swojego dziadka. Jednym z najlepszych jakie udało nam się znaleźć to domy seniora które gwarantują wysoki standard pomocy.#15 Guest_kasia87

Guest_kasia87
 • Goście

Napisano 26 maj 2015 - 17:38

Osobom poszukującym domu opieki w  województwie świętokrzyskim mogę polecić ośrodek w Koziej Woli. Został on otwarty niedawno i uważam że jest świetnie przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych. Patrząc po innych ośrodkach, starszych , zauważyłam że nie rozwijają się one i nie starają się przystosowywać do potrzeb lokatorów co nie świadczy o nich zbyt dobrze. Nowe ośrodki starają się jak najlepiej zaprezentować gdyż dopiero zaistniały i ludzie nie mają do nich zaufania. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć więcej na temat ośrodka w Koziej Woli to zachęcam do odwiedzenie strony www.ustepniow.pl/  Jak dla mnie opieka dobra opieka moją babcią jest bezcenna i uważam że powinniśmy zapewnić naszym bliskim świetna opiekę bo na to zasługują.#16 Kasik86

Kasik86

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 217 postów

Napisano 16 czerwiec 2015 - 18:01

Nie rozumiem, dlaczego zdobycie upoważnienia od Babci/Matki ma być skomplikowane. Skoro brat jakoś wcześniej je zdobył, no chyba że ma Pan z Babcią jakiś konflikt? Generalnie wyjścia są dwa zdobyć upoważnienie, albo znaleźć inny tańszy ośrodek. Bardzo fajnie jest w http://dompodklonami.com.pl/ aczkolwiek nie wiem jak to cenowo wyjdzie z Pana ośrodkiem, trzeba by podzwonić i porównać. 

 

Jedynie gdyby Babcia była ubezwłasnowolniona, mógłby Pan za nią decydować. W innym przypadku musi mieć Pan upoważnienie na piśmie...#17 DanielNieznanowski

DanielNieznanowski

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 122 postów

Napisano 31 lipiec 2015 - 12:46

Koszty kosztami, ale starsi ludzie wolą mieszkać w domach opieki niż samemu w domu. Jak umarła moja babcia dziadek spakował się i zamieszkał http://www.domopiekipalac.pl/ Wybrał tą placówkę, bo są tu jego wszyscy koledzy. Dziadek teraz jest zadowolony. Na miejscu ma lekarzy, pięlęgniarki, które bardzo o niego dbają i zapewniają mu wszystko, czego mu potrzeba. Staramy się do odwiedzać kiedy tylko możemy. Przeważnie odnajdujemy go w wspólnej sali, uśmiechniętego i rozgadanego w gronie swoich znajomych.#18 Guest_Irena

Guest_Irena
 • Goście

Napisano 10 sierpień 2015 - 22:22

Mam niepełnosprawnego brata i 93 letniego ojca po dwukrotnym złamaniu kości udowej .Nie ma kto opiekować się bratem z głebokim upośledzeniem umysłowym, do czasu umieszczenia go w DPS . Jeśli zrezygnuję z pracy i wezmę urlop bezpłatny to czy przysługuje mi świadczenie pielęgnacyjne i w jakiej kwocie oraz jakie dokumenty muszę zgromadzic?#19 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 11 sierpień 2015 - 12:17

 Jeśli zrezygnuję z pracy i wezmę urlop bezpłatny to czy przysługuje mi świadczenie pielęgnacyjne i w jakiej kwocie oraz jakie dokumenty muszę zgromadzic?

Nie możesz wziąć urlopu bezpłatnego, musisz całkowicie zwolnić się z pracy, żeby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. O to, jakie dokumenty złożyć pytaj w ośrodku pomocy społecznej, tam też dowiesz się o wysokość zasiłku, bo do tej pory wynosi chyba 1000 zł miesięcznie, ale w najbliższym czasie jego kwota ma ulec niewielkiej podwyżce.#20 Guest_Renata

Guest_Renata
 • Goście

Napisano 24 listopad 2015 - 11:11

Jeżeli chodzi o dom opieki dla starszych osób to mogę polecić placówkę Złota Jesień w Jabłonnie niedaleko podwarszawskiego Legionowa. Jest tam świetna opieka i sporo różnego rodzaju zajęć. Umieściłam tam jakiś czas temu ojca.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych