Skocz do zawartości


Wezwanie z art. 305 Prawo własności przemysłowej


13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Pete

Guest_Pete
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2011 - 12:04

Witam,
Dostałem wezwanie z Urzędu Celnego na stawiennictwo w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.
Jak zdążyłem się trochę dowiedzieć o tym art. wnioskuje, że prawdopodobnie kupiłem coś podrobionego, bo nie wiem czy ten artykuł ma jakieś szersze rozwinięcie. Czy dobrze to interpretuje, że jeżeli zostałem wezwany w charakterze świadka to prawdopodobnie chodzi o to, że coś kupiłem, a nie sprzedałem (wtedy wydaje mi się, że w charakterze podejrzanego o p.p.)?
Proszę o pomoc.
Dziękuję

#2 Guest_MW

Guest_MW
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2012 - 23:24

Pan najlepiej wie czy sprzedawał tego rodzaju przedmioty. Jeśli Pan sprzedawał, to może z braków dowodów został Pan narazie wezwany na przesłuchanie w char. świadka. Jeśli Pan nie sprzedawał, a jedynie kupił to Pana status w sprawie się nie zmieni.

#3 Guest_gin

Guest_gin
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2013 - 23:15

Ja kupiłam a sklepie amerykańskim (niby - taką miałam ofertę) torebkę markową a paczka przyszła z chin. I były zapewnienia na stronie, że towar z numerem seryjnym, kartą autentyczności... Po prostu oszustwo. W sklepie z USA nie bałam się kupować... i oczywiście podróba.. nie podpiszę kancelarii oświadczenia że poddaję się z art. 305 bo ja tylko kupowałam w sklepie i niczego do obrotu nie wprowadzałam.. jak to może dalej wyglądać?? gdyby ktoś mógł napisać...

#4 Guest_zigzak

Guest_zigzak
 • Goście

Napisano 22 sierpień 2013 - 14:02

:) no i co z tego ze dostałeś. W mysl obecnego prawa -NIELEGALNE JEST WPROWADZANIE DO OBROTU PIERWOTNE , ale nie wtórne!!!!!!!!!! Mówi o tym wyrok śadu najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2008, Nr 7, poz. 52, str. 1.
Prokuratura i Prawo rok 2008, Nr 10, poz. 15, str. 11.
Krakowskie Zeszyty Sądowe rok 2008, Nr 7-8, poz. 4.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych rok 2008, Nr 1, poz. 1355.
Biuletyn SN rok 2008, Nr 6.


Tym samym -kupić mozesz, nawet jak dalej sprzedasz -no to lipa-jest to wtórny obieg. Słuzba Celna się napoci a i tak nic ci nie zrobią-szkoda ich trochę-bo robia robote głupiego. Ale taka ich dola. W kazdym razie-nawet jak kupiłeś, to zawsze możesz powiedzieć iż nie wiedziałeś że to podróbka-kupiłeś w dobrej wierze, sądząc że to oryginał.......i tyle tematu

#5 Guest_zigzak

Guest_zigzak
 • Goście

Napisano 22 sierpień 2013 - 14:06

Tutaj masz cały wyrok Sądu Najwyższego- jednym słowem-idziesz normalnie jako świadek. Natomiast jezeli chcieli by zarzucić ci że Ty jako pierwszy wprowadzasz do obrotu , czyli "jesteś producentem" to masz przesrane. Ale i z tego jest wyjście-Kupiłeś w okazyjnej cenie na bazarze od jakiegoś faceta lub z ogłoszenia w internecie-i juz nie jesteś pierwszy tylko wtórny. Prawo się pozmieniało....... słuzby cenej mi szkoda bo robią roboty od chilery a i tak jak tylko ktoś ten papier da w sądzie to ich cały wysiłek leci w kosz.....

Orzecznictwo w zakresie prawa IP i prawa IT
Prawo IP & IT
Archive for the ‘Art. 305 ust. 1 p.w.p.’ Category
I KZP 8/08
without comments
Tezy i wnioski
Zachowanie nie będące „wprowadzeniem do obrotu” w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2007r., a polegające na udziale w dalszym obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, nie stanowi występku określonego w art. 291 k.k. ani w art. 292 k.k., wobec niewypełnienia znamienia „rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego”.
Treść wyroku
I KZP 8/08.
Opublikowany
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2008, Nr 7, poz. 52, str. 1.
Prokuratura i Prawo rok 2008, Nr 10, poz. 15, str. 11.
Krakowskie Zeszyty Sądowe rok 2008, Nr 7-8, poz. 4.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych rok 2008, Nr 1, poz. 1355.
Biuletyn SN rok 2008, Nr 6.
Written by Tomasz Rychlicki
June 30th, 2008 at 9:10 am
Posted in Art. 291 k.k.,Art. 292 k.k.,Art. 305 ust. 1 p.w.p.,Prawo karne,Prawo RP,Prawo własności przemysłowej,Sąd Najwyższy,Znaki towarowe
I KZP 13/05
without comments
Tekst wyroku
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z 2005-05-24, I KZP 13/05
Tezy
“Wprowadzeniem do obrotu”, o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.
Skład sądu:J. Szewczyk
A. Deptuła (sprawozdawca)
E. Strużyna
Prokurator Prokuratury Krajowej: A. Herzog
Sentencja:Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja P., Bogusława P. i Grzegorza B. po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 KPK przez Sąd Okręgowy w G., postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: “Czy pojęcie wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oznacza wprowadzenie (w sposób pierwotny) do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, czy też także zachowania osób towar taki po uprzednim nabyciu oferujących do kolejnej (następczej) sprzedaży, a zatem osób uczestniczących w dalszej dystrybucji towaru – uczestniczących w obrocie tym towarem?”
– uchwalił udzielić odpowiedzi jak wyżej.
Uzasadnienie:
Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne wyłoniło się na tle następującej sytuacji procesowej.
Sąd Rejonowy w G. rozpoznał sprawę:
– Andrzeja P. i Bogusława P. oskarżonych o to, że w okresie od kwietnia 1998 r. do marca 1999 r. w G. wprowadzili do obrotu rozpuszczalną kawę “Jacobs Maxima” z fałszywymi etykietami oraz w nieoryginalnych opakowaniach, posługując się zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kraft Jacobs Suchard Polska Sp. z o. o., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych,
– Grzegorza B. oskarżonego o to, że w okresie od kwietnia 1998 r. do lipca 1998 r. w G. wprowadził do obrotu rozpuszczalną kawę “Jacobs Maxima” z fałszywymi etykietami oraz w nieoryginalnych opakowaniach, posługując się zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kraft Jacobs Suchard Polska Sp. z o. o., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.
Wyrokiem z dnia 1 marca 2004 r., Sąd uniewinnił oskarżonych, stwierdzając w uzasadnieniu orzeczenia, że przez wprowadzenie do obrotu rozumieć należy nie każdą kolejną czynność rozporządzającą, lecz jedynie pierwszą, pierwotną czynność, która spowodowała wprowadzenie towarów oznaczonych podrobionym znakiem do obrotu handlowego.
Wyrok ten zaskarżył prokurator, zarzucając obrazę prawa materialnego – art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, polegającą na błędnej interpretacji pojęcia “wprowadzenie do obrotu”. Prokurator wywodził, że pojęcie “wprowadzenie do obrotu” obejmuje wszystkie transakcje towarem lub usługami, jeżeli tylko sprawca posługuje się przy tym zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać i czyni to wbrew uprawnionemu z tytułu rejestracji.
Sąd Okręgowy w G. rozpoznając apelację uznał, że wyłoniło się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, które wyraził w przedstawionym pytaniu, tym razem na tle art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
Prokurator Prokuratury Krajowej ustosunkowując się do przedstawionego przez Sąd Okręgowy w G. zagadnienia wniósł o podjęcie uchwały następującej treści – “wprowadzeniem do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jest pierwotne (pierwsze) udostępnienie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym”.
Rozstrzygając przedstawione zagadnienie, Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Zgodnie z treścią art. 441 KPK sąd odwoławczy może przekazać Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, które wymaga zasadniczej wykładni ustawy i wyłoniło się przy rozpoznaniu środka odwoławczego, przy czym zagadnienie to musi być ściśle powiązane z okolicznościami sprawy, a mówiąc wprost, zaistnieć musi taka sytuacja procesowa, że dokonanie wykładni określonego przepisu (lub przepisów) konieczne jest do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Przedstawione przez Sąd Okręgowy w G. zagadnienie prawne spełnia te wymogi. W pytaniu Sądu Okręgowego chodzi o właściwe rozumienie pojęcia “wprowadzenie do obrotu towarów” należącego do strony przedmiotowej przestępstwa z art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, a więc o kwestię kluczową dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.
Przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (zmiana dokonana w tym przepisie w stosunku do poprzednio obowiązującego art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych nie jest znaczna i polega na zastąpieniu terminu “zarejestrowany znak towarowy” sformułowaniem “podrobiony znak towarowy” – co dla treści odpowiedzi, jaka winna być w tej sprawie udzielona nie ma znaczenia) może być popełnione w dwóch odmianach (ma dwie postacie modalne): a) jako oznaczenie – w celu wprowadzenia do obrotu – towarów podrobionym znakiem towarowym, B) jako wprowadzenie do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionym znakiem. Przestępstwo w odmianie pierwszej jest w istocie przygotowaniem do przestępstwa w odmianie drugiej, karanym jako delictum sui generis. Dla obu tych odmian istotny jest cel działania sprawcy określony jako “wprowadzenie do obrotu”.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej (zwana dalej ustawą) nie definiuje jednak pojęcia wprowadzenia towarów do obrotu, choć określa co jest znakiem towarowym. Według ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw (art. 120 ust. 1 ustawy), natomiast “znak towarowy podrobiony”, to znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów objętych prawem ochronnym (art. 297 ust. 2 ustawy).
Pojęcie “obrót towarowy” od strony ściśle językowej nie budzi żadnych kontrowersji i jest definiowane jako “ruch towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji realizowany przez akty kupna-sprzedaży” (M. Szymczak, red.: Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1999, t. 2, s. 405; podobnie S. Dubisz, red.: Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 3, s. 44). Definicja ta nie wyjaśnia jednak do końca materii objętej pytaniem prawnym, jakkolwiek stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych rozważań. W rozważaniach tych należy wykorzystać wypowiedzi piśmiennictwa, głównie cywilistycznego, w którym podkreśla się, że przez “wprowadzenie do obrotu” rozumieć należy czynności prawne, których podstawa prawna może być rozmaita, od tradycyjnej umowy kupna-sprzedaży, dostawy, darowizny, zamiany poprzez umowę leasingu, a także umowę o dzieło, w tym ostatnim wypadku z podkreśleniem, że dzieło może być także wytworzone metodą przemysłową, niekoniecznie rękodzielniczą, zaś ratio legis ochrony jest identyczna zarówno przy rzeczy sprzedanej, jak i przy dziele (G. Bieniek, red.: Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga Trzecia – Zobowiązania, Warszawa 2005, s. 502). Precyzując – “wprowadzenie do obrotu towarów” następuje w momencie utraty kontroli nad tymi przedmiotami przez osobę uprawnioną. Utrata kontroli oznacza, że uprawniony wyzbył lub fizycznie pozbawił się tych przedmiotów, co umożliwia ich dalszą swobodną cyrkulację (szerzej w tej kwestii – K. Szczepanowska-Kozłowska: Wyczerpanie praw własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 281 i n.). Przy takim rozumieniu pojęcie “wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwszą transakcję wyrobem, przy czym rozstrzygającą jest chwila wydania rzeczy, gdyż w tym momencie osoba uprawniona traci nad nią kontrolę. Decydujące zatem dla przyjęcia, że towar został “wprowadzony do obrotu” jest stwierdzenie, że uprawniony został pozbawiony faktycznej możliwości rozporządzenia danym przedmiotem (E. Łętowska: Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004, s. 115; wcześniej tej samej Autorki: Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001, s. 128). Tak więc w omawianym tu pojęciu mieści się tylko pierwszy akt zaistnienia towaru w obrocie, a nie kolejne transakcje. Za konstatacją taką przemawia także, przy założeniu spójności obowiązującego systemu prawnego, uregulowanie przyjęte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360), gdzie w art. 5 pkt 2 “wprowadzenie do obrotu” określone zostało jako przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju: użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Nic nie uzasadnia stwierdzenia, że na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej pojęcie “wprowadzenia do obrotu” należy rozmieć szerzej, rozciągając je także na dalsze transakcje towarem oznakowanym znakiem towarowym. Gdyby miało być inaczej to ustawa powinna wprost na taką wolę ustawodawcy wskazywać. Wzorem mogłaby tu być ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która przez “wprowadzenie do obrotu” rozumie wszelkie udostępnianie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów (art. 6 pkt 30 ustawy).
Ustawa – Prawo własności przemysłowej tak jednak nie czyni, ustala bowiem w art. 305 ust. 1 odpowiedzialność karną jedynie za wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub oznaczenie towarów takim znakiem w celu wprowadzenia ich do obrotu, nie penalizuje natomiast samego obrotu takimi towarami.
Zwrócić należy uwagę także na inną jeszcze kwestię stanowiącą dodatkowy argument na rzecz stanowiska sformułowanego w tezie uchwały. Chodzi mianowicie o tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy. Do czasu wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej instytucja wyczerpania funkcjonowała jedynie w doktrynie, obecnie zaś znalazła ustawowy wyraz w jej art. 155 ust. 1. W myśl tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja ta, jak podkreślono to w piśmiennictwie (K. Szczepanowska-Kozłowska: Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, Mon. Prawn. 2002, nr 16, s. 729 i n.) wzoruje się na postanowieniach art. 7 Dyrektywy Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów prawa europejskich państw członkowskich w brzmieniu następującym:
1. znak towarowy nie przyznaje uprawnionemu prawa do zakazywania osobie trzeciej używania znaku towarowego dla towarów, które zostały pod tym znakiem przez niego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty;
2. ustęp 1 nie znajduje zastosowania, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.
Tak więc, już pierwsze legalne przeniesienie władztwa nad przedmiotem oznaczonym znakiem towarowym powoduje wyczerpanie się, a przez to wygaśnięcie prawa do znaku.
Mając to wszystko na uwadze, Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi jak w uchwale.
Opublikowany
Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego rok 2006, Nr 1, str. 120
Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych rok 2005, Nr 9, poz. 115, str. 3
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2005, Nr 6, poz. 50, str. 13
Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych rok 2005, Nr 7, poz. 88, str. 29
Orzecznictwo Sądów Polskich rok 2006, Nr 3, poz. 38, str. 175
Monitor Prawniczy rok 2006, Nr 1, str. 44
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych rok 2005, Nr 1, poz. 1029
Krakowskie Zeszyty Sądowe rok 2005, Nr 6, poz. 4
Wokanda rok 2005, Nr 12, str. 11
Prokuratura i Prawo rok 2005, Nr 10, poz. 3, str. 7
Biuletyn SN rok 2005, Nr 5
Komentarze oraz glosy do wyroku
Tomaszek Andrzej Monitor Prawniczy 2006/1/45
Ćwiąkalski Zbigniew Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego 2006/1/120.
Górniok Oktawia Orzecznictwo Sądów Polskich 2006/3/38/177. Glosa aprobująca.
Misztal-Konecka Joanna, Konecki Janusz Orzecznictwo Sądów Polskich 2006/3/38/178. Glosa krytyczna.
Król-Bogomilska Małgorzata Glosa 2007/3/90.

#6 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 22 sierpień 2013 - 14:22

Kupiłaś a nie sprzedawałaś-to nie podlega ściganiu ani karaniu-nawet paserka w to nie wchodzi. ba....... powiem więcej-nie jest to towar akcyzowy-i podlega sciganiu tylko z powództwa cywilnego.......a Firmy niechetnie sie bawią w tego typu zabawę-to dla nich zła reklama......
jednym słowem-możesz spać spokojnie..
i poddawać się karaniu? hi hi hi...........a niby za co ................przeciez kupiłaś w dobrej woli na własny użytek......sądząc iz są to wyroby oryginalne......

#7 Guest_gin

Guest_gin
 • Goście

Napisano 22 sierpień 2013 - 22:26

dzięki za Wasze podpowiedzi ws. torebki........

#8 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 08 wrzesień 2013 - 20:36

Ależ Proszę Bardzo. Generalnie Nie potrzeba zbyt wiele zachodu by szybko połapać się w przepisach. Produkcja i pierwotne wprowadzanie podróbek do obiegu to własnie przestępstwo z atr 305. Niestety lub na szczęscie kolejne - juz nie. A kto wam zabroni kupić w okazyjnej cenie ? Np dla rodziny? . Możecie wieżć w aucie nawet tone podróbek i w chwili kontroli nic wam nie grozi-macie na własny uzytek. Natomiast w momencie sprzedaży-zaczynaja się schody. I to też nie do końca-mogliście zorientować się że taka ilość kupionego na targu towaru jest wam zbędna i odsprzedajecie znajomym ............... w tej "samej cenie" co kupiliscie........ pod urząd skarbowy też to nie podlegnie............no chyba ze zarobicie chociaż złotówkę-płacicie karę za działaność bez zezwolenia......
tyle w tym temacie....

zigzak :)

#9 Guest_zigzak

Guest_zigzak
 • Goście

Napisano 08 wrzesień 2013 - 21:02

Ponadto ważna rzeczą przy każdej transakcji jest.......... ZAKUP !!!!! Co to ma wspólnego z realiami.
Ano wiele Szanowni kupujący.
Transakcja uznawana jest za zrealizowaną w momencie zaspokojenia potrzeb/roszczeń każdej ze stron-czyli_kupujący otrzymał towar a sprzedający zapłatę.......
Kto nie kupuje przez allegro, internet czy inne ogłoszenia. Dlatego też Bardzo Bezpiecznie jest kupować "za pobraniem".
Dlaczego?
Odpowiedź jest wprost tak banalnie prosta jak i zrozumiała.
Np.:
Zakupiłam/łem kosmetyk na allegro lub wiekszą ich ilość. Zakupiłem rzecz jasna w dobrej wierze sądząc iz to oryginalne wyroby w okazyjnej cenie. Zamawiam towar ........ i w trakcie jego drogi pocztowej czy kurierskiej zostaje on zatrzymany przez służbę celną. Okazuje się iz są to produkty podrobione.
Czy kupujący może odpowiadać za zakup??????????
NIE MA MOWY!!!!!!! - NIE MOŻE gdyz nie dokonał zapłaty za towar czyli w świetle wszelkich przepisów nie jest jego właścicielem !!!!!!!! Nie zakupił czyli nie ma żadnej formalnej możliwość ścigania go za jakiekolwiek wykroczenie. Może jedynie występować jako świadek czyli tzw "pomoc prawna". A straszenie i nękanie iż będzie odpowiadał za zakup podrobionych towarów ........PODLEGA SCIGANIU PRZEZ ORGANA PAŃSTWOWE..!!!!!!! Żadna służba ,a tym bardziej słuzba celna nie może posówać się do szantażu lub zastraszania świadka w celu osiągnięcia zamierzonego celu mającego ustalenie sprawcy-czyli w tym przypadku osoby usiłującej pierwotnie wprowadzić towar do obiegu.
No i na koniec-WSZELKIEGO RODZAJU TOWARY O NIEWIADOMYM POCHODZENIU , nawet z podrobionymi znakami towarowymi....-nie są towarami akcyzowymi ( tytoń, alkohol, paliwa ) i podlegają ściganiu tylko na wniosek pokrzywdzonego czyli w takim przypadku-właściciela marki.
O ile nam wiadomo to wielkie koncerny występują na drogę sądową tylko w przypadku znacznych ilości w/w artykułów.
Tym samym-służba celna, policja przygotowują cały materiał dowodowy, przekazują do prokuratury, a ta działa tylko na podstawie żądania strony poszkodowanej..........
Dodatkowo SC i Policja powiadamiają Urząd Skarbowy- to z tej instytucji karani są wprowadzający do obrotu towary wszelkiego rodzaju-jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

#10 Guest_zigzak

Guest_zigzak
 • Goście

Napisano 08 wrzesień 2013 - 21:09

Spotkaliśmy sie z zapytaniem-"jak ustalane sa dane nadawcy"
W Bardzo prosty sposób-nie bierze się pod uwagę lub bierze się w znikomym stopniu dane nadawcy. Najważniejszą kwestią jest........... nr konta do wpłaty np "za pobraniem" podany na przesyłce. SC, Policja i inne organa państwowe występują do właściciela konta czyli............BANKU o udostepnienie danych właściciela/posiadacza nr konta :)
I ot gotowe ustalenie sprawcy.

W kazdym razie reasumując-zawsze kupujcie rzeczy oryginalne , by potem uniknąć niepotrzebnych przykrości związanych z wezwaniami itp....
A jeżeli juz kupiliście-...... no cóż-przecież kupowaliście w dobrej wierze, a że wysłano wam inny towar niż chcieliście? życie....... Nie wasza wina :)

#11 Guest_gin

Guest_gin
 • Goście

Napisano 11 luty 2014 - 16:48

Witaj Zigzag - dziękuje Ci za wpisy - to mi rozjaśnia sprawę ! Czy Ty też uważasz, że dokonywanie obrotu w art. 305 pwp to oferowanie do sprzedaży albo darowanie komuś (przez producenta albo importera)?? Samo kupno raczej nie?
Będę wdzięczna za odpowiedź.

#12 Guest_zigzak1

Guest_zigzak1
 • Goście

Napisano 07 marzec 2014 - 21:04

1)Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym:
Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy;
[Pokaż inne wersje czasowe tego przepisu] Załącznik nr 1


Wykaz wyrobów akcyzowych

Poz.

Kod CN

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
1

2

3
1 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
2 ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
3 ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
4 ex 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
5 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
6 ex 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
7 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
8 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
9 ex 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
10 ex 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
11 ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
12 ex 1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
13 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu
14 2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009
15 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi
16 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
17 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
18 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe
19 ex 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych
20 ex 2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych
21 ex 2704 00 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych
22 2705 00 00 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
23 2706 00 00 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi
24 2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
25 2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych
26 2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
27 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
28 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
29 2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
30 2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
31 2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
32 2715 00 00 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)
33 2716 00 00 Energia elektryczna
34 2901 Węglowodory alifatyczne
35 2902 Węglowodory cykliczne
36 ex 2905 11 00 Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych
37 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
38 3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne
39 3817 00 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902
40 ex 3824 90 91 Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAMAE) - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
41 ex 3824 90 97 Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych
42 bez względu na kod CN Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki
43 bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy Alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.
44 bez względu na kod CN Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych.

45 bez względu na kod CN Susz tytoniowy

Objaśnienia:
ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Art. 65. § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.


Czytać przepisy i nie wprowadzać ludzi w błąd!!!!!!!!!!!!!!!!

#13 Guest_Majka82

Guest_Majka82
 • Goście

Napisano 22 kwiecień 2018 - 14:44

Kancelaria prawno-patentowa BELLEPAT powinna móc jakoś pomóc. W swojej ofercie posiada usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.  #14 Guest_Janek

Guest_Janek
 • Goście

Napisano 16 grudzień 2018 - 12:57

odgrzewam kotleta.

Wedle wykładni Sądu Najwyższego żeby wypełniono definicję wprowadzenia do obrotu musza zostać spełnione obie przesłanki czy samo zamówienie czegoś z powiedzmy Chin na własny użytek też jest wprowadzeniem do obrotu (już na terenie UE/PL)? 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych