Skocz do zawartości


Usunięcie konta z forum.


4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-deviloo

Guest_-praw-deviloo
  • Goście

Napisano 16 kwiecień 2009 - 23:30

Rozumiem. Dziękuje za pomoc

#2 Guest_-praw-ciekafsky

Guest_-praw-ciekafsky
  • Goście

Napisano 17 kwiecień 2009 - 11:04

Wszystko jest uzależnione od tego, jak takie konto wygląda. Obowiązku usuwania kont nie ma. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych może się Pan tylko domagać usunięcia tylko danych osobowych. Problem w tym, że konta zazwyczaj danych takich nie zawierają. Przykładowo Pańskie konto na tym portalu zawiera tylko nazwę użytkownika "Deviloo" i nic poza tym. Nazwa użytkownika "Deviloo" nie zalicza się do katalogu danych osobowych, chyba że jest Pan powszechnie rozpoznawany pod takim pseudonimem ze względu np. na działalność artystyczną.

Nie wdając się w dłuższe rozważania, może Pan domagać się usunięcia:
- danych osobowych (imię, nazwisko, adres, itp. dane umożliwiające pańską identyfikację na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych,
- adresu email składającego się z imienia i nazwiska albo innych danych umożliwiających Pańską identyfikację na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych,
- adresu email nie umożliwiającego identyfikacji, a także podobnych danych w stylu numeru skype, GG itp. na gruncie kodeksu cywilnego, w części odnoszącej się do ochrony dóbr osobistych (jestem zwolennikiem teorii o powstaniu nowych typów dóbr osobistych wraz z rozpowszechnieniem się internetu).

Nie może Pan się domagać:
- usunięcia całego konta,
- usunięcia wszystkich napisanych postów.
Architektura niektórych serwisów uniemożliwia takie operacje. Nie są to ani Pańskie dobra osobiste ani dane osobowe. Kiedyś się zastanawiałem nad koncepcją uznania tego za utwory w myśl prawa autorskiego ale wydaje mi się, że jest to ślepa uliczka a charakter taki mógłby występować tylko wyjątkowo.

#3 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
  • Goście

Napisano 17 kwiecień 2009 - 09:36

Ustawa o ochronie danych osobowych. Art. 32

Art. 32. 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

2. W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.

3. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

3a. W razie wniesienia żądania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 9, administrator danych bez zbędnej zwłoki rozpatruje sprawę albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.

4. Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

#4 Guest_-praw-deviloo

Guest_-praw-deviloo
  • Goście

Napisano 16 kwiecień 2009 - 23:30

Witam serdecznie,

Przepraszam, jeżeli takie tematy był, aczkolwiek mój problem jest nieco inny. Mam pewien problem, otóż kiedy na pewnym forum, z którego od dawna nie korzystam, proszę admina o usunięcie konta. Niestety, on odmawia. Słyszałem, że jest jakaś podpora prawna, która mówi o ochronie danych osobowych. Czy możecie mi Państwo przytoczyć owe paragrafy.

Czy mogę w ogóle żądać usunięcie mojego konta, jeżeli punkt w regulaminie tego forum mówi: "# Administracja forum nie ma obowiązku kasowania konta "na życzenie"."

Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.

Pozdrawiam serdecznie,
deviloo

#5 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 14 czerwiec 2010 - 19:05

Witam.
Odkopię wątek. A czy można pozwać administratora forum jeżeli jawnie odmawia usunięcia konta/zmiany danych na fikcyjne z forum? Czy sąd może nakazać usunięcie mojego adresu email administratorowi(bo aż/tylko o to tutaj chodzi)? Jak się dowiedzieć kto jest adminem forum? Czy osoba przeciwko której kieruję pozew musi być określona z imienia i nazwiska czy wystarczy "Administrator takiegoForum.pl"? W jakim miejście będzie (jeżeli będzie) sprawa? Kto poniesie jej koszty? Gdzie się można dowiedzieć ile to będzie kosztowało (mnie)?
Dodam że napisałem na forum że proszę o usunięcie konta i napisałem że powołuję się na ustawę taką i taką oraz punkty i w zamian dostałem blokadę konta.
Pozdrawiam, Dawid.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych