Skocz do zawartości


Problem z wadliwą usługą lakierowania


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2010 - 01:13

Witam, odebrałem auto od lakiernika. W domu kiedy auto postawiłem do cienia okazało się, że malowane elementy mają inny odcień niż reszta auta. Poza tym po dokładnym obejrzeniu auta stwierdziłem, że

- malowane elementy samochodu zostały źle spasowane/złożone, pomimo, że samochód przed malowaniem był dobrze złożony
- brak elementów wzmocnienia czołowego
- powłoka lakiernicza pęka w miejscu mocowania emblematu marki auta
- krawędzie maski przedniej są nie wykończone
- w niektórych miejscach widać "małe kratery" na wykonanej powłoce lakierniczej
- wnętrze pojazdu w tym skórzana tapicerka jest brudna z lakieru

Po powrocie do lakiernika ten oddał mi część, której nie zamontował (wzmocnienie czołowe) ale odmówił poprawy położonej powłoki lakierniczej. Groził, że wezwie rzeczoznawcę i każe pokryć mi koszty.
Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Nie chciał mi nawet dać rachunku czy faktury za lakierowanie. Wydał mi rachunek dopiero gdy się uparłem, że nie odjadę jak go nie dostanę.

#2 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2010 - 00:09

Czy w tym przypadku ma zastosowanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?

#3 Guest_-praw-buonarroti

Guest_-praw-buonarroti
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2010 - 02:56

CYTAT(Tekken @ 18.07.2010, 23:09) Czy w tym przypadku ma zastosowanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?

nie bowiem:
USTAWA
z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego1)
Rozdział 1
Sprzedaż konsumencka
Art. 1.
1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa
sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

nie może być tu mowy o rzeczy ruchomej. Przedmiotem umowy było świadczenie polegające na czynności lakierowania a nie rzecz. Zastosowanie mieć tu będą przepisy dot. umowy o dzieło z Kodeksu Cywilnego

Proszę wezwać lakiernika listem poleconym do tego co następuje:
CYTAT(KC)art. 637 KC
§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy odmówi (bądź nie zmieści się w wyznaczonym teminie) można ponownie listem poleconym wezwać do naprawienia szkody którą Pan poniósł w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania i wymienić kwotę, której Pan się domaga tj wysokość szkody którą Pan poniósł.

CYTAT(KC)art. 471
§ 1. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
CYTAT(KC)Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
zatemCYTAT(KC)art. 556
§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

#4 Guest_-praw-jankes1960

Guest_-praw-jankes1960
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2010 - 10:25

Miałem podobna sprawę.
Po lakierowaniu część nowo pomalowana różniła się odcieniem od reszty samochodu. Naprawe wykonywał warsztat autoryzowany. Warsztat nie chciał poprawić lakierowania, gdyż stał na stanowisku, że wykonał naprawę poprawnie - ja nie chciałem zapłacić.
Warsztat pozwał mnie do sądu. W sprawie zmieniano kilka razy sędziów (dlaczego ? - nie wiem), wykonano dwie ekspertyzy. Całość trwała prawie 4 lata ! Wygrałem !!!
Warsztat nie chciał pogodzić sie z przegraną i złożył apelację. Apelacje odrzucono !
Okazało się, że lakier, który zastosował warsztat był lakierem 1-składnikowym, podczas gdy zastosowany fabrycznie był lakier 2-składnikowy. 1-składnikowy lakier, nawet gdyby był kolor dobrany prawidłowo, szybciej się starzeje i nawet jeżeli po polakierowaniu wydaje sie wszystko w porządku, po pewnym czasie wychodza różnice w barwie, które z czasem potegują się.
Moim zdaniem zdaniem Pański wykonawca naprawy stoi na straconej pozycji, gdyby jeszcze te sądy pracowały szybciej.
Pozdrawiam i prosze się nie poddawać.

#5 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2010 - 11:36

buonarroti dziękuje za info. No to Rzecznik Konsumentów wprowadził mnie w błąd? Bo kazał mi się powołać na art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. Nr.141 poz. 1176, z 2004r. Nr 96 poz.959 ze zm.)

Chociaż na stronie Inspekcji handlowej znalazłem omówienie tej ustawy i tam pisze "Nowe przepisy zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Kupując produkt (nawet jogurt na bazarze) lub zamawiając usługę, zawieramy ze sprzedawcą/usługodawcą umowę. Tak było zawsze, ale dopiero teraz przepisy o sprzedaży konsumenckiej odwołują się do umowy w tak bezpośredni sposób."

I co teraz mam wysłać kolejny list do nich?


jankes1960 dzięki za informacje. Jednak w tym przypadku to jednak ja chyba będe musiał założyć sprawę, ponieważ odebrałem auto od lakiernika a te wszystkie wady zauważyłem dopiero na placu po dokładnych oględzinach.

Wiem, że u nas legalnymi sposobami to se mogę urzędniczki rozśmieszać no ale spróbuje dochodzić swoich praw.

#6 Guest_-praw-buonarroti

Guest_-praw-buonarroti
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2010 - 03:54

CYTATbuonarroti dziękuje za info. No to Rzecznik Konsumentów wprowadził mnie w błąd? Bo kazał mi się powołać na art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. Nr.141 poz. 1176, z 2004r. Nr 96 poz.959 ze zm.)

Chociaż na stronie Inspekcji handlowej znalazłem omówienie tej ustawy i tam pisze \"Nowe przepisy zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Kupując produkt (nawet jogurt na bazarze) lub zamawiając usługę, zawieramy ze sprzedawcą/usługodawcą umowę. Tak było zawsze, ale dopiero teraz przepisy o sprzedaży konsumenckiej odwołują się do umowy w tak bezpośredni sposób.\"

czy wprowadził w błąd nie wiem. Jeżeli potraktować dzieło jako polakierowany samochód to faktycznie może mieć zastosowanie wspomniany przez Pana artykuł. Zapoznałem się z ustawą na potrzeby Pana problemu więc jezeli poznał Pan stanowisko Rzecznika w tej sprawie, to proszę powołać się w piśmie do lakiernika na ten właśnie artykuł. tj art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zgodnie z radą Rzecznika.

CYTATI co teraz mam wysłać kolejny list do nich?

rozumiem, że chodzi o list z powołaniem sie na w/w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli tak to nie musi Pan wysyłać kolejnego listu. Chciałbym zwrócić Panu uwagę na pilnowanie terminów:

w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową musi Pan zawiadmomić o tym lakiernika. Jednocześnie może i powinien Pan domagać się doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę. (Powyższe uprawnienie nie przysługuje, gdy stwierdzenie niezgodności towaru z umową nastąpiło po upływie dwóch lat od wydania towaru przez lakiernika.) Lakiernik ma obowiązek ustosunkować się do Pana żądania w terminie 14 dni, a po jego upływie uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli mimo wszystko nadal będzie odmawiał nieodpłatnej naprawy - należy skierować przeciwko niemu pozew.

Pana roszczenia od momentu stwierdzenia niezgodności towaru konsump. z umową przedawniają się z upływem roku. Nie przedwanią się jednak przed upływem w/w dwóch lat. Jeżeli np stwierdziłby Pan niezgodność w 23 miesiącu od wydania samochodu to od tego momentu biegłyby dwa terminy: 2 miesięczny i 1 roczny. Po zawiadomieniu w ciągu 2 mcy, roczny bieg terminu ulega przerwaniu i biegnie od nowa. Gdyby Pana działanie zakończyło się na zawiadomieniu i żadaniu naprawy, a lakiernik nie uznałby (w ciągu 14 dni od zawiadomienia poinformowałby o nieuznaniu) Pana roszczenia to od tego momentu miałby Pan rok na złożenie pozwu - po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu.

Jeżeli od momentu wydania samochodu do momentu stwierdzenia jego niezgodności z umową nie minęło 6 mcy to korzysta Pan z domniemania niezgodności towaru z umową w chwili wydania samochodu.
CYTAT(USTAWA
z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie)Art. 4.
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili
jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności
przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała
ona w chwili wydania.

#7 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2010 - 11:29

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.
Do jakiego sądu mogę złożyć pozew? Do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego czy do sądu powszechnego rejonowego (wartość usługi poniżej 5000PLN)?

#8 Guest_-praw-buonarroti

Guest_-praw-buonarroti
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2010 - 14:13

Może Pan wybrać czy pozwać lakiernika przed SP czy przed SPSK. SPSK rozpatruje szybciej i taniej ale dla wszczęcia sprawy musi na to wyrazić zgodę zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

(szczegóły: http://w-sadzie.wies...sumenckie.html)

Przy braku zgody lakiernika pozostaje Rejonowy Sąd Powszechny.

(szczegóły: http://w-sadzie.wies...siebiorce.html)

#9 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2010 - 15:42

Mam jeszcze wątpliwości co do momentu skorzystania z rzeczoznawcy. Czy poprosić o oględziny przed rozprawą czy sąd sam powoła biegłego? Pewnie pozwany będzie podważał opinię rzeczoznawcy powołanego przeze mnie.

#10 Guest_-praw-buonarroti

Guest_-praw-buonarroti
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2010 - 18:10

Nie mam praktyki w tym względzie ale naturalnym jest, że może Pan przed rozprawa uzyskać ekspertyzę (wybranego przez Pana) rzeczoznawcy. Jednakże w świetle regulacji przepisów k.p.c. prywatne ekspertyzy sporządzone na zlecenie stron nie mogą być traktowane jako opinie biegłych , a jedynie jako wyjaśnienia stanowiące poparcie stanowiska stron. Stanowią one dokument prywatny, a zatem dowód tego , że osoba która je podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie ( art. 245 k.p.c.). K.p.c. nie zna też pojęcia świadek - biegły, w tym zatem zakresie rzeczoznawca, który sporządził prywatną ekspertyzę może zostać przesłuchany jedynie jako świadek. będzie to oczywiście działać na Pana korzyść - dodatkowy dowód w sprawie. Zrozumiałe jest że druga strona może kwestionować tę ekspertyzę i powoływać się na ekspertyzy 'swoich' rzeczoznawców. To którym ekspertyzom sąd da wiarę należy do oceny sądu. W razie wątpliwości sąd może sam lub na wniosek stron powołać biegłego sądowego do przeprowadzenia oględzin samochodu i sporządzenia opinii. Opinia ta również nie jest dla sądu wiążąca. Raz jeszcze powtórzę - to do sądu należy ocena zebranego materiału dowodowego. Nie jest wykluczone, że ekspertyzy prywatnie powołanych rzeczoznawców i jasność stanu faktycznego i prawnego sprawi, ze sąd wyda orzeczenie bez powoływania biegłych.

#11 Guest_-praw-tekken

Guest_-praw-tekken
 • Goście

Napisano 21 lipiec 2010 - 10:45

Dziękuje za wyjaśnienie.

#12 Guest_Lutka

Guest_Lutka
 • Goście

Napisano 03 listopad 2010 - 15:52

Rzeczoznawcy PZMot'u sa dla Sądu najbardziej wiarygodni.

#13 rozali33

rozali33

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 194 postów

Napisano 25 lipiec 2016 - 09:57

Na przyszłość pomyśl czy nie lepsza będzie zmiana koloru auta za pomocą specjalistycznych folii. To tańsze, szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie. Firmy takie jak np. Zmień Kolor wykonują takie usługi. Możesz podpytać jaki będzie koszt w przypadku Twojego auta.#14 Snt

Snt

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 516 postów

Napisano 10 maj 2017 - 22:51

rozali a robiłeś to? Bo właśnie trafiłem właśnie na taką usługę w http://www.kreatorre...y.com.pl/?id=22(firma zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju gadżetów reklamowych dla firm) w firmie która wykonywała dla nas pewnego rodzaju materiały reklamowe i przyznam się, ze bardzo mnie temat zaciekawił tylko jestem ciekawy ile to może koszotwać i jak bardzo jest to trwałe.#15 Midam33

Midam33

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 180 postów

Napisano 14 sierpień 2017 - 11:24

Po raz kolejny okazuje się, że nie warto iść po kosztach czy na łatwiznę w wyborze dobrego zakładu, bo potem wynikają z tego same problemy. Osobiście korzystam tylko ze sprawdzonych firm, w ostatnim czasie jest to http://naprawiamkaroserie.pl/ i jestem bardzo zadowolony z jakości świadczonych usług.#16 luke45

luke45

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1008 postów

Napisano 29 wrzesień 2017 - 09:23

Warto też pomyśleć o takiej usłudze, żeby nie trzeba było lakierować. Taniej wyjdzie. Mam na myśli taką technikę PDR https://podpowiadamy...oze-nie-trzeba/. Można sobie poradzić bez szpachlowania.


Always look on the bright side of life!


#17 MarcinCin

MarcinCin

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 94 postów

Napisano 29 listopad 2017 - 23:15

Jeśli byście szukali dobrego rzeczoznawcy, mogę polecić wam dobrego, a  mianowicie  www.rzeczoznawca-auto.pl. Byłem u niego już nie raz, za każdym razem było w porządku.#18 patiks

patiks

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2230 postów

Napisano 06 grudzień 2017 - 12:19

Na przyszłość w celu zmiany koloru zamawia się coś takiego - http://www.carscare....loru-auta-foliaI w zasadzie problem rozwiązany. Trwała zmiana kosztuje dosyć dużo, może być wadliwa. Tutaj jeśli dojdziecie do wniosku, że to jednak nie takiego koloru chcieliście, to nie będzie większego problemu ze zmianę decyzji. A ogólnie - radzę rozsądnie podejść do tematu. #19 Mobiliser

Mobiliser

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 83 postów

Napisano 25 lipiec 2018 - 06:30

W fachowy sposób zajmą się tematem w firmie Arsmet. Konkretni i rzeczowi. Stosują technologię malowania z myślą o środowisku naturalnym. Dbają o klienta, terminowość i profesjonalizm to ich największe plusy.

 #20 Guest_Karl

Guest_Karl
 • Goście

Napisano 25 wrzesień 2018 - 10:53

Lakierowanie proszkowe to specjalność firmy Arsmet. Oferują również wstępne przygotowanie materiałów takie jak piaskowanie i mycie przy użyciu chemii ekologicznej. Współpraca z nimi to czysta przyjemność, a efekt pracy super.

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych