Skocz do zawartości


aktualizacja środków trwałych


wróć do serwisu Księgowość 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Ania

Guest_Ania
  • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 08:57

Kiedy była ostatnia aktualizacja środków trwałych - proszę napiszcie mi

#2 Guest_ania

Guest_ania
  • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 09:21

o jej chyba jak dobrze pamiętam to na początku lat 90

#3 Guest_opole

Guest_opole
  • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 10:07

ostatnia aktualizacja przeprowadzana była z dniem 1.01.1995 r.

#4 Guest_pijka

Guest_pijka
  • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 10:09

sorki ale początkująca i nie wiem jak się robi aktualizację śr. trw. może kochane byście chciały się podzielić swą wiedzą i doświadeczeniem i kliknąć z czym to sie je

#5 Guest_teska

Guest_teska
  • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 10:37

Może to Ci pomożeŚrodki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).Aktualizacja wyceny środków trwałych to rozwiązanie, które ma umożliwić urealnienie początkowej wartości środków trwałych i ich umorzenia ujętych w księgach rachunkowych, które stały się nierealne na skutek inflacji. Polega ona na przeliczeniu wykazanej w ewidencji księgowej wartości brutto oraz wartości umorzenia poszczególnych środków trwałych, z zastosowaniem odpowiednich wskaźników przeliczeniowych, określonych jednolicie dla wszystkich podmiotów gospodarczych i o jej przeprowadzeniu rozstrzygają przepisy ustawowe.Wartość początkowa i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe środków trwałych mogą być aktualizowane na podstawie odrębnych przepisów (art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości). O aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku jednostek budżetowych mówi § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z którym wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Chodzi tu o przepisy art. 15 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w rozporządzeniu tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. Wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odstępach kwartalnych i w 2006 r. nie przekroczył 10% (za 3 kwartały 2006 r. wyniósł 0,9%); dlatego też w 2007 r. nie została zarządzona aktualizacja wyceny środków trwałych, a więc nie ma podstaw prawnych do jej przeprowadzania. Podobnie zresztą będzie w roku kolejnym, ponieważ wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów 2007 r. wyniósł tylko 2,6%.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych