Skocz do zawartości


Zatrudnianie nieletnich

nieletni młodociani zatrudnianie młodocianych

wróć do serwisu Kadry 1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_Władimir

Guest_Władimir
  • Goście

Napisano 19 marzec 2014 - 10:49

Jak wygląda kwestia wymogów przy zatrudnianiu osób niepełnoletnich np. na umowach cywilnoprawnych? Wiem, że kp reguluje kwestię zatrudniania młodocianych, ale zawiera m. in. wymóg zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego. Czy zatrudnienie na umowę śmieciową 16-latka do roznoszenia ulotek wymaga, np. zgody jego rodziców czy może on już sam o tym decydować?#2 Witch

Witch

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 8844 postów

Napisano 19 marzec 2014 - 11:05

do umów cywilnoprawnych nie stosuje się  zasad wynikających z działu dziewiątego Kodeksu pracy.

ze storny PIP

" Na pracę małoletniego musi wyrazić zgodę jego przedstawiciel ustawowy, czyli zwykle jego rodzic. Małoletni jest bowiem osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych. Dla ważności zawartej przez niego umowy konieczne jest jej potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka nie jest konieczna przy tzw. umowach  powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Trudno jednak uznać za taką umowę o pracę, dzieło, czy zlecenia zobowiązujące do wykonania określonych czynności. Podmiot, który zawrze umowę z małoletnim nie może się z niej wycofać, powołując się na brak zgody przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do jej potwierdzenia (art. 18 Kodeksu cywilnego).

Praca lub inne zajęcia zarobkowe wykonywane przez dzieci

Przepisy art.3045 k.p. określają warunki dopuszczalności podejmowania pracy przez osoby w wieku do 16 lat nie tylko w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. Podjęcie przez dziecko działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej jest dopuszczalne tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka, a także zezwoleniem właściwego inspektora pracy.

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie na pracę dziecka?

Podjęcie pracy lub innego zajęcia zarobkowego przez dziecko (zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) musi być każdorazowo poprzedzone wydaniem przez właściwego inspektora pracy stosownego zezwolenia dla podmiotu, który ma zamiar zatrudnić dziecko. Z wnioskiem o wydanie tego zezwolenia występuje podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zezwolenie na pracę dziecka

Zezwolenie wydane przez inspektora pracy powinno zawierać dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego daną działalność. Inspektor w zezwoleniu określa także rodzaj pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko; zatrudnienie dziecka poza zakresem wskazanym przez inspektora będzie oznaczało pracę dziecka bez wymaganego zezwolenia. Inspektor określa również dopuszczalny okres wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Będzie to rzutowało na rodzaj umowy, na podstawie której będzie wykonywana przez dziecko praca, w tym okres, na który będzie mogła być zawarta umowa na czas określony lub ewentualnie umowa na okres próbny. Nie jest możliwe natomiast zawarcie umowy na czas nieokreślony ze względu na zakaz stałego zatrudniania dzieci do lat 16.

W każdym przypadku, niezależnie od rodzaju umowy inspektor, może cofnąć wydane zezwolenie."

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: nieletni, młodociani, zatrudnianie młodocianych

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych