Skocz do zawartości


zadanie z rachunkowości (pomocy)


wróć do serwisu Księgowość 362 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_edyta

Guest_edyta
 • Goście

Napisano 27 maj 2008 - 20:54

Mam ogromną prośbę. może mi ktoś wyliczyć takie zadanie: I. W spółce GAMA w styczniu br. z jej konta bankowego opłacono czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe za cały rok 48 000 zł oraz zapłacono 240 000 zł za remont linii technologicznej: Remont linii jest przeprowadzony raz na 2 lata. II. W styczniu sprzedano za gotówkę wyroby na kwotę 100 000zł których wytworzenie kosztowało 60 000zł. III. Ustalając wynik za styczeń uznano że spółka GAMA poniosła stratę. POLECENIA: 1. Ustalić wynik osiągnięty w styczniu nie uwzględniając zasady współmierności. 2. Ustalić wynik osiągnięty w stycniu uwzględniając zasadę współmierności. 3. Wskazać który wynik jest prawidłowy z punktu widzenia zasad rachunkowości obowiązujących w Polsce.

#2 Guest_mandziola

Guest_mandziola
 • Goście

Napisano 27 maj 2008 - 22:26

To nie takie proste, bo zalezy czy 48 000 zł to dla spółki Gama duzo czy mało. Ale...I.Przychody 100 000 Koszty 60 000 48 000 240 000Dochód (minus) - 248 000 złII.Przychody 100 000 Koszty 60 000 4 000(czynsz za 12 m-cy czyli RMK 48 000/12 m-cy) 10 000(linia będzie sprawna przez następne 24 m-ce czyli RMK 240 000/24 m-ce)Dochód 26 000 zł. Uwzględniając zasadę współmierności prawidłowy jest wynik II - 26 000 zł,ponieważ wg tej zasady poniesione koszty muszą dotyczyć tego samego okresu co osiągnięte dzieki nim przychody. A koszty czynszu i remontu linii, mimo że poniesione w styczniu dotyczą - czynsz całego roku, a liniia dwóch lat.

#3 Guest_edyta

Guest_edyta
 • Goście

Napisano 28 maj 2008 - 13:19

Dięki za rowiązanie tego zadania.

#4 Guest_Edyta

Guest_Edyta
 • Goście

Napisano 28 maj 2008 - 13:45

Może jeszcze to zadanie ktoś wyliczyć. proszęę..........I. Jan Nowak jest właścicielem Hurtowni Butów Importowanych. W październiku br. nabył partię butów z Hiszpanii, płacąc za nie 100 000zł. Do końca roku sprzedał za gotówkę połowę partii za 80 000zł.II. Badanie rynku wykazały, że cena zakupu tego typu butów od polskich producentów z Hiszpanii.POLECENIA:1.Obliczyć stosując polskie przepisy prawa bilansowego wynik osiągnięty na sprzedaży butów w bieżącym roku. Jaką zasadą rachunkowości należy się kierować ustalając wynik.2. Ustalić wartość zapasu butów pozostałych hurtowni na koniec roku. Jaką zasadą rachunkowości należy się kierować dokonując ich wyceny?

#5 Guest_Edyta

Guest_Edyta
 • Goście

Napisano 28 maj 2008 - 13:48

Przepraszam ale nie chcący wysłałam to zadanie 3 razy. Sorki.

#6 Guest_Edyta

Guest_Edyta
 • Goście

Napisano 28 maj 2008 - 14:21

Bardzo proszę o rozwiązanie tego zadania, to ważne.pomóżcie mi.

#7 Guest_kasik

Guest_kasik
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2008 - 21:35

To ja też poproszę o pomoc:)Obroty na koncie Rozliczenie zakupu materiału wynosiły w zł.:Dt 17 000Ct 19 000Wartość materiałów w drodze na koniec okresu wynosiła 1 000. Oblicz wartość dostaw niefakturowanych.Dzięki wielkie z góry

#8 Guest_aryba9

Guest_aryba9
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2008 - 11:53

Obroty na koncie Rozliczenie zakupu materiału wynosiły w zł.:Dt 17 000Ct 19 000Wartość materiałów w drodze na koniec okresu wynosiła 1 000. Oblicz wartość dostaw niefakturowanych. moim zdaniem;19.000 - 1.000 (materiały w drodze) - 17.000 = 1.000 materiały niefakturowane

#9 Guest_aryba9

Guest_aryba9
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2008 - 12:04

albo inaczej obroty Dt 17000( w tym 1000 materiały w drodze) tzn. że materiały dostarczone fakturowane to 16000 a przyjęte do magazynu 19000 = dostawy nie fakturowane 3000

#10 Guest_sandra

Guest_sandra
 • Goście

Napisano 25 październik 2008 - 17:50

Fa vat za sprzedanewyroby gotowe wykazuje jednostkową cenę sprzedaży brutto 732 zł Narzut zysku wynosi 20% kosztu własnego sprzedaży stawka podatku vat-22%. Koszt wytworzenia wyrobu gotowego stanowi 70% kosztu własnego sprzedaży,koszty ogółnego zarządu 25%,a koszty sprzedaży 5% Przedstaw strukturę ceny sprzedaży brutto,niech ktoś mi pomoze zrobić to zadanie z góry dziękuje;-)

#11 Guest_cyfra

Guest_cyfra
 • Goście

Napisano 25 październik 2008 - 19:19

Struktura brutto:koszt własny-350zł,koszty zarządu-125zł,koszt sprzedaży-25zł,razem-500zł plus 20% zysku czyli 100zł =600złx22%Vat=732zł cena jednostkowa brutto

#12 Guest_Barbara

Guest_Barbara
 • Goście

Napisano 26 październik 2008 - 11:37

do ryby: dostawy niefakturowane to 3 tys.

#13 Guest_monisia

Guest_monisia
 • Goście

Napisano 07 listopad 2008 - 20:46

To ja też poproszę o szybką pomoc muszę rozwiązać zadanie na zaliczenie:browar X wyprodukował i sprzedał w ostatnim roku 100 tyś hektolitrów piwa. Koszt zmienny tej produkcji wyniósł 60 mln zł zaś koszt stały funkcjonowania browaru zamknął się w kwocie 45 mln zł. Planiści z browaru przewiduja że w następnym roku koszty zmnienne produkcji wzrosną o 15% a koszty stałe o 12%. W związku z rosnącą konkurencją ze strony innych browarów przewiduje się spadek sprzedaży o 10%.A) jaka cena półlitrowej butelki piwa pokryje całkowity koszt jej produkcjiB)zakładając ze cena hurtowa półlitrowej butelki piwa wyniesie 12 zł oblicz ile hektolitrów piwa musi sprzedac browar aby nie poniesc straty. 1hektolitr= 100 litrów w zadaniu

#14 Guest_beata

Guest_beata
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 12:33

Mam ogromna prosbe mam zadanie z rachunkowości i niezabardzo wiem co z nim zrobic nie wiem czy sporzadzic bilans czy co ale jak probuje to zrobic to suma bilansowa mi nie wychodzi a mam to zadanie na prace kontrolna blagam pomozcie mi bo musze oddac to zaliczenie jak najszybciej bo jestem w ostatnich tygodniach ciazy i nie wiem ile mi jeszcze zoistalo.... a oto zadanie:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Gemini" zostało założone 1.07.XXXXr. w formie spOLki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał udziałowy składa się z 4 udziałów o wartości 40 000,00zł każdy. Jeden z udziałowców do końca roku obrotowego nie wniósł części swego udziału w wysokości 10 000,00zł. W wyniku prowadzonej działalności Spółka "Gemini" osiągnęła zysk netto w wysokości 30 000,00zł.Źródłem informacji o zadłużeniu Spółki jest prowadzona ewidencja księgowa.1.Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku obrotowego wyniosły:a. 11 800,00zł - zobowiązania wobec dostawców za dostarczone materiałyb. 12 500,00zł - nie wpłacone wynagrodzenia za miesiąc grudzieńc. 6 000,00zł - nie odprowadzone składki na rzecz ZUSd. 9 700,00zł - zobowiązania wobec urzędu skarbowego2.Zobowiazania długoterminowe wyniosły:a. 40 000,00zł - kredyt bankowy3. Aktywa trwałe wynoszą 90% kapitału własnego, z czego:a. 50% to rzeczowe aktywa trwałeb. 20% to wartości niematerialne i prawnec. 30% to inwestycje długoterminowe4. Pozostała część zasobów majątkowych to aktywa obrotowe, których:a. 60% stanowia rzeczowe aktywa obrotoweb. 30% stanowią należności krótkoterminowec. 10% stanowia inwestycje krótkoterminowena podstawie powyższych danych ustal:a) wartośc pasywów z podziałem na:-kapitał własny-zobowiązania długoterminowe-zobowiazania krótkoterminowe:) wartośc aktywów z podziałem na:-aktywa trwałe-aktywa obrotowe

#15 Guest_Mariola

Guest_Mariola
 • Goście

Napisano 15 listopad 2008 - 12:55

jak się robi zadania z obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

#16 Guest_MaŁa

Guest_MaŁa
 • Goście

Napisano 06 grudzień 2008 - 19:45

czy ktoś mógłby mi pomóc z takim zadaniem, pierwszy raz spotykam się z zadaniem z ewidencjii rozrachunków i nie wiem jak sie za nie zabraćW firmie dokonano następujących czynności księgowych poprzedzających wypłatę wynagrodzenie pracownikom. Zaksięguj niżej wymienione operacje na kontach księgowych1.Naliczono i zaksięgowano wynagrodzenia brutto pracowników 10.000,-2.Rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych, w tym: - składka emerytalna 976,- - składka rentowa 650,- - skł. Chorobowa 245,- - zaliczka na podatek dochodowy 1.506,- - składka ubezpieczenia zdrowotnego (ogółem) 670,- w tym z zaliczki na podatek dochodowy 630,-3.Naliczono i zaksięgowano dodatki rodzinne i chorobowe 2.300,-4.Zaksięgowano potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, w tym - alimenty 500,- - raty pożyczki z KZP 700,- - ubezpieczenia dobrowolne 200,-5. naliczono i zaksięgowano ubezpieczenia pracowników 1.788,-6. naliczono i zaksięgowano składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 252,-

#17 Guest_katwdo

Guest_katwdo
 • Goście

Napisano 26 grudzień 2008 - 14:42

1) Dt 4-Wynagrodzenia/Ct 2-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 10.000,-2) Dt 2-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń/Ct 2-Rozrachunki z ZUS 2.541,- Analityka do konta 2-Rozrachunki z ZUS(strona Ct): SKŁADKI PŁATNE PRZEZ PRACOWNIKÓW - składka emerytalna 976,- - składka rentowa 650,- - składka chorobowa 245,- - składka zdrowotna 670,- - Zaliczka na podatek dochodowy: Dt 2-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń/Ct 2-Rozrachunkipublicznoprawne 876,- (w analityce pdof strona Ct) 1.506 - 630(składka zdrowotna do odliczenia) = 876,-3) Dt 2-Rozrachunki z ZUS/Ct 2-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2.300,-4) Dt 2-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń/Ct 2-Pozostałe rozrachunki 1.400,- Analityka do konta 2-Pozostałe rozrachunki(strona Ct): - alimenty 500,- - pożyczki KPZ 700,- - ub.dobrowolne 200,-5) Dt 4-Ub.społeczne i inne świadczenia/Ct 2-Rozrachunki z ZUS 1.788,- ( Analityka do konta 2-Rozrachunki z ZUS, składki obciążające płatnika z podziałem na składki) Tak mi się wydaje, że ta operacja dotyczy składek ZUS płatnych przez pracodawcę.6) Dt 4-Ub. społeczne i inne świadczenia/Ct 2-Rozrachunki z ZUS 252,- ( Analityka do konta 2-Rozrachunki z ZUS,składki obciązajace płatnika z podziałem na składki)

#18 Guest_katwdo

Guest_katwdo
 • Goście

Napisano 27 grudzień 2008 - 09:54

Sprostowanie do analityki1)Analityka do konta 4-Wynagrodzenia (strona Dt): wynagrodzenia nieuznane za koszty uzyskania przychodu 10.000,- Tak jest, jeżeli wynagrodzenia nie sa wypłacane w tym samym miesiącu. W następnym miesiącu ksiegowania będą następujące: Dt 4-Wynagrodzenia/Ct4-Wynagodzenia 10.000,- (W analityce Dt wynagrodzenia uznane za koszt uzyskania przychodu/Ct - wynagrodzenia nieuznane za koszt uzyskania przychodu 10.000,- Analityka do konta 2-Rozrachunki z ZUS: 2) ubezpieczenie społeczne 1.871,-(strona Ct) ubezpieczenie zdrowotne 670,- (strona Ct) 3) ubezpieczenia społeczne 2.300,- (strona Dt) 5) ubezpieczenia społeczne 1.788,- (strona Ct)Analityka do konta 4-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(strona Dt): nieuznane za koszty uzyskania przychodu 1.788,- W nastepnym miesiącu przeksięgowania będą następujące: Dt 4-Ub.społeczne i inne świadczenia/Ct 4-Ub. społeczne i inne swiadczenia 1.788,- (W analityce uznane za koszty uzyskania przychodu/Ct- nieuznane za koszty uzyskania przychodu 1.788,-) 6)Analityka do konta 2-Rozrachunki z ZUS(strona CT): ubezpieczenia społeczne 252,-

#19 Guest_Wiola

Guest_Wiola
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 15:31

Jak rozwiazac zadania moze ktos mi pomoze. zaklad tekstylny w gdyni LENTEKS mieszczacy sie przy ulicy portowej 8 o NIP777-000-10-84 i posiadajacy rachunek w lV/O PKO Gdynia, nr rachunku 10 2039 6115 4471 5972 2277 0006 wystawil w dniu 18.11.br fakture VAT nr 296/... dla zakladu krawieckeigo MODENA w plocku mieszczacym sie na ul pieknej5 o NIP 528-000-55-89 za materialy opodatkowane podatkiem vat 22%. -100m tkaniny popelinowej-symbol P cena netto 18 zl za jeden m-250 m tkaniny podszewkowej symbol k cena netto 5 zl za 1 m.-300 m tkaniny plaszczowej symbol w cena netto 48 zl za 1 m..moj adres meil wioletta663@onet.eu

#20 Guest_Wiola

Guest_Wiola
 • Goście

Napisano 29 grudzień 2008 - 15:35

o to drugie zadanie w styczniu 2001r rozpoczeto amortyzacje srodka trwalego metoda degresywna wartosc brutto srodka trwalego wynosi 60 000 zl, stopa amortyzacji wg wytkazu-20% a wspolczynnik podwyzszajoacy amortyzacje-1,5.a) ustal roczna kwote amortyzacji metoda liniowa:) ustal roczne kwoty amortyzacji metoda degresywna az do momentu calkowitego zamortyzowania srodka trwalegomoj adres meil wioletta663@onet.euDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych