Skocz do zawartości


koszty upomnienia


wróć do serwisu Księgowość 28 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2014 - 17:03

Kochani! Ile w 2014r. wynosza koszty upomnienia ? Dalej 8,80 zł? Dostałam jakąś infomacje, że zmienił sie cennik usług poczty polskiej.#2 Sobi

Sobi

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 893 postów
 • LokalizacjaWwa

Napisano 12 styczeń 2014 - 20:38

To opłata czterokrotności wartości opłaty dodatkowej, która jest pobierana przez Pocztę Polską za wysyłkę listowną.

 

2,20 x 4 = 8,80 zł

 

Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji.

§ 3a.  Przepisów § 1-3 nie stosuje się do egzekucji należności pieniężnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, o których mowa w art. 2 ustawy o wzajemnej pomocy.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej.

§ 5.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w § 3a należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, kierując się celowością doręczenia upomnienia oraz potrzebą zapewnienia efektywności czynności wierzyciela zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji#3 Guest_look

Guest_look
 • Goście

Napisano 13 styczeń 2014 - 13:03

a skąd wartość 2,20 bo w cenniku poczty tak wartość nie figuruje

 #4 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2014 - 11:46

mi się wydaje że koszty upomnienia wzrosły bo wg rozporzadzenia ma to być "czterokrotna wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę polską za polecenie przesyłki listowej" czyli list zwykły kosztuje teraz 1,75zł (dawniej 1,60zł), a polecony 4,20 (dawniej 3,80zł) i różnica między nimi to 2,45 czyli czterokrotna wartość tej różnicy/opłaty dodatkowej to 4x2,45=9,80zł. a dawniej ta różnica wynosiła 2,20zł i dlatego 4x2,20=8,80zł#5 Guest_Marcelina

Guest_Marcelina
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2014 - 20:20

Ale w cenniku poczty polskiej napisane jest, że kwota dodatkowa za traktowanie przesyłki jako poleconej wynosi 2,90 zł,  w związku z tym 4*2,90 zł daje 11,60 zł. Poza tym w obowiązującym dotychczas cenniku była informacja, iż na kwotę listu poleconego składa się kwota przesyłki nierejestrowanej plus 2,20 zł za traktowanie przesyłki jako poleconej. W cenniku obowiązującym od lutego 2014 r. napisane jest tylko że w kwocie przesyłki poleconej zawarta jest opłata 2,90 zł za traktowanie przesyłki jako poleconej. Czyli do obecnej ceny listu poleconego nie ma zastosowania suma kwot składająca się cenę listu poleconego obowiązującą dotychczas.#6 Guest_Jolanta

Guest_Jolanta
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2014 - 20:46

Ale w cenniku poczty polskiej napisane jest, że kwota dodatkowa za traktowanie przesyłki jako poleconej wynosi 2,90 zł,  w związku z tym 4*2,90 zł daje 11,60 zł. Poza tym w obowiązującym dotychczas cenniku była informacja, iż na kwotę listu poleconego składa się kwota przesyłki nierejestrowanej plus 2,20 zł za traktowanie przesyłki jako poleconej. W cenniku obowiązującym od lutego 2014 r. napisane jest tylko że w kwocie przesyłki poleconej zawarta jest opłata 2,90 zł za traktowanie przesyłki jako poleconej. Czyli do obecnej ceny listu poleconego nie ma zastosowania suma kwot składająca się cenę listu poleconego obowiązującą dotychczas.

Sprawdziłam dziś tę informację to jest nt. opłaty dodatkowej- od 1.02.2014r. wynosi 2,90 zł, czyli teoretycznie wysokość ku to 11,60 zł. Mam tylko wątpliwość natępującą-po wprowadzeniu ustawy Prawo pocztowe w jej treści mowa jest o "operatorze pocztowym", czyli nie tylko o Poczcie Polskiej SA. W art 54 Ordynacji podatkowej ustawodawca pisze o operatorze pocztowym w kontekście określenia wysokości niepobieranych odsetek od zaległości podatkowych, a Rozporządzenie z 2001 roku o czterokrotnej wysokości opłaty dodatkowej pobieranej przez PUP Poczta Polska, w której prawa i obowiązki weszła Poczta Polska SA. Jeśli operatorem pocztowym danego podmiotu nie jest Poczta Polska a np. Inpost ( nie wiem jakie ma koszty) to jaka jest wysokość kosztów upomnień, Czy jest stała i zgodna z cennikiem usług Poczty Poskiej, czy operatora, który obsługuje daną jednostkę. Może przesadzam, ale wątpliwości mam.#7 Guest_Marcelina

Guest_Marcelina
 • Goście

Napisano 01 luty 2014 - 09:55

Sprawdziłam dziś tę informację to jest nt. opłaty dodatkowej- od 1.02.2014r. wynosi 2,90 zł, czyli teoretycznie wysokość ku to 11,60 zł. Mam tylko wątpliwość natępującą-po wprowadzeniu ustawy Prawo pocztowe w jej treści mowa jest o "operatorze pocztowym", czyli nie tylko o Poczcie Polskiej SA. W art 54 Ordynacji podatkowej ustawodawca pisze o operatorze pocztowym w kontekście określenia wysokości niepobieranych odsetek od zaległości podatkowych, a Rozporządzenie z 2001 roku o czterokrotnej wysokości opłaty dodatkowej pobieranej przez PUP Poczta Polska, w której prawa i obowiązki weszła Poczta Polska SA. Jeśli operatorem pocztowym danego podmiotu nie jest Poczta Polska a np. Inpost ( nie wiem jakie ma koszty) to jaka jest wysokość kosztów upomnień, Czy jest stała i zgodna z cennikiem usług Poczty Poskiej, czy operatora, który obsługuje daną jednostkę. Może przesadzam, ale wątpliwości mam.

Wydaje mi się, a raczej jestem pewna, że jeśli dany podmiot nie jest obsługiwany przez Pocztę Polską, tylko inną prywatną firmę, to wysokość kosztów upomnienia jest jednolita dla wszystkich. Moim zdaniem nie może zaistnieć taka sytuacja, gdzie koszty upomnienia, czy kwota od której naliczane są odsetki za zwłokę są różne dla różnych podmiotów. Rozporządzenie Ministra Finansów wyraźnie wskazuje, żę § 1. Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej. Nie ma tu znaczenie operator pocztowy wybrany dla danego podmiotu. Koszty upomnienia ustala się w odniesieniu do opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę polską. To taki jednolity dla wszystkich, ogólnie dostępny i zrozumiały punkt odniesienia.#8 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 02 luty 2014 - 12:32

Gazeta Podatkowa Nr 9 str.2  od 1 lutego 11,60#9 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 02 luty 2014 - 12:33

Gazeta Podatkowa Nr 9 str.2  od 1 lutego 11,60#10 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 04 luty 2014 - 13:31

Witam,

w jakiej wysokości naliczyć koszty up. przy upomnieniu wystawionym w styczniu a odebranym w lutym?

Pozdrawiam#11 Lennka

Lennka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 333 postów

Napisano 04 luty 2014 - 13:37

Nie trzeba płacić fiskusowi odsetek do 8,70 zł

Podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie będzie musiał odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających 8,70 zł. Obecnie kwota ta wynosił 6,60 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.

Poczta Polska S.A. zmieniła od 1 lutego 2014 r. cennik swoich usług. Wzrośnie m.in. opłata dodatkowa za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Obecnie wynosi ona 2,20 zł, a będzie wynosić 2,90 zł. Wartość ta stanowi przelicznik wielu kwot obowiązujących w kontaktach z fiskusem.

Podatnicy będą mieli przede wszystkim mniejsze obciążenia odsetkowe z tytułu nieterminowego opłacania należnych danin. Nie uiszcza się bowiem odsetek, których wysokość nie przekracza trzykrotności wartości wspominanej opłaty pocztowej. Obecnie nie odprowadza się odsetek nieprzewyższających 6,60 zł. Od 1 lutego 2014 r. nie trzeba będzie przejmować się kwotami nieprzekraczającymi 8,70 zł. Chodzi o wartość przed zaokrągleniem do pełnych złotych (wyliczoną z dokładnością co do groszy).

Niesumienni podatnicy zyskają na odsetkach, ale więcej zapłacą za upomnienie wzywające do uregulowania zaległego podatku. Koszt jego wysłania równa się czterokrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Nie ma znaczenia rodzaj zaległości podatkowej, kwota długu czy okres opóźnienia. Za wysłanie upomnienia podatnicy są obecnie obciążani kwotą 8,80 zł. Od 1 lutego 2014 r. urzędy skarbowe zażądają 11,60 zł.

Zmieniła się również kwota nadpłaty, która nie zostanie zwrócona, jeżeli podatnik o to nie wystąpi. Nadpłaty nieprzekraczające kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym są z urzędu zaliczane na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku dokonuje się natomiast automatycznie zarachowania na przyszłe podatki, chyba że podatnik wystąpi o zwrot pieniędzy. Będzie to dotyczyło nadwyżek nieprzekraczających 11,60 zł.

Wzrośnie jednocześnie kwota zaległości podatkowej, którą urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć. Stosowanie takiego rozwiązania jest dozwolone w przypadku sum nieprzewyższających pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Będzie można więc liczyć na umorzenie z urzędu długu nieprzekraczającego 58 zł (wzrost o 14 zł).

[color=#064a93;]Redakcja Gazety Podatkowej[/color]#12 Lennka

Lennka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 333 postów

Napisano 04 luty 2014 - 13:38

Witam,

w jakiej wysokości naliczyć koszty up. przy upomnieniu wystawionym w styczniu a odebranym w lutym?

Pozdrawiam

Ja koszty upomnienia naliczałam po dniu wystawienia, więc u Ciebie będzie jeszcze po staremu, 8,80 zł. Zaś jakby zostało wystawione w lutym to już 11,60 zł.#13 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 04 luty 2014 - 13:55

A co z art.15 par. 2 - obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia powstaje z chwila odebrania upomnienia.-

chyba odebrane w lutym 11,60zł pomimo wystawienia w styczniu.#14 Lennka

Lennka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 333 postów

Napisano 06 luty 2014 - 22:58

No nie wiem, dla mnie "obowiązek uiszczenia" dotyczy tego, kto odebrał upomnienie, zaś Ciebie dotyczy data wystawienia-wystawiasz w styczniu więc do końca nie masz pewności, że w lutym te koszty wzrosną, ktoś by mógł powiedzieć na jakiej podstawie, skąd takie inf. w styczniu.

Ja to tak rozumię, może faktycznie się mylę.#15 Guest_Iwona

Guest_Iwona
 • Goście

Napisano 10 luty 2014 - 09:18

wystawiałaś w styczniu to pobierany koszt wynosi 8,80 zł. Tez jestem tego zdania#16 Guest_an

Guest_an
 • Goście

Napisano 10 luty 2014 - 11:12

Czy ktoś z was wystawia postanowienia o zarachowaniu wpłat, czy tez o zarachowaniu nadpłat? A dokładnie jakie paragr. stosujecie z ord. pod.  w uzasadnieniu? Czy jeżeli ktoś mi wpłacił należność wyższą powiedzmy o 10 zł to czy powinnam wysyłać postanowienie o zarachowaniu, czy tez poinformować wystarczy telefonicznie że nadpłata jest zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań bądź też bieżących.#17 Guest_monika

Guest_monika
 • Goście

Napisano 14 luty 2014 - 09:00

nie wystawiac postanowienia. poinformować o nadpłacie w formie pisma lub telefonicznie lub przy wysyłaniu nakazu na nowy rok#18 Guest_Sylwia

Guest_Sylwia
 • Goście

Napisano 24 luty 2014 - 14:00

Kochani! Ile w 2014r. wynosza koszty upomnienia ? Dalej 8,80 zł? Dostałam jakąś infomacje, że zmienił sie cennik usług poczty polskiej.

 

Tak zgadza sie zmienił sie cennik usług poczty polskiej i koszty upomnienia wynosza 11,60 zł.#19 Guest_geo

Guest_geo
 • Goście

Napisano 26 luty 2014 - 01:19

hola hola a gdzie rozporzadzenie ministra?

#20 Guest_geo

Guest_geo
 • Goście

Napisano 26 luty 2014 - 08:01

jakby 2.90 weszło za 2.20 to zus by uaktualnił kalkulator odsetek.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych