Skocz do zawartości


Zdjęcie

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym


wróć do serwisu Kadry 16 odpowiedzi w tym temacie

#1 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 15:17

Witam,

 

 

Chciałbym złożyć pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę przez mojego bylego pracodawcę zaległej pensji, pieniędzy za okres wypowiedzenia, odprawy i za urlop. jakie dokumenty muszę przygotować do pozwu, jak też do jakiego sądu muszę udać się z tym?j#2 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8159 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 październik 2013 - 15:25

Dokumenty w sprawach pracowniczych składamy do Sądu rejonowego wydział pracy i Ubezpieczeń Społecznych według właściwości siedziby pracodawcy(pouczenie i adres sądu masz w pouczeniu w świadectwie pracy). Postępowanie nakazowe podobnie jak postępowanie upominawcze należy do grupy postępowań odrębnych. Są to postępowania przyspieszone i uproszczone w stosunku do zwykłego procesu.

Specyfika tego postępowania polega na tym, że na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, organ sądowy wyda bez rozprawy i bez wysłuchania pozwanego nakaz zapłaty, w którym poleca pozwanemu spełnienie świadczenia. Głównym celem tego postępowania jest możliwość szybszego niż w postępowaniu zwykłym zaspokojenie się wierzyciela. Pozwany może jednak przez wniesienie środka zaskarżenia w przepisanym terminie wywołać zwykłe postępowanie w sprawie.

Czy miałeś sprawę w sądzie pracy ?#3 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 październik 2013 - 15:55

Dlaczego akurat w postępowaniu nakazowym?

Najpierw musisz wystąpić do pracodawcy z pisemnym wezwaniem do zapłaty i zakreślić odpowiedni termin na zaspokojenie wierzytelności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sprawa o zapłatę przeciwko pracodawcy może być przez sąd rozpoznana na zasadach ogólnych lub w postępowaniu uproszczonym. Gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 zł a sprawa należy do właściwości sądu rejonowego, powództwo może być wytoczone wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.Oznacza to min. konieczność wniesienia pozwu na urzędowym formularzu oraz powołania w pozwie wszystkich dowodów na poparcie żądania.

Jeżeli decydujesz się na postępowanie nakazowe- musisz w pozwie to zaznaczyć. Jak również musisz podnieść wszystkie żądania oraz dowody na poparacie swojego stanowiska:

- umowa o pracę

-dowód otrzymania/złozenia wypowiedzenia

- oświadczenie o braku należnosci za okres wypowiedzenie, ekwiwalentu za urlop etc.

Jeśli chodzi o odprawę i urlop to już pracodawca będzie musiał dowodzić, że należnosci zostały wypłącone (lub urlop wykorzystany).

Niesądzę jednak, aby przy takich różnorodnych  roszczeniach postępowanie zostało przeprowadzone w trybie nakazowym. Byłoby to możliwe, gdybyś dochodził np. tylko zaległej wypłaty (czyli wynagrodzenie za czas wypowiedzenia - czas do końca trwania umowy o pracę).

Najpierw pisemne wezwanie pracodawcy do zapłaty.#4 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 15:59

Nie, nigdy nie miałem. Faktycznie na świadectwie widnieje nazwa i lokalizacja sądu. Jakie dokumenty muszę skompletować? .#5 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 16:08

Dlaczego akurat w postępowaniu nakazowym?

Najpierw musisz wystąpić do pracodawcy z pisemnym wezwaniem do zapłaty i zakreślić odpowiedni termin na zaspokojenie wierzytelności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sprawa o zapłatę przeciwko pracodawcy może być przez sąd rozpoznana na zasadach ogólnych lub w postępowaniu uproszczonym. Gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 zł a sprawa należy do właściwości sądu rejonowego, powództwo może być wytoczone wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.Oznacza to min. konieczność wniesienia pozwu na urzędowym formularzu oraz powołania w pozwie wszystkich dowodów na poparcie żądania.

Jeżeli decydujesz się na postępowanie nakazowe- musisz w pozwie to zaznaczyć. Jak również musisz podnieść wszystkie żądania oraz dowody na poparacie swojego stanowiska:

- umowa o pracę

-dowód otrzymania/złozenia wypowiedzenia

- oświadczenie o braku należnosci za okres wypowiedzenie, ekwiwalentu za urlop etc.

Jeśli chodzi o odprawę i urlop to już pracodawca będzie musiał dowodzić, że należnosci zostały wypłącone (lub urlop wykorzystany).

Niesądzę jednak, aby przy takich różnorodnych  roszczeniach postępowanie zostało przeprowadzone w trybie nakazowym. Byłoby to możliwe, gdybyś dochodził np. tylko zaległej wypłaty (czyli wynagrodzenie za czas wypowiedzenia - czas do końca trwania umowy o pracę).

Najpierw pisemne wezwanie pracodawcy do zapłaty.

Pracodawca zwolnił wszystkich pracowników skracając wszystkim okres wypowiedzenia do jednego miesiąca,  nie wypłacił odpraw itp. skierował natomiast wniosek o wypłatę z FGŚP. Wezwanie do zapłaty jak też ostateczne wezwanie do zapłaty dostarczyłem do pracodawcy(złożyłem w sekretariacie, potwierdzono wpłynięcie z datą). dodatkowo otrzymałem również zaświadczenie o wysokości moich należności. Tylko nie został uwzględniony tam jeden miesiąc za który nie otrzymałem wynagrodzenia, jak tez zaległy urlop. Jedynie na RMUA wskazane są wszystkie kwoty jak tez i urlop.#6 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 październik 2013 - 16:19

Masz sporo dokumentów :-)

Możesz startować z nakazowym.

W przypadku gdy pracownik wniesie do sądu pozew wraz z wnioskiem o wydanie w sprawie nakazu zapłaty, a żądanie zapłaty udowodnione jest dołączoną do pozwu np. umową + inne dowody, wówczas sąd orzeka obowiązek zapłaty należności na posiedzeniu niejawnym, tj. bez wyznaczania daty rozprawy i wzywania stron.

Jeżeli od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pracodawca nie wniesie zarzutów (lub sprzeciwu), nakaz staje się prawomocny i po odebraniu z sądu klauzuli wykonalności staje się podstawą do wszczęcia egzekucji należności oznaczonych w nakazie.

Postępowanie nakazowe polega na rozpatrzeniu na podstawie dowodów załączonych do pozwu - zatem Twoje roszczenie MUSI być udowodnione poprzez załączone dokumenty.#7 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 październik 2013 - 16:22

Dodam, że pracodawca niektórych sytuacjach ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia, gdy

wypowiedzenie umowy następuje z powodu:


  [*]ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,
  [*]innych przyczyn niedotyczących pracownika.
  [/list]

  Niemniej pracownikowi pozstaje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, czyli za jeden lub dwa miesiące (bo skrócić można tylko 3 mczny okres wypowiedzenia).

  Odszkodowanie to przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy skrócenie nastąpiło w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy np. z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

  Tzn. pracodawca tak zdecydował i basta! Sam poskracał, nie było żadnego porozumienia z pracownikiem.#8 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8159 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 październik 2013 - 16:25

Należy wypełnić uważnie formularz http://www.google.pl....54934254,d.bGE dołączyć RMUA i inne dokumenty z których jasno wynika kwota należności,kopie wysłanego pisma wraz z potwierdzeniem nadania .#9 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 17:53

No dobrze, więc jakie dokumenty muszę przygotować do złożenia pozwu?#10 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 październik 2013 - 18:08

Bogusława napisała już w poście nr 8:

- pozew ze wskazaniem żądanego roszczenia i w jakim trybie - nakazowym. Choć znowu nabrałam wątpliwości - ze względu na brak wymaganego w tym trybie uznania roszczenia przez dłużnia/pracodawcę, tzn. nie posiadasz dowodu, ze uznał przysługujące Ci roszczenie.

W tej sytuacji tryb uproszczony (wzór Bogusławy) jest ok.

- umowa o pracę,

- wypowiedzenie tej umowy,

- RMUA,

Te trzy najważniejsze, a skoro masz "zaświadczenie z sekretariatu" to również je dołącz. W treści pozwu musisz wskazać, ze nie zawiera ono należnych Ci roszczeń z tyt. urlopu etc. a które to roszczenia wynikaja z RMUA i poparte są umową o pracę jak również z przysługującego Ci odszkodowania z tyt. sktórcenia wypowiedzenia umowy o pracy jak i ekwiwalent za urlop.#11 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8159 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 październik 2013 - 18:14

Należy dołączyć świadectwo pracy na dowód od kiedy do kiedy był stosunek pracy,kwoty wykazane przez pracodawcę,które są należne(będą wypłacone przez FGŚP) oraz kwotę pominiętą (nie wykazaną)przez pracodawcę wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego (masz ją jak pisałeś na RMUA). W pozwie należy napisać,że od tych kwot zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,odprowadzony podatek dochodowy zostały pominięte a bezspornie się należą.Wypowiedzenie umowy także nie zaszkodzi dołączyć.Składając pozew należy opłacić od wartości znakami sądowymi,aby było szybciej i sąd nie wzywał Cie do uzupełnienia braków.#12 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 19:46

tak tylko fundusz wypłacił średnią krajową, w związku z tym będę musiał pomniejszyć roszczenia o tą kwotę. jak nalezy tego dokonać?#13 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8159 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 październik 2013 - 19:52

Musisz dokonać podliczeń miesiącami i należnościami.Zobowiązania pracodawcy wobec Ciebie minus wypłacona należność przez FGŚP,zapewne masz dowód wpłaty na konto bankowe..Do sądu podajesz kwoty brutto.#14 bezrobotny

bezrobotny

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 17 październik 2013 - 20:06

Jeżeli chodzi o Fundusz mam decyzję o wypłacie. Co  w przypadku jeżeli na wezwaniach podałem kwoty netto?#15 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8159 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 październik 2013 - 20:12

Jeżeli chodzi o Fundusz mam decyzję o wypłacie. Co  w przypadku jeżeli na wezwaniach podałem kwoty netto?

Należy podać w pozwie,że w wezwaniu do zapłaty wystąpiłeś o kwotę netto,co z resztą jest zapewne zapisane w samym piśmie wzywającym do zapłaty,które dołączysz jako załącznik.#16 Guest_Igem

Guest_Igem
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2015 - 14:00

Witam serdecznie, również chciałabym wnieść do sądu pozew o zapłatę w trybie nakazowym zaległego wynagrodzenia. Posiadam zdaje się wszystkie dokumenty jakie byłam w stanie skompletować tj. umowę o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, listy płac potwierdzone przez pracodawcę, listy obecności, potwierdzone wnioski urlopowe za okres za który nie otrzymałam wypłaty. Przygotowałam również wezwanie do zapłaty. Mam niestety sporo problemów:

1. Najemca wypowiedział lokal gdzie mieściła się siedziba firmy. Na jaki adres mam wysłać wezwanie do zapłaty? Czy może być to adres prezesa zarządu? Podejrzewam, że jeszcze korespondencja spływa na stary adres i mój były Szef jeszcze odbiera awiza. Może jednak próbować na adres starej siedziby?

2. Forma organizacyjna firmy to spółka z o.o., wiem o tym, ze firma jest tak urządzona, że z firmy nic się nie ściągnie (nie ma majątku, konta są pozajmowane, a prezesi rozliczają się pod stołem ze wszystkich transakcji, ewentualnie gotówką). Natomiast prezesi żyją sobie świetnie. Wiem, ze dochodzenie roszczeń z firmy będzie bezskuteczne. Czy w przypadku spółki z o.o. jest jakaś szansa dochodzenia roszczeń z majątku prezesów? Jeśli tak, co mam po kolei robić?

Proszę o pomoc.#17 ania123444

ania123444

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 30 postów
 • LokalizacjaGdynia

Napisano 19 marzec 2018 - 22:35

W tym temacie na pewno przyda Ci się sprawdzona kancelaria adwokacka. Sam nie wybieraj się do sądu! Pracodawca zrówna Cię z ziemią. Słyszałam od koleżanki, że kancelaria adwokacka Wojas Pawlak z Gliwic przyjmuje chętnie takie sprawy - nie wiem jednak z jakiego miasta jesteś? Ważne aby ktoś doświadczony reprezentował Twoje dobre imię w sądzie i przyczynił się do wygrania sprawy, bo na pewno na jednym spotkaniu się nie zakończy. 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych