Kategorie
Skocz do zawartości

refaktury na przełomie roku


Gość elka
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Refakturujem naszych kontrahentów energią elektryczną. F-ra jest wystawiana w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.Jak to rozlivczyć za grudzień skoro f-ra będzie wystawiona w styczniu? Czy przychód zaliczyć do przychodów 2007 roku. F-ry wystawiane sa w/g umowy i na jednej jest dzierżwa i energia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja tez refakuruję energię robimy s-ż przez paragon dla os.prywatnej z fa na przelew z datą płatności np; 17 -go( następnego m-a) wystawioną z dniem ostatniego dnia m-ca a że nie mamy umowy z nimi to vat i podatek należy jest przypisany do m-ca wystawienia. W twoim przypadku jak jest umowa to z datą płatności fa jest należny vat i dochodowy.To zapłata jest tu przychodem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od stycznia 2007 roku za przychód z działalności gospodarczej - Jeżeli strony ustaliły że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych,za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowegookreślonego w umowielub na wystawionej fakturze/Przepis art 14 ust 1e stosuje się odpowiedniodo dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego.W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej do którego nie stosuje się ust 1c,1ei 1h za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Uważam że elka powinna uznać przychód w miesiącu grudniu 2007r, natomiast obowiązek podatkowy VAT- powstaje z chwilą -1) upływu terminu płatności jeżeli on określony w umowie właściwej dla rozliczeń(energia,woda,telekomun,ścieki) 2) - otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usług: transport osób.... /-spedycyjnych i przeładunkowych/ -budowlanych lub budowlano-montażowych3) Otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze z tytułu świadczenia na teryt.kraju usług najmu,dzierżawy leasingu lub ....itd. "" jtm"" - Ty nie powinnaś też podatku VAT naliczyć w miesiącu w którym przypada termin zapłaty na podstawie wystawionej f-ry VAT?? Tak ja rozumiem wg nowych orzeczeń i interpretacji urzędowych. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poniżej przytaczam wyjaśnienia odnośnie refakturowania, które sama stosuję w praktyce ( wyjaśnienia dotyczą przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2006 r. nr 217, poz. 1589 i nr 251, poz. 1847), zwanej dalej "ustawą o PDOP")-> u os.fiz.jest taki am zapisŁódzki Urząd Skarbowy w piśmie z dnia 20 czerwca 2007 r., nr ŁUS-II-2-423/179/07/JB wyjaśnia : "(...) Zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności.(...) Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał mimo, że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Przyjmuje się, że refakturowanie jest możliwe wtedy, gdy strony zawarły między sobą umowę przewidującą taką możliwość. W świetle powołanych przepisów według stanowiska tut. organu podatkowego do ustalenia daty przychodu należnego, w przypadku opisanym w stanie faktycznym zastosowanie mieć będzie art. 12 ust. 3a ww. ustawy. W przypadku refakturowania mamy do czynienia bowiem z wykonaniem przez refakturującego usługi innej niż usługa, której refakturowanie dotyczy. Z uwagi na fakt, że podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi a rzeczywistym odbiorcą tych usług, przychód należny z tytułu refakturowania mediów powinien być wykazany w dacie wykonania usługi, która jest datą wystawienia refaktury. W związku z powyższym datą powstania przychodu z tytułu refakturowanych na najemców usług dostaw energii z Zakładu Energetycznego będzie data wykonania tej usługi czyli data wystawienia refaktury przez Spółkę. W przypadku opisanym w stanie faktycznym przychód z tytułu refakturowanej energii za m-c luty powstanie w m-cu marcu w dacie wystawienia refaktury. (...)"Zgodnie zpowyższym wyjaśnieniem refaktura wystawiona w styczniu 2008 powinna być zaliczona do miesiąca stycznia, pomimo iż dotyczy energii za miesiąc grudzień 2007.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na cygana !!!!!-jak wy to robicie ,macie w głowie wszystkie paragrafy czy zestawy przepisów wszystkich ustaw przed sobą -ja pamiętam ogólnie wszystkie przepisy (zasady)ale jak trafia się coś szczególnego to dopiero sprawdzam dla pewności i zasady.No chyba że zajmujecie się tylko księgowo-dochodowym problemem.Ja mam wiedzieć co w kodeksie pracy/vacie/podt.dochod firmy i ludzi/ochrona środ/opł.produkt/zusie/chorobowym wszelkiego rodzaju/ kopalinach/- a kurcze co tu wymieniać o wszystkim ( oprócz budżetówki na szczęście)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do ~jtm :)no przecież w każdej chwili znajdziesz wszystkie potrzebne przepisy on-line, ja na początku "kariery" miałam w głowie wiele paragrafów, ale kiedyś ustawy zmieniały się raz w roku , przeważnie na początku a teraz :) sama wiesz jak jest. Najważniejsze, żeby wiedzieć gdzie co jest i mieć świadomość, że nie znasz dnia ani godziny, czyli wiedzieć , że na tym świecie pewna jest tylko jedna rzecz ....:)polecam lekturę pism i interpretacji ministera finansów. Warto tam zaglądać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie macie wrażenia że to forum jest nie potrzebne? fakt po napisaniu tego trochę wyżej walnęłam się w łepetynę ( zaskoczyłam po zadaniu pytania) i pomyślałam ,że wszyscy korzystają z tego rozwiązania i cytują całe frazy z ustaw-ale myślę,że nie o to chodzi bo przeczytać chyba każdy potrafi??????
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do ~jtm :przeczytać chyba tak, ale jak widać są problemy ze zrozumieniem, co w przypadku polskich ustaw jest częstym przypadkiem i chyba każdy i każda z nas to przechodzi. Dobrze jest sugerując komuś jakieś rozwiązanie przytoczyć art.czy paragraf , z którego wysnuwasz swoje wnioski, bo wtedy wiadomo, że nie pochodzi to z kapelusza, co w naszym zawodzie jest ważne ->na wszystko musi być podstawa. Mam tylko dziwne wrażenie, czytając czasem posty , że niektórzy forumowicze nie zaglądają w ogóle do przepisów bazując na wiedzy posłyszanej (a przecież nasza praca nie opiera się na tradycji przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie,) wtedy trudno mówić o interpretacji. Forum jest jak najbardziej potrzebne, choćby po to, żeby czytając wyciągi z przepisów, niektórzy zdali sobie sprawę z ich istnienia, a ci którzy czytając przepisy mają wątpliwości co do ich stosowania, mogli je przedyskutować z innymi. Jeżeli zadajesz komuś pytanie i otrzymujesz tylko odpowiedź "tak " nie chcesz usłyszeć uzasadnienia? Samo "tak" wystarczy aby rozwiać wątpliwości? Nie wierzę!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja droga! WIEM - coo to jest refakturowanie!! piszesz tak jak byś miała pretensje że miałam czelność wyrazić swoje zdanie na temat ewidencji zdarzeń gospodarczych o które pytała ~elka po to tu jesteśmy aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami,czasem inaczej interpretujemy jakiś przepis chodzi o to aby wyciągnąć najwłaściwsze wnioski i zgodne z przepisami.Sama pisałaś że nie macie umowy to księgujesz i dochod.i VAT w tym samym miesiącu co data wystawienia fa mimo że termin zapłaty określiłaś na 17 dnia następnego miesiąca natomiast elce??.. bo ( ma umowę ) sugerujesz że ma wystawić w styczniu 2008.Czegoś nie rozumiem. >> art 12 ust 3c updop - usluga rozliczana w okresach rozliczeniowych za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie rzadziej niż raz w roku(usługi najmu,dzierżawy,leasingu..)Poza tym przepis ten odpowienio stosuje się do dostawy energii elektrycznej ,cieplnejitd.. art 13 ust 3d updop. W przypadku umowy najmu przychód należy wykazać w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub wystawionej fakturze Zakładając że umowa najmu zawarta przez firmę nie określa innych okresów rozliczeniowych DLA REFAKTUROWANIA - K O S Z T Ó W energii elektrycznej przychód dla firmy z tytułu refakturowania energii elektr.za miesiąc grudzień 2007 powinien powstać w ostatnim dniu grudnia 2007 r.Obowiązek podatkowyz tytułu świadczenia na teryt.kraju - usług najmu ,dzierżawy ..itd powstaje z chwila otrzymania caóści lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem termninu płatności określonego w umowie lub fakturze.. art 19 ust 13 pkt 4 ustawy o VAT. W tych szczególnych uregulowaniach - to termin powstania obowiązku podatkowego decyduje o terminie wystawienia faktury a nie odwrotnie.Natomiast nie występują u nas usługi refakturowania w klasyfikacji usług Jednak Oorgany podatkowe dopuszczają grupę usług których mozliwość rafakturowania została w praktyce dopuszczone.czyli - najem,dzierżawa,telekomunikacyjnw,energii elektrycznej i cieplnej..itd.. Jedynie wtedy gdy strony łączy umowa - szczegółowo określająca - jakie koszty i w jakiej wysokości mogą być refakturowane... Dla mnie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O co ci dziewczyno chodzi??? przeczytaj uważnie moje posty jeszcze raz, i wskaż gdzie pisałam o jakiejś umowie, fakturze, terminie płatności itp..... czy nie zlały Ci się przypadkiem moje teksty z ~postami ~jtm :). Może zmień godziny czuwania, bo uwaga już nie ta nad ranem. Szczerze mówiąc nawet nie czytałam innych postów pod tym tematem, a wstawiłam cytat pisma US z Łodzi, który miałam pod ręką, nikomu broń Boże nie sugerując niewiedzy na jakikolwiek temat. Nie rozumiem co Cię tak rozjuszyło ???!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PRZEPRASZAM!! i JESZCZE raz ~delka Przepraszam Cię! :):) ale masz racje pomyliłam teksty postów -jtm - była to pierwsza odpowiedź na pytanie - elki moja i Twoja więc zasugerowałam się tym, że uzupełniasz swją pierwszą odpowiedź-oczywiście powinnam uważniej czytać i patrzeć na autorów pastów. Ale jak to się mówi "nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.." a mam na myśli interpretacjew różnych US Ty podajesz - Łódzkiego Urz.Skarbowego zaś mój urząd skarbowy kiedy był na kontroli VAT-u (mam bardzo często zwroty na rachunek bankowy) w pierwszej kolejności pytali czy fakturujemy usługi najmu,dzierżawy(rządali przygotowania do kontroli umów z najemcami) oraz czy obciążamy ich kosztami za zakup mediów. Powiedzieli mi że dobrze że mam umowy i że zawierają zapis za jakie usługi mediów i w jakiej wysokości będę ich obciążąła wraz z usłuą najmu, do tego poprasili o wydruk kont kontrahentów sprawdzając terminy płatności i daty wystawionych fa,w jednym pzypadku miałam trzy wpłaty za fakturę dwie przeddatą wystawienia faktury i po terminie płatności wykazanej w umowie i na fakturze pierwszą zaksięgowłam PK w przychody z dniem otrzymania zaliczki a o drugiej zapomniałam księgowałam w przychody na podstawie faktury i umniejszyłam tylko pierwszą zaliczkę, oczywiście zaraz zwrócili mi uwagę że jest to nieprawidłowe ujęcie przychodu wskazali i przeczytali podst.prawną- ale nie było konsekwencji z tego tytułu bo te wpłaty były w miesiącu w którym wystawiłam f-rę. No i wyjaśnili, że ustawodawca określa monent powstania przychodu na zasadach szczególnych, odmienny od zasady ogólnej i tylko w takich przypadkach mam prawo do refakturowania tych usług stosując się do wymaganych zasad: nie doliczam marży, stawka VAT i wartość netto -taka sama jak na fakturze pierwotnej. A tak na zakończanie Nasze spotakania na Forum mają być miłe a wskazówki i sugestie przydatne. Więc raz jeszcze Przepraszam - delke - i Was dziewczyny ~elke i - jtm że takie kwasy wyszły. Pozdrawiam Nocny Mirasek(Marek)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...