Kategorie
Skocz do zawartości

Podatek za badania okresowe


Gość Viola
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

--------------------------------------------------------------------------------Czy zakład pracy może pobierać od pracowników podatek za badania okresowe ? Jeśli tak to kiedy jest to możliwe, a jeśli nie to prosze o podstawy prawne ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okresowe badania lekarskie w miarę możliwości należy przeprowadzać w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Zakład pracy nie może pobierać żadnych opłat od pracowników za poddanie się badaniom okresowym, które to są obowiązkiem pracodawcy.ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn.zm.).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A CO TO ZNACZY...ZNALAZŁEM W NECIE !!!!!!!!! CO Z TYM PODATKIEM W KOŃCU?????Ewa Matyszewska, komentuje Michał Grzybowski, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, Gazeta Prawna z dn. 09.11.2007Fiskus różnie interpretuje opodatkowanie usług medycznych oferowanych przez pracodawców Do tej pory cena ryczałtowa pakietu za wszystkich pracowników nie podlegała PIT Teraz wartość ryczałtowej opłaty przypadającej na pracownika jest jego przychodemOrgany podatkowe zmieniają swoje interpretacje w zakresie opodatkowania PIT pakietów medycznych dla pracowników. Dotychczas uważały, że wartość świadczeń medycznych, oferowanych przez pracodawców pracownikom, za które cena określona była ryczałtowo, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, a więc nie podlegają PIT. Teraz fiskus zmienia swoje stanowisko. Pracodawca, uiszczając zryczałtowaną opłatę za usługi medyczne, nie płaci za określone świadczenia, ale za objęcie pracowników opieką. W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy pracownik skorzysta ze świadczenia i w jakim zakresie. Wartością nieodpłatnego świadczenia jest wysokość zryczałtowanej opłaty przypadającej na pracownika. Wartość ta jest przychodem pracownika podlegającym PIT. - Zmiana stanowiska urzędów skarbowych to zła wiadomość dla podatników. Do tej pory przynajmniej niektóre urzędy podchodziły do kwestii opodatkowania pakietów medycznych bardziej racjonalnie. Godziły się z tezą, że jeśli nie można stwierdzić, czy i w jakim zakresie pracownik korzystał ze świadczeń medycznych, choć miał do nich prawo z racji wykupionego przez szefa abonamentu, po stronie pracownika nie powstawał dochód - tłumaczył Marcin Rogalski, doradca podatkowy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Dodał, że teza ta znalazła także potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów z 27 września 2002 r., w którym wprost stwierdzono, że w sytuacji, w której pracodawca wykupuje usługi medyczne, jednak opłatę za te usługi wnosi w sposób zryczałtowany (bez względu na rzeczywistą wartość wykonanych usług) albo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika, po stronie pracowników nie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym. - Ostatnie interpretacje w tej kwestii zdają się jednak świadczyć, że organy skarbowe przestały respektować stanowisko MF. W efekcie pracownicy mogą zapłacić wyższe podatki, zaś na pracodawcach spoczywać będą dodatkowe obowiązki związane z poborem podatku od tego rodzaju świadczeń - argumentował Marcin Rogalski. Opieka dla pracownikówOferowanie przez pracodawców pracownikom dodatkowych świadczeń nie jest nową praktyką. Jednak z otrzymywaniem nieodpłatnych świadczeń wiążą się obowiązki podatkowe. Przemysław Polkowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy zwrócił uwagę, że często pracodawcy zawierają umowę z placówką medyczną o świadczenie pakietów medycznych dla pracowników, w skład których wchodzą badania obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów oraz inne świadczenia zdrowotne. - Jeśli te ostatnie są wliczone w cenę abonamentu medycznego i w żaden sposób nie da się wyodrębnić ich ceny, to należy uznać, że przychodem pracownika będzie cała kwota abonamentu przyporządkowana do danego pracownika. Taka niekorzystna interpretacja zaczyna niestety dominować wśród administracji skarbowej. Podkreśla się, że zleceniobiorca nie będzie świadczył usług wyłącznie w zakresie badań obowiązkowych wynikających z medycyny pracy, lecz również dopuszcza korzystanie przez pracowników z całego wachlarza innych dodatkowych usług, do których zapewnienia przepisy pracodawcy nie obligują - tłumaczył Przemysław Polkowski. Jego zdaniem, badania okresowe, nie dość, że przeprowadzane są incydentalnie, to potencjalnie w przypadku intensywnego korzystania ze świadczeń medycznych przez zainteresowanych stanowiłyby nikłą część pakietu. Podkreśla się, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że wartość przyznanych pakietów jest zwolniona z podatku tylko ze względu na włączenie obowiązkowych badań, których ceny nie wyodrębniono. Nieważne wykorzystanieTomasz Rysiak, prawnik z kancelarii Magnusson, uważa, że zgodnie z dotychczas obowiązującym stanowiskiem fiskusa, skoro dany pracownik nie musi w danym okresie korzystać z opieki medycznej, to nie jest również możliwe wskazanie konkretnego przychodu pracownika, który należy opodatkować. - Jednak w przypadku uznania, że nieodpłatnym świadczeniem jest sama możliwość korzystania z opieki medycznej, to w opinii organów podatkowych pojawi się obowiązek opodatkowania tego rodzaju świadczenia niezależnie, czy pracownik skorzystał z świadczenia czy nie - stwierdził Tomasz Rysiak. Według niego, w konsekwencji pracodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty ryczałtu płaconego za świadczenia medyczne w części przypadającej na danego pracownika. Są też nowe przepisyZmiana stanowiska organów podatkowych to nie jedyna nowość w rozliczaniu usług medycznych. Jak podkreślił Michał Grzybowski, menedżer, doradca podatkowy w Ernst & Young, wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. zmiana w przepisach ustawy o PIT oraz CIT przywróciła możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej pracowników, pod warunkiem poniesienia tych wydatków przez pracodawców w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. - Zmiana ta spowodowała w wielu przypadkach zmianę zasad ustalania wynagrodzenia za usługi opieki medycznej, tj. według sumarycznego określenia wartości zarówno świadczeń z zakresu medycyny pracy, jak również dodatkowych świadczeń, do których ponoszenia pracodawcy nie są zobowiązani - wyjaśnił Michał Grzybowski. Stwierdził, że w przypadku takiego określenia zasad wynagradzania najnowsze interpretacje fiskusa wskazują, że sama możliwość skorzystania przez pracownika ze świadczeń medycznych powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. - Wartością podlegającą opodatkowaniu jest wtedy wartość zakupionej przez pracodawcę usługi dodatkowej przypadającej na pracownika - podsumował ekspert z Ernst & Young.Rozliczenia świadczeń medycznych1 stycznia 2007 r. 0d tego dnia kosztem dla pracodawców mogą być wydatki na opiekę zdrowotną pracownikówOpieka medyczna jako nieodpłatne świadczenieZa przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź jej ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Stanowisko organów podatkowychKorzystne - Wartość świadczeń medycznych, oferowanych przez pracodawców pracownikom, za które cena określona była ryczałtowo, nie stanowi przychodu i nie podlega PIT. Przykładowa interpretacja - Postanowienie Podkarpackiego Urzędu Skarbowego (nr PUS.I/415/29/06). Konsekwencje dla podatników - Podatnicy, którzy korzystali z opieki medycznej opłacanej przez pracodawcę ryczałtem, nie musieli od wartości takiego świadczenia płacić PIT. Niekorzystne - Wartością nieodpłatnego świadczenia jest wartość zryczałtowanej opłaty przypadającej na pracownika. Pracodawca powinien potrącić zaliczkę na PIT od takiego świadczenia. Przykładowa interpretacja - Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (nr 1472/DPC/415-24/07/PK). Konsekwencje dla podatników - Podatnik, któremu pracodawca oferuje opiekę medyczną, za którą płaci ryczałtem, będzie musiał od takiego świadczenia zapłacić PIT, nawet jeśli nie skorzystał z danej usługi. Nieodpłatne świadczenia przychodem pracownikaGazeta Prawna z dnia 2005-09-14Krzysztof TomaszewskiDo przychodów pracownika ze stosunku pracy powinny zostać zaliczone praktycznie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracownika. Przychodem pracownika będą więc nieodpłatne świadczenia zdrowotne otrzymane od pracodawcy. Przychodem nie będą jedynie te świadczenia, które pracodawca musi ponosić na własny koszt np. wstępne badania lekarskie, okresowe badania lekarskie czy kontrolne badania lekarskie oraz badania okresowe dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych. Urząd Skarbowy w Jaworznie, 5 maja 2005, PDI/415-12/2/P/05
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja rozumię to tak, że za podstawowe badania płaci pracodawca i są one dla niego kup, ponado jeśli pracodawca wykupi dla pracownika inne świadczenia medyczne (np. świadczenia stomatologiczne) to dla pracownika to będzie przychód, który pracodawca będzie musiał opodatkować, czyli do twojego przychodu ze stosunku pracy doliczy np. te 200 zł miesięcznie na stomatologa i zamiast np. 1000 zł do opodatkowania masz 1200 zł.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mylenie pojęć ! Badania okresowe, które są obowiązkiem , a pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez ważnych badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku trudno wg mnie w ogóle porównywać do świdczeń medycznych opisanych w artykule doradcy firmy Ernst & Young, chociaż badania same w sobie są oczywiście świadczeniem : ) . Widzę, że nie macie w parcy prawdziwych problemów. Pozdrawiam uczestników dyskusji i życzę tylko takich wątpliwości, na które odpowiedź można wywieść wprost z przepisów ustaw (tylko trzeba je czasem czytać).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...