Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zdjęcie

Zasiłek dla bezrobotnych a umowa o dzieło.


wróć do serwisu Księgowość 33 odpowiedzi w tym temacie

#1 Adelajda

Adelajda

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 565 postów

Napisano 04 czerwiec 2013 - 14:44

Czy jeśli pobiera się zasiłek dla bezrobotnych to można dorobić na umowę o dzieło? Chodzi o wykonanie dekoracji do przedstawienia artystycznego w lipcu 2013 (przez miesiąc.) To czy wtedy trzeba zawiesić pobieranie zasiłku na ten miesiąc, czy nie?#2 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 04 czerwiec 2013 - 15:07

Podczas pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy w niektórych przypadkach można osiągać inny dochód.Można to zrobić bez groźby utraty statusu bezrobotnego jedynie gdy przychód nie przekroczy połowy płacy minimalnej czyli obecnie 800 zł brutto . Może też, do połowy płacy minimalnej, uzyskiwać inne dochody np. z praw autorskich pod co można podciągąć Twoją przewidywaną pracę przy dekoracji.Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba bezrobotna musi informować urząd o uzyskaniu przychodu.Składa osobiście lub przesyła do urzędu oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej w terminie siedmiu dni od dnia uzyskania przychodów

#3 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 04 czerwiec 2013 - 17:23

Dowiedz się w urzędzie- zadzwoń będziesz anonimowa, bowiem przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są bezwzględnie obowiązujące i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 bezrobotny jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (...). Bezrobotny w ogóle nie może dorabiać.

Zgoda na przychody dotyczy przychodów z innego tytułu niż zatrudnienie, praca zarobkowa (tj. umowy cywilnoprawne), działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu.

więcej tutaj: http://bezrobotny.wi...l#ixzz2VGWRA0YY

#4 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 04 czerwiec 2013 - 19:06

Aniu sama napisałaś "Zgoda na przychody dotyczy przychodów z innego tytułu niż zatrudnienie, praca zarobkowa (tj. umowy cywilnoprawne ) "a Adelajda:"Chodzi o wykonanie dekoracji do przedstawienia artystycznego",więc jest to umowa cywilnoprawna . Jeżeli wykona dekorację to korzysta z praw autorskich ,pracę wykona na umowę o dzieło więc musi spełnić jeszcze jeden warunek nie może przekroczyć kwoty 800 zł .

#5 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:03

Zgoda na przychody dotyczy przychodów z innego tytułu niż zatrudnienie, praca zarobkowa (tj. umowy cywilnoprawne) -= czyli jeżeli chodzi o zatrudnienie czy pracę zarobkową (umowa o dzieło) nie ma zgody na te przychody. bo zgoda dotyczy przychodów z "innych tytułów" niż...

Lepiej to sprawdzić u źródła bo Sądy też są tego zdania (niestety!!) np.

"osoba bezrobotna to taka, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Kryterium dochodowe nie może być rozpatrywane w oderwaniu od przesłanek uzyskania statusu osoby bezrobotnej, stad wniosek, że tylko osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem określonych rodzajów przychodów może być uznana za osobę bezrobotną"
II SA/Op 354/10
czyli niezarobkuje i nie ma dochodu w wys. połowy minimalnej = obie przesłanki nalezy traktować oddzielnie tzn. jeżeli zarobkuje to już wyklucza status os. bezrobotnej. Jeżeli posiada dochód powyżej minimalnej to też pozbawia statusu osoby bezrobotnej (nawet jeżeli w tym czasie niezarobkuje, ale posiada przychody powyżej połowy minimalnej)..

#6 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:49

Zgłębiając dalej ten temat : i tak taką umowę nalezy zgłosic w ciągu 7 dni do Urzedu Pracy.

DEFINICJA BEZROBOTNEGO
Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008r. z późn. zmianami)
bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub i, j, lub cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie ........................;

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

-----------------------------------------------------------------------------------

Jednakże ten przychód ma być i innych źródeł niż praca ,umowa zlecenie ,umowa o dzieło!!!

#7 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 05 czerwiec 2013 - 07:48

Wiem Bogusiu, znam te przepisy. Zawsze tak je interpretowałam jak TY. W dodatku zapewniałam koleżankę, ze może mieć umowę o dzieło byle nie przekroczyła połowy minimalnej.No i wiesz jak się czułam (czuję do dziś na samo wspomnienie), gdy się okazało, ze jest inaczej...Może intencja ustawodawcy jest inna (taka jak wskazują Sądy), ale dla mnie nadal te przepisy brzmią tak jakby można było podejmować prace zarobkową do połowy minimalnego. No, ale nie liczy się moja interpretacja tylko Sądów/urzędów pracy/.Dlatego napisałam, aby Pytająca zgłosiła/zadzwoniła do Urzędu. U źródła się dowie, jakie mają stanowisko.A zgłosić umowę musi w ciągu 7 dni od jej podpisania a nie od uzyskania przychodu (chyba w pierwszej odpowiedzi pisałaś o 7 dniach od uzyskanego przychodu).

#8 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 05 czerwiec 2013 - 09:04

Ostateczna interpretacja : Aniu masz rację .Podsumowywując naszą dyskusję :

Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych w celu podjęcia jakiejkolwiek pracy nawet umowy o dzieło
z autorskimi kosztami przychodu musi zgłosić się do Urzędu Pracy , ale w celu zgłoszenia tej umowy i wyrejestrowania się na czas trwania takiej umowy.Umowa bezrobotna nie może mieć żadnych dochodów nawet do wysokości połowy najniższego wynagrodzenia.Wszystkie inne interpretacje skutkują
pozbawieniem statusu bezrobowtnego.w świetle tego osoba chcąca wykonać tą dekorację ,musi wyrejestrowac się z Urzędu Pracy !!!!

#9 Guest_KKP

Guest_KKP
 • Goście

Napisano 31 lipiec 2013 - 06:12

Wiem Bogusiu, znam te przepisy. Zawsze tak je interpretowałam jak TY. W dodatku zapewniałam koleżankę, ze może mieć umowę o dzieło byle nie przekroczyła połowy minimalnej.No i wiesz jak się czułam (czuję do dziś na samo wspomnienie), gdy się okazało, ze jest inaczej...Może intencja ustawodawcy jest inna (taka jak wskazują Sądy), ale dla mnie nadal te przepisy brzmią tak jakby można było podejmować prace zarobkową do połowy minimalnego. No, ale nie liczy się moja interpretacja tylko Sądów/urzędów pracy/.Dlatego napisałam, aby Pytająca zgłosiła/zadzwoniła do Urzędu. U źródła się dowie, jakie mają stanowisko.A zgłosić umowę musi w ciągu 7 dni od jej podpisania a nie od uzyskania przychodu (chyba w pierwszej odpowiedzi pisałaś o 7 dniach od uzyskanego przychodu).

Nie myli się Panie w odczuciach i swojej interpretacji. Orzeczenie sądów są często ABSURDALNE i tak jest w tym przypadku.#10 Guest_Marek

Guest_Marek
 • Goście

Napisano 02 wrzesień 2013 - 12:56

A jakie konsekwencje mogą nastąpić jeśli tego nie zgłosimy i po jakimś czasie ta umowa o dzieło ujrzy światło dzienne i urząd pracy się o tym dowie?#11 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 02 wrzesień 2013 - 14:11

A no takie, ze urząd pracy na 100% wezwie Cię do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i jednoczesne wykonywanie „innej pracy zarobkowej” oznacza, że bezrobotny pobiera nienależne świadczenie. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania (art. 76 ustawy" o promocji zatrudnienia").

Nienależne świadczenie podlega zwrotowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Bezrobotny jest wówczas zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.#12 Guest_Ewa

Guest_Ewa
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2013 - 21:47

Dobrze, a jakie są konsekwencje wykonywania umowy o dzieło gdy jest się osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku?#13 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 22 wrzesień 2013 - 22:11

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna traci status bezrobotnego i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu z chwilą podjęcia zatrudnienia bez względu na podstawę prawną zarobkowania.

 

osoba zarejestrowaną jako bezrobotna jest zobowiązana zawiadomic urząd, w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowe (...) o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia).

Za niewykonanie tego obowiązku bezrobotny podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Sprawca nie podlega jednak odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek ten został spełniony (art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia).#14 Guest_Zuza

Guest_Zuza
 • Goście

Napisano 07 październik 2013 - 18:24

A jak nie pobieram już zasiłku,ale mam tytuł bezrobotnego,  mogę występować jako statysta w filmach, reklamach itp, to też  mam obowiązek to zgłaszać do UP i się wyrestrowywać za każdym razem i ponownie zarejestrowywać?trochę by to głupie było, ale znając absurdy prawne to wszystko w tym kraju jest możliwe;-)#15 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 07 październik 2013 - 19:37

Niestety tak to wygląda. podjęcie zarobkowania powoduje obowiązek zgłoszenia w urzędze pracy.

Mimo że umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, utrata statusu bezrobotnego pozbawia również prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas taka osoba może zostać objęta ubezpieczeniem małżonka lub może ubezpieczyć się dobrowolnie.

Bezrobotnym jest osoba, która jest m.in. niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (...)#16 Guest_Aniela

Guest_Aniela
 • Goście

Napisano 15 październik 2013 - 17:03

Czasem ręce opadają na te polskie przepisy. Od nowego roku będę osobą bezrobotną. Jestem inspektorem bhp i parę razy w roku przeprowadzam szkolenia na umowę zlecenie. Są to śmieszne kwoty i byłam pewna, że zarobek rzędu 100 zł nie pozbawi mnie zasiłku, a jednak.#17 Guest_Ania55

Guest_Ania55
 • Goście

Napisano 24 październik 2013 - 08:24

Bardzo proszę o informację, kiedy mogę się zarejestrować w Urzędzie Pracy. Wykonuję umowę o dzieło od 15-28.10.2013 roku, wypłata będzie w dwóch ratach 07.11.2013 oraz 07.12.2013 , kwoty powyżej minialnego zatrudnienia ,czy do UP mogę już zgłosic się jako bezrobotna od 29.10.2013?

Dziekuję serdecznie.#18 Edzia

Edzia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 7101 postów
 • LokalizacjaKresy

Napisano 29 październik 2013 - 17:02

Tak#19 Guest_Angela

Guest_Angela
 • Goście

Napisano 08 grudzień 2013 - 21:40

Ja zaczełam prace na umowe o dzieło 31.10.2013r., wyrejestrowałam sie.

02 grudnia miałam już wcześniej zaplanowaną wizyte u okulisty a wiec załatwiłam w pracy umowe z zapisem ukończenia dzieła 28.11. i 29.11. zarejestrowałam sie ponownie. 02.12 poszłam do okulisty a 03.12 do pracy.

Teraz zastanawiam sie co robic, wyrejestrowac sie znowu czy olac to?#20 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 08 grudzień 2013 - 22:13

Nie pracuje się na umowę o dzieło tylko je wykonuje.A skoro pracujesz to powinnaś mieć umowę o pracę i pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.Skoro zarejestrowałaś się w Urzędzie pracy ,a nadal uzyskujesz dochód z umowy cywilnoprawnej to oczywiście trzeba się wyrejestrować.masz 7 dni na wyrejestrowanie się po ponownym podjęciu wykonywania dzieła.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy