Skocz do zawartości


delegacje krajowe


wróć do serwisu Księgowość 34 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_madzia

Guest_madzia
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:26

Czy w delegacji krajowej jeżeli pracownik ma zagwarantowane wyżywienie i nocleg należy się dieta??( budżet).

#2 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:27

Jesli wyzywienie jest całodzienne,to nie nalezy się,ale tylko wtedy

#3 Guest_maria

Guest_maria
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:27

jeżeli całodzienne wyżywienie to nie ma diety

#4 Guest_aa

Guest_aa
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:42

A jesli wyjeżdza rano - wraca po 18, w sumie 9 godzin i ma zapewniony tylko obiad? dieta się należy czy nie?

#5 Guest_maria

Guest_maria
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:47

jeżeli podróż trwa nie więcej niz dobę i wynosi do 8 godzin to diety nie ma, od 8 do 12 godzin- połowa diety, pozyżej 12 godzin -cała dieta. Ja bym dała połowe diety.

#6 Guest_iva

Guest_iva
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:52

Ja dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś kupuje sobie cokolwiek i to przekroczy dzienny wymiar diety, diety nie naliczam wcale.

#7 Guest_www

Guest_www
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:55

to co iva pracownik jest stratny bo wydał pieniądze w tym 23,00zł a ty mu ich nie zwróciłaś, no faktycznie świetny tok myślenia i czytania przepisów

#8 Guest_hmmm

Guest_hmmm
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:56

Nie należy sie dieta.

#9 Guest_księgowa

Guest_księgowa
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:59

do mari pracownik w delegacji był 9 godzin i miał zapewniony obiad więc zgodnie z przepisami należy mu się połowa diety czyli 11,50zł gdyż nie miał zapewnionego cołodziennego wyżywienia czyli sniadania,obiadu i kolacji, jezeli by to miał to dieta się nie należy

#10 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 11:59

~iva dla czyjego "bezpieczeństwa"?

#11 Guest_maria

Guest_maria
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:07

do- ksiegowej- czyli mam rację

#12 Guest_hmmm

Guest_hmmm
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:10

Nie do końca Mario masz rację bo nawet jesli delegacja trwa ponad 12 godz.a pracownik ma zagwarantowane całodzienne wyzywienie to diet nie ma.

#13 Guest_Dominika1

Guest_Dominika1
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:29

Przy delegacjach krajowych trwających do 8 godzin dieta nie przysługuje. Jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, przysługuje połowa diety, a jeśli ponad 12 godzin, przysługuje dieta w pełnej wysokości. 9 godzin w delegacji 1/2 diety tj. 11,50 - a za obiad powinien zapłacić. Jeśli dostał obiad - bez przesady pewnie zjadł za więcej niż 11,50. Dieta jest tylko rekompensatą za wyżywienie poza domem. Pracodawca nie funduje śniadania - tylko dlatego, że pracownik jedzie w delegację. A gdyby delegacja trwała 7 godzin i 50 min,- dieta nie przysługuje- to pracownik ma zwrócić zjedzone śniadanie?. A co do kolacji przy delegacji 9 godzin to jak wyglada jego plan dnia ( godz. 8,00 - śniadanie godz. 12,00 obiad, godzina 14,00 kolacja?- bo musi mieć czas na dojazd do domu. )

#14 Guest_DO KSIĘGOWEJ

Guest_DO KSIĘGOWEJ
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:30

a mogłabyś mi wskazać jakąś interpratację, przepisy z ktorych by to wynikało? Moja księgowa twierdzi że skoro pracownik był w delegacji 9 godzin to obiad stanowi całodzienne wyżywienie. Śniadanie obiad i kolacja należałaby się tylko w przypadku całodziennej delegacji czyli chyba 24 godziny

#15 Guest_hmmm

Guest_hmmm
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:35

Jesli pracownik był w delegacji 9 godz.i miał zapewniony obiad to dieta sie nie nalezy.

#16 Guest_księgowa

Guest_księgowa
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:36

samorzad.infor.pl "Dieta a całodzienne wyżywienie pracownikaMagdalena KasprzakSamorzad.infor.pl2009-12-08Pracownik został wysłany w trzydniową podróż służbową. Wyjechał 5 października o godz. 10.00, a wrócił 7 października o godz. 18.00. W pierwszym dniu miał zapewniony obiad (o godz. 14.00) i kolację (o godz. 18.00). W drugim dniu miał śniadanie (o godz. 9.00), obiad (o godz. 14.00) i kolację (o godz. 18.00). W trzecim dniu było śniadanie (o godz. 9.00) i obiad (o godz.14.00). Ile wyniesie dieta z tytułu podróży służbowej?Pracodawca, który zapewni pracownikowi tzw. całodzienne wyżywienie, nie ma obowiązku wypłacania diety. Pracownikowi przysługuje dieta w przypadku odbywania podróży służbowych na terenie kraju. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży pracownika.Należności z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży służbowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania (tabela). Oznacza to, że czas pobytu pracownika w delegacji to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do której pracownik został skierowany, ale również czas przemieszczania się pracownika środkami transportu w celu dojechania do wskazanej przez pracodawcę miejscowości i powrotu z niej.Diety nie przysługują pracownikowi, który:• został delegowany do miejscowości swojego stałego lub czasowego pobytu,• przebywał w podróży, która trwała co najmniej 10 dni, i wykorzystał przysługujące mu prawo do przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowości stałego lub czasowego pobytu na koszt pracodawcy,• miał zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie.ZAPAMIĘTAJ!Przez całodzienne wyżywienie rozumie się co najmniej trzy posiłki dziennie.Pracownik wyjechał w podróż służbową 5 października o godzinie 10.00, a wrócił 7 października o godzinie 18.00. Przebywał zatem w podróży dwie pełne doby oraz 8 godzin z trzeciej – rozpoczętej doby.W pierwszej dobie podróży służbowej pracownik miał zapewnione dwa posiłki, ale wiąże się to z tym, że rozpoczął podróż o godzinie 10.00, czyli już po godzinie rozpoczęcia swojej pracy. Należy więc przyjąć, że w tym dniu pracownik sam sobie zapewnił śniadanie. Drugiego dnia podróży pracodawca zapewnił pracownikowi trzy posiłki – czyli pełne, całodzienne wyżywienie. Trzeci dzień to również niepełna doba podróży, w której pracownik miał zapewnione śniadanie i obiad. Godzina powrotu pracownika z podróży służbowej nie zobowiązywała pracodawcy do zapewnienia mu trzeciego posiłku.W związku z tym pracownik nie ma prawa do diety z tytułu podróży służbowej, gdyż w czasie jej odbywania pracodawca zapewnił mu pełne wyżywienie. Liczbę posiłków należy odnieść bowiem do godzin wyjazdu i powrotu pracownika z podróży służbowej. Innymi słowy, jeżeli z całego programu podróży służbowej wynika, że pracodawca zapewnił pracownikowi możliwą ilość posiłków, to należy przyjąć, że było to całodzienne wyżywienie.MAGDALENA KASPRZAKPodstawa prawna• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)poszperaj sobie na googlach tam pisze dużo na ten temat

#17 Guest_księgowa

Guest_księgowa
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:49

Siedmiogodzinne szkolenie i dietaPytanie: Proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Pracownik zostaje wysłany na szkolenie do sąsiedniego miasta, szkolenie trwa od 7 do 14. Dojazd w każdą stronę to około czterdzieści minut. Czy przysługuje mu dieta? Czy w sytuacji, kiedy w czasie szkolenia pracownik otrzymuje poczęstunek, może otrzymać również dietę? OdpowiedźNa początku spróbujmy określić cel, jaki ma w założeniu pełnić dieta i podstawę jej wypłacania.Diety i inne należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową wypłaca się zgodnie z Art. 77.5 Kodeksu pracy (KP) pracownikowi, wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.Na podstawie delegacji określonej w KP wydane zostało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.Co prawda tytuł rozporządzenia wskazuje, że dotyczy ono określonej kategorii pracowników, ale postanowienia innych przepisów (chociażby ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych czy przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych) powodują, że stosuje się je do większości pracowników. Nie bez znaczenia są również dalsze przepisy KP.Zapisano w nich, że warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.Warunki te nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika państwowej lub samorządowej sfery budżetowej. Mogą natomiast ustalać dietę na poziomie wyższym (co zrodzi konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe – ale o tym napiszę przy innej okazji).U małych pracodawców najczęściej zdarza się, że wymienione powyżej akty regulujące stosunki pracownik-pracodawca nie zawierają postanowień dotyczących diet. W takim przypadku stosuje się przepisy wspomnianego rozporządzenia.Zajmijmy się teraz problemami zawartymi w pytaniu.Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Tak więc w każdym przypadku należy brać pod uwagę czas rozpoczęcia i zakończenia podróży, a nie godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia. Godziny te można ustalić na podstawie np. biletów, na których uwidoczniona jest godzina, na podstawie oświadczenia pracownika, lub po prostu zasięgając informacji u przewoźnika. Zwrot w przypadku kiedy podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin ogranicza się do wysokości połowy diety. Kiedy podróż jest krótsza, dieta nie przysługuje. Jednak dieta nie przysługuje również za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadku, w którym pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. To ostatnie wiąże się z faktem, że dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w trakcie podróży, a nie kosztów wyżywienia w całości.I tu pojawia się pewna trudność interpretacyjna. Co bowiem znaczy termin „całodzienne wyżywienie”? Zimny bufet i ciastka w przerwie kawowej z pewnością nie są całodziennym wyżywieniem. Czy w przypadku, kiedy uczestnicy szkolenia mają zapewniony obiad, ale nie ma śniadania i kolacji, a pracownik przebywał na szkoleniu tylko 6 godzin, i resztę czasu dojeżdżał, to miał zapewnione całodzienne wyżywienie? Całodzienne wyżywienie to w rozumieniu potocznym przynajmniej śniadanie, obiad i kolacja – i jeden posiłek plus kawa i ciastka z pewnością nie są całodziennym wyżywieniem, o którym myślał prawodawca. A ponieważ przepisy wprost określają przypadki ograniczenia zwrotu diety, nie ma powodu interpretować ich rozszerzająco i ograniczać wysokości diety w przypadku, w którym pracownik skorzystał z obiadu czy innego poczęstunku na szkoleniu.podatki.biz.pl

#18 Guest_kkkk

Guest_kkkk
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 12:54

Dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie przysługuje: -jeśli podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin,-za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8 ww. rozporządzenia,-jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Oznacza to, iż dieta nie przysługuje gdy pracownik nie ponosi zwiększonych kosztów wyżywienia. Tym samym, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, dieta nie jest wypłacana. Powszechnie uznaje się, że całodzienne wyżywienie obejmuje co najmniej trzy posiłki dziennie. I tyle w tym temacie.Stosujcie rozporzadzenie a nie kombinujecie czy był głodny bo 10 rano,albo czy kolacja bo 18-ta to już jedzie do domu.Na głowę wam padło!!!Jak zaczniecie wypłacać "uznaniowo" to zawsze ktos się doczepi,trzymajcie się rozporządzenia a nie żałujecie pracownikowi paru groszy aż wam PIP się do skóry dobierze

#19 Guest_iva

Guest_iva
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 13:07

odpowiadając, jeżeli pracownik jest w podróży słuzbowej i dostał zaliczkę powiedzmy 100 zł(przy założeniu,że jest w podróży słuzbowej 24H) co w całości wydał na posiłek dieta się nie należy a od nadwyżki ponad 23 zł trzeba zpłacić podatek.Nie ma tu znaczenia czy zjadł tylko śniadanie czy też obiad i kolację.Podaczas doby nie może przekroczyć jedzenia na 23 zł. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wyżywienie jest nieodpłatnie mu zapewnione na miejscu.Sprawę konsultowałam jakiś czas i pod względem podatkowym i z PIP więc nie rozumiem dlaczego zarzuca mi się nie czytanie przepisów.

#20 Guest_duży

Guest_duży
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2011 - 13:13

Iva a ty to juz przechodzisz fazę największej ignorancji przepisów!!!!!!!!!!!"Ja dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś kupuje sobie cokolwiek i to przekroczy dzienny wymiar diety, diety nie naliczam wcale."Co za głupota!!!!Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych