Skocz do zawartości


instrukcja p.poż.!


wróć do serwisu Kadry 13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_anesa

Guest_anesa
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 13:08

Czy za wyznaczeniem w firmie pracowników do czynności w zakresie p.poż. i ewakuacji musi iść instrukcja przeciwpożarowa, wg której wskazani pracownicy będą postępować?

#2 Guest_anesa

Guest_anesa
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 15:08

Czy nikt nie pisał instrukcji?

#3 Guest_Edzia

Guest_Edzia
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 18:43

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWAdla budynków i pomieszczeńadministracyjno biurowychW celu zapobiegania powstawania pożarów w budynkach i pomieszczeniach administracyjno - biurowych, zobowiązuje się pracowników zakładu do przestrzegania niżej wymienionych zasad przeciwpożarowych:1. Zabrania się używania otwartego ognia (maszynek, świec itp. ) w pomieszczeniach, gdzie składowane są materiały palne: papier, tektura, odzież itp.2. Zabrania się instalowania przenośnych pieców, (koksowników, elektrycznych i innych ) bez zgody ochrony p. pożarowej.3. Zabranie się używania do rozpalania w piecach płynów łatwopalnych (benzyna, spirytus).4. Zabrania się składowania na grzejnikach centralnego ogrzewania i piecach materiałów polnych i innych. Urządzenia i sprzęt, jak: szafy, krzesła, wieszaki itp. winny być ustawione co najmniej 50 cm od urządzeń grzejnych.5. Zebrania się owijanie żarówek elektrycznych papierem.6. Zabrania się wymiany bezpieczników i naprawy urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione, czynności te winien wykonywać elektryk zakładowy.7. Oświetlenie elektryczne, maszyny i inne urządzenia zasilane z sieci elektrycznej, winny być wyłączone po zakończeniu pracy.8. Zabrania się zastawiania drzwi wejściowych i korytarzy, meblami i innymi przedmiotami. 9. Zabrania się magazynowania w piwnicach i na strychach materiałów palnych.10. Zabrania się zastawiania sprzętu p. pożarowego i używania go do celów nie związanych z gaszeniem pożaru.11. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych winna być zachowana czystość. Nie opałki papierosów wrzucać wyłącznie do popielniczek.12. Przy każdym aparacie telefonicznym winna być umieszczona wywieszka z Nr telefonu straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.13. W wypadku powstania pożaru należy bezzwłocznie zaalarmować straż pożarną i przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu p. pożarowego.14. W pomieszczeniach nie wolno otwierać okien, by nie stwarzać przeciągów uniemożliwiających rozprzestrzenienie się pożaru.15. Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest brać udział w akcji likwidacji pożaru i ewakuacji mienia zakładowego jak również wykonywać bezwzględnie polecenia kierującego akcji gaszenia pożaru. .16. Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest przejść przeszkolenie p. pożarowe i znać zasady posługiwania się sprzętem p. pożarowym oraz postępowania na wypadek powstania pożaru.17. W wypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego :zobowiązuje się każdego pracownika d zgłaszania powyższego Kierownikowi Zakładu lub odpowiednim służbą. NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PRZECIWPOŻAROWEJ POCIĄGA ZA SOBĄ KONSEKWENCJE ADMINISTRACYJNE I KARNE. OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ

#4 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 22:12

do anessy- Instrukcja p.poż. nie jest opracowywana w zwiazku z wyznaczeniem pracowników, ale kazdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237.4 k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). instrukcje przeciwpożarowe powinny znajdować się przy podręcznym sprzęcie gaśniczym. Każda instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać podstawowe informacje z zakresu zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

#5 Guest_Pet.

Guest_Pet.
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 23:01

Do anessy: Instrukcja przeciwpożarowa wynika z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) mówiącym, że: "(...) 2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:(...)3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;"Do mm: instrukcje przeciwpożarowe przy podręcznym sprzęcie ? nie wprowadzaj w błąd ! Żaden paragraf i żadne wytyczne nie mówią co ma być na takiej instrukcji. Przyjęła się taka z czerwonym paskiem, ale jak sobie napiszesz swoją też będzie OK byle była z wykazem tel. alarmowychWracając do pytania - wystarczy przeczytać Art. 207 z indeksem 1 oraz Art. 209 z indeksem 1 Kodeksu pracy ze zrozumieniem i nie robić dodatkowej papierologii.

#6 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 15 październik 2010 - 23:27

Odnosnie instrukcji, to nie tylko przywołane przez ciebie rozporządzenia ale również art. 237.4. § 1.kp" Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy."§ 41. 1. z ww rozporzadzenia-" Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;Nie wprowadzam w BŁąd! przynajmniej nie było to moim zamiarem. Jeżeli masz inne informacje lub zdanie to napisz w którym miejscu należy umieścic 4) udzielania pierwszej pomocy.2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów."Nie wprowadzam w BŁąd! przynajmniej nie było to moim zamiarem. Jeżeli masz inne informacje lub zdanie to napisz w którym miejscu należy umieścic.

#7 Guest_Pet.

Guest_Pet.
 • Goście

Napisano 16 październik 2010 - 13:39

Odpowiadając na pytanie @anesa: Wyznaczenie pracowników do czynności w zakresie p.poż nie jest powiązane z opracowywaniem instrukcji p.poż.Opracowanie takiej instrukcji wynika z rozporządzenia, które wcześniej przytoczyłem. Należy jednak pamiętać, że czynności z zakresu ochrony p.poż mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o czym mówi Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009, nr 178 poz. 1380 ze zm.) O tym jakie to one powinny być mówią kolejne ustępy.Krótko mówiąc pracownik taki, jeśli ma właściwe kwalifikacje to dla niego takie instr. będą średnio przydatne. Oczywiście powinni się również do nich stosować :)Do @mm: wybacz ale tak chaotycznie przytaczasz paragrafy i mieszasz zagadnienia bhp, p.poz. i medyczne, że ja nie bardzo rozumiem o co pytasz. A to co piszesz wygląda jak skopiowane stąd: http://pl.wikipedia..../Instrukcja_BHP co jedynie może się przysłużyć obniżeniu twojej wiarygodności (fachowości).

#8 Guest_adam789

Guest_adam789
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2018 - 08:44

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązkowo do zlecenia firmie wyspecjalizowanej. To jest dopiero podstawa, żeby pracowników uczyć o przepisach ppoż.

 dla mnie zarówno szkolenie jak i instrukcje wykonali z firmy Prevent#9 Patryk Kuliński

Patryk Kuliński

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 10 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 22 maj 2018 - 18:36

Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego robi się dla określonych obiektów budowlanych ( upraszczając, jeżeli kubatura obiektu lub strefy pożarowej przekracza 1000m3 - ale to tylko uproszczenie) i nie ma to nic wspólnego z wyznaczaniem pracowników do czynności w zakresie PPOŻ ani tym bardziej instrukcją postępowania na wypadek pożaru. Oczywiście z tym wszystkim trzeba zapoznać pracowników w trakcie szkoleń PPOŻ. Szkolenia PPOŻ mogą się odbywać w ramach szkoleń wstępnych i okresowych BHP o ile szkoleniowiec miał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.#10 cremon90

cremon90

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 23 maj 2018 - 11:04

Dzięki wielkie za interesujące porady :) Myślę, że z całą pewnością mi się przydadzą :)


Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.


#11 Luiza82

Luiza82

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 148 postów

Napisano 18 kwiecień 2019 - 08:55

Oznakowania i instrukcje ppoż zamawiałam w firmie www.gasnice.gliwice.pl/. To doskonałe miejsce z solidnym zaopatrzeniem. Przy okazji można tam zaopatrzyć się w szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko w jednym miejscu. Sprzęt atestowany i niedrogi.#12 Guest_Danka

Guest_Danka
 • Goście

Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.#13 Guest_Danka

Guest_Danka
 • Goście

Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.#14 Guest_Danka

Guest_Danka
 • Goście

Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych