Skocz do zawartości


konto dochodów w szkole


wróć do serwisu Księgowość 22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 14:55

utworzone na podst. uchwały- księgowa m.in. wpływy za wynajem hali, wpisowe na rozgrywki sportowe- księguje na koncie 720 - wg mnie powinno byc konto 760 a odsetki z kwartalnej kapitalizacji przelewa do gminy a wg mnie odsetki powinny zasilić konto dochodów - księgowanie na750, a dopiero niewykorzystane do końca roku srodki powinny byc oddane do gminy , najpóźniej do 5 stycznia .Jak to jest u Was drogie Panie księgowe?

#2 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 20 marzec 2013 - 14:57

Sprawdzasz księgową? Poszukaj w wyszukiwarce, temat był już

#3 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 15:23

nie sprawdzam a uczę się Dołączona grafika a uczę się nie przyjmując tego co ktoś robi za pewnik tylko wertuje przepisy fora

#4 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 20 marzec 2013 - 15:32

Jesli to są dochody odprowadzane do gminy to prawidłowe jest konto 720.Odsetki są napewno dochodami na koncie 750 i jako takie powinny być w terminach wynikajacych z ustawy odprowadzane do gminy a nie gromadzone , czy przetrzymywane przez cały rok.W mojej opinii ksiegowa postepuje prawidłowo

#5 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 20 marzec 2013 - 15:33

Ale to właśnie wynika z przepisów, które wertujeszDołączona grafika

#6 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 20 marzec 2013 - 16:38

jeżeli je wertujesz a na forach będziesz mieć różne odpowiedzi

#7 Guest_Hania

Guest_Hania
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 17:04

utworzone na podst. uchwały- księgowa m.in. wpływy za wynajem hali, wpisowe na rozgrywki sportowe- księguje na koncie 720 - wg mnie powinno byc konto 760 a odsetki z kwartalnej kapitalizacji przelewa do gminy a wg mnie odsetki powinny zasilić konto dochodów - księgowanie na750, a dopiero niewykorzystane do końca roku srodki powinny byc oddane do gminy , najpóźniej do 5 stycznia .Jak to jest u Was drogie Panie księgowe?

KSIĘGOWA POSTĘPUJE NIEPRAWIDŁOWO W KWESTII WYNAJMU SALI. PRAWIDŁOWE KONTO TO 760, A NIE 720. WYNAJEM TO NIE PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ I ZAPEWNE NIE MA TEJ DZIAŁALNOŚCI W STATUCIE. Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ KSIĘGOWA ROBI ŹLE

#8 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 20 marzec 2013 - 17:12

a skąd wiesz Gościu Hanno że nie ma w statucie wynajmu sali?więc byłabym ostrożna co do stwierdzenia że księgowa źle robi, i wyłącz caps lock

#9 Guest_Hania

Guest_Hania
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 18:02

Pytająca na początku poinformowała jakim aktem prawnym to weszło. Wynajem hali nie może być usługą ujętą w statucie, bo nie jest to podstawowa działalność jednostki oświatowej. Szkolnictwo zajmuje się edukacja , a nie sprzedażą usług.

#10 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 20 marzec 2013 - 18:47

tylko co utworzono na podstawie uchwały organu nadrzędnego wpływy za wynajem hali, wpisowe na rozgrywki sportowe? można się domyślać że chodzi o rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych i jeżeli to wprowadzono uchwałą organu nadrzędnego to zaliczą powyższe wpływy jako dochody własne i wówczas ewidencja będzie następująca:1) Wystawienie rachunku za sprzedaż usług (np.wynajem sali)Wn konto 201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcamiMa konto 700 – przychody ze sprzedaży2) Wpływ należności z tytułu wystawionego rachunkuWn konto 132 - Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowychMA konto 201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcamiodsetki oczywiście 750

#11 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 19:45

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w u.o.s. gromadzą na tym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Są to w szczególności dochody pochodzące:1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.Wynajem nie wchodzi w rachubę

#12 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 20:05

Konto 700 -"Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"

#13 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 20 marzec 2013 - 20:10

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w u.o.s. gromadzą na tym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Są to w szczególności dochody pochodzące:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wynajem nie wchodzi w rachubę

"
rachunkowość budżetowa nr 23 z 2011 roku

Z zapisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) wprost wynika, że wydzielony rachunek dochodów nie może funkcjonować np. przy ośrodkach opieki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, natomiast może – przy szkołach i placówkach oświatowych, jeśli została podjęta stosowna uchwała przez organ stanowiący JST.
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku mogą pochodzić w szczególności:
● ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
● z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
Dochodami tymi mogą być także opłaty za posiłki w stołówce szkolnej, za pobyt dzieci w przedszkolu, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, boisk szkolnych.

#14 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 20 marzec 2013 - 20:17

rachunkowość budżetowa nr 9 z 2012 roku

Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz na rachunku bieżącym jednostki po zmianach

Na jakich kontach samorządowa jednostka budżetowa (policealna szkoła zawodowa), dla której organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki, powinna ewidencjonować następujące dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów: przypis na wyżywienie w stołówce szkolnej, przypis za zamieszkanie w internacie, wynajem sali konferencyjnej, odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od należności, a na jakich kontach ewidencjonować dochody budżetowe, takie jak: opłaty za duplikaty świadectw, dyplomów, dochody ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych, odsetki od środków na podstawowym rachunku bankowym, opłaty za korzystanie z usug ksero, odsetki od należności? Pozyskane dochody budżetowe przekazywane są na rachunek samorządu województwa. Czy od nieterminowych wpłat za wynajem, wyżywienie, internat należy naliczać odsetki ustawowe czy podatkowe?
Uwzględniając treść pytań, odpowiedź jest prosta. Dochody budżetowe gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym są księgowane na koncie 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”, a dochody podlegające rozliczeniu z budżetem województwa – na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”, ale Czytelnikowi chyba bardziej zależy na wyjaśnieniu, jak należy ewidencjonować przychody z tytułu wymienionych dochodów budżetowych na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”.
Według zasad funkcjonowania kont zespołu 7 określonym w pierwotnej wersji rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedź również nie stwarzałaby problemów, ponieważ wszystkie wymienione przychody z uwagi na ich kasowy charakter należało ujmować na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.
Przypisu przychodów z tytułu dochodów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i przypisy dochodów budżetowych wpływających na rachunek bieżący jednostki dokonuje się na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” według takich samych zasad.
Uwzględniając zmiany w zasadach funkcjonowania kont zespołu 7 wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przypisy należności z tytułu dochodów budżetowych pochodzących ze źródeł wymienionych w pytaniu należy księgować w sposób podany
1. Przypisy należności z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym:
a) za wyżywienie w stołówce szkolnej, za zamieszkanie w internacie oraz za wynajem sali konferencyjnej – Wn 221, Ma 720
Dołączona grafika odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym i odsetki od należności (odsetki ustawowe) – Wn 221, Ma 750
2. Przypisy należności z tytułu dochodów wpływających na rachunek bieżący jednostki budżetowej:
a) w formie opłat za duplikaty świadectw, dyplomów oraz za usługi ksero – Wn 221, Ma 720
Dołączona grafika odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki i odsetki od należności – Wn 221, Ma 720
c) przypis przychodów ze sprzedaży złomu – Wn 221, Ma 760
czyli z tego co pisze p.chryja w rb to wynajem 720,odsetki 750

#15 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 21 marzec 2013 - 08:48

"..........czyli z tego co pisze p.chryja w rb to wynajem 720,odsetki 750............"

No i ten pan myśli tak samo jak jaDołączona grafika

#16 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2917 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 21 marzec 2013 - 09:09

lub mozna księgować tak jak podany przykład z poradnika rachunkowości budzetowej podany przez Agnieszkęhttp://forum.infor.p...ow-budzetowych/ale zależy to od tego jak napisane jest w twojej polityce rachunkowości

#17 Guest_BDMB

Guest_BDMB
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 08:36

Jesli to są dochody odprowadzane do gminy to prawidłowe jest konto 720.Odsetki są napewno dochodami na koncie 750 i jako takie powinny być w terminach wynikajacych z ustawy odprowadzane do gminy a nie gromadzone , czy przetrzymywane przez cały rok.W mojej opinii ksiegowa postepuje prawidłowo

Kolejny raz Agnieszka daje dowód nieznajomosci przepisów. Nie ma wiedzy na temat funkcjonowania rachunku wydzielonego, ale się wypowiada:"Odsetki są napewno dochodami na koncie 750 i jako takie powinny być w terminach wynikajacych z ustawy odprowadzane do gminy a nie gromadzone , czy przetrzymywane przez cały rok."Otóż tak nie jest, gdyż powinny być gromadzone na rachunku wydzielonym z którego dokonywane są wydatki zgodnie z planem finansowym dochodów i wydatków, który należy sporządzić dla środków finansowych gromadzonych na koncie wydzielonym. Jeżeli na koniec roku na rachunku wydzielonym pozostaną środki to wówczas dopiero pojawi się obowiązek odprowadzenia ich w terminie do 5 stycznia na rachunek budżetu.Z czego to wynika ? Wynika z przepisów art. 223 ustawy o finansach publicznych o których istnieniu Agnieszka nie ma pojęcia. Ma praktykę więc po co jej wiedza?

#18 Guest_ONEK

Guest_ONEK
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 08:53

Ty przeczytaj raz jeszcze to co napisałeś "Ma praktykę więc po co jej wiedza? " zaprzeczenie zaprzeczenia jest potwierdzeniemDoczytałeś przez dobę i znowu piszesz bzdury z netu wklejki!!!!!!!

#19 Guest_betka

Guest_betka
 • Goście

Napisano 31 październik 2013 - 13:51

na rachunek dochodów własnych przyjmujemy opłaty za przedszkle,podpowiedzczie czy w ramach wydatków bieżacych mozna zakupić toner do drukarki, papier ksero albo srodki czystości (skarbnik bardzo by chciała aby jak najwiecej zwrócić do urzędu i " tego nie mozna, tamtego też nie'#20 ConradoNieMoreno

ConradoNieMoreno

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1133 postów
 • Lokalizacjanajwiększa wieś na Mazowszu

Napisano 31 październik 2013 - 14:27

Witaj !
 
Dochody gromadzone na rachunku mogą być przeznaczone na 
 
1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym lub rekreacyjnym.
2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
3. Naprawę sprzętu i remonty 
4. Pomoc socjalną 
5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków
6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
7. Cele wskazane przez darczyńcę
8. Remont lub odtworzenie mienia
9. Wydatki związane z utrzymaniem basenu

Pozdrawiam, życząc miłego dnia - niezależnie od tego jak bardzo zdenerwował Cię mój post.
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych