Skocz do zawartości


Nowe przepisy VAT - z jakim m-cem księgować fakturę?


wróć do serwisu Księgowość 20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_MAGDALENA

Guest_MAGDALENA
 • Goście

Napisano 30 styczeń 2013 - 12:36

Zgodnie z nowymi przepiami VAT, nie można zaliczyć do VAT-u faktur nieopłaconych.Bardzo więc proszę o nakierowanie, co zrobić w takim przypadku:F-ra sprzedażowa wystawiona np. 21 stycznia 2013 r. Termin płatności: 04 luty.Klient wpłacił pieniądze dopiero np. 15 marca.A zatem tę fakturę księguję z marcem, tak? I datę wpisu do ewidencji wstawiam ten 15.03? Dobrze rozumiem?I jeszcze inna sytuacja:F-ra zakupowa wystawiona 29.01.2013 r,Termin płatności: 60 dni, a więc do 31.03.Fakturę firma płaci dokładnie 31.03.A zatem księguję ją z marcem, czyli w miesiącu zapłaty? Z datą 31.03?Pogubiłam się, będę wdzięczna za wszelkie wskazówki!

#2 Guest_KR

Guest_KR
 • Goście

Napisano 30 styczeń 2013 - 13:48

Chyba nie tak,VAT-u nie możesz odliczyć jesli nie zapłaciłaś pod warunkiem, że jest to faktura z dopiskiem "metoda kasowa".Faktury księgujesz w styczniu, gdyby nie zapłacił w ciągu 30 dni od ter. płatności, korygujesz w miesiacu, w którym ten termin upłynął.

#3 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 30 styczeń 2013 - 19:14

Magdaleno, jesteś małym podatnikiem i rozliczasz się metodą kasową?

#4 Radomiak

Radomiak

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1747 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 30 styczeń 2013 - 21:00

Jeśli tak jak w pytaniu Barbary rozliczasz się kasowo to marzec, jeśli nie to styczeń (jeśli to nie szczególny obowiązek podatkowy)

Pozniżej wyciąg z przepisów dla małego podatnika:

Art. 21. ustawy VAT 1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową.
3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.
4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25 (1 200 000 EUR).

#5 Guest_MAGDALENA

Guest_MAGDALENA
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2013 - 07:38

Przedsiębiorca jest małym podatnikiem, nie wybrał metody kasowej.Czyli dla porządku zapytam - w moim przypadku wrzucam te ww. faktury do stycznia, i jeśli nabywca nie zapłaci nam za towar w ciągu 180 dni od terminu zapłaty, to robię korektę deklaracji VAT? Tzn. po pół roku od złożenia deklaracji do US za styczeń?

#6 Radomiak

Radomiak

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1747 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 31 styczeń 2013 - 09:55

Teraz mamy 150 dni, a podeprę się przepisami, które mam nadzieję dość jasno nam to wytłumaczą Dołączona grafika

Ustawa VAT.
Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b)dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

3. Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.
5. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.
7. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

#7 Mirasek

Mirasek

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 894 postów
 • LokalizacjaWielkopolska

Napisano 31 styczeń 2013 - 10:31

" .... Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania... "

Wiecie co? Jak czytam w ustawach " podatnik może " to zaczynam mieć dreszcze Dołączona grafika

" MOŻE... " to znaczy, że nie musi?
W dochodowym jednak musi.

Art. 24d ustawy pdoof i Art.15 b ustawy pdoop

Chyba się przekwalifikuję na... krawcową np. Dołączona grafika

#8 Guest_MAGDALENA

Guest_MAGDALENA
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2013 - 12:13

Haha dobre Mirasek;)

Słuchajcie, ale jeśli robię korektę deklaracji, to muszę też wyrzucić tę nieopłaconą fakturę z kosztów? I jednocześnie po,mniejsza się zaliczka na podatek dochodowy?

Bardzo dziękuję wam za cierpliwośćDołączona grafika Zdaję sobie sprawę, że moje pytania mogą być śmieszne, ale dopiero się uczę pracy w księgowości:)

#9 Mirasek

Mirasek

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 894 postów
 • LokalizacjaWielkopolska

Napisano 31 styczeń 2013 - 12:38

Kochana Dołączona grafika skoro dopiero się uczysz, to bardzo, bardzo mocno się zastanów czy
na 100 % chcesz pracować w tym zawodzie? Dołączona grafika
Oczywiście żartowałam, ale czasem mam już dość.

Wracając do tematu...
Tak w największym skrócie


Firmy, które nie uregulują w terminie swoich zobowiązań będą ponosiły konsekwencje w postaci konieczności korekty wcześniej odliczonego podatku vat oraz korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

#10 MAGDALENA1987

MAGDALENA1987

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 91 postów
 • LokalizacjaPL

Napisano 31 styczeń 2013 - 13:48

Tak, chcę pracować w tym zawodzie:) Pracuję już kilka miesiecy, ale zaczęłam rozliczać jeszcze jedną firmę, o zupełnie innej specyfice niż dotychczasowa, i pojawia się mnóstwo pytań... A do tego weszły nowe przepisy, dlatego wolę dopytać i sprawdzić, czy dobrze je interpretuję.Tak, wiem że dla niektórych te pytania mogą być męczące, ale od tego jest forum, prawda?Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź, i za cierpliwość i wytrwałość.Pozdrawiam serdecznie

#11 Mirasek

Mirasek

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 894 postów
 • LokalizacjaWielkopolska

Napisano 31 styczeń 2013 - 13:52

Spoko Dołączona grafika
Tez uważam, że od tego właśnie na tym forum jesteśmy, aby sobie nawzajem pomagać i wymieniać się wiedzą, błędami i doświadczeniami Dołączona grafika

Chodzi mi o to... że mam czasem dość tych zawiłych przepisów podatkowych i skłonności do nadinterpretacji przepisów przez większość urzędników.
Dlatego myśl o przekwalifikowaniu się Dołączona grafika

Pytaj, pytaj Kochana do bólu.

#12 MAGDALENA1987

MAGDALENA1987

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 91 postów
 • LokalizacjaPL

Napisano 31 styczeń 2013 - 14:00

A, to źle zrozumiałam Twój post;)Fakt, przepisy są zawiłe, ale dzięki temu ksiegowi mają pracę - inaczej przedsiębiorcy sami by sobie radzili;)Będę pytać na pewno, bo ciągle pojawiają się jakieś kwiatki.

#13 Radomiak

Radomiak

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1747 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 31 styczeń 2013 - 16:09

Mirasek a MOŻE zapomni (podatnik), a pieniądze w budżecie mają się zgadzać.

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona; Tu tez mamy ograniczenia, 5 letni okres korekty VAT nijak się ma w tym przypadku.

#14 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 31 styczeń 2013 - 21:16

" .... Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania... "

Wiecie co? Jak czytam w ustawach " podatnik może " to zaczynam mieć dreszcze Dołączona grafika

" MOŻE... " to znaczy, że nie musi?
W dochodowym jednak musi.

Art. 24d ustawy pdoof i Art.15 b ustawy pdoop

Chyba się przekwalifikuję na... krawcową np. Dołączona grafika

Może, ale nie musi, ale skoro skorzysta z tej możliwości to musi złożyć "donos" w postaci VAT-ZD Dołączona grafika

#15 Guest_kaja

Guest_kaja
 • Goście

Napisano 12 luty 2013 - 18:10

witambardzo proszę o podpowiedzmam fakturkę zakupową wystawioną 2 stycznia 2013 termin platnosci 15.01.2013czy dobrze to rozumiem, jesli termin platnosci mija 15 to jeszcze od tego dnia mam na jej zaplacenie 30 dni czyli np 13 luty?i jesli nie zaplace to musze ją wyksiegowac? ale w ktorym miesiacu?dziekuje

#16 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 12 luty 2013 - 19:22

Art. 24d. updof
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.


#17 Guest_ana

Guest_ana
 • Goście

Napisano 24 maj 2013 - 07:27

Witam serdeczniejeśli wyksięguje z kosztów niezapłacona fakturę oraz dokonam korekty vat i po jakimś czasie zostanie ona opłacona to czy muszę ją ponownie zaksiegować i ponownie dokonac korekty vat? Pytam bo słyszałam dwie rózne wersje m.in. ze jak sie juz wyksieguje to bezpowrotnieZ góry dziekuje za pomoc pozdraiwam

#18 Radomiak

Radomiak

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1747 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 26 maj 2013 - 20:56

Rozporządzenie KPIR

§ 26a. (...)
2. Zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a.
3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).
4. Zapisów w księdze dotyczących zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b.
5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

#19 Guest_doris

Guest_doris
 • Goście

Napisano 27 maj 2013 - 08:49

a jak stosować ten przepis jeśli kontrahenci umówili się, że termin płatności wynosi 160 dni?Czy też mam korygować koszty po 90 dniach? czy to aby nie zbytnia ingerencja w swobodę działalności gospodarczej?

#20 Radomiak

Radomiak

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1747 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 27 maj 2013 - 21:40

Widzisz umówić się można, a podatki i tak zapłacić trzeba (czytaj korekta kosztów, zwiększenie podstawy opodatkowania). Skoro ktoś się umawia na termin 160 dni tzn, że powód, aby odroczyć termin płatności. Jednak w rządzie mamy "mądrzejszych", którzy zajmują się podatkami, a raczej łataniem dziury budżetowej i wymyślają takie babole. Wyglądało to może i dobrze zza biurka niejednego polityka, miało przecież zlikwidować zatory płatnicze.

art.24d ust
2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych