Skocz do zawartości


Zdjęcie

Fundusze, pożyczki, dotacje w poszczególnych województwach kraju


wróć do serwisu Moja Firma 14 odpowiedzi w tym temacie

#1 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:44

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Małopolskie

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Pożyczki :
do 400 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm.

  [*]dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa małopolskiego;
  [*]ile: od 10.000 do 400.000 złotych;
  [*]na co: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej;
  [ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym].

  [/list]

  Warunki :


   [*]na okres 60 miesięcy;
   [*]z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;
   [*]oprocentowanie: od 5,80% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 8,80% w skali roku)
   [oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych];

   [*]wymagane: 20% wkładu własnego;
   [*]za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki - jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące;
   [*]zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
   [/list]Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
   http://www.marr.pl/pozyczki-dla-mikro,-malych-i-srednich-firm.html

#2 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:48

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – Mazowieckie

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Rodzaje pożyczek
Produkty oferowane przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z .o o.

1. Pożyczka Pierwszy Krok
- dla prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, w kwocie od 10 000 zł do 120 000 zł,

2. Pożyczka Rozwój
- dla prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie od 10 000 zł do 500 000 zł,
Wyżej wymienione pożyczki udzielane są na okres do 60 miesięcy

3. Pożyczka Cechowa
- do kwoty 50 tys. zł, dla rzemieślników posiadających rekomendację Cechu Rzemieślniczego, posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego powyżej 6 miesięcy, pożyczka udzielna na okres do 48 miesięcy
Łączna wartość zaangażowania środków Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz tego samego podmiotu lub ”jednostkom powiązanym” nie może przekroczyć 3 % kapitału pożyczkowego Funduszu

4. Pożyczka Pierwszy Krok Plus
- dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy, w kwocie od 20.000 do 120 000 zł. na okres do 60 miesięcy

5. Pożyczka Rozwój Plus
- dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie od 120 000 zł do 500 000 zł. na okres do 60 miesięcy

Pożyczki Pierwszy Krok Plus oraz Rozwój Plus są udzielane w ramach realizowanego ”Mazowieckiego Programu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w ramach Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Łączna wartość zaangażowania środków Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz tego samego podmiotu lub ”jednostkom powiązanym” nie może przekroczyć 5 % kapitału pożyczkowego rozumianego jako kwota dofinansowania Funduszu w ramach Projektu ”Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

6. Pożyczka Mała
-dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy, w kwocie od 20 000 zł do 120 000 zł. na okres do 48 miesięcy

7. Pożyczka Duża
-dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie od 120 000 zł do 250 000 zł. na okres do 48 miesięcy

8. Pożyczka Innowacyjna
- dla uprawnionych podmiotów, zamierzających drożyć działania innowacyjne, w kwocie od 20 000 zł do 120 000 zł. Pożyczkobiorca musi wykazać, że udzielana pożyczka zostanie przynajmniej w 75 % przeznaczona na wdrożenie innowacji, a pozostałe – maksymalnie 25 % pożyczki – musi zostać przeznaczona na inne konkretne działania, bez których wdrożenie innowacji nie byłoby możliwe.

Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
http://mrfp.pl/?page_id=464

#3 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:51

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – Pomorskie

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Program mikrofinansowania pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw

-Pożyczka Obrotowa, -Pożyczka Inwestycyjna, -Pożyczka Partnerska,
-Pożyczka Ekspresowa, -Pożyczka Innowacyjna, -Pożyczka na start,
-Pożyczka Europejska,-Pożyczka NGO,

Pomorski mikrobiznes
- Konsorcjalna pożyczka gospodarcza ze SKOK im. Stefczyka

SIEĆ POWIATOWYCH CENTRÓW INFORMACYJNYCH :

Bytów, Człuchów, Kartuzy, Kościerzynę, Kwidzyn, Lębork, Nowy Dwór Gdański, Puck, Starogard Gdański, Sztum, Tczew i Wejherowo.

Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
http://www.pfp.gda.pl/

#4 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:54

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Łódzkie

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.
Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim:

  [*]kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych
  [*]kosztów wykonania robót budowlanych
  [*]kosztów nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
  [*]kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  [*]kosztów zakupu samochodów specjalnych z rodzaju 743 oraz 76 wg Klasyfikacji Środków Trwałych
  [/list]Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane wydatki inwestycyjne, które mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.
  Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.
  Pożyczki udzielane są w kwotach:

   [*]15.000- 250.000 zł
   [*]do 80 % kosztów inwestycji netto
   [/list]Okres spłaty pożyczki:

#5 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:57

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – Śląskie

Fundusz Górnośląski

Program Śląski Fundusz Pożyczkowy

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

RODZAJE POŻYCZEK

1. Pożyczka na bieżące wydatki

2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne

3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,

6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją nowych inwestycji w województwie śląskim.
Nowa inwestycja obejmuje inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

1. rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

2. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Uwaga: Nową inwestycją nie jest:

1. inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych,

2. nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 25 000 zł do 600 000 zł

Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
http://www.fundusz-silesia.pl/

#6 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:59

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw woj. podkarpackiego

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej regionem, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Funduszu, o ile przedstawiony przez nie projekt, realizowany będzie na terytorium objętym działaniem Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem jej na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120 000 zł.

Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja Europejska. Podstawą do tego obliczenia jest stopa bazowa, która wynosi aktualnie 4,80%, powiększona o odpowiednią marżę zależną od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i sposobu zabezpieczenia pożyczki. Metodologia ta oznacza, że zasadniczo oprocentowanie pożyczek, których pożyczkobiorca ma dobrą zdolność kredytową i dobre zabezpieczenie wynosi 4,80% + 1p.p. czyli 5,80%. W przypadku firm mających niską lub złą zdolność kredytową np. nowo utworzonych oprocentowanie to może być wyższe. Ponadto jednorazowo, pobierana jest prowizja w gotówce, wynosząca 3% od całości pożyczonej kwoty.

Okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Więcej informacji o funduszach, i pożyczkach :
http://www.rarr.rzeszow.pl/

#7 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 30 styczeń 2013 - 00:05

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Nabór Uczestników do projektu „Pożyczki dla przedsiębiorczych” – 6.2 POKL

Mikropożyczki do 50 tys. PLN dla osób zamierzających otworzyć własną firmę, które:

  [*]na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie – nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  [*]zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
  [/list]Oprocentowanie preferencyjne – 3% w skali roku
  Oprocentowanie standardowe – od 8,80% do 11,30% w skali roku
  Zaleca się rejestrację działalności gospodarczej po otrzymaniu decyzji w sprawie udzielenia pożyczki. Działalność gospodarczą można zarejestrować najwcześniej po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, a najpóźniej przed podpisaniem umowy o pożyczkę.
  Inne rodzaje pożyczek
  W zależności od potrzeb proponujemy przedsiębiorcom z kujawsko-pomorskiego pożyczki:

#8 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 30 styczeń 2013 - 00:08

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – Lubuskie

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Rodzaje pożyczek :

Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej:

  [*]obrotowe na zakup towarów, surowców i materiałów,
  [*]inwestycyjne na:

  [*]zakup nieruchomości, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
  [*]remont, budowę i przebudowę nieruchomości,
  [*]zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
  [*]zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  [*]zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  [*]inne nakłady związane z prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej.
  [/list] 3. realizację inwestycji finansowanej ze środków unijnych
  Zgodnie z otrzymanym w dniu 21.12.2011 r. pismem z Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zalecającym by nie dopuszczać do sytuacji, gdy wsparcie funduszu pożyczkowego zostaje udzielone dla podmiotu, który uzyskał dofinansowanie w ramach LRPO, Lubuski Fundusz Pożyczkowy po dacie jego otrzymania nie udziela pożyczek, na ten sam cel przedsiębiorstwom, które uzyskały dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

  Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
  http://www.lfp.region.zgora.pl/rodzaje_pozyczek/

#9 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 31 styczeń 2013 - 04:05

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców -Dolnośląskie

DOLNOŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY


Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków
Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego

Fundusz Pożyczkowy - zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy (DRFP) jest instrumentem finansowego wspierania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Fundusz Pożyczkowy zarządzany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie - www

Pożyczki dla firm:
- kwota pożyczki do 200 000 zł
- oprocentowanie minimalne w skali roku już od 5,91 %
- maksymalny okres spłaty pożyczki do 4 lat

Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
http://www.dolny-slask.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=27

#10 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 31 styczeń 2013 - 04:07

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców -Lubelskie

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Fundusz Pożyczkowy jest instrumentem aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości, którego głównym celem jest ułatwienie MSP dostępu do kapitału zewnętrznego. Cel ten realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek.

Fundusz powstał w 2001 r. Od początku swojej działalności, w celu uzyskania środków finansowych na zwiększenie swojej zdolności operacyjnej, Fundusz korzystał z programów rządowych, preakcesyjnych, i w końcu unijnych. Konsekwentne działania w zakresie powiększania kapitału pożyczkowego dają możliwość dystrybuowania większych środków na rzecz przedsiębiorców.
Kwota kapitału pożyczkowego, którym Fundusz dysponował w 2001 r. wyniosła 3,8 mln PLN, natomiast w 2011 r. – ponad 89,5 mln PLN.


Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
http://www.biznespozyczka.eu/

#11 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 31 styczeń 2013 - 04:09

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Podlaskie

Fundusz Pożyczkowy
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Celem działania FP jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw.
FP udziela pożyczek mikro, małym i średnim firmom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego
Realizowane projekty:

#12 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 31 styczeń 2013 - 04:11

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców - Warmińsko - Mazurskie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  [*]oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 5,40% do 14,80% przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 8,80%
  [*]300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
  [*]1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
  [*]7 lat - maksymalny okres finansowania
  [/list]Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty zapraszamy do pobrania dokumentów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania”.

  Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.
  UWAGA: Zawarcie umowy pożyczki oraz wypłata pożyczki uzależnione są od dostępności środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

  Więcej informacji o funduszach i pożyczkach :
  http://www.rcb-olsztyn.pl/fp/index.php

#13 Guest_michu

Guest_michu
 • Goście

Napisano 30 październik 2013 - 00:55

Wielka bzdura obiecywanie a realia są całkiem inne. Sterta dokumentów do wstępnej analizy oczywiście w większości z nich jest płatna. Preferencyjne formy zabezpieczeń a w rezultacie jedynym akceptowalnym to hipoteka. Reasumując koszty poniesione przed przyznaniem pożyczki i niskie oprocentowanie wychodzi jak zwykły kredyt w banku. Pożyczka dla bogatych którzy chcą się rozwijać i zatrudniać parobków za grosze. Początkujący nie ma szans na założenie firmy bo musiał by mieć worek pieniędzy. Nikt nie mówi o statystykach ilu odpadło na przedbiegach bo nie podołali sprostać wymaganiom. Artykuły tego typu to czysta reklama a nie walka z bezrobociem. 

 #14 ejel

ejel

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 28 grudzień 2013 - 16:18

A te 20% wkładu własnego to co się z tym robi? Komu się to przeznacza czy co?


A czy Ty wiesz, czym tak naprawdę jest kredyt refinansowy i na czym polega?


#15 Adaś2486

Adaś2486

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 80 postów

Napisano 18 marzec 2020 - 14:21

Dobrze sobie można warunki pożyczki dobrać pod siebie na stronie finrada.pl/pozyczki tam ustalasz sobie suwakiem sumę i czas spłaty i tyle. Dużo szybciej można dotrzeć do tych warunków które człowieka interesują zamiast przedzierać się przez dziesiątki różnych pożyczek.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych