Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Jak wypłacić wynagrodzenie, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 9 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 16 wrzesień 2019 - 09:13

Wynagrodzenie musi być wypłacane ze środków pracodawcy, jeżeli jest ono dotowane w jakikolwiek sposób, to środki te odlicza się od kosztów pracodawcy w inf-d-p. To, że pracodawca swoje środki pozyskuje z kontraktu z nfz nie przekłada się na brak możliwości pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracownika.

Gdyby etat był opłacany wprost z nfz na zasadzie refundacji/dofinansowania (wydzielone środki dedykowane na konkretne stanowisko) - wyłączałoby to lub ograniczało możliwość uzyskiwania środków z PFRON.


Napisano 16 wrzesień 2019 - 08:56

Czy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej , który ma przychód z kontraktu z NFZ

Napisano 10 kwiecień 2019 - 07:05

Do ZosiaA, oczywiście że obchodzi, PFRON może wezwać do okazania (listownie) uwierzytelnionej listy płac i potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, jeśli nie jest ono na rachunek bankowy będziecie musieli zwrócić dofinansowanie.

ZosiaA

Napisano 11 wrzesień 2018 - 15:31

A co to obchodzi PFRON?

Napisano 11 wrzesień 2018 - 14:01

Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Pracodawca nie przekazuje mojego wynagrodzenia na konto. Czy pfron kontroluje w jaki sposób pracodawca wypłaca pensję?

Napisano 08 listopad 2016 - 11:00

Witam, możesz ubiegać się w grudniu, zawsze po przelaniu na konto pieniędzy pracownikowi

Ale nie ma znaczenia, że koszty płacy poniosę dopiero w styczniu? 

 

"Warunkiem otrzymania dofinansowania jest faktyczne oraz terminowe poniesienie kosztów płacy. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek poniesienia poszczególnych składników wynagrodzenia – tj. kwoty netto, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach określonych w odrębnych przepisach. Dopuszcza się możliwość uchybienia terminom poniesienia kosztów płacy, jednak nie dłużej niż o 14 dni. W związku z powyższym można uchybić terminom na wypłatę poszczególnych składników wynagrodzenia, ale tylko o 14 dni. Zwłoka w poniesieniu kosztów płacy przekraczająca 14 dni skutkować będzie pozbawieniem pracodawcy miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON w tej części, która została poniesiona po upływie terminu wynikającego z przepisów ustawy o rehabilitacji." 


Napisano 08 listopad 2016 - 10:15

Witam. Chcąc przesunąć wypłacanie wynagrodzeń pracownikom na następny miesiąc tj np lista płac za 11 zatwierdzona do wypłaty 30.11.2016 przelewy bankowe za 11 wypłacone 4.12 zus oraz podatek za 11 w styczniu. Co z dofinansowaniem czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń za 11 w grudniu czy w styczniu?

Witam, możesz ubiegać się w grudniu, zawsze po przelaniu na konto pieniędzy pracownikowi


Napisano 08 listopad 2016 - 08:07

Witam. Chcąc przesunąć wypłacanie wynagrodzeń pracownikom na następny miesiąc tj np lista płac za 11 zatwierdzona do wypłaty 30.11.2016 przelewy bankowe za 11 wypłacone 4.12 zus oraz podatek za 11 w styczniu. Co z dofinansowaniem czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń za 11 w grudniu czy w styczniu?


Napisano 13 styczeń 2016 - 18:27

Witam, mam pytanie w związku z powyższym tematem. Czy jeżeli nie przelałem wynagrodzenia netto pracownikowi na konto, a wypłaciłem mu je do rąk co pracownik pokwitował podpisem czytelnym, a pozostałe koszty tj.: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń zostały przelane zostały na konta urzędów to nie mam prawa do dofinansowania z PFRON w ogóle, czy może mam prawo do "częściowego" dofinansowania? We wniosku INF-D-P w poz.52 wstawia się koszty płac, które stanowią sumę tych trzech elementów. Jeżeli wstawiam, kwotę tylko składek ZUS i podatku dochodowego, to system i tak wstawia mi kwotę pełną dofinansowania czyli 450,00. Dziękuję za odpowiedź.

Admin Kadry

Napisano 13 styczeń 2016 - 18:27

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
ze środków PFRON. Aby jednak tak się stało, należy spełnić przesłanki
określone w przepisach ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Natomiast przepisy w zakresie dofinansowań
uległy istotnej zmianie na mocy przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012
r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Powrót do artykułu: Jak wypłacić wynagrodzenie, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)