Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: instrukcja p.poż.!


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 4 + 8 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.


Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.


Napisano 08 październik 2019 - 10:35

Polecam zapoznać z ofertą firmy Pirotoks z Katowic , która oferuję  kompleksowe  usługi ppoż - sługi oddymiana, montaż drzwi przeciwpożarowych,   posiadają też instrukcje BHP.


Luiza82

Napisano 18 kwiecień 2019 - 08:55

Oznakowania i instrukcje ppoż zamawiałam w firmie www.gasnice.gliwice.pl/. To doskonałe miejsce z solidnym zaopatrzeniem. Przy okazji można tam zaopatrzyć się w szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko w jednym miejscu. Sprzęt atestowany i niedrogi.


cremon90

Napisano 23 maj 2018 - 11:04

Dzięki wielkie za interesujące porady :) Myślę, że z całą pewnością mi się przydadzą :)


Patryk Kuliński

Napisano 22 maj 2018 - 18:36

Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego robi się dla określonych obiektów budowlanych ( upraszczając, jeżeli kubatura obiektu lub strefy pożarowej przekracza 1000m3 - ale to tylko uproszczenie) i nie ma to nic wspólnego z wyznaczaniem pracowników do czynności w zakresie PPOŻ ani tym bardziej instrukcją postępowania na wypadek pożaru. Oczywiście z tym wszystkim trzeba zapoznać pracowników w trakcie szkoleń PPOŻ. Szkolenia PPOŻ mogą się odbywać w ramach szkoleń wstępnych i okresowych BHP o ile szkoleniowiec miał odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.


Napisano 06 kwiecień 2018 - 08:44

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązkowo do zlecenia firmie wyspecjalizowanej. To jest dopiero podstawa, żeby pracowników uczyć o przepisach ppoż.

 dla mnie zarówno szkolenie jak i instrukcje wykonali z firmy Prevent


Napisano 16 październik 2010 - 13:39

Odpowiadając na pytanie @anesa: Wyznaczenie pracowników do czynności w zakresie p.poż nie jest powiązane z opracowywaniem instrukcji p.poż.Opracowanie takiej instrukcji wynika z rozporządzenia, które wcześniej przytoczyłem. Należy jednak pamiętać, że czynności z zakresu ochrony p.poż mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o czym mówi Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009, nr 178 poz. 1380 ze zm.) O tym jakie to one powinny być mówią kolejne ustępy.Krótko mówiąc pracownik taki, jeśli ma właściwe kwalifikacje to dla niego takie instr. będą średnio przydatne. Oczywiście powinni się również do nich stosować :)Do @mm: wybacz ale tak chaotycznie przytaczasz paragrafy i mieszasz zagadnienia bhp, p.poz. i medyczne, że ja nie bardzo rozumiem o co pytasz. A to co piszesz wygląda jak skopiowane stąd: http://pl.wikipedia..../Instrukcja_BHP co jedynie może się przysłużyć obniżeniu twojej wiarygodności (fachowości).

Napisano 15 październik 2010 - 23:27

Odnosnie instrukcji, to nie tylko przywołane przez ciebie rozporządzenia ale również art. 237.4. § 1.kp" Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy."§ 41. 1. z ww rozporzadzenia-" Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;Nie wprowadzam w BŁąd! przynajmniej nie było to moim zamiarem. Jeżeli masz inne informacje lub zdanie to napisz w którym miejscu należy umieścic 4) udzielania pierwszej pomocy.2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów."Nie wprowadzam w BŁąd! przynajmniej nie było to moim zamiarem. Jeżeli masz inne informacje lub zdanie to napisz w którym miejscu należy umieścic.

Napisano 15 październik 2010 - 23:01

Do anessy: Instrukcja przeciwpożarowa wynika z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) mówiącym, że: "(...) 2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:(...)3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;"Do mm: instrukcje przeciwpożarowe przy podręcznym sprzęcie ? nie wprowadzaj w błąd ! Żaden paragraf i żadne wytyczne nie mówią co ma być na takiej instrukcji. Przyjęła się taka z czerwonym paskiem, ale jak sobie napiszesz swoją też będzie OK byle była z wykazem tel. alarmowychWracając do pytania - wystarczy przeczytać Art. 207 z indeksem 1 oraz Art. 209 z indeksem 1 Kodeksu pracy ze zrozumieniem i nie robić dodatkowej papierologii.

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)