Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Wynagrodzenie za UoP na 6 dni


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 9 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 29 maj 2018 - 10:12

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika zostało ustalone w stałej miesięcznej stawce, obliczając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca należy stosować zasady wynikające z przepisów §12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami wynikającymi ze wskazanych przepisów należy :

- miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, a następnie

– otrzymaną stawkę za godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,

- tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

no i po co KLEPIESZ to samo?

zaistniałaś powtarzając po innych?


Maria

Napisano 29 maj 2018 - 10:04

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika zostało ustalone w stałej miesięcznej stawce, obliczając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca należy stosować zasady wynikające z przepisów §12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami wynikającymi ze wskazanych przepisów należy :

- miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, a następnie

– otrzymaną stawkę za godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,

- tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.


Sua

Napisano 29 maj 2018 - 07:52

Stawka miesięczna jeśli jest w stałej kwocie (np. 2500 zł brutto za miesiąc) oznacza ile dostanie się brutto za przepracowanie wszystkich dni roboczych. Tak jak piszą przedmówcy - jeśli jest przepracowany 1 dzień roboczy, a pozostałe nie są przepracowane bo umowa jest na krótki okres, to wynagrodzenie będzie ustalone za 1 dzień roboczy.

I jak jak piszą wyżej - rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy z 29 maja 1996 r.

Paragraf 12 mówi o Twoim przypadku.

 

Natomiast dzielenie przez 30, na które się powołujesz jest stosowane jeśli w tym samym miesiącu wystąpi nieobecność spowodowana chorobą - paragraf 11


Napisano 29 maj 2018 - 07:09

A ja wiem, że w niepełnym przepracowanym miesiącu stosuje się 30, niezależnie nawet czy ma on 28, 29 czy 31 dni...

Uważam, że zostałem potraktowany, jakbym miał w umowie podaną stawkę godzinową, a nie miesięczną.

Czy mogłabyś podać jakąkolwiek podstawę prawną potwierdzającą Twoją opinię?

 


Rozporządzenie MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy i art. 80 kp.


koleżanka

Napisano 26 maj 2018 - 16:24

dla mnie to logiczne 


Napisano 26 maj 2018 - 16:04

Czyli reasumując otrzymałem tyle, ile powinienem, a więc za jeden dzień roboczy, to jest 8 godzin?


koleżanka

Napisano 26 maj 2018 - 15:45

"A ja wiem, że w niepełnym przepracowanym miesiącu stosuje się 30, niezależnie nawet czy ma on 28, 29 czy 31 dni..." - nie wiem skąd takie zdanie, ale jesteś w błędzie 


Napisano 26 maj 2018 - 15:43

A ja wiem, że w niepełnym przepracowanym miesiącu stosuje się 30, niezależnie nawet czy ma on 28, 29 czy 31 dni...

Uważam, że zostałem potraktowany, jakbym miał w umowie podaną stawkę godzinową, a nie miesięczną.

Czy mogłabyś podać jakąkolwiek podstawę prawną potwierdzającą Twoją opinię?


koleżanka

Napisano 26 maj 2018 - 15:41

no, ale w miesiącu może być 30 dni albo 31 albo nawet 28 :)


Napisano 26 maj 2018 - 15:38

Bo jest to stawka miesięczna, podana w mojej umowie (mimo, że umowa jest na 6 dni)


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)