Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: nowe akta


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 5 + 3 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 25 wrzesień 2019 - 12:45

Jak można kontynuować umowę o pracę, która się zakończyła?

Przecież nawet zmieniając wynagrodzenie pracownikowi nawiązujemy do ostatniej podpisanej umowy a nie do pierwszej, którą zawarliśmy z pracownikiem.

 

Nie zamierzam się wykłócać w tym temacie, jedynie prosiłam o podpowiedź od kogoś kto w tym temacie miał jakieś informacje.

Wiec proszę o poparcie swoich przekonań poprzez podanie podstawy prawnej


Napisano 25 wrzesień 2019 - 07:59

Rozporządzenie mówi o kontynuacji akt ale z okresem 10 lat przechowywania wiec jakie to są brednie.

 


Zgodnie z regułami prawa to są brednie, bo przy kontynuacji umowy o pracę, bez dnia przerwy, nie powstaje nowy stosunek prawny, więc stosunek pracy jest kontynuowany, a nie powstaje nowy. Nie ma co wierzyć specjalistom od siedmiu boleści z ministerstwa, którzy skracając przechowywanie dokumentacji pracowniczej zbędnie przy okazji wydłużyli okres przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy.

To jest kolejna interpretacja, która jest sprzeczna z wcześniejszą.


Napisano 25 wrzesień 2019 - 07:53

Nie kopiujesz nic do części A, tam będą dopiero dokładane (lub nie) skierowania na badania i orzeczenia badań wstępnych (przy zmianie stanowiska np.).

Część B prowadzisz od umowy którą zawierasz w 2019 r. itd.

wg mnie głupio by wyglądało osobne podzielenie teczek, wtedy kopie wszystkiego do części A, jedna teczka bez świadectwa, w przypadku kontroli tylko zamieszanie.

za 10 lat wydajesz lub niszczysz to co od umowy z 2019, a reszta dalej do 50 lat

 


Ekspertko od siedmiu boleści - badania wstępne w trakcie zatrudnienia idą do B, bo to jest w trakcie zatrudnienia.

I nie za 10 lat, a po 10 latach od ustania zatrudnienia.


Napisano 24 wrzesień 2019 - 11:15

Magda masz rację

Dopytywałam na spotkaniu z inspektorem lokalnego PIP o tą kontynuację, to ich to nie obchodzi jak to zrobisz, możesz założyć nową teczkę (kiepski pomysł), możesz zrobić tekturową przekładkę i nowe części A B C D i wpinasz nowe dokumenty do nowych części, a w razie potrzeby - wszystko inne masz pod ręką. Nie kopiujesz nic do części A, tam będą dopiero dokładane (lub nie) skierowania na badania i orzeczenia badań wstępnych (przy zmianie stanowiska np.).

Część B prowadzisz od umowy którą zawierasz w 2019 r. itd.

wg mnie głupio by wyglądało osobne podzielenie teczek, wtedy kopie wszystkiego do części A, jedna teczka bez świadectwa, w przypadku kontroli tylko zamieszanie.

za 10 lat wydajesz lub niszczysz to co od umowy z 2019, a reszta dalej do 50 lat


Napisano 24 wrzesień 2019 - 11:00

stanowisko MPiPS:

"(...) zgodnie z regulacją art. 9 powołanej wyżej ustawy (nowelizującej - przyp. red.) - w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem, z którym poprzedni stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (1 stycznia 2019 r. - przyp. red.), art. 945 Kodeksu pracy stosuje się, jeżeli za tego pracownika został złożony raport informacyjny (...).

Jednak w sytuacji, w której pierwszy stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 r., natomiast nawiązanie kolejnego, już w nowym stanie prawnym, nastąpiło bez dnia przerwy po rozwiązaniu pierwszego, to pomimo »ponownie nawiązanego stosunku pracy« pracodawca nie ma możliwości złożenia raportu informacyjnego.

Przepisy ustawy (...) o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują bowiem konieczności wyrejestrowywania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ponownego jego rejestrowania, gdy kontynuowany jest u tego samego pracodawcy stosunek pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę oraz nie zaistniała żadna przerwa w zatrudnieniu. (...).

Powyższe oznacza, iż powołany wyżej art. 9 nie ma w tym przypadku zastosowania i pracodawca jest zobowiązany założyć nową dokumentację pracowniczą dla ostatniego stosunku pracy. (...)".

 


Napisano 24 wrzesień 2019 - 10:58

Rozporządzenie mówi o kontynuacji akt ale z okresem 10 lat przechowywania wiec jakie to są brednie.


Napisano 23 wrzesień 2019 - 13:41

nowa umowa o pracę  = nowy stosunek pracy, który jest zawarty w roku 2019, którego obowiązują już nowe przepisy

 

Ale to jest kontynuacja zatrudnienia, a nie nowe zatrudnienia.

Pracownik ten został zatrudniony  w 2018 roku, czyli obowiązują go stare przepisy, a nie nowe...


Napisano 23 wrzesień 2019 - 13:24

nowa umowa o pracę  = nowy stosunek pracy, który jest zawarty w roku 2019, którego obowiązują już nowe przepisy


Napisano 23 wrzesień 2019 - 12:38


Z przepisów wynika że dokumentację do dnia 30.06.2019 przechowujemy przez 50 lat, natomiast od dnia 01.07.2019 musimy założyć pracownikowi nowe akta osobowe , gdyż nie możemy kontynuować jego starych akt.

 

 

Skąd takie brednie, że od 1 lipca nie można kontynuować starych akt?


Napisano 23 wrzesień 2019 - 11:57

Jak prowadzić akta dla pracownika który był zatrudniony od 01.09.2018 - 30.06.2019

kolejna umowa jest podpisana od dnia 01.07.2019

 

Nie skracamy okresu przechowywania dokumentacji z 50 lat do 10 gdyż nie składamy raportu.

 

Z przepisów wynika że dokumentację do dnia 30.06.2019 przechowujemy przez 50 lat, natomiast od dnia 01.07.2019 musimy założyć pracownikowi nowe akta osobowe , gdyż nie możemy kontynuować jego starych akt.

I tutaj mam pytanie czy do nowych akt mamy zebrać ponownie dokumentację typu kopie kursów, świadectw, kopię orzeczenia lekarskiego które jest jeszcze ważne, zgody pracownika na dodatkowe dane osobowe czy wystarczy że zrobimy kopię tych dokumentów które mamy w starych aktach.


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)