Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Urlop - proszę o pomoc


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 9 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

ZosiaA

Napisano 23 październik 2020 - 16:56

bardzo merytoryczna odpowiedź


A jaka jest twoja odpowiedź mądralo? Jakoś nie widzę.
Na określenie w zapytaniu "podobno" trudno znaleźć merytorykę.
Proszę, czekam na twoją odpowiedź.

Napisano 23 październik 2020 - 12:25

"....podobno...."

 


"....podobno...."

bardzo merytoryczna odpowiedź


Napisano 08 wrzesień 2020 - 09:03

Na ten moment brak informacji o wystapieniu przez pracownika z wnioskiem o kolejne orzeczenie


ZosiaA

Napisano 07 wrzesień 2020 - 09:16

"....podobno...."

Napisano 07 wrzesień 2020 - 09:06

ale pracownik podobno nie składał kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, więc czy będzie ten przepis mieć zastosowanie w tym przypadku?


coli

Napisano 06 wrzesień 2020 - 14:00

 

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ok dopóki PIP sie nie czepi


Napisano 06 wrzesień 2020 - 13:09

Wtedy jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności z ciągłością  trwania  stopnia niepełnosprawności pracodawca powinien za czas przepracowany powyżej 7 godzin dziennie  pomiędzy kolejnymi orzeczeniami, wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe

 

Dziękuję.

A czy to prawda, że z powodu Covid wszystkie orzeczenia, które straciły ważność od marca zachowują ważność do odwołania zagrożenia epidemicznego? 

I jeśli tak jest,  to co w sytuacji jeśli błędnie potraktowaliśmy pracownika (jako już bez orzeczenia), to jak teraz poinformujemy go, że jego orzeczenie jest nadal ważne i zapłacimy mu dodatek za godziny nadliczbowe to będzie okej? 


coli

Napisano 04 wrzesień 2020 - 17:00

Wtedy jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie o niepełnosprawności z ciągłością  trwania  stopnia niepełnosprawności pracodawca powinien za czas przepracowany powyżej 7 godzin dziennie  pomiędzy kolejnymi orzeczeniami, wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe


Napisano 04 wrzesień 2020 - 12:15

utrata w ciągu roku kalendarzowego stopnia niepełnosprawności uprawniającego do urlopu dodatkowego nie wpływa na wymiar już nabytego urlopu dodatkowego - o ile nabył do niego prawo w ogóle tzn. przepracował rok w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

co do urlopu podstawowego - przelicza się go w stosunku do etatu oraz proporcjonalnie w razie zakończenia stosunku pracy

Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (...)

czyli przeliczasz zaległy i obecny urlop na nowo zgodnie z obowiązującą pracownika obecnie dobową normą czasu pracy 8 godz, co wykorzystane to wykorzystane,

problemem będzie jak mu wydadzą orzeczenie o niepełnosprawności z obowiązująca wstecznie datą


Napisano 04 wrzesień 2020 - 08:46

Pracownik od stycznia do czerwca posiadał umiarkowany stopień niepełnosprawności.Do dnia dzisiejszego nie złożył wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

Nabył prawo 1 stycznia do 26 dni urlopu * 7h = 182h oraz do 10 dni urlopu dodatkowego * 7h = 70 h.

 

Czy skoro utracił stopień niepełnosprawności to od lipca należy mu przeliczyć urlop jako za 6 m-c po 7 h, a za pozostałe 6 m-c po 8h?
W efekcie:
13 dni * 7h = 91h
13 dni* 8h = 104 h
Czyli jego pula 26 dni 195 h za rok?


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)