Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: doba pracownicza-COVID19


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 6 + 8 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 02 kwiecień 2020 - 07:18

dzięki


coli

Napisano 01 kwiecień 2020 - 16:47

Nie pozwala na dwukrotną prace w tej samej dobie


Napisano 01 kwiecień 2020 - 15:09

Hej, 

 

mam pytanie w ustawie z dnia 31.03.2020 jest napisane:

 

Art. 15zf. 1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest: 1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego; Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 568 2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

 

to dla mnie jest jasne, a co z dobą pracowniczą. Powyższe zezwala jedynie na większą ilość nadgodzin (np. w dniu) ale nie pozwala na np. przyjście do pracy w poniedziałek na 14:00,a we wtorek na 6:00 czy się mylę?


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)