Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Odpowiadanie w temacie: Zapomoga z ZFŚS dla emeryta


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 9 + 6 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Maria

Napisano 17 czerwiec 2021 - 13:50

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci są zwolnione z opodatkowania w całości lub w części, w zależności od źródła, z jakiego zostały sfinansowane, a mianowicie:

■ gdy zapomoga jest finansowana z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – zwolnienie obejmuje każdą wypłaconą kwotę zapomogi,
■ w pozostałych przypadkach, np. jeżeli zapomoga zostanie sfinansowana ze środków obrotowych – zwolnienie jest ograniczone do kwoty 6000 zł rocznie.

Przychód, który powstanie u pracownika z tytułu zapomogi, będzie zatem w całości zwolniony z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o pdof).


Napisano 17 czerwiec 2021 - 11:36

Witam.

Czy zapomoga losowa przyznana emerytowi ze środków ZFŚS jest zwolniona w całości z podatku, czy przy zapomodze ma zastosowanie limit 3 tyś kwoty wolnej od podatku dla emerytów?

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)