Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Odpowiadanie w temacie: Zasiłek opiekuńczy na żonę


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 4 + 9 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Dorota

Napisano 19 kwiecień 2021 - 20:47

Ola litości...

 

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Podstawa prawna: §11.1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy


Napisano 19 kwiecień 2021 - 19:50

A nie tak: zadasnicza : 30= kwota × ilość dni przepracowanych= wynagrodzenie za czas pracy
Opieka na żonę może być 14 dni. Za 16 dni wypłacasz wynagrodzenie.

Dorota

Napisano 19 kwiecień 2021 - 13:11

Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.

Podstawa prawna: art. 11  pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Mylisz dwa pojęcia: podstawę do zwolnienia i wynagrodzenie za pracę.

Rozumiem, że pracownik jest wynagradzany w stawce stałej miesięcznej? Tak liczysz:

Zasadnicza- (zasadnicza:30x ilość dni choroby)= wynikiem jest wynagrodzenie za czas pracy.

Jeśli wynagradzany jest godzinowo- po prostu liczysz przepracowane godziny w miesiącu.


Napisano 19 kwiecień 2021 - 12:59

kwiecień ma 31 dni?


Napisano 19 kwiecień 2021 - 10:01

Dzień dobry.

Pracownik przedstawił zwolnienie na opiekę na żonę po cesarce. Druk Z - 3 wraz z Z 15 został złożony do ZUS ( zatrudniamy niej niż  20 pracowników). Jak powinnam wyliczyć wynagrodzenie: wysokość wynagrodzenia (podstawa (stała) czy średnia z ostatnich 12 miesięcy (2 razy w roku były premie))  dzielę przez 30 dni ( czy 31 bo kwiecień tyle ma dni). Kwotę która wyjdzie mnożę przez liczbę dni opieki. Następnie kwotę która mi wyjdzie odejmuję od wysokości wynagrodzenia. To co uzyskam stanowi kwotę brutto do wypłaty wynagrodzenia za pracę w pozostałe dni. 

 

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)