Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Zasiłek chorobowy podczas ciąży


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 2 + 5 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

koleżanka

Napisano 05 czerwiec 2018 - 20:18

Dodam, że najpierw od wyliczonego podatku odejmuje się składkę zdrowotną w wysokości 7,75 % jej podstawy, i zaliczkę na pdof zaokrągla się do złotówki.

Od kwoty brutto odejmuje się składki społeczne, zaliczkę na pdof oraz całą składkę zdrowotną /czyli 9 % podstawy/.


Maria

Napisano 05 czerwiec 2018 - 08:03

 

Od kiedy całość składki zdrowotnej odliczana jest z wynagrodzenia?

 

  Zawsze 9% składki zdrowotnej odejmowane jest od wynagrodzenia


Napisano 05 czerwiec 2018 - 07:52

Aby obliczyć netto należy odjąć 9% składki zdrowotnej i 18% podatku dochodowego.

 


Od kiedy całość składki zdrowotnej odliczana jest z wynagrodzenia?


ZosiaA

Napisano 05 czerwiec 2018 - 07:39

Tak, jak napisała koleżanka, nie liczysz wynagrodzenia ani z umowy, ani średniej z 12-tu m-cy, ale 100% podstawy zasiłku minus 13,71%, a co wliczane jest do podstawy?

Poczytaj:

 

"Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi zatem przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych (odpowiednio pełnych miesięcy kalendarzowych) poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym nie uwzględnia się w niej składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie ich pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tych świadczeń. Tak stanowi ustawy zasiłkowej.

Pracodawcy swobodnie regulują zasady wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia i na ich podstawie decydują, czy dany składnik podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Zamieszczenie w przepisach płacowych obowiązujących u Czytelnika zapisu, że "pracownik zachowuje prawo do premii za okres pierwszych 33 (14) dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego" oznacza, że premia jest wypłacana obok wynagrodzenia chorobowego. A zatem nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru tego świadczenia. Należy ją jednak uwzględnić w podstawie zasiłków - nie jest wypłacana za okresy, za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne). Wobec tego, iż Czytelnik nie wskazał sposobu zmniejszania premii wyjaśniamy, że jeśli w myśl postanowień zawartych w regulaminie odbywa się ono proporcjonalnie do dni pobierania zasiłku, to premia podlega wliczeniu do podstawy jego wymiaru po uzupełnieniu. Gdy zmniejszenie jest nieproporcjonalne do okresu absencji (procentowe lub kwotowe), to premię wlicza się w kwocie faktycznie wypłaconej za miesiące, za które wynagrodzenie przyjęto do ustalenia tej podstawy."


koleżanka

Napisano 04 czerwiec 2018 - 21:00

"We wszystkich źródłach internetowych oraz od wszystkich dookoła słyszeliśmy, że na zwolnieniu chorobowym z racji ciąży należeć się żonie będzie 100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy." - to przekłamanie, i wszyscy dookoła też niedokładnie wiedzą. 

 

Zasiłek chorobowy w okresie ciąży /tak jak i wynagrodzenie chorobowe/ jest liczony jako 100 % podstawy zasiłku a nie średniego wynagrodzenia z 12-tu miesięcy sprzed zachorowania.

A ta podstawa to średnia z wynagrodzeń po odjęciu składek społecznych, czyli 13,71 %.

I nie liczy się z kwoty netto, ale z brutto.  


kapiot

Napisano 04 czerwiec 2018 - 18:11

Dzień dobry,

proszę o potwierdzenie, czy dobrze to z żoną wszystko rozumiemy. 

 

Żona jest w ciąży i z bieżącym miesiącem przeszła na zasiłek z ZUS-u. We wszystkich źródłach internetowych oraz od wszystkich dookoła słyszeliśmy, że na zwolnieniu chorobowym z racji ciąży należeć się żonie będzie 100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Takie średnie wynagrodzenie wychodzi dokładnie 2222 zł netto, a ZUS poinformował nas o zmniejszeniu tej stawki średniej o dodatkowe 13,71%, o którym wcześniej nigdzie nie słyszeliśmy. Pracownik ZUS-u pouczył nas o tzw. ubruttowieniu tej stawki, przez to podano nam, że mamy liczyć to następująco:

 

3205,44 zł brutto / 2300,00 zł netto << kwota z umowy

3093,44 zł brutto / 2222,02 zł netto << kwota średnia z 12 miesięcy, ALE:

2222,02 zł * 0,8629 (tj. -13,71%)= 1917,38 zł << kwota "100%" zasiłku chorobowego dla żony w ciąży

 

Będziemy wdzięczni za pomoc w postaci potwierdzenia lub korekty otrzymanych z ZUS-u wyliczeń.

 

PS Żona w czasie zajścia w ciążę była zatrudniona na umowę o pracę, na czas nieokreślony, w zakładzie pracy poniżej 20 pracowników.


Dorota

Napisano 09 maj 2018 - 12:31

Aby obliczyć netto należy odjąć 9% składki zdrowotnej i 18% podatku dochodowego, jeśli masz wypłacane wynagrodzenie za czas choroby (pierwsze 33 dni choroby w roku). Jeśli masz wypłacany już zasiłek chorobowy (od 34 dnia choroby w roku) potrącasz tylko podatek dochodowy 18%.


Napisano 09 maj 2018 - 07:41

Premia jest zmniejszana za okres choroby. I powinna być wliczana do wynagrodzenia, w takim przypadku liczyć powinnam (4650+937,79 - 13,71%) :30 = stawka brutto za 1 dzień. 
Żeby mieć kwotę netto muszę odliczyć podatek 19%? 

 

Premia nie zawsze wchodzi do podstawy chorobowego, zależy czy jest zmniejszana za okres choroby. 

 

Z twojego wynagrodzenia podstawa zasiłku chorobowego jest taka sama jak podstawa wynagrodzenia chorobowego, które wypłacił pracodawca. 

Liczy się tak: (4650,- minus 13,71 % ) : 30 i to jest stawka brutto za 1 dzień zwolnienia. O ile tylko z wynagrodzenia zasadniczego jest wyliczona podstawa. 

 


koleżanka

Napisano 08 maj 2018 - 21:14

Premia nie zawsze wchodzi do podstawy chorobowego, zależy czy jest zmniejszana za okres choroby. 

 

Z twojego wynagrodzenia podstawa zasiłku chorobowego jest taka sama jak podstawa wynagrodzenia chorobowego, które wypłacił pracodawca. 

Liczy się tak: (4650,- minus 13,71 % ) : 30 i to jest stawka brutto za 1 dzień zwolnienia. O ile tylko z wynagrodzenia zasadniczego jest wyliczona podstawa. 


Napisano 08 maj 2018 - 12:35

Nie mogła być podana kwota 3760,89 zł netto, ponieważ musi to być kwota brutto

wynagrodzenie stałe brutto 4650 + 937,79 premia również brutto


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)