Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Likwidacja państwowej jednostki budżetowej


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 3 + 3 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

ZosiaA

Napisano 17 maj 2018 - 11:45

Dodam tylko, tak od siebie:

Jeśli ktoś nie zna specyfiki funkcjonowania jednostek budżetowych niech się dobrze zastanowi czy chce zostać jej likwidatorem, a jesli jeszcze w likwidowanej jednostce nie zastanie dobrze z nim współpracującego Głównego księgowego (który np. na czas likwidacji się rozchoruje) to zadanie będzie miał MEGA trudne


ZosiaA

Napisano 17 maj 2018 - 11:36

Likwidowałam już 2-krotnie państwowe jednostki budżetowe i moja odpowiedź jest taka: zbyt wiele jest do powiedzenia, żeby opisywać sprawy w necie, nie ma krótkich zdań w temacie tylko jest szeroka tematyka, na kilka przewinięć monitora :

"jakie są różnice od strony księgowej pomiędzy likwidacją przedsiębiorstwa, a jednostki budżetowej." nawet 100 zdań to zbyt mało, należy znać sposób likwidacji przedsiębiorstwa i likwidacji jednostki, wtedy wyciągnie się różnice

"Czy sprawozdanie finansowe jednostki likwidowanej różni się od zwykłego sprawozdania rocznego?" jak wiesz jak sporządza się jedno i drugie różnice znajdziesz, a wszystko zależy od sposobu likwidowania jednostki i zagospodarowania Aktywów i pasywów, ale o tym decyduje ten, kto podejmuje decyzję o likwidacji

"Do kiedy jednostka może regulować swoje zobowiązania - do dnia rozpoczęcia likwidacji czy jego zakończenia" wszystko powinna zawierać Decyzja o likwidacji, wariant może być jeszcze inny, np. zobowiązania i należności przejmuje organ przejmujący mienie zlikwidowanej jednostki, albo jednostka nadrzędna, albo......

 

Wszystko co niezbędne znajdziesz w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych, w Decyzji o likwidacji.

Jeśli twoja rola to Likwidator, to jestem zszokowana pytaniami, jeśli pozostajesz w roli Głównego księgowego na przykład to tym bardziej szokują pytania ;)


Napisano 17 maj 2018 - 11:15

Art. 12 ustawy o finansach publicznych

1.  Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe;

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

2. (…)

3.  Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z Ministrem Finansów.

4.  Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej:

1) państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji;

2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

5.  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.

6.  Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę.


dropsik

Napisano 17 maj 2018 - 09:39

Witam,

 

poszukuję informacji na temat likwidacji państwowej jednostki budżetowej, jakie są różnice od strony księgowej pomiędzy likwidacją przedsiębiorstwa, a jednostki budżetowej. Czy sprawozdanie finansowe jednostki likwidowanej różni się od zwykłego sprawozdania rocznego? Do kiedy jednostka może regulować swoje zobowiązania - do dnia rozpoczęcia likwidacji czy jego zakończenia?Będę likwidować jednostkę po raz pierwszy i mam mnóstwo wątpliwości...Bardzo proszę o pomoc...


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)