Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: WZ a Faktura


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 13 grudzień 2014 - 12:02

dokument WZ z datą 25.11.2014 a faktura wystawiona 01.12.2014.

Obowiązek podatkowy powstaje z data wydania towary czyli w listopadzie. Tą fakturę muszę dać do listopada (vat) - proszę o potwierdzenie.


Adam

Napisano 08 lipiec 2013 - 14:38

Dokument WZ

 

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Ustawa o rachunkowości nazywa je dowodami źródłowymi. Są one zakwalifikowane do następujących kategorii:- zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,- zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,- wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.Należy pamiętać, że podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę inne dowody księgowe:- zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,- korygujące poprzednie zapisy,- zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,- rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.Dokument WZ jest zaliczany do dokumentów zewnętrznych własnych. Potwierdza on rozchód towarów z magazynu, zmniejsza ilość towarów na stanie. Nazwa dokumentu WZ to skrót od słów „wydanie na zewnątrz”.Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy dokumenty zewnętrzne własne są wystawiane i przekazywane w oryginale kontrahentom, z którymi przeprowadzamy transakcje sprzedaży.Dokument WZ najczęściej wystawiamy w trzech egzemplarzach:- oryginał - dla kontrahenta dokonującego zakupu towaru,- kopia pierwsza - stanowi załącznik do raportu magazynowego potwierdzający rozchód towarów z magazynu,- kopia druga - stanowi załącznik do faktury sprzedaży.Dokumenty magazynowe potwierdzające przychody materiałów (towarów) do magazynu to:- „PZ - przyjęcie materiałów”,- „ZW - zwrot materiałów z produkcji”,- „MM - przesunięcie międzymagazynowe”.Dokumenty magazynowe potwierdzające rozchody materiałów (towarów) z magazynu to:- „WZ - wydanie na zewnątrz”,- „RW - rozchody wewnętrzne”,- „MM - przesunięcie międzymagazynowe”.Dokumenty zewnętrzne obce są dokumentami wystawionymi przez kontrahentów i powinny być oryginałem.


Napisano 12 maj 2010 - 17:30

towar otrzymany na podstawie WZ księguję sie w momencie otrzymania faktury zbiorczej ważna rzeczą jest aby na fakturze były podane nr. WZ wg których towar fakturowano

Napisano 12 maj 2010 - 17:13

czy mam wystawiać na to fa

Napisano 12 maj 2010 - 17:10

jak mam księgować specyfikacje to tez rodzaj faktury

Napisano 12 maj 2010 - 10:32

to jest do bani

Napisano 13 listopad 2009 - 18:43

Biuro księguje dokumenty po zakończeniu miesiąca więc może to robić na podstawie faktur, jeśli przyjęcia i faktury są w tym samym miesiącu. Podatnik prowadzący KPiR musi księgować wszystko na bieżąco, więc musi to robić na podstawie WZ. Jeśli towar jest przyjęty na magazyn w miesiącu bieżącym a faktura będzie wystawiona w miesiącu następnym to również biuro musi to zaksięgować na podstawie WZ.

Napisano 21 sierpień 2009 - 13:44

Zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia należy przyjąć, iż zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych ujmuje się w księdze podatkowej przychodów i rozchodów, w dacie faktycznego otrzymania towaru gdy czynność ta następuje przed datą wystawienia faktury - w takim przypadku podstawą księgowania będzie dokument sporządzony przez podatnika lub specyfikacja towarów wystawiona przez dostawcę,w dacie wystawienia faktury, jeżeli ta będzie wcześniejsza niż data faktycznego otrzymania towaru.§ 17 rozporządzenia stanowi, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu....Zobacz interpretacje:://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/167855-dzialalnosc-gospodarcza-ksiegowanie-kosztow-materialy-towar-handlowy.html

Napisano 21 sierpień 2009 - 12:21

Co jeśli nie wystawie faktury do wz w terminie

Napisano 15 grudzień 2008 - 13:48

mam pytanie czy musza byc wystawiane dokumenty wz? czy można tylko wystawić fakturę bez drukowania wz

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)