Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Odpowiadanie w temacie: Waluty internetowe - czyli jak obejść państwo i korporacje szerokim łukiem


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


 • PODAJ SŁOWNIE wynik: 3 + 5 =

  wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 23 kwiecień 2014 - 10:53

http://kantor-internetowy.info/


krystkon2

Napisano 13 styczeń 2014 - 15:26

Za wiki:

Barter - to wymiana bezgotówkowa, czyli towar (bądź usługa) za towar (bądź usługę). Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy.

Barter był pierwszym systemem ekonomicznym społeczeństw nie posiadających jeszcze lub nie znających pojęcia pieniądza; w starożytnym Rzymie powodem jego stosowania była utrata wartości pieniądza. W dzisiejszych czasach barter używany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji walutowych lub z krajami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych.

Barter wielostronny - umożliwia wymianę dóbr i usług w ramach społeczności barterowej, niekoniecznie w ramach jednej transakcji. W odróżnieniu od pierwotnej formy, gdzie dokonywana była wymiana dóbr uznanych przez obie strony transakcji za równowartościowe, barter wielostronny polega na rejestrowaniu kolejnych transakcji kupna/sprzedaży barterowej pomiędzy uczestnikami. Każdy uczestnik społeczności barterowej powinien dbać o to, aby dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży w sposób zrównoważony i dążyć do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo, jak transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych - gotówki czy kredytu bankowego.

 

I powstaje odwieczne pytanie czym jest PIENIĄDZ we wzajemnej wymianie dóbr i usług?

 

Odpowiedź jest nader prosta. PIENIĄDZ to uproszczona księgowość – nośnik zapisu zobowiązań i należności w wielostronnej wymianie barterowej. Pieniądz zastępuje papierową umowę i księgę rachunkową. Zamiast męczyć się, opisywać i wyliczać wszystko na podstawie umów zobowiązaniowych i ksiąg rachunkowych przekazujemy sobie wzajemnie symbol zobowiązania. Stan posiadania PIENIĄDZA wyraża stan wzajemnych zobowiązań i należności. Istnieje jednak różnica pomiędzy klasycznie pojmowanym zobowiązaniem a zobowiązaniem zawartym w PIENIĄDZU. Zobowiązanie zawarte w pieniądzu jest nieegzekwowalne i wykonywane przez dłużnika całkowicie dobrowolnie bez przymusu urzędnika państwowego czy kogokolwiek innego.

 

Współcześnie każda wzajemna wymiana handlowa pomiędzy dwoma producentami dóbr i usług za pośrednictwem waluty narodowej (np. PLN) obarczona jest wysokimi kosztami:

 

obciążenia państwowe:


  [*]

  stopy procentowe

  [*]

  podatek VAT

  [*]

  podatek dochodowy

  [*]

  podatek akcyzowy

  [*]

  inne podatki obrotowe

  [/list]

   

  obciążenia korporacyjne:


   [*]

   odsetki

   [*]

   spekulacje na rynkach finansowych i towarowych

   [/list]

    

   Koszty użycia PLN podczas wymiany handlowej w niektórych przypadkach, w przestrzeni, w której dochodzi do bardzo silnej spekulacji instytucji finansowych, biorących udział w emisji pieniądza, mogą być tak wysokie iż prowadzi to wprost do popadnięcia przez producenta dóbr i usług w długi bez możliwości wydostania się z nich.

    

   Środkiem obrony przed pasożytniczą rolą państwa i instytucji finansowych w wymianie handlowej realizowanej przez wszystkich obywateli przy pomocy walut narodowych mogą być wolne wirtualne waluty internetowe. Wirtualne waluty pozwalają na obejście wszelkich obciążeń, ominięcie zdyskontowania własnej produkcji przez system pieniężny podczas wymiany handlowej. Wystarczy ich użyć.

    

   Tu jest mój projekt (w budowie) wirtualnego systemu pieniężnego:

   http://hourcoin.net/

   Zachęcam do dyskusji.

    

   I zachęcam do używania walut internetowych!

    


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)