Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Średnia urlopowa dyrekcji 2018


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 4 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 19 lipiec 2018 - 12:50

Czy dobrze rozumie że jeżeli urlop przypada wraz z sobota i niedzielą to średnia urlopowa jest wypłacana tylko za dni robocze ?


Napisano 17 lipiec 2018 - 21:29

A jeśli wicedyrektor bierze kilka pojedynczych dni w jednym miesiącu? Należy mu się też średnia urlopowa za ten dzień? 

tak


Napisano 17 lipiec 2018 - 21:27

cyt.

"Gdyby wicedyrektor z poprzedniego przykładu otrzymywał od 1.9.2017 r. (od początku roku szkolnego) do stycznia 2018 r. (miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, należałoby przyjąć do wynagrodzenia urlopowego średnią z tego wynagrodzenia. Zakładając, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze (18/18, czyli 75 godzin miesięcznie) z wynagrodzeniem zasadniczym na poziomie 4000 zł, a średnio miał 6 godzin ponadwymiarowych miesięcznie, byłaby to kwota 76,20 zł, zgodnie z wyliczeniem: 

- godzinowa stawka wynagrodzenia: 4000 zł : 75 godz. = 53,33 zł, 

- podstawa z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe: 6 godz. x 53,33 zł = 319,98 zł, 

- wynagrodzenie za 1 dzień urlopu: 319,98 zł : 21 = 15,24 zł, 

- wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych: 15,24 zł x 5 dni = 76,20 zł. 

Stałe składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, za wysługę lat, motywacyjny) za styczeń powinny być wypłacone w przysługujących wicedyrektorowi wysokościach."


Napisano 25 czerwiec 2018 - 08:10

A jeśli wicedyrektor bierze kilka pojedynczych dni w jednym miesiącu? Należy mu się też średnia urlopowa za ten dzień? 


Napisano 26 kwiecień 2018 - 08:13

Do urlop dyrektora tj. 35 dni nie wchodzą soboty i niedziele i inne święta - dlatego dzielimy przez 21. Urlop nauczycieli liczony jest razem z dniami wolnymi i dlatego dzielimy przez 30.


nowa2017

Napisano 25 kwiecień 2018 - 12:35

a co jeżeli Dyrektor wykorzystuje urlop uzupełniający z zeszłego roku ? ( dzielnik 21 czy 30)


Napisano 27 marzec 2018 - 09:58

Tak jak przy urlopach nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolach sumę wynagrodzenia należy podzielić przez 21, ale nie wynika to wprost z rozporządzenia o zasadach ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Wydaje się, że rozporządzenia powinno być znowelizowane w tym zakresie. Ja dzielę przez 21. Skąd liczba 35 ?

 

W kontekście ostatnich zmian w zakresie wymiaru i sposobu wykorzystania urlopu przez dyrektorów placówek feryjnych mogła pojawić się wątpliwość, jaką liczbę (30 czy 21) należy stosować przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego tych pracowników. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie udziela odpowiedzi na to pytanie, choć można posiłkować się interpretacją, zgodnie z którą właściwym dzielnikiem - wobec faktu, że urlop wypoczynkowy dyrektora placówki feryjnej został ustalony analogicznie, jak w placówce nieferyjnej - jest liczba 21. Pewniejszą odpowiedź możemy jednak znaleźć w projekcie (z dnia 12 stycznia 2018 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Wynika z niego jednoznacznie, że przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w placówce feryjnej dla:

  • dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz
     
  • nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni przez okres co najmniej 10 miesięcy w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

stosujemy dzielnik 21.

 

 


Napisano 23 luty 2018 - 15:05

Zgodnie ze zmianą w KN od stycznia 2018r. dyrekcja ma urlop w wymiarze 35 dni. A więc dla mnie wyliczenia powinny być następujące:
(0+4+4+4+2)/5=2,8
3149/75=41,99
2,8x41,99/35=3,36
3,36*10 dni urlopu = 33,60

dzieli się na 30 w przypadku nauczycieli, którzy dysponują 56 dniami urlopu

Napisano 21 luty 2018 - 11:50

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem płacę zasadniczą, dodatek motywacyjny, funkcyjny i stażowy za czas urlopu przysługują w wysokości jaką dyrektor otrzymuje w miesiącu wykorzystywaniu urlopu. Te składniki wypłaciłaś już z góry 1 lutego. Zatem trzeba wypłacić jeszcze średnią urlopową za godziny ponadwymiarowe. Zliczasz ilość godzin ponadwymiarowych za miesiące od września 2017 do stycznia 2018 ,dzielisz przez ilość m-cy czyli 5 , następnie mnożysz przez stawkę za godz. ponadwymiarową wynikająca z jego wynagrodzenia zasadniczego, dzielisz na 30 o mnożysz prze dni urlopu.
Czyli: (0+4+4+4+2)/5=2,8
3149/75=41,99
2,8x41,99/30=3,92
3,92*10 dni urlopu=39,20
Pamiętaj, że od tego roku dni urlopu dla dyrektora to dni robocze nie kalendarzowe.

Napisano 16 luty 2018 - 13:25

mam problem z obliczeniem średniej urlopowej dla dyrektora szkoły. Dyrektor zatrudniony od 1 IX 2017 r 18 godzinny pensum. Od 13.02-26-02.2018 r przebywa na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenie aktualne 3149 zł ( stawka za godz wynosi 41,99 zł ), dodatek motywacyjny 1100 zł funkcyjny 1100 zł oraz stażowy w wysokości 629,80 zł. W poprzednich okresach realizował godziny doraźnych zastępstw styczeń: 2 godz, grudzień 4 godz, listopad: 4h, październik 4h wrzesień 0h. Nie wiem jak się do tego zabrać jestem tez dopiero miesiąc w płacach i wcześniej nie pracowałam w płacach. Może od razu ktoś poleci jakieś kursy z płac najlepiej online lub książki dla początkujących.

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)