Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: skarga na kuratora sądoweg


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 3 + 7 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 02 czerwiec 2020 - 00:51

Kurator sądowy ustalony dla osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest nie tylko zabezpieczenia majątku podopiecznego, ale również dbałość o jego warunki zdrowotne i bytowe i zobowiązany przez sąd do składania półrocznych sprawozdań, jedynie wywiązuje się z zabezpieczenia majątku, nie reagował na fakt, że podopieczny, nadużywając alkoholu ze względu na niepełnosprawność i choroby jeszcze bardziej naraża się na utratę zdrowia, że w domu podopiecznego przebywają i pomieszkują osoby do tego nieuprawnione z którymi podopieczny spożywa alkohol, że w czasie pełnienia przez kuratora opieki wynoszone są z domu przedmioty i sprzedawane z przeznaczeniem na zakup alkoholu, oraz że osoby te podnoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (prąd, woda) z tych wydatków również kurator jest zobowiązany rozliczyć się przed Sądem w półrocznym sprawozdaniu oraz obciążają jego podopiecznego w zwiększaniu się wydatków zapewniających podstawowe środki utrzymania, gdyż żywność zakupiona przez Ośrodek Pomocy społecznej jest również przez nich spożywana. Brak reakcji kuratora z tego powodu, (nie interesuje się w rzeczywistości życiem codziennym podopiecznego) doprowadziło do sytuacji, iż podopieczny leży od marca w szpitalu w stanie wegetatynym. Proszę o pomoc

Napisano 02 czerwiec 2020 - 00:48

Kurator sądowy ustalony dla osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest nie tylko zabezpieczenia majątku podopiecznego, ale również dbałość o jego warunki zdrowotne i bytowe i zobowiązany przez sąd do składania półrocznych sprawozdań, jedynie wywiązuje się z zabezpieczenia majątku, nie reagował na fakt, że podopieczny, nadużywając alkoholu ze względu na niepełnosprawność i choroby jeszcze bardziej naraża się na utratę zdrowia, że w domu podopiecznego przebywają i pomieszkują osoby do tego nieuprawnione z którymi podopieczny spożywa alkohol, że w czasie pełnienia przez kuratora opieki wynoszone są z domu przedmioty i sprzedawane z przeznaczeniem na zakup alkoholu, oraz że osoby te podnoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (prąd, woda) z tych wydatków również kurator jest zobowiązany rozliczyć się przed Sądem w półrocznym sprawozdaniu oraz obciążają jego podopiecznego w zwiększaniu się wydatków zapewniających podstawowe środki utrzymania, gdyż żywność zakupiona przez Ośrodek Pomocy społecznej jest również przez nich spożywana. Brak reakcji kuratora z tego powodu, (nie interesuje się w rzeczywistości życiem codziennym podopiecznego) doprowadziło do sytuacji, iż podopieczny leży od marca w szpitalu w stanie wegetatynym.

Napisano 09 luty 2013 - 16:16

Witam

Posiadam nagranie w którym (jeszcze) moja żona potwierdza iż sposób w jaki próbowała mnie wrabiać w sprawy karne przed rozwodem który jest w toku tzn. jesteśmy po pierwszej rozprawie został jej doradzony przez kuratora sądowego. W związku z tym złożyłem skargę do prezesa sądu z wnioskiem o ukaranie winnego kuratora. Niestety otrzymałem w skrócie następującą odpowiedź:

kurator został zidentyfikowany lecz nie jest już pracownikiem naszego sądu w związku z czym sprawa nie może zostać rozpoznana.

Moje pytanie. Czy jest możliwość droga urzędowa pozwalająca ukarać tego człowieka który w największym skrócie złamał kodeks etyki kuratora sądowego. Czy w związku z tym że już nie pracuje w danym sądzie ujdzie mu to płazem i będzie mógł dalej bezkarnie pomagał w szkalowaniu innych ojców?

Proszę o pomocW mojej ocenie może zachodzić podżeganie do przestępstwa z art. 234 kodeksu karnego.

Art. 234. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. \


Można złożyć zawiadomienie o podejrzezniu przestępstwa jeżeli uważasz, że kurator nakłaniał świadomie żonę do fałszywych oskarżeń.

Napisano 08 luty 2013 - 02:12

Witam

Posiadam nagranie w którym (jeszcze) moja żona potwierdza iż sposób w jaki próbowała mnie wrabiać w sprawy karne przed rozwodem który jest w toku tzn. jesteśmy po pierwszej rozprawie został jej doradzony przez kuratora sądowego. W związku z tym złożyłem skargę do prezesa sądu z wnioskiem o ukaranie winnego kuratora. Niestety otrzymałem w skrócie następującą odpowiedź:

kurator został zidentyfikowany lecz nie jest już pracownikiem naszego sądu w związku z czym sprawa nie może zostać rozpoznana.

Moje pytanie. Czy jest możliwość droga urzędowa pozwalająca ukarać tego człowieka który w największym skrócie złamał kodeks etyki kuratora sądowego. Czy w związku z tym że już nie pracuje w danym sądzie ujdzie mu to płazem i będzie mógł dalej bezkarnie pomagał w szkalowaniu innych ojców?

Proszę o pomoc

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)