Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 494 tematów
 • 1567 odpowiedzi

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 470 tematów
 • 1262 odpowiedzi
Wiarygodny producent system... - ostatni post przez patiks

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 642 tematów
 • 1652 odpowiedzi
Pomoc frankowiczom - ostatni post przez fabiola

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 12585 tematów
 • 28239 odpowiedzi

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 3674 tematów
 • 7307 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 4655 tematów
 • 16999 odpowiedzi

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 358 tematów
 • 3312 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 625 tematów
 • 1201 odpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 849 tematów
 • 1916 odpowiedzi
Sprzedaż waluty z gry - ostatni post przez retroceglany

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 3080 tematów
 • 12563 odpowiedzi
Na czysto po opłaceniu vat,... - ostatni post przez koleżanka

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 5254 tematów
 • 34905 odpowiedzi
Potwierdzenie salda w ZUS - ostatni post przez ZosiaA

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 100 tematów
 • 215 odpowiedzi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 5107 tematów
 • 28231 odpowiedzi
Urlop wypoczynkowy w świade... - ostatni post przez ZosiaA

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 379 tematów
 • 1648 odpowiedzi

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 495 tematów
 • 11430 odpowiedzi
testy na biegłego rewidenta - ostatni post przez mirabelka1993

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 43570 tematów
 • 132958 odpowiedzi
Reklama strony www - ostatni post przez DamianoKret

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 393 tematów
 • 877 odpowiedzi
stała obsługa prawna, obowi... - ostatni post przez adrian.lbn

VAT 2016- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT

 • 39 tematów
 • 50 odpowiedzi
VAT wspólnota mieszkaniowa - ostatni post przez Czarnecka105

VAT 2017- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT

 • 111 tematów
 • 190 odpowiedzi

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 201 tematów
 • 553 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 12874 tematów
 • 24390 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 6537 tematów
 • 43462 odpowiedzi
Wypowiedzenie umowy przez p... - ostatni post przez ZosiaA

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 2371 tematów
 • 18912 odpowiedzi
Czas pracy - ostatni post przez ZosiaA

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 4332 tematów
 • 30167 odpowiedzi
Naliczenie zaległego urlopu... - ostatni post przez TomPan

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 1674 tematów
 • 8418 odpowiedzi
PIT-y za 2020 r. - ostatni post przez Witch

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 1661 tematów
 • 15992 odpowiedzi

 • 1339 tematów
 • 8431 odpowiedzi
dodatek za zwiększony zakre... - ostatni post przez Dorota

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 8524 tematów
 • 54731 odpowiedzi

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 171 tematów
 • 1378 odpowiedzi
Pomysł na integrację pracow... - ostatni post przez ita_lukk

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 615 tematów
 • 3769 odpowiedzi
Hurtownia BHP - ostatni post przez Joanna G.

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 90515 tematów
 • 416886 odpowiedzi
Rentgen zębów - ostatni post przez PawluM

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 59 tematów
 • 122 odpowiedzi
Jaka stawka podatku VAT? - ostatni post przez JozefK

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 25831 tematów
 • 25962 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 612 tematów
 • 5796 odpowiedzi

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2433 tematów
 • 6361 odpowiedzi
własny biznes - ostatni post przez maciek_p

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1851 tematów
 • 3789 odpowiedzi
Zaginiony wniosek RDZ - ostatni post przez amster666

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1972 tematów
 • 6119 odpowiedzi

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 120 tematów
 • 422 odpowiedzi
Środki na rozwój firmy - ostatni post przez krzysztof.labedz

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 1132 tematów
 • 4000 odpowiedzi
Warto Zainwestować Moja Pry... - ostatni post przez Dariusz Kalamaga

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 424 tematów
 • 2320 odpowiedzi
motywowanie pracowników - ostatni post przez Tomka87

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 311 tematów
 • 4342 odpowiedzi
Radom sprzątanie biura - ostatni post przez maciek_p

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 109 tematów
 • 189 odpowiedzi
Spółka cywilna i REGON - ostatni post przez UlaDN

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 148 tematów
 • 190 odpowiedzi
zakładanie spółki w Rosji - ostatni post przez Kolau

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 206 tematów
 • 227 odpowiedzi

 • 762 tematów
 • 724 odpowiedzi
Szukam prawnika do współpra... - ostatni post przez kosek77

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3717 tematów
 • 13532 odpowiedzi
Bramy przemysłowe w Warszawie - ostatni post przez DamianoKret

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 19 tematów
 • 52 odpowiedzi
Zakup sprzętu komputerowego... - ostatni post przez Benzynowy

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 4052 tematów
 • 11723 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 253 tematów
 • 1918 odpowiedzi

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 69 tematów
 • 170 odpowiedzi
burmistrz dzielnicy - praco... - ostatni post przez covo

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 267 tematów
 • 415 odpowiedzi

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 425 tematów
 • 1414 odpowiedzi

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 190 tematów
 • 2263 odpowiedzi
Problem z wypadaniem włosów - ostatni post przez sakira23

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 76 tematów
 • 929 odpowiedzi
Siedzący tryb życia - ostatni post przez ectatend

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 135 tematów
 • 285 odpowiedzi
500 plus i bezradność - ostatni post przez Dorota11

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 42 tematów
 • 7934 odpowiedzi
Mniejsze tablice rejestracyjne - ostatni post przez Izak

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 24 tematów
 • 86 odpowiedzi
Przewóz do Berlina busem Pe... - ostatni post przez PawełP32

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 41 tematów
 • 165 odpowiedzi

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 333 tematów
 • 4163 odpowiedzi

Marketing i promocja w samorządzie

 • 26 tematów
 • 238 odpowiedzi
Pozycjonowanie sklepu inter... - ostatni post przez dancewithhim

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2290 tematów
 • 8468 odpowiedzi
Dobry prawnik do firmy - ostatni post przez anetaluty

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 1121 odpowiedzi
Co to jest spedycja i dlacz... - ostatni post przez JarekDon

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 128 tematów
 • 340 odpowiedzi
Dania instant - ostatni post przez maxes

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 58 tematów
 • 188 odpowiedzi
Transport towarów sypkich - ostatni post przez JarekDon

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 50 odpowiedzi
niemiecka spedycja działają... - ostatni post przez marta_sz

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 94 tematów
 • 877 odpowiedzi
która firma spedycyjna - ostatni post przez małgo.kupiec

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 777 tematów
 • 728 odpowiedzi

Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.

 • 307 tematów
 • 626 odpowiedzi
badanie wody paragraf - ostatni post przez ZosiaA

Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania

 • 57 tematów
 • 83 odpowiedzi

Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne

 • 65 tematów
 • 72 odpowiedzi
Prywatny samochód w firmie... - ostatni post przez bartek_moniak

Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe

 • 247 tematów
 • 429 odpowiedzi

Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe

 • 63 tematów
 • 102 odpowiedzi
odwołanie - ostatni post przez Karolas

Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne

 • 23 tematów
 • 12 odpowiedzi

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 6102 tematów
 • 25307 odpowiedzi

 • 77 tematów
 • 541 odpowiedzi

 • 188 tematów
 • 1704 odpowiedzi
zakup używanego samochodu - ostatni post przez Caryk88

 • 240 tematów
 • 1451 odpowiedzi
dobry warsztat - ostatni post przez małgo.kupiec

 • 318 tematów
 • 1781 odpowiedzi
Chemia samochodowa do myjni - ostatni post przez Arkadiusz Kędra

 • 118 tematów
 • 840 odpowiedzi

 • 200 tematów
 • 965 odpowiedzi

 • 372 tematów
 • 1794 odpowiedzi

 • 128 tematów
 • 987 odpowiedzi
Wędka do uniwersalnych zast... - ostatni post przez hepina

 • 71 tematów
 • 491 odpowiedzi
Czy mając gips mogę prowadzić? - ostatni post przez kolorofon1

 • 16 tematów
 • 80 odpowiedzi
Ubezpieczenie rowerowe - ostatni post przez fiskimiriski

 • 157 tematów
 • 865 odpowiedzi

 • 418 tematów
 • 4440 odpowiedzi
Rower miejski - jak sprawdz... - ostatni post przez roweriks

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 848 tematów
 • 47144 odpowiedzi

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 7082 tematów
 • 62457 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 32863 tematów
 • 102049 odpowiedzi

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10651 tematów
 • 30307 odpowiedzi
Prywatny Detektyw - ostatni post przez Sigi76

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3438 tematów
 • 4686 odpowiedzi
Dobry prawnik w Krakowie? - ostatni post przez zaufanyadwokat

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 27630 tematów
 • 100130 odpowiedzi
rozwód z powodu alkoholizmu - ostatni post przez sakira23

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16740 tematów
 • 46765 odpowiedzi
odrzucenie spadku/dlugow po... - ostatni post przez Prawnik Kraków

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 19126 tematów
 • 37491 odpowiedzi

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 4376 tematów
 • 21648 odpowiedzi

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3928 tematów
 • 6861 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4249 tematów
 • 7486 odpowiedzi

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12480 tematów
 • 47101 odpowiedzi

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4414 tematów
 • 22942 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3209 tematów
 • 13064 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5455 tematów
 • 22679 odpowiedzi
znaki drogowe - ostatni post przez PaveloS

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6263 tematów
 • 14266 odpowiedzi
jak napisać podanie o przyd... - ostatni post przez knicik

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 688 tematów
 • 907 odpowiedzi
Wypadek na nartach w Czechach - ostatni post przez Czarnecka105

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2651 tematów
 • 3356 odpowiedzi

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1813 tematów
 • 5392 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 1225 tematów
 • 8970 odpowiedzi
Pomysł na imprezę integracyjną - ostatni post przez maciek_p

 
 • 2181183 Napisanych postów
 • 120360 Wszystkich użytkowników
 • Sobenesaq40x Najnowszy użytkownik
 • 6817 Najwięcej aktywnych

1004 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

0 użytkowników, 1004 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Bing, Google, Facebook