Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika lidia1

Odnotowano 26 pozycji dodanych przez lidia1 (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 16-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#2210122 wymiana pieca CO powyżej 10 tysięcy złotych

Napisano przez lidia1 w 11 październik 2020 - 14:52 w Rachunkowość budżetowa

Wymiana pieca centralnego ogrzewania za około 12 tysięcy złotych. Jaki paragraf? 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych?

 
#2202308 Wpłaty za obiady na konto szkoły

Napisano przez lidia1 w 22 lipiec 2020 - 18:05 w Rachunkowość budżetowa

Dotychczas wpłaty za obiady w szkole były zbierane na podstawie kwitariuszy przez intendentkę do 15 dnia każdego miesiąca z góry - intendentka na bieżąco wpłacała pieniądze na konto bankowe szkoły (księgowanie 130/221 80148par.0830) .Następnie księgowość szkoły przekazywała te pieniądze na konto gminy (księgowanie 222/130 80148par.0830).

Od wrześnie najprawdopodobniej rodzice będą mogli tylko wpłacać na koto bankowe szkoły.

Jak to technicznie rozwiązać będzie to około 100 osób. Czy najlepiej do konta 221 i 222 przypisać kolejno numerację od 1 do 100 – nazwisko i imię korzystającego z obiadów.

Wpłata za obiady 130-1/221-1 80148par.0830

                         130-1/221-100 80148par.0830

Przekazanie wpłat za obiady

                             222-1/130 80148par.0830

                             222-100/130 80148par.0830

Może ktoś podpowie, jak sprawnie ogarnąć ten temat i podzieli się swoim doświadczeniem.

Za każdą informację bardzo dziękuję.

 

 
#2205607 Wpłaty za obiady na konto szkoły

Napisano przez lidia1 w 27 sierpień 2020 - 16:55 w Rachunkowość budżetowa

A do konta 700 też musi być analityka?
#2210084 usługa dystrybucji energii elektrycznej

Napisano przez lidia1 w 10 październik 2020 - 17:24 w Rachunkowość budżetowa

usługa dystrybucji energii elektrycznej paragraf 4260 czy 4300?
#2187412 rachunek zysków i strat

Napisano przez lidia1 w 16 marzec 2020 - 14:49 w Rachunkowość budżetowa

Czy przychody z tytułu opłat za przedszkole wykazuje się w  rachunku zysków i strat pod pozycją A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych?

Natomiast sprzedaż obiadów w szkole wykazuje się w  rachunku zysków i strat pod pozycją  A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów?
#2188470 pytanie do księgowych przedszkola publicznego

Napisano przez lidia1 w 24 marzec 2020 - 19:10 w Rachunkowość budżetowa

W związku z pandemią koronawirusa przedszkole publiczne od 16 marca br. do odwołania jest zamknięte. Czy w związku z tym przedszkole to powinno na ten czas zamknięcia placówki zwrócić rodzicom pieniądze? Dodam, że jak dziecko jest nieobecne w przedszkolu, to za ten czas pieniądze nie są zwracane. Czy istnieje jakiś przepis, który to reguluje, kiedy przedszkole powinno zwrócić pieniądze? Czy opłatę za przedszkole traktuje się jako stałą?

 
#2221181 przypis należności - opłata za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 23 styczeń 2021 - 18:54 w Rachunkowość budżetowa

Rodzice wnoszą opłatę za przedszkole publiczne „z dołu” do 10 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu. Za grudzień 2020 r. wnosili do 10 stycznia 2021 r. Czy przypis należności za grudzień 2020 r. należy zaksięgować do grudnia?

 
#2221182 przypis należności - opłata za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 23 styczeń 2021 - 18:54 w Rachunkowość budżetowa

Rodzice wnoszą opłatę za przedszkole publiczne „z dołu” do 10 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu. Za grudzień 2020 r. wnosili do 10 stycznia 2021 r. Czy przypis należności za grudzień 2020 r. należy zaksięgować do grudnia?

 
#2188155 opłata za przedszkole, a nieobecność dziecka

Napisano przez lidia1 w 22 marzec 2020 - 13:57 w Rachunkowość budżetowa

Z jakiego przepisu wynika,że w przedszkolu publicznym nie powinno się naliczać opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jeśli dziecko nie jest obecne w przedszkolu. Odlicza się nieobecności.

Z powodu zamknięcia przedszkola z powodu koronowirusa uważam, że nie powinno naliczać się opłaty.

Może ktoś jest w stanie podać jakiś przepis lub artykuł na temat opłaty w przedszkolu publicznym jak powinno poprawnie się ją naliczać.
#2187023 odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 12 marzec 2020 - 18:05 w Rachunkowość budżetowa

Czy powinno naliczać się odsetki od rodziców od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ich dzieci w przedszkolu publicznym? Szukam podstawy prawnej.
#2204844 odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 19 sierpień 2020 - 16:13 w Rachunkowość budżetowa

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym rodzice muszą dokonać wpłaty na konto placówki w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu. Czy jeśli wpłata wpłynie po 20 dniu, czy powinno się naliczać odsetki? Spotkałam się z dwiema różnymi opiniami RIO na ten temat? Może ktoś posiada jakiś artykuł na ten temat?

 
#2187408 odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 16 marzec 2020 - 14:35 w Rachunkowość budżetowa

A jakie odsetki, ustawowe czy podatkowe?
#2205573 odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 27 sierpień 2020 - 13:43 w Rachunkowość budżetowa

Znalazłam różne opinie RIO. Ja wcześniej naliczałam odsetki ustawowe, ale już się w tym wszystkim pogubiłam... https://przedszkole....a-rio-3812.html
#2205574 odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 27 sierpień 2020 - 13:44 w Rachunkowość budżetowa

Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole – 3 stanowiska RIO
Dodano: 10 maja 2019
  •  
  •  
  • AAA
  •  

Przepisy nie wskazują, czy od nieterminowych opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu publicznym można naliczać odsetki. Brak jest także jednolitego stanowiska RIO w tej sprawie, ale praktyka pokazuje, że lepiej jest stosować stanowisko RIO, której podlega przedszkole, bo może się to przydać w razie kontroli.

 

I STANOWISKO

Stanowisko RIO w Opolu z 20 lutego 2019 r. (znak: NA.III-0221-2/2019):  

1)      wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach ustala rada gminy;

2)      rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ww. opłat;

3)      ww. opłaty stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

4)      regulacje prawne w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawiera ordynacja podatkowa, którą razem z Kodeksem postępowania administracyjnego stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o finansach publicznych,

5)      w związku z powyższym, brak regulacji dotyczących odsetek w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych nie oznaczaże od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie należy naliczać odsetek.

 

II STANOWISKO

Stanowisko RIO w Katowicach z 13 sierpnia 2018 r. (Znak: WA-023/62/18):

1)      opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

2)      regulacje prawne w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawiera ordynacja podatkowa, którą razem z Kodeksem postępowania administracyjnego stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o finansach publicznych;

3)      fakt, że przedmiotowe opłaty stanowią dochód budżetu gminy i mają charakter publicznoprawny nie oznacza, by można ją było uznać za podatek w rozumieniu przepisów podatkowych, nawet jeśli przez podatki rozumie się w Ordynacji opłaty i inne niepodatkowe należności budżetowe;

4)      z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie wynika prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat, brak jest też odniesienia do stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nieuiszczenia tych opłat w terminie;

5)      brak jest zatem ustawowych podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat.

 

III STANOWISKO

Stanowisko RIO w Szczecinie z 4 kwietnia 2019 r. (Znak: K.0542.PZ.13.AS.2019):

1)      opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

2)      z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie wynika wprost prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych ww. opłat;

3)      do należności o charakterze publicznoprawnym stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy ordynacji podatkowej,

4)      w przypadku nieterminowego uiszczania tych opłat gmina powinna naliczać tego rodzaju odsetki;

STANOWISKO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wprzypadku braku uregulowania kwestii odsetek od niepodatkowych należności publicznoprawnych w danej ustawie czy też odesłania do innych ustaw, prawo do naliczania odsetek wynika z art. 67 ustawy o finansach publicznych odsyłającego do odpowiedniego stosowania przepisów ordynacji podatkowej (wyrok WSA w Krakowie z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 1246/13; wyrok WSA w Krakowie z 11 września 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 761/13; wyrok WSA w Kielcach z 20 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ke 765/16).

( II ) Istotne stanowisko RIO, której podlega przedszkole

Przedstawione 3 stanowiska różnych Regionalnych Izb Obrachunkowych pokazują, że podobnie jak w innych kwestiach związanych z finansowaniem placówek oświatowych, tak i w kwestii możliwości naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, brak jest jednolitej linii interpretacyjnej. Podkreślić jednak należy, że stanowiska RIO nie mają charakteru ogólnie wiążącego, ale praktyka pokazuje – szczególnie z uwagi na możliwą kontrolę RIO – że bezpieczniej jest znać i stosować stanowisko izby właściwej ze względu na miejsce działania przedszkola i organu prowadzącego. 

( II ) Brak stanowiska RIO – uzgodnij postępowanie z JST

Jeśli RIO nadzorujące nie zajęło  stanowiska  w sprawie - możliwości pobierania odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uzgodnić to z Jednostką Samorządu Terytorialnego – to oni będą dokonywać kontroli. Niedopełnienie obowiązków w omawianym zakresie może narazić przedszkole na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i kary przewidziane w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

( II ) Niepobieranie należnych odsetek to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Z negatywnymi konsekwencjami muszą liczyć się podmioty, które:

  • nieustalają,
  • niepobierają,
  • niedochodzą

należności albo ustalają je, pobierają i dochodzą ich, ale w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Oznacza to, że jeżeli dane RIO uzna, że od nieterminowych wpłat na rzecz przedszkola należy pobierać odsetki, to ich niepobieranie będzie uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaś przedszkole będzie się musiało liczyć z sankcjami przewidzianymi w ustawie o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH:

Przedstawione stanowiska RIO dotyczyły przedszkoli publicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 52 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
  • art. 60 pkt 7, art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
  • ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1458).

Barbara Jarosz

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Agnieszka Rumik-Smolarz

radca prawny, specjalista prawa oświatowego
#2204847 Odsetki - nieterminowe wpłaty za obiady w szkole

Napisano przez lidia1 w 19 sierpień 2020 - 16:19 w Rachunkowość budżetowa

Za korzystanie z obiadów w szkole publicznej rodzice będą musieli dokonać wpłaty na konto placówki w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Czy jeśli wpłata wpłynie po 10 dniu, czy powinno się naliczać odsetki?

 
#2205464 Odsetki - nieterminowe wpłaty za obiady w szkole

Napisano przez lidia1 w 26 sierpień 2020 - 13:26 w Rachunkowość budżetowa

Bazujemy tylko na zgłoszeniach.
#2202934 odpłatność w przedszkolu publicznym

Napisano przez lidia1 w 29 lipiec 2020 - 13:46 w Rachunkowość budżetowa

Zgodnie z art. 52 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, wynosi maksymalnie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Jak to jest u Was w przedszkolach publicznych -  odpłatność rodzice ponoszą z „dołu”, po upływie danego miesiąca? Czy rodzice płacą z „góry”, a w następnym miesiącu robicie odpis? Co z odsetkami za nieterminowe wpłaty? Czy w statucie przedszkola powinna znaleźć się informacja na temat odpłatności za przedszkole?

 
#2192248 modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Napisano przez lidia1 w 23 kwiecień 2020 - 19:24 w Rachunkowość budżetowa

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na kwotę 4000,00 zł jaki paragraf? 4300 czy 6050?
#2205647 księgowanie wpłat za obiady

Napisano przez lidia1 w 27 sierpień 2020 - 17:47 w Rachunkowość budżetowa

Od nowego roku szkolnego w szkole zmieni się sposób wnoszenia wpłat za obiady w stołówce szkolnej. Rodzice będą wpłacać pieniądze na konto szkoły (konto wspólne dla wszystkich wpłat). Wcześniej pieniądze były wpłacane w szkole u intendenta i wydawane były kwitariusze.

Jak poprawnie powinno się księgować wszystkie operacje z tym związane?

Powinnam do konta 221 stworzyć analitykę do ilości uczniów korzystających z obiadów. Np. od 221-1 do 221-100.

Wpłata na konto 130/221 (konto 221 z analityką np. 221-1 do 221-100).

A czy przypis musi być osobno dla każdego ucznia, czy dla wszystkich razem? 221/720

Przekazanie wpłat za obiady na konto gminy 222/130 (konto 222 bez analityki).

Za nieterminowe wpłaty nalicza się odsetki ustawowe?

 
#2182868 Korekty faktur za 2019 w styczniu 2020

Napisano przez lidia1 w 03 luty 2020 - 08:38 w Rachunkowość budżetowa

Na koniec stycznia dostałam (jesteśmy OPS) od sprzedawcy energii elektrycznej korekty faktur za 2019 rok (data wystawienia faktur korekt 24-01-2020 r.).  Z korekt faktur wynika, że mamy nadpłatę. Czyli przypis należności powinnam zaksięgować  do 31-12-2019 paragraf 0970 i wykazać w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N nadpłatę jako należność? Czy ktoś może to potwierdzić?
#2205649 jakie odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole

Napisano przez lidia1 w 27 sierpień 2020 - 18:15 w Rachunkowość budżetowa

Czy od nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym powinno naliczać się odsetki ustawowe czy jak od zaległości podatkowych?

Ww. wpłaty stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

 
#2186765 druki ścisłego zarachowania

Napisano przez lidia1 w 11 marzec 2020 - 14:37 w Rachunkowość budżetowa

Kto w szkole jest osobą odpowiedzialną materialnie za druki ścisłego zarachowania dyrektor czy sekretarz szkoły?
#2186762 druki ścisłego zarachowania

Napisano przez lidia1 w 11 marzec 2020 - 14:32 w Rachunkowość budżetowa

Kto w szkole jest osobą odpowiedzialną materialnie za druki ścisłego zarachowania dyrektor czy sekretarz szkoły?
#2195919 dodatkowa premia czy wlicza się do trzynastki

Napisano przez lidia1 w 24 maj 2020 - 14:22 w ZUS i Płace

Pracownik administracji szkoły otrzymał dodatkową premię na okres 3 miesięcy z powodu zwiększenia obowiązków. Czy taką premię wlicza się od podstawy trzynastki?

 
#2187022 delegacja na badanie okresowe

Napisano przez lidia1 w 12 marzec 2020 - 17:45 w Rachunkowość budżetowa

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja wydatku na delegację na badanie okresowe pracownika paragraf 4410 czy paragraf 4280?