Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Borowska Angelika

Odnotowano 69 pozycji dodanych przez Borowska Angelika (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 19-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1851526 leasing sprzętu gastronomicznego

Napisano przez Borowska Angelika w 10 październik 2014 - 14:59 w Zakładanie firmy

Jezeli sprzęt będzie wykorzystywany w Twojej firmie, wówczas wydatki związane z leasingiem będą mogły stanowić koszt podatkowy. Przy czym sposób ich rozliczenia zależy od tego czy będzie to leasing operacyjny czy też leasing finansowy. Przy:

 • leasingu operacyjnym - właścicielem sprzętu jest firma leasingowa a przedsiebiorca może zaliczyć do kosztów raty leasingowe oraz opłatę wstępną, z reguły po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wypkupu sprzętu;
 • leasing finansowy - przedsiębiorca może amortyzować przedmiot leasingu (jeżeli będzie stanowił środek trwały); ponad to do kosztów może zaliczyć część odsetkową raty leasingowej.#1858024 działalność gospodarcza, składki i podatek

Napisano przez Borowska Angelika w 06 listopad 2014 - 08:30 w VAT

W pierwszej kolejności, aby założyć własną działalność gospodarczą musisz wypełnić i złożyć formularza CEIDG-1. Informacje o tym jak go wypełnić znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...acyjne-i-prawne

 

Co do zasady początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać tzw. mały ZUS, który obecnie kształtuje się tak:

- składka na ub. społeczne 160,78 zł

- składka na ub. zdrowotne 270,40 zł

 

Jeżeli będziesz czynnym podatnikiem VAT musisz dokonać rejestracji na druku VAT-R. Co do zasady na konto US będziesz musiał wpłacić wartość podatku VAT należnego (od sprzedaży) - 2.300 zł pomniejszony o podatek VAT naliczony (od zakupów) podlegający odliczeniu.

 

Kolejna kwestia to podatek dochodowy, jeżeli zdecydujesz się na opodatkowanie na zasadach ogólnych wówczas zaliczkę wyliczasz wg schematu: 

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były ujęte bezpośrednio w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Przy czym pamiętaj, że skala (zasady ogólne) nie są jedyną dostępną formą opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z 4 dostępnych:

- zasady ogólne,

- podatek liniowy,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- kartę podatkową.

Więcej na temat form opodatkowania możesz przeczytać tutaj: http://poradnik.wfir...y-opodatkowania
#1889110 czy paragon może być dowodem księgowym?

Napisano przez Borowska Angelika w 11 marzec 2015 - 19:03 w PIT i PKPiR

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPiR paragon może być dokumentem księgowym w przypadku zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych. Paragon musi zostać wówczas zaopatrzony w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Ponad to paragonami można dokumentować wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów (również powinny zostać odpowiednio opisane).
#1896657 czy paragon może być dowodem księgowym?

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:14 w PIT i PKPiR

Zagadzam się z koleżanką. W przypadku zakupu towarów handlowych od kontrehantów zagarnicznych podatnik powienien posiadać fakturę.
#1855676 Odliczenie vat od samochodu osobowego

Napisano przez Borowska Angelika w 28 październik 2014 - 18:03 w VAT

W przypadku częściowego odliczenia VAT (50%) od wydatków na samochód podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
#1848715 Wycofanie samochodu z działalności - opodatkowanie

Napisano przez Borowska Angelika w 28 wrzesień 2014 - 11:17 w Podatki

Odliczenie VAT od wydatków sfinansowynych środkami z PUP co do zasady nie jest zabronione. Jednak przedsiębiorca decydujący się na taki krok musi się liczyć z tym, że odliczony podatek VAT podlega zwrotowi do PUP. A więc prawo do odliczenia podatku VAT samo w sobie istniało (jednak z niego nie skorzystałeś), a więc wycofanie z działalności tego typu składników majątku podlega opodatkowaniu VAT.
#1855838 Odliczenie vat od samochodu osobowego

Napisano przez Borowska Angelika w 29 październik 2014 - 11:03 w VAT

Zeby doliczyć 100% VAT od wydatków na samochód osobowy musisz po pierwsze zgłośić go w US na druku VAT-26 oraz określić zasady użytkowania pojazdu w firmie. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest prowadzenie kilometrówki dla celów VAT. Jest ona dość szczegółowa, bowiem powinna zawierać takie informacje jak:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Obowiązek udowodnienia że przejazdy nie były wykonywane w celach prywatnych będzie ciążył na Tobie, a nie na US. Co ważne, opis trasy powinien być dość szczegółowy (zawierać konkretne adresy).
#1854030 Dowód wewnętrzny dot. biletów MPK

Napisano przez Borowska Angelika w 21 październik 2014 - 18:45 w PIT i PKPiR

Powinnaś postarać się o fakturę.
#1865212 Vat za grudzień 2014

Napisano przez Borowska Angelika w 05 grudzień 2014 - 12:42 w VAT 2014

Podatek VAT za grudzień, wykazujesz w deklaracji, którą składasz i opłacasz do 25 stycznia (przy czym 25 styczeń 2015 r. przypada w niedzielę więc termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy, czyli 26 stycznia).

Polecam: http://poradnik.wfir...zyc-podatek-vat
#1853283 Dowód wewnętrzny dot. biletów MPK

Napisano przez Borowska Angelika w 17 październik 2014 - 19:44 w PIT i PKPiR

Dowodami wewnętrznymi możesz dokumentować tylko te wydatki, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR. Wśród nich wymienia się: 

 • koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz
 • wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

W przypadku gdy jest to podróż przedsiębiorcy do kosztów na podstawie DW możesz zaliczyć tylko diety. Natomiast jeżeli chodzi o bilety MPK (jednorazowe)  zakupionych przez os. prowadzącą działalność nie spełniają one wymogów dowodu księgowego (w myśl przepisów rozporządzenia).
#1849552 korekta deklaracji VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 01 październik 2014 - 13:52 w VAT

Tak, jak piszesz by odliczyć VAT z tych faktur musisz cofnąć się do marca. Moim zdaniem faktury powinny zostać wykazane w rejestrze zakupu VAT z marca. 
#1924644 faktura zaliczkowa

Napisano przez Borowska Angelika w 26 wrzesień 2015 - 16:36 w VAT

Urzędy skarbowe w tej kwestii stosują różnorodne podejścia. Dlatego najlpiej będzie jak zadzwonisz do swojego US i podpytasz jaki mają stosunek do wystawiania faktur zaliczkowych w takich sytuacjach.
#1857299 Księgowanie opłaty Viatoll

Napisano przez Borowska Angelika w 03 listopad 2014 - 21:50 w Podatki

Jeżeli w związku z przedpłatą nie otrzymujesz dokumentu księgowego, wówczas księgowania opłaty viatoll dokonujesz na podstawie otrzymanej noty.
#1853591 założenie budki z hamburgerami

Napisano przez Borowska Angelika w 20 październik 2014 - 10:36 w Zakładanie firmy

W przypadku PKD radzę skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie GUS-u. A w razie problemu z określenim PKD możesz wystąpić o interpretację do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Natomiast jeżeli chodzi o podatki to co do zasady musiałbyś opłacać zaliczkę na podatek dochodowy (w zależności od wybranej formy opodatkowania) oraz podatek VAT (jeżel będziesz czynnym podatnikiem VAT). 

Pamiętaj, że poza tym będziesz zobligowany do opłacania składek ZUS.
#1857295 ewidencja przebiegu pojazdu do celów VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 03 listopad 2014 - 21:42 w VAT 2014

Jeżeli chcesz odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych, wówczas konieczne jest prowadzenie kilometrówki dla celów VAT oraz zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26http://poradnik.wfir...1-kwietnia-2014
#1850399 Czy nabywca może wystawić notę korygującą?

Napisano przez Borowska Angelika w 06 październik 2014 - 10:27 w PIT i PKPiR

Tak jak piszą moi poprzednicy, w sytuacji gdy jest to faktura zakupu wówczas jak nabardziej możesz sporządzić notę korygującą. Przy czym musisz pamiętać, że zgodnie z ustawą o VAT wystawiona nota korygująca wymaga akcpetacji wystawcy faktury.
#1851046 Rozliczenie firmowego samochodu

Napisano przez Borowska Angelika w 08 październik 2014 - 19:53 w Działalność gospodarcza

Z interpretacji podatkowych wydawanych w ostatnim czasie czynsz za najem samochodu osobowego nie podlega limitowi kilometrówki. Tego typu wydatek należy rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.
#1896660 faktury korygujące - vat

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:26 w VAT 2014

W przypadku faktury korygującej przez sprzedawcę, która zmniejsza podstawę opodatkowania musisz posiadać potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Nie zawsze musi być to podpis. Dopuszczalny jest np. e-mai. Zmniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyskał potwierdzenia i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (np. wpłacił odpowiednio pomniejszoną kwotę). Co ważne, podatnik nie może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania  wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki.
#1849300 samochód wykorzystywany w sposób mieszany jako środek trwały

Napisano przez Borowska Angelika w 30 wrzesień 2014 - 20:16 w VAT 2014

Co do zasady przepisy ustawy o VAT w zakresie samochodów nie mają bezpośredniego odniesienia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W ostatnim czasie na stronie Krajowej Izby Podatkowej pojawił się arytkuł omawiający ten problem:  http://www.izbapodat...-pojazdu,4,1508
#1859898 VAT-26 złożony po terminie

Napisano przez Borowska Angelika w 14 listopad 2014 - 21:32 w VAT 2014

Moim zdaniem od zakupu nie możesz odliczyć 100% VAT. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia pojazdu użytkowanego jedynie do celów firmowych na druku VAT-26, należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

 

Aby przysługiwało Ci prawo do pełnego odliczenia VAT musisz dokonać łącznie 3 czynności:

- prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,

- wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu oraz

- zgłosić pojazd w US na druku VAT-26.

Dokonanie jedynie części z nich nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT.
#1851051 Rejestracja w CEIDG nazwa firmy

Napisano przez Borowska Angelika w 08 październik 2014 - 20:03 w Zakładanie firmy

W przypadku gdy będziesz prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w nazwie firmy powinieneś umieścić swoje imię i nazwisko. W rubryce 6 wpisujesz pełną nazwę firmy. W rubryce 7 - nazwę skróconą.

 

Natomiast jeżeli chodzi zakres usług na druku CEIDG-1 musisz określić PKD wszystkich rodzajów działalności w ramach działalności. We wniosku CEIDG-1 można wpisać do 9 rodzajów działalności, prowadzonych w ramach jednej firmy. W przypadku, gdy liczba to okaże się zbyt mała, podatnik może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole “Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.
#1849856 Jak rozliczyć wydatek w kosztach firmy?

Napisano przez Borowska Angelika w 02 październik 2014 - 19:27 w Podatki

Po pierwsze aby dany wydatek mógł stanowić koszt podatkowy musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ponad to wydatek musi zostać odpowiednio udokumentowany np. fakturą, rachunkiem, notą księgową itd.

Przy czym kosztem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT, nie są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

W kwestii tej polecam interpretację: http://interpretacja...ja-wydatek.html
#1859584 amortyzacja samochodu powyżej 20 tys. euro

Napisano przez Borowska Angelika w 13 listopad 2014 - 19:08 w Podatki

Nie do końca zgodzę się z Marcinem. Przeliczenia limitu 20.000 euro, zgodnie z ustawą o PIT dokonujesz według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (a ten dzień nie zawsze jest równoznaczny z dniem zakupu).

 

Przykład związany z ustaleniem odpisów amortyzacyjnych od samochodu o wartości powyżej 20.000 euro znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...ania-przychodow

 

Limit 20.000 związany z ubezpieczeniem przeliczasz według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
#1856112 zawieszenie działalności a rozliczenia

Napisano przez Borowska Angelika w 30 październik 2014 - 10:13 w Działalność gospodarcza

Aby zawiesić działalność gospodarczą nie możesz zatrduniać pracowników. Minimalny okres zawieszenia działalności wynosi 30 dni. W celu zawieszenia firmy musisz złożyć w urzędzie gminy/ miasta druk CEIDG-1. Informacje o tym jak zrobić to krok po kroku znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...ie-dzialalnosci

 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca w rakcie zawieszenia ma możliwość:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.#1864119 likwidacja działalności

Napisano przez Borowska Angelika w 02 grudzień 2014 - 09:20 w PIT i PKPiR

Likwidując działalność gospodarczą jest Pan zobowiązany do

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT należy wówczas sporządzić remanent likwidacyjny dla celów VAT oraz dokonać wyrejestrowania z VAT na druku VAT-Z.

 

Dodatkowo jeżeli w firmie, była użytkowana kasa fiskalna należy zakończyć jej pracę.