Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika blogusxd

Odnotowano 137 pozycji dodanych przez blogusxd (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 23-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#985612 Działalność a najem

Napisano przez blogusxd w 30 styczeń 2014 - 23:05 w VAT

Witam, postaram się pomóc. Otóż TAK jak najbardziej powinien je opodatkować. 

Ponieważ stawka VAT za najem będzie zalezała właśńie od tego czego ten konkretny najem dotyczy? Jeśli to będzie na cele stricte mieszkaniowe to w tym wypadku bedzie stawka ZWJeśli będzie przeznaczony na inne to stawka 23%

Oczywiscie w przypadku starania się o zwrot VAT - taką deklarację składa sie w Urzędzie Skarbowym przypisanym do miejsca zamieszkania.
#985596 Dyscyplinarka

Napisano przez blogusxd w 30 styczeń 2014 - 22:43 w ZUS i prawo pracy

Otóż tak na prawdę to powiadomić powinien niezwłocznie, a już najpóźniej w 2 dniu nieobecności o przyczynie tejże nieobecności -  tak mówi rozporządzenie.Chyba, że przepisy danej firmy mówią inaczej.Ale może też być tak, że np. z powodu choproby poważnej, czy jakiegos wypadku (brak przytomnosci itp) nie może tego zrobić, należy jednak skontaktować się z rodziną lub kimś z otoczenia pracownika i nieobecność tę wyjaśnić.
#985584 Prorodzinna Ulga na siostrę

Napisano przez blogusxd w 30 styczeń 2014 - 22:11 w PIT i PKPiR

Witam postaram się pomóc.Zgodnie z:

"Art.26.1. / odliczenie6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne"W tym wypadku jeśli jest jej opiekunem prawnym i jest ona na jego utrzymaniu - to ulga mu przysługuje i można ją odliczyć, zgodnie z tym co "powiedział" US.#985453 jak rozliczyć ulgę na dziecko

Napisano przez blogusxd w 30 styczeń 2014 - 12:56 w PIT i PKPiR

W odpowiedzi na to pytanie pomocne będą oczywiście przepisy w zakresie PIT, a zatem jeśli oboje rodziców wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga przysługuje każdemu z tych rodziców w częściach równych, czyli po połowie lub w dowolnie ustalonej przez nich proporcji. Oczywiście należy przy tym uważać, żeby kwota odliczona przez obojga rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi. W celu ustalenia proporcji odliczenia przysługującego każdemu z was, niezbędne będzie porozumienie pomiędzy wami jako rodzicami, ponieważ to wam ustawa pozostawia decyzję w tym względzie.
#985274 Pit-28 za 2013 r.

Napisano przez blogusxd w 29 styczeń 2014 - 23:38 w PIT i PKPiR

Witam, postaram się pomóc. O ile się orientuję to nadpłata podlega zwrotowi urząd sam zwraca ale podatnik może do PIT dołączyć pisemko z dyspozycją przeksięgowania nadpłaty na rzecz bieżących należności podatkowych.

Najlepiej jest dołączyć takie pismo, zawsze to skróci w jakimś stopniu czas oczakiwania na zwrot owej nadpłaty za PIt z Urzędu Skarbowego.
#985271 Nagana dla pracownika

Napisano przez blogusxd w 29 styczeń 2014 - 23:28 w ZUS i prawo pracy

Witam, oczywiście, że tak i należy wpiąć owa nagane do akt, niezależnie czy to się pracownikowi podoba czy nie?Udzielenie jej to nie jest porozumienie stron, czy prośba itp. - tylko udzielenie nagany pracownikowi.

W tym wypadku jego zgoda nie jest wymagana.Owszem może się on odwołać od tej nagany jeśli zechce w ustalonym ustawowo terminie i już.W tym wypadku jest to dośc jasno określone. 
#985268 Usługi księgowe

Napisano przez blogusxd w 29 styczeń 2014 - 23:19 w Rachunkowość

Witam. Według:

 "Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8."A nawet, gdy klient zapłaci dajmy na to po 20.01. to można FV wystawic 31.01.14 / lub najpóźniej do 15.02.14.Obowiązek podatkowy i tak powstanie w styczniu 2014 roku 

"Art. 106i.7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy."
#984897 Urlop wypoczynkowy

Napisano przez blogusxd w 28 styczeń 2014 - 23:53 w ZUS i prawo pracy

Witam.Tak, przysługuje mu urlop wypoczynkowy, gdyż fakt niewykonywania pracy nie ma żadnego wpływu w tym przypadku na uprawnienia urlopowe tego pracownika.Katalog nieobecności, które powodują obniżenie urlopu jest zamknięty - nie zawiera urlopu macierzyńskiego i urlopów do niego podobnych

Zresztą każdy pracownik 01-01- w każdym roku nabywa prawa do pełnego wymiaru urlopu za dany rok. Niewykorzystany zaś urlop przedawnia się dopiero po 3 latach!
#984891 Okres wypowiedzenia

Napisano przez blogusxd w 28 styczeń 2014 - 23:27 w ZUS i prawo pracy

Witam.

Jak tak długi czas, czyli ponad 2 lata, to przysługuje okres 1 miesiąca wypowiedzenia.Cytując:"Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata."#984887 Rozliczenie z Unii (Niemcy)

Napisano przez blogusxd w 28 styczeń 2014 - 23:19 w ZUS i prawo pracy

Witam, w praktyce to dochody z Niemiec rozlicza się metodą wyłączenia z progresją, która to zwalnia dochody uzyskane za granicą z opodatkowania w naszym kraju.Dochody niestety jednak trzeba uwzględnić przy obliczaniu stopy procentowej, w celu opodatkowania dochodów uzyskanych już w Polsce, a które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej.Natomiast gdy nie było dochodów w Polsce - nawet poniżej tzw. kwoty wolnej, to nie zachodzi potrzeba rozliczania się.
#984578 ulga prorodzinna, rozliczenie wspólne

Napisano przez blogusxd w 28 styczeń 2014 - 08:40 w PIT i PKPiR

Jeżeli chodzi o informowanie urzędu, w tym przypadku nie musisz swojego urzędu skarbowego informować, ponieważ wspólne rozliczenie się małżonków jest prawem a nie obowiązkiem, może zatem po prostu dokonać wyboru czy rozliczysz się sama czy z mężem.

Co do rozliczania samej ulgi, odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Ale możliwe jest oczywiście odliczenie całej przysługującej ulgi prorodzinnej wyłącznie przez jednego z rodziców, mimo że prawo przysługuje obojgu. A więc z ulgi możesz skorzystać wyłącznie sama, jeżeli podejmiecie wspólnie z mężem taką decyzję, gdy jednocześnie spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie odliczenia. Natomiast twój mąż, pracujący nadal na etacie, może również odliczyć ulgę prorodzinną od podatku dochodowego obliczonego według art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
#984540 Umowa zlecenie/składki ZUS

Napisano przez blogusxd w 27 styczeń 2014 - 23:12 w ZUS i prawo pracy

Witam postarm się pomóc.mianowicie z tego co wiem, to jak najbardziej powinien opłacać skaldki ZUS, bo status studenta a prawa studenta to nie jest to samo.ZUS wydał interpretację w tej sprawie i należy oskładkowac taką umowę zlecenie dla studenta.A od 1.10. "na statusie studenta" już bez składek. 
#984537 Data umowy o pracę

Napisano przez blogusxd w 27 styczeń 2014 - 23:04 w ZUS i prawo pracy

Witam, postaram się pomóc.

Jesli nie chodzi o ciągłość umów o pracę, to może byc dowolnie. Natomiast jeśli dzień rozpoczęcia pracy bedzie wskazany na 02.01.14 - to od tego dnia nawiązuje sie stosunek pracy i Zua będzie z dniem 02.01.14Oczywiście, może też być 01.01.14 mimo, że to jest ustwowo dzień wolny od pracy.

 

 #984531 Zasiłek - po ustaniu zatrudnienia.

Napisano przez blogusxd w 27 styczeń 2014 - 22:56 w ZUS i prawo pracy

Witam, postaram się pomóc.Otóż taka niezdolność do pracy powstała podczas okresu zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu lub powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia (i musi wynosić w ciągłości min. 30 dni).Jeśli są spełnione powyższe warunki to wtedy jest mowa o zasiłku chorobowym.
#984526 Pit-4R - stary formularz

Napisano przez blogusxd w 27 styczeń 2014 - 22:43 w PIT i PKPiR

Witam, obawiam się, że niestety nie - należ z wziązku z tym złożyć go w wersji papierowej na aktualnym druku, na starym druku nie można.Ponieważ obowiązuje wersja (4) jak złożysz się na nieaktualnym druku to przyslą wezwanie z US aby złożyć na właściwym, więc po co robić dwa razy.Można jeszcze wydrukować i wypełnić ręcznie, wysłać pocztą, za potwierdzeniem i już, albo zanieść do US.
#984219 Zasiłek opiekuńczy

Napisano przez blogusxd w 26 styczeń 2014 - 23:24 w ZUS i prawo pracy

Witam.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem (jeśli opiekujący sie jest chory) - przysługuje.Wypełnić należy Z-15 oraz zaśw. lekarskie na zwykłej kartce zaświadczajać o chorobie małżonki. No i ocxzywiście w z-15 zaznaczyć trzeba, że nie ma innego członka rodziny mogącego sprawować opiekę. Zaświadczenie od lekarz żony też można dołożyć dla jasności.
#984216 Umowy nie przekraczajace 200 zł

Napisano przez blogusxd w 26 styczeń 2014 - 23:13 w PIT i PKPiR

Witam, postaram CI siępomóc.

Takie umowy do 200zł - rozliczane są ryczałtowo i nie uwzględnia się w PIT-11 (mówię tu o przypadku gdy trafią się takie pojedyncze umowa z określonym wynagrodzeniem do 200zł)Natomiast wszelkie powyzej 200 zł należy już wykazać.#983384 Faktury do paragonów

Napisano przez blogusxd w 22 styczeń 2014 - 23:00 w PIT i PKPiR

Witam, nie księguje się faktur, które są wystawiane na podstawie paragonu, paragon dopina się do faktury.Z przepisów"4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur."
#983380 Urlop wychowawczy

Napisano przez blogusxd w 22 styczeń 2014 - 22:51 w ZUS i prawo pracy

Witam. Jeżeli będąc na przysługującym jej urlopie wychowawczym brała zasiłek macierzński na drugie dziecko to tak.(napisałaś że urodziła bedąc na wychowawczym)Więc według mnie cały czas jest na urlopie wychowawczym udzielonym na pierwsze dziecko i nadal korzysta z wychowawczego a potem może wziać sobie na drugie dziecko.
#981965 Ulga na dziecko

Napisano przez blogusxd w 16 styczeń 2014 - 23:23 w PIT i PKPiR

Witam,dla samotnie wychowujących limit wynosi 112 000 złotych.A z tego co znalazłam w przepisachna ten temat to:"2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika: 

A) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;"
#980945 Przelew nie z tego konta- pomyłka

Napisano przez blogusxd w 13 styczeń 2014 - 23:30 w ZUS i prawo pracy

Witaj, spróbuję ci pomóc, bo sama miałam kiedyś taką sytuację i też wtedy nie wiedziałam za bardzo jak postąpić. Jesli wszytsko zostało zapłacone terminowo to nalezy wrzuć to na rozrachunki między firmami i refundacje wydatku, przelew, a u siebie wtedy po prostu wrzucić w koszty za dany okresu. Mam nadzieję, że pomogłam ;-)
#978000 PIT-11 od pracodawcy w styczniu

Napisano przez blogusxd w 31 grudzień 2013 - 13:21 w PIT i PKPiR

Generalnie pracodawca, zgodnie z ustawą o PIT, musi sporządzić informację PIT-11 do końca lutego, ma więc dwa miesiące czasu. Ale nie ma żadnych przeciwwskazań, by zrobił to wcześniej, czyli już na początku stycznia. A więc o sporządzenie PIT-11 możesz prosić swojego pracodawcę już na początku roku. Oby tylko zechciał ci szybko przygotować:)
#977785 nie przyznałam się do planowanego potomstwa

Napisano przez blogusxd w 30 grudzień 2013 - 14:16 w ZUS i prawo pracy

Oczywiście niedopuszczalne jest pytanie podczas rekrutacji czy zamierzasz mieć dzieci, czy planujesz ciążę. W związku z tym odpowiedź nieprawdziwa lub jej brak nie może być później wykorzystywana na twoją niekorzyść, gdyż w ogóle nie byłaś zobowiązana do udzielenia takich informacji. Fakt ten nie będzie więc później stanowił, jeżeli otrzymasz tę pracę, uzasadnionej przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
#977777 Kpir - remanent

Napisano przez blogusxd w 30 grudzień 2013 - 13:32 w Rachunkowość

Witam, postaram się odpowiedzieć na twoje pytanie.Remament sporzadza się (niestety) według stanu faktycznego a nie na podstawie tego co ma się w dokumentach - komputerze.Na niedobory (niezawinione) należałoby sporzadzić protokół strat.No i jeśli naprawdę niezawinione to zrobić przeksiegowanie / - kol.10 do + kol.13 
#977772 Komputer w bilansie.

Napisano przez blogusxd w 30 grudzień 2013 - 13:09 w Rachunkowość

Witaj. Proszę bardzo i owszem o ile jest w ewidencji środków trwałych.W bilansie wykazujemy środki trwałe w wartości netto czyli wartośc początkowa odjąć dotychczasowe umorzenie.

 

Z tego co wiem maszyny i urządzenia obejmują grupę 3,4,5,i 6 środków trwałych a komputery są w grupie 4.