Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Admin Kadry

Odnotowano 317 pozycji dodanych przez Admin Kadry (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 17-luty 19 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#2183850 Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej

Napisano przez Admin Kadry w 12 luty 2020 - 19:51 w Komentarze artykułów

Aby otrzymać gratyfikację za wieloletnią pracę - nagrodę jubileuszową - pracownik samorządowy musi osiągnąć oraz udokumentować wymagany przepisami staż.

Powrót do artykułu: Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej#2183607 Wysokość ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Napisano przez Admin Kadry w 10 luty 2020 - 15:50 w Komentarze artykułów

Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia robo­czego jest jednym z elementów wypełniania przez pracodawcę obowiązków w zakresie zapewnie­nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Pracodawca powinien zapewnić wydanie odzieży i obuwia roboczego nowo zatrud­nionemu pracownikowi, jeżeli wymagają tego prze­pisy bhp. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy w czasie zatrudnienia następuje zmiana sta­nowiska pracy na wymagające używania odzieży i obuwia roboczego.

Powrót do artykułu: Wysokość ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze#2183468 Urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

Napisano przez Admin Kadry w 09 luty 2020 - 09:00 w Komentarze artykułów

Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Dodatkowy urlop ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Powrót do artykułu: Urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym#2183455 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a RODO - obowiązki pracodawcy

Napisano przez Admin Kadry w 08 luty 2020 - 20:35 w Komentarze artykułów

Od 4 maja 2019 r. przepisy nakładają obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

Powrót do artykułu: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a RODO - obowiązki pracodawcy#2183311 Koszty uzyskania przychodu przy dwóch etatach

Napisano przez Admin Kadry w 06 luty 2020 - 21:42 w Komentarze artykułów

Wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy jest ściśle przez ustawodawcę limitowana. Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodów z dwóch stosunków pracy?

Powrót do artykułu: Koszty uzyskania przychodu przy dwóch etatach#2183204 Wysokość zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy

Napisano przez Admin Kadry w 05 luty 2020 - 22:48 w Komentarze artykułów

Wysokość zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy uzależniona jest od złożenia wniosku o poszczególne typu urlopów związanych z rodzicielstwem. Można złożyć wniosek w ciągu 14 dni od porodu o chęć skorzystania z obu urlopów (macierzyńskiego i rodzicielskiego), a można w tym terminie złożyć wniosek tylko o urlop macierzyński. Ile wówczas będzie wynosił zasiłek macierzyński?

Powrót do artykułu: Wysokość zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy#2183126 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2020 r.

Napisano przez Admin Kadry w 05 luty 2020 - 10:51 w Komentarze artykułów

W 2020 r. zwiększył się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ile wynoszą odpisy - podstawowy i dobrowolny - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku?

Powrót do artykułu: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2020 r.#2183073 Rynek pracy - 2020 rokiem wyzwań

Napisano przez Admin Kadry w 04 luty 2020 - 20:08 w Komentarze artykułów

Odliczanie zostało rozpoczęte. Za moment rozpocznie się 2020 rok i wszystko wskazuje na to, że pod wieloma względami czeka nas trudny czas. Przede wszystkim przez wzgląd na zbyt małą liczbę pracobiorców w odniesieniu do wolnych etatów oraz liczne zadania, na które nie ma gotowych odpowiedzi.

Powrót do artykułu: Rynek pracy - 2020 rokiem wyzwań#2182474 Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie

Napisano przez Admin Kadry w 30 styczeń 2020 - 13:40 w Komentarze artykułów

Urlop bezpłatny jest okresem nieskładkowym. Zwolnienie lekarskie nie przerywa tego typu urlopu. Oznacza to, że za czas choroby podczas urlopu bezpłatnego nie przysługuje ani wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy.

Powrót do artykułu: Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie#2182435 Praca na emeryturze – warto złożyć wniosek o przeliczenie emerytury

Napisano przez Admin Kadry w 30 styczeń 2020 - 10:55 w Komentarze artykułów

Wiele osób mimo przejścia na emeryturę nadal pracuje, aby dorobić do niskiej emerytury. Inni natomiast pracują, ponieważ nie wyobrażają sobie życia bez pracy. Warto przy tym pamiętać o tym, że w momencie gdy od naszej umowy są odprowadzane składki do ZUS - wzrasta wysokość naszej emerytury. Jeśli chcemy dostawać wyższą emeryturę - musimy złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury.

Powrót do artykułu: Praca na emeryturze – warto złożyć wniosek o przeliczenie emerytury#2182353 Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. - jak ustalić kwotę wolną

Napisano przez Admin Kadry w 29 styczeń 2020 - 20:16 w Komentarze artykułów

Od 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wzrosła do poziomu 2600 zł brutto. Spowodowało to wzrost kwot wolnych od potrąceń. Przy ich ustalaniu należy brać pod uwagę dodatkowo rodzaj dokonywanego potrącenia, finansowane z pensji składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, parametry podatkowe i ulgi stosowane przy rozliczaniu listy płac, a także wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Powrót do artykułu: Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. - jak ustalić kwotę wolną#2182338 Wypowiedzenie zmieniające a odprawa

Napisano przez Admin Kadry w 29 styczeń 2020 - 18:10 w Komentarze artykułów

Pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego będzie miał prawo do odprawy pieniężnej, o ile spełni podstawowy warunek, tj. odmowa przyjęcia wypowiedzenia będzie obiektywnie uzasadniona.

Powrót do artykułu: Wypowiedzenie zmieniające a odprawa#2181889 Dodatek dla samotnej matki w 2020 roku

Napisano przez Admin Kadry w 26 styczeń 2020 - 02:50 w Komentarze artykułów

Ile wyniesie dodatek dla samotnej matki w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku? Jaki jest próg dochodowy w celu otrzymania dodatku w okresie zasiłkowym 2019/2020?

Powrót do artykułu: Dodatek dla samotnej matki w 2020 roku#2181687 Dodatek dla samotnej matki w 2019 roku

Napisano przez Admin Kadry w 23 styczeń 2020 - 21:57 w Komentarze artykułów

Dodatek dla samotnej matki (potocznie zwany zasiłkiem dla samotnej matki) od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wynosi 193 zł miesięcznie. Jakie warunki należy spełnić by otrzymać ten rodzaj dodatku?

Powrót do artykułu: Dodatek dla samotnej matki w 2019 roku#2181609 Składki od abonamentu medycznego opłacanego za pracownika na urlopie wychowaw...

Napisano przez Admin Kadry w 23 styczeń 2020 - 11:56 w Komentarze artykułów

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Nie ma innych tytułów do ubezpieczenia i nie pobiera zasiłku wychowawczego. Pracodawca opłaca za pracowników tzw. abonamenty medyczne. Osoby przebywające na urlopach: macierzyńskim i wychowawczym mają także prawo do tych abonamentów i opieki medycznej. Wysokość abonamentu to 55 zł. Abonament obejmuje medycynę pracy i świadczenia dodatkowe. Do dochodu pracowników doliczane jest pełne 55 zł. Jak rozliczyć wysokość abonamentu medycznego w przypadku osoby na urlopie wychowawczym? Jaka będzie podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Powrót do artykułu: Składki od abonamentu medycznego opłacanego za pracownika na urlopie wychowawczym#2181473 Składka zdrowotna w 2020 r.

Napisano przez Admin Kadry w 22 styczeń 2020 - 13:28 w Komentarze artykułów

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2020 r.? Ile wynoszą wszystkie składki ZUS w 2020 r.?

Powrót do artykułu: Składka zdrowotna w 2020 r.#2180640 Dodatek stażowy 2020 - zasady jego przyznawania i naliczania

Napisano przez Admin Kadry w 16 styczeń 2020 - 06:51 w Komentarze artykułów

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek ten został wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nagradza ogólny staż pracy albo wyłącznie staż pracy u danego pracodawcy. Zależy to od regulacji, na podstawie których ten składnik wynagrodzenia przysługuje. Zazwyczaj dodatek stażowy określany jest jako procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego naliczania.

Powrót do artykułu: Dodatek stażowy 2020 - zasady jego przyznawania i naliczania#2180630 Półroczny urlop dla pracownika na stworzenie własnej firmy?

Napisano przez Admin Kadry w 15 styczeń 2020 - 21:49 w Komentarze artykułów

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wprowadzeniem półrocznego urlopu bezpłatnego na stworzenie własnej firmy. W czasie tego urlopu pracownik będzie nadal zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy.

Powrót do artykułu: Półroczny urlop dla pracownika na stworzenie własnej firmy?#2180294 Urlop wychowawczy 2020 - zasady, ile trwa, wniosek-wzór

Napisano przez Admin Kadry w 13 styczeń 2020 - 16:53 w Komentarze artykułów

W 2020 roku nie zmienią się zasady korzystania z urlopu wychowawczego. Ile zatem wynosi wymiar urlopu wychowawczego? Jak i do kiedy z niego skorzystać? Poniżej wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Powrót do artykułu: Urlop wychowawczy 2020 - zasady, ile trwa, wniosek-wzór#2180059 Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - kwota brutto/netto

Napisano przez Admin Kadry w 11 styczeń 2020 - 17:45 w Komentarze artykułów

Na jaką kwotę zasiłku mogą liczyć bezrobotni w 2020 r.? Jaka jest wysokość zasiłku netto (na rękę)?

Powrót do artykułu: Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - kwota brutto/netto#2180055 Zmiany w systemie rentowym mundurowych

Napisano przez Admin Kadry w 11 styczeń 2020 - 15:20 w Komentarze artykułów

Rząd przyjął założenia do projektu
ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych MSW. Nowe przepisy
wprowadzają - podobnie jak w systemie powszechnym - dwie kategorie
niezdolności do pełnienia służby w miejsce obecnych trzech grup
inwalidzkich.

Powrót do artykułu: Zmiany w systemie rentowym mundurowych#2180007 Czy wniosek o urlop można złożyć e-mailem?

Napisano przez Admin Kadry w 10 styczeń 2020 - 20:40 w Komentarze artykułów

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo kwestii dotyczących formy złożenia wniosku o urlop, w szczególności zapisów, że wniosek musi być składany w wersji papierowej. Czy prawidłowe będzie złożenie wniosku o urlop drogą e-mailową? Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który rozpoczął swoją pierwszą pracę?

Powrót do artykułu: Czy wniosek o urlop można złożyć e-mailem?#2179851 Akordowy system wynagradzania pracowników

Napisano przez Admin Kadry w 09 styczeń 2020 - 18:38 w Komentarze artykułów

Stosowanie akordowego systemu wynagradzania pracowników wiąże się z koniecznością wprowadzenia norm pracy. W tym systemie rozliczenia odnoszą się do konkretnie wykonanej pracy, czyli liczby wykonanych produktów czy usług w określonej jednostce czasu.

Powrót do artykułu: Akordowy system wynagradzania pracowników#2179806 Dni wolne za święta wypadające w sobotę w 2020 r.

Napisano przez Admin Kadry w 09 styczeń 2020 - 12:56 w Komentarze artykułów

W 2020 r. dwa święta przypadają na sobotę, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia. Za te dni pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi inne dwa dni.

Powrót do artykułu: Dni wolne za święta wypadające w sobotę w 2020 r.#2179255 Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Napisano przez Admin Kadry w 04 styczeń 2020 - 19:39 w Komentarze artykułów

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być długotrwała choroba, częste zwolnienia lekarskie z uwagi na stan zdrowia. Ustawodawca w art. 53 Kodeksu pracy przyznaje długi okres ochronny pracownikowi w postaci łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, tj. 182 lub 270 dni.

Powrót do artykułu: Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy