Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika covo

Odnotowano 3 pozycji dodanych przez covo (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 06-maj 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2203823 cytowanie w piśmie nagranej rozmowy tel. z urzędnikiem

Napisano przez covo w 07 sierpień 2020 - 02:23 w Prawo cywilne

czy w pismie adresowanym do urzędu w związku z toczącym sie postępowaniem administracyjnym można cytować fragment rozmowy telefonicznej z urzędnikiem biorącym udział w tym postepowaniu i nagranej za zgodą urzędnika?
Jeśli tak - jaka jest podstawa prawna pozwalająca na cytowanie?
#2182216 burmistrz dzielnicy - pracownik samorządowy - obywatel

Napisano przez covo w 29 styczeń 2020 - 02:17 w Ustrój i jednostki

chodzi mi o "obszar prawa" w którym funkcjonuje trójca:
1.
burmistrz dzielnicy
2.
podlegający burmistrzowi pracownik samorzadowy --> kierownik dzielnicowego ZGN, czyli funkcjonariusz publiczny (bo jest kierownikiem) i zarazem pracownik zakładu budżetowego
3.
obywatel

sytuacja jest nastepująca:
obywatel pisze pismo-podanie do ZGN, otrzymuje z ZGN odpowiedź odmowną (i to nie jest decyzja, bowiem ZGN nie wydaje decyzji),pisze więc skargę do burmistrza, burmistrz przychylnie odpowiada na skarge obywatela i nakazuje ZGN realizację wniosku zawartego w piśmie obywatela.

PYTANIA:

1.
czy burmistrz wydał ZGN/kierownikowi dzielnicowego oddziału ZGN decyzję administracyjną?
Czyli: czy wykonanie nakazu/polecenia burmistrza podlega k.p.a.?
Czy z kolei obywatel ma prawo funkcjonować w tej sytuacji na podstawie k.p.a? Czyli korzystac z wszelkich uprawnień jakie przysługują mu na podstawie k.p.a? (np. brać czynny udział w wykonaniu decyzji burmistrza)

2.
Jeśli powyższe ma odpowiedź negatywną - czyli k.p.a. nie jest właściwym punktem odniesienia, to jaki obszar prawa reguluje opisaną sytuację? Czyli: na jakich podstawach prawnych w układzie "burmistrz - kierownik ZGN - obywatel" ma prawo w opisanej sytuacji poruszać się obywatel?
#2173632 czy pracownik Zakł. Gospod. Nieruch. (ZGN) jest funkcjonariuszem publicznym?

Napisano przez covo w 15 listopad 2019 - 00:13 w Sprawy urzędowe

art. 115 par.13 k.k. mówi, że funkcjonariuszem publicznym jest:
"osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych"

Jednocześnie:

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Organem gminy jest m.in. burmistrz (szef urzędu dzielnicy).
ZGN danej dzielnicy podlega burmistrzowi.

 

PYTANIE:

Czy z tego wynika, że  pracownik ZGN, ktory pracuje w ZGN na stanowisku administratora, w dodatku jest/bywa przedstawicielem urzędu miasta/dzielnicy na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej

a/

jest pracownikiem samorządu terytorialnego?

b/

jest (choćby w momencie ww. zebrania wspólnoty mieszkaniowej) funkcjonariuszem publicznym?