Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Fiona Maphona

Odnotowano 3 pozycji dodanych przez Fiona Maphona (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 22-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2029278 sprzedaż gospodarstwa rolnego a PIT

Napisano przez Fiona Maphona w 30 marzec 2017 - 10:53 w Inne podatki i opłaty

Czy przychód ze sprzedaży całości lub części gospodarstwa rolnego jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli grunty nie zmienią, w związku z tą sprzedażą, charakteru rolnego?
#2029276 nieściągalne wierzytelności a koszty uzp

Napisano przez Fiona Maphona w 30 marzec 2017 - 10:52 w Inne podatki i opłaty

Czy można uznać wierzytelność jako nieściągalną i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT na podstawie informacji w serwisie internetowym kancelarii – wyznaczonej przez sąd – zarządzającej masą upadłościową o zakwalifikowaniu wierzytelności do grupy wierzytelności, które nie zostaną zaspokojone?
#2025726 zaległości podatkowe spółki cywilnej i jej wspólników

Napisano przez Fiona Maphona w 14 marzec 2017 - 10:04 w Inne podatki i opłaty

Czy urząd skarbowy może prowadzić postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki cywilnej oraz w sprawie odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe, z udziałem jednego z tych byłych wspólników tej spółki, a w stosunku do każdego z pozostałych wspólników prowadzić odrębne postępowania? Czy też ma obowiązek prowadzić jedno postępowanie z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej?"