Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Oleńka

Odnotowano 286 pozycji dodanych przez Oleńka (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 29-styczeń 19 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1035243 prowizja bankowa w księgach rachunkowych

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 11:14 w Rachunkowość

Bank, w którym mamy konto firmowe, nalicza prowizję od niewykorzystywanego limitu kredytowego. W styczniu 2014 r. została ona naliczona w wysokości 90 zł za niewykorzystanie limitu kredytowego grudnia 2013 r. Czy prowizja taka powinna być zaewidencjonowana w księgach roku 2013 czy 2014?

 
#1035242 bilet lotniczy w księgach rachunkowych

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 11:13 w Rachunkowość

W grudniu 2013 r. zakupiliśmy bilety lotnicze dla naszych pracowników, którzy będą reprezentowali naszą firmę na targach w USA. Dokonany zakup potwierdza otrzymana faktura. Data wylotu przypada w marcu 2014 r. Czy powinniśmy ująć te koszty w księgach rachunkowych grudnia 2013 roku, czy dopiero w marcu 2014 r.?

 
#1035239 zobowiązania podatkowe sprzed ślubu a odpowiedzialność współmałżonka

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 11:02 w Inne podatki i opłaty

Czy żona przy wspólności majątkowej odpowiada za zobowiązania podatkowe męża sprzed zawarcia związku małżeńskiego?

 
#1035237 korekta deklaracji po śmierci podatnika

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 11:00 w Inne podatki i opłaty

Czy spadkobierca przedsiębiorcy (podatnika VAT i PIT)  może złożyć korekty zeznań podatkowych spadkodawcy, jeśli prawo do tej korekty powstało już po śmierci przedsiębiorcy/spadkodawcy ?

 
#1035235 niezapłacona faktura kosztowa

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:58 w PIT i PKPiR

Podatnik PIT w listopadzie 2013 r. nabył towar handlowy. Ujął go w pkpir a także w remanencie sporządzonym na  31 grudnia 2013 r. Termin płatności wynosił 41 dni od dnia wystawienia faktury i upływał w styczniu 2014 r. Do końca lutego podatnik nie zapłacił za towar. Czy  podatnik w lutym 2014 r. powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów? Podatnik złożył już zeznanie roczne za 2013 r. Czy w takim przypadku, oprócz obowiązku skorygowania kosztów, podatnik powinien skorygować remanent sporządzony na koniec 2013 r. i zeznania rocznego za 2013 r.?

 
#1035227 reklamacja i zwrot towaru - korekta przychodu

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:52 w CIT

Czy korekta przychodu spowodowana uznaną reklamacją oraz zwrotem towarów powinna być uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał pierwotny przychód?

 
#1035225 sprzedaż środka trwałego kupionego za dotację

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:50 w PIT i PKPiR

Czy powstaje przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego, którego zakup został zrefundowany dotacją z Powiatowego Urzędu Pracy? Środek trwały został wpisany do ewidencji środków trwałych dwa lata temu, ale odpisy amortyzacyjne nie stanowiły dotąd kosztu uzyskania przychodu indywidualnego przedsiębiorcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 
#1035220 odpisy na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:46 w CIT

Czy odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółdzielni mieszkaniowej?

 
#1035212 wstępna opłata leasingowa a koszty

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:27 w CIT

Wydaje się, że wstępna opłata leasingowa to opłata jednorazowa o innym charakterze niż raty leasingowe. Czy należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo?, a może proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?

 
#1035208 przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:24 w CIT

W listopadzie 2011 r. spółka z o.o. udzieliła pięcioletniej pożyczki innej spółce z o.o. Pożyczka została udzielona w złotych, lecz w lutym 2014 r. strony podjęły decyzję o przewalutowaniu pożyczki na euro. Różnice kursowe ustalamy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w związku z przewalutowaniem któraś ze stron powinna rozpoznać różnice kursowe?

 
#1035207 zaliczki w bilansie

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:22 w Rachunkowość

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać opłaconą zaliczkę za usługę hotelową (brak związku z zakupem zapasów, usługa hotelowa dotyczy pobytu na targach), do której otrzymano fakturę zaliczkową, zaksięgowaną po stronie Wn konta „Rozliczenie zaliczek z tytułu dostaw i usług z dostawcami”?

 
#1035203 niezapłacona faktura a odpis aktualizujący

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 10:02 w Rachunkowość

Nasz kontrahent nie zapłacił za otrzymane od nas w 2012. towary. Odnośnie tej należności nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego  r. Oddaliśmy sprawę do sądu, otrzymując nakaz zapłaty. Aktualnie chcemy sprawę oddać do komornika, ale mamy informacje, że dłużnik raczej wyzbył się majątku. Czy w takim przypadku powinniśmy utworzyć odpis aktualizacyjny? Na jaką datę? Czy odpis będzie kosztem uzyskania przychodu?

 
#1035200 odliczenie VAT z faktur za tzw. media

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 09:56 w VAT 2014

W jakim okresie rozliczeniowym podatnik VAT może w 2014 r. odliczyć VAT naliczony z faktury za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefon czy dostęp do internetu?

 
#1035193 przekazanie samochodu firmowego na cele osobiste

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 09:39 w VAT

Podatnik VAT prowadzący pkpir siedem lat temu kupił samochód osobowy zwolniony z VAT. Samochód wprowadził do ewidencji środków trwałych i zamortyzował. Nie było nakładów ulepszających. W 2014 r. podatnik chce przekazać ten samochód na cele osobiste. Czy przekazanie takie podlega VAT? Jeżeli nie, to czy trzeba wykazać to w ewidencji sprzedaży VAT?

 
#1035192 przegląd techniczny kasy fiskalnej

Napisano przez Oleńka w 10 marzec 2014 - 09:36 w VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Co jakiś czas muszą być one poddane okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez upoważnionych serwisantów. Do kogo trzeba oddać kasę do przeglądu i co jaki okres?

 
#984373 dodatnie i ujemne różnice kursowe

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 11:16 w CIT

 Czy prawidłowym postępowaniem jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu zrealizowanych ujemnych różnic kursowych powstałych w wyniku spłaty kredytu w walucie obcej? Czy w sytuacji rozpoznania dodatnich różnic kursowych trzeba w takiej sytuacji wykazać przychód do opodatkowania?

 
#984371 koszty przegranych spraw w sądzie

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 11:11 w CIT

Spółka przegrała przed sądem pracy sprawy przeciw swoim byłym pracownikom i na mocy wyroków została zobowiązana do zapłaty na rzecz powodów następujących kwot:

- dodatkowego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami ustawowymi (ww. wynagrodzenie wynikało z wyrównania osobistych stawek godzinowych zgodnie z kategoriami zaszeregowania pracowników),

- zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika,

- kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie byli zwolnieni.

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na wypłatę ustawowych odsetek od kwot dodatkowego wynagrodzenia za pracę, zasądzonego przez Sąd Pracy na rzecz jej pracowników, koszty sądowe oraz zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?

 

 
#984369 niezapłacone faktury

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 11:09 w CIT

Czy przejęte przez Spółkę w drodze cesji zobowiązania wobec osób trzecich (wierzyciel wystawił Spółce polecenie zapłaty na rzecz swoich wierzycieli) należy traktować tak samo jak własne niezapłacone faktury zgodnie z art. 15b ustawy o CIT? Czy to oznacza, że do momentu zrealizowania zapłaty Spółka musi wyłączyć z kosztów podatkowych wartość niezapłaconą? Jeśli tak, to w jakim miesiącu Spółka musiałaby zmniejszyć koszty?

 
#984365 konferencje dla potencjalnych klientów

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 11:03 w PIT i PKPiR

Spółka jawna prowadząca działalność produkcyjną organizuje konferencje, w których udział biorą zaproszeni goście, w szczególności zaś potencjalni klienci, których pozyskaniem Spółka jest zainteresowana. Konferencje organizowane są najczęściej poza granicami Unii Europejskiej, co jest podyktowane m.in. tym, że możliwe jest w takiej sytuacji uzyskanie na gruncie podatku VAT preferencyjnej stawki 0% i trwają przez kilka dni lub tydzień.Czy wydatki spółki na tego typu konferencje dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?

 
#984362 zakup pojemników na odpady

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 11:00 w CIT

Czy zakup pojemników na odpady komunalne stanowi nakłady na środki trwałe (budynki, nieruchomości), czy też można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie prowadzonej działalności?

 
#984350 import usługi - licencj na program komputerowy

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 10:41 w VAT

Kupiliśmy od firmy irlandzkiej licencję na program komputerowy (od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r.). Faktura została wystawiona 10 stycznia 2014 r.  Zapłata nastąpiła przelewem 15 stycznia. Transakcję traktujemy jako import usług. Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy i jaki kurs przeliczeniowy zastosować?

 
#984348 pomyłka na kasie fiskalnej

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 10:38 w VAT

Co zrobić w przypadku, gdy w wyniku pomyłki kasjerka wystawiła paragon fiskalny na kwotę 200 zł zamiast na 20 zł.  Czy należy tę pomyłkę zaewidencjonować w ewidencji korekt, podobnie jak przy zwrotach?

 
#984333 szybka amortyzacja samochodu

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 10:20 w CIT

Jaki jest minimalny okres amortyzacji używanego samochodu ciężarowego? A jaka jest maksymalna indywidualna roczna stawka amortyzacji ?

 
#984329 opieka nad dzieckiem do lat 8

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 10:18 w ZUS i prawo pracy

Czy pracownik może usprawiedliwić w formie oświadczenia swoją nieobecność w pracy spowodowaną koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Czy dotyczy to wyłącznie przypadku nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza?

 
#984324 dofinansowanie wynagrodzeń i szkoleń

Napisano przez Oleńka w 27 styczeń 2014 - 10:15 w Prawo gospodarcze

proszę o informacje w zakresie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Czy to prawda, że zgodnie z tą ustawą firmy dotknięte kryzysem (po spełnieniu określonych warunków) do 30 czerwca 2014 r. mają możliwość zawierania umów o wypłatę świadczeń z FGŚP i umów o dofinansowanie kosztów szkolenia z FP pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?