Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Ania_B

Odnotowano 1000 pozycji dodanych przez Ania_B (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 29-styczeń 19 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1037441 zasiłek dla bezrobotnego

Napisano przez Ania_B w 18 marzec 2014 - 11:23 w Różne tematy

dostanie od razu
#1036495 50% koszty uzyskania przychodu

Napisano przez Ania_B w 13 marzec 2014 - 20:20 w PIT i PKPiR

50% koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie wówczas, gdy, przekazujesz majątkowe prawa autorskie. Przekazanie to musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
#1036473 Decyzja w sprawie swtadczenia rehabilitacyjnego

Napisano przez Ania_B w 13 marzec 2014 - 18:31 w ZUS i prawo pracy

chyba o to, że ZUS nie wierzy w prawdziwość orzeczenia lekarskiego, które stwierdza, ze jest Pan niezdolny do pracy.
#1036250 zawieszona spółka a sprzedaż nieruchomości

Napisano przez Ania_B w 13 marzec 2014 - 08:40 w Spółka cywilna

Z art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie wynika wprost, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie wyklucza to jednak podejmowania pewnych czynności, wśród których jest wymienione w art. 14a ust. 4 pkt 3 ww. ustawy prawo zbywania własnych środków trwałych oraz wyposażenia.
#1035748 skutki nieodwieszenia działalności

Napisano przez Ania_B w 11 marzec 2014 - 13:02 w Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który decyduje się na wznowienie działalności, powinien złożyć wniosek o wznowienie działalności.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą takiego wniosku, mogą zostać wykreśleni z rejestru lub ewidencji.

 

Twoja działalnosć moze zostać niejako z urzędu zlikwidowana. I zapewne tak się stanie.
#982720 czas pracy fizjoterapeuty

Napisano przez Ania_B w 20 styczeń 2014 - 14:50 w Czas pracy

Witam!

A co z fizjoterapeutami, którzy pracują w Domach Pomocy Społecznej, bo według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , to chyba robimy coś innego i mamy pracować 8 godzin. Czy mamy godzinę na dokształcanie?

Jeżeli pracujecie jako fizykoterapeuci przy zabiegach fizykalnych to powinnieście pracowac 5 godzin. Ale jeżeli pracujecie jako kinezyterapeuci (leczenie ruchem, stricte rehabilitacja) to normalnie 8 godzin.

Może stanowisko jest fizykoteraputa a zakres obowiązków nie ma nic wspólnego z obsługa urządzeń fizykalnych. Wszystko od tego zalezy.
#982561 Jak korzystnie zatrudnić studenta?

Napisano przez Ania_B w 20 styczeń 2014 - 09:17 w Kadry i ZUS

Wszystko zależy od tego jakie zadania będą przez tego studenta wykonywane.

Trzeba uważać, aby nie zastąpić umowy o pracę, umową zlecenia. Wówczas ZUS na pewno zakwestionuje.

Zobacz czym jest umowa o pracę a czym umowa zlecenia.

 

http://www.infor.pl/...wa-o-prace.html

 

Jeśli student jest zatrudniony na umowę o pracę, to płaci się od tej umowy wszystkie składki ,

umowa zlecenia , jesli ten student nie ukończył jeszcze 26 roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, umowa o dzieło jest w ogóle zwolniona ze składek ZUS, niezależnie od tego komu daje się dzieło do wykonania.
#982557 darowizna samochodu

Napisano przez Ania_B w 20 styczeń 2014 - 09:10 w Działalność gospodarcza

Żadnych podatków nie będzie, bowiem darowizna między wstępnym i zstępnym zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem jest zgłoszenie US o otrzymaniu darowizny. Zgłoszenia dokonuje obdarowany - czyli ojciec na druku SD-Z2, ma na to 6 mcy, ale najlpiej zrobić to od razu, potem się zapomina.

http://www.infor.pl/...ic-podatku.html

A jak zapomni to będzie musiał zapłacić podatek.

 

Sprzedaż samochodu przez OJCA może natomiast  spowodować powstanie przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) updof. Przychód ten powstanie, gdy do sprzedaży dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym samochód ten został przez podatnika nabyty.

Zatem jak się Tata wstrzyma ze sprzedażą 6 mcy to żadnego podatku nie będzie.
#982516 Przejście na podatek liniowy

Napisano przez Ania_B w 20 styczeń 2014 - 08:13 w Podatki

Nawet zaczynając działalność można wybrać forme opodatkowania - pod. liniowy.

Czas prowadzenia firmy nie ma znaczenia. Jeśli na pewno bardziej ci się opłaca opdatkowanie srawką 19% to do dzisiaj masz czas.

Podatnicy, którzy już prowadzą działalność [color=#0033cc;font-weight:bold;margin:0;]gospodarczą[/color] i chcą zmienić formę opodatkowania mają na to czas do 20 stycznia następnego roku - dzisiaj, by złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie [color=#0033cc;font-weight:bold;margin:0;]skarbowym[/color] o zmianie formy opodatkowania.

Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.
#982511 Zmiana formy opodatkowania firmy

Napisano przez Ania_B w 20 styczeń 2014 - 08:09 w Podatki

Podatnicy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą i chcą zmienić formę opodatkowania mają na to czas do 20 stycznia następnego roku - dzisiaj, by złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie skarbowym o zmianie formy opodatkowania.

Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Czyli nic nie musisz robić.
#982466 Opłaty za korzystanie ze środowiska

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 22:58 w Inne podatki i opłaty

tutaj artykuł w tym temacie:  http://ksiegowosc.in...l#ixzz2qstXCxIP

 

Nie można wydatków poniesionych na powyższą opłatę zakwalifikować jako koszty bezpośrednie. Nie można ich bowiem bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami podatnika. Opłatę za korzystanie ze środowiska należy więc uznać za koszty pośrednie, a więc koszty, które są związane z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Opłaty środowiskowe można rozliczyć podatkowo w dacie ich poniesienia, czyli w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych.
#982462 PIT i ulgi, problem!

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 22:45 w Działalność gospodarcza

art. 6 ust. 4, 4a,4b,8-13updof

Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić podatnik, jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci (art.6 ust.4 updof) do ukończenia 25 lat (również jeżeli ukończyły25 latw trakcie roku podatkowego),  uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie (...)

 

ww. przepisy dotyczą również szkół zoacznych.

 
#982442 PIT i ulgi, problem!

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 21:11 w Działalność gospodarcza

Córka ze swoich dochodów rozlicza się na osobnym PIT-37. Jeśli jej dochód do opodatkowania jest niższy niż 3091 (a nie 3092) to możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej i opcji rozliczeniaw sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci art. 6 ust. 4 pkt 3.

 

Wysokość zarobków urząd pozna chociażby z PIT Twojej córki, jak i danych przesyłanych przez jej pracodawcę.

 

Poza załącznikiem nic nie dołączasz. W razie ewentualnej kontroli wystarczy poświadczenie, ze córka uczyła się i nie ukończyła 25 lat.
#982435 DO KIEDY SIE PLACI PODATEK DOCHODOWY ?

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 20:20 w PIT i PKPiR

Prowadzę działalnosć gospodarczą od maja ubiegłego roku. Do tej pory nie płąciłam jeszcze podatku dochodowego, za listopad wyszło O, w grudniu już jakies grosze z kolei w styczniu już większe grosze... Ksiegowy poinformował mnie ze ten podatek z grudnia zapłacę dopiero w kwietniu... A co z podatkiem w styczniu? Czy tez będę go płaciła w kwietniu ? I co z podatkiem w przyszłym miesiącu? Czy ktoś może mi wyjasnić terminy zapłąty podatku dochodowego tak skali całego roku bo ja chyba jednak się w tym lekko gubię. Dziękuję.

Do 20 stycznia należy wpłacić należną za miesiąc grudzień zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, chyba że przed tym terminem podatnik złoży już roczną deklarację podatkową i zapłaci roczny podatek w pełnej wysokości.

Zaliczka za grudzień zapłacona na koniec kwietnia jest już po terminie. Nalezy ją uiszcić wraz z odstekami.

Zaliczkę za grudzień możesz zapłacić do 20.stycznia bądź też jeżeli w tym terminie (20. stycz.) złożysz zeznanie rocznego, z którego nie wyjdzie podatek za danych rok to nie musisz nic płacić.
#982414 licencja przymusowa

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 17:22 w Zarządzanie

Czy wpis licencji do rejestru może być udzielony tylko na wniosek?

Co do zasady, licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego na wniosek. Wyjątkiem jest licencja otwarta – informacja o złożeniu oświadczenia przez uprawnionego z patentu o gotowości udzielenia licencji otwartej na korzystanie z jego wynalazku podlega wpisowi do rejestru patentowego z urzędu. Natomiast wpis do rejestru pociąga za sobą określone korzyści dla licencjobiorcy.

Licencjodawca otrzymuje przywilej wnoszenia opłat zmniejszonych o połowę, powoduje to również, że opłata licencyjna nie może przekroczyć 10% korzyści netto uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z rozwiązania.
#982411 licencja przymusowa

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 17:19 w Zarządzanie

Licencja przymusowa jest rzadko stosowanym w praktyce instrumentem, dzięki któremu wyłączone w normalnych warunkach prawo do wynalazku udostępniane jest przymusowo innym podmiotom, niż pierwotnie uprawniony. Sytuacje te to:


  [*]Stan zagrożenia bezpieczeństwa Państwa
  [*]Nadużywanie patentu przez osobę uprawnioną
  [*]Uniemożliwianie przez uprawnionego zaspokojenia potrzeb rynku krajowego ze względu na istnienie patentów zależnych (wtedy udzielana jest licencja wzajemna)
  [/list]

   

   
#982403 pytanie odnośnie kosztów z działalności lekarskiej

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 16:44 w Działalność gospodarcza

Do kosztów podatkowych można zaliczyć składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność przedsiębiorcy jest obowiązkowa. Natomiast składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest dobrowolna, tylko w nielicznych przypadkach pomniejszą podstawę opodatkowania.
 
np. jako radca prawny mam obowiązek należeć do okręgowej izby radców prawnych, opłacam, z tego tytułu comiesięczne składki członkowskie - które "wrzucam" w koszty.
Jeżeli przynależność do Izby Lekarskiej jest obowiązkowa to oczywiście składki możesz uwzględnić w kosztach podatkowych.#982327 koncesje po przekształceniu działalności

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 00:39 w Spółki kapitałowe

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową występuje kontynuacja prawna – spółka zachowuje pozwolenia i koncesje uzyskane uprzednio przez przedsiębiorcę.

 

W art. 584(2) ksh - wprost zostało zapisane, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego i spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W konsekwencji, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową występuje kontynuacja prawna – spółka zachowuje pozwolenia i koncesje uzyskane uprzednio przez przedsiębiorcę (o ile wprost nie występuje wyraźne wyłączenie kontynuacji).
#982326 Odmowa wglądu w dokumenty spółki

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 00:37 w Spółki kapitałowe

Zarząd może odmówić Ci udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że  wykorzystasz je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzisz spółce znaczną szkodę.

W takiej sytuacji możesz żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

Możesz też złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki.
#982325 co może stanowić podstawę wpisu do KRS

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 00:30 w Spółki kapitałowe

§ 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 treść i forma klauzuli wykonalności, § 4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.
§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 21. Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 6943 wniosek o wpis do KRS § 31, składane drogą elektroniczną, mogą być także opatrzone innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.
§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
#982323 działalność gospodarcza a spółka komandytowa

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 00:23 w Spółki osobowe

. Czy mogę być jednocześnie wspólnikiem spółki i prowadzić działalność?

Wspólnik w spółce komandytowej (komandytariusz ani komplementariusz) nie musi posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powstaje już z tytułu samego bycia wspólnikiem w spółce komandytowej. Nie jest konieczne dodatkowe rejestrowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

Wspólnicy spółek komandytowych sami są płatnikami składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Każdy ze wspólników powinien złożyć zgłoszenie płatnika składek – ZUS ZFA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL lub NIP i REGON (jeśli wspólnik prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą inną niż działalność prowadzona w formie spółki). Należy pamiętać, że wspólnicy nie mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez spółkę komandytową.

 

Możesz osobno prowadziać jednoosobową DG i jednocześnie być wspólnikiem spółki komandytowej.
#982322 zawieszenie działalności spółki

Napisano przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 00:20 w Spółki osobowe

1. Decyzja wspólników o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę jawną powinna być podjęta w wyniku jednomyślnej uchwały jej wspólników, chyba że co innego wynika z umowy spółki - uchwała powinna zostać podjęta na piśmie.

2. Wniosek o ujawnienie w KRS zawieszenia należy sporządzić na urzędowym formularzu KRS-Z62. Do wniosku dołącza się uchwalę. W zgłoszeniu, tak jak w uchwale, należy wskazać okres zawieszenia.

Do KRS-Z62 trzeba dołączyć również oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników. 

Należy również złożyć formularz RG-1 adresowany do urzędu statystycznego oraz niezbędne dokumenty do ZUS. Sąd przekaże je organom w ramach tzw. systemu jednego okienka. Wniosek do KRS nie podlega opłacie sądowej. Dokonany na jego skutek wpis do rejestru nie podlega zaś ujawnieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zatem całe postępowanie jest wolne od opłat.
#982318 Likwidacja/Przekształcenie spółki małżeńskiej

Napisano przez Ania_B w 18 styczeń 2014 - 23:22 w Prawo gospodarcze

Aby kontynuować działalność gospodarczą w formie jednoosobowej wystarczy, żena wniosku CEIDG-1, w polu 26: Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych: pkt 5. Nie jestem wspólnikiem w spółce od dnia:.......................

Następnie trzeba wpisać w pkt. 1 - NIP spółki oraz w pkt. 2 REGON spółki.
Numer NIP osobisty oraz REGON indywidualny jest nadawany raz.
Ważne!!! - Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Spółka cywilna jako podatnik VAT posiada własny NIP, dlatego musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego aktualizację informacji na druku NIP-2, w którym podaje datę zakończenia działalności.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
Na tym samym wniosku proszę dopisać odpowiednie  numery PKD2007. Proszę również wykreslić z oznaczenia przedsiębiorcy - nazwę spółki cywilnej.

 

Skreślenie z rejestru REGON spółki cywilnej, tj. podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, następuje na podstawie wniosku RG-2. Należy go złożyć w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego spółka ma siedzibę, w ciągu 14 dni od dnia ustania bytu spółki cywilnej.

 

Podatnikiem VAT jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Dlatego to na spółce spoczywa obowiązek rozliczenia VAT z tytułu jej rozwiązania i likwidacji.
#982315 odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Napisano przez Ania_B w 18 styczeń 2014 - 22:45 w Podatki

1. Tak

2. Zapłacone składki społeczne i zdrowotna w styczniu (za grudzień) będą podlegały odliczeniu w roku podatkowym , w którym zostały poniesione a zatem w tym nowym roku i nie ma znaczenia, że dotyczą roku poprzedniego. Istotny jest moment poniesienia wydatku/zapłaty.

6. jak wyżej - w danym roku odliczaz składki ZAPŁACONE (zarówno społeczne jak i zdrowotną)

3. Dobrze wyliczasz podatek "miesięczny". W taki sam sposób wyliczysz roczny, zatem uwzględniasz składkę zdrowotną możliwą do odliczenia, tj. 7,75% podstawy wymiaru. (219,19 + 11 x 225,38 = 2698,37 zł)
#982312 PIT 28 problem ze składkami

Napisano przez Ania_B w 18 styczeń 2014 - 22:35 w PIT i PKPiR

Tak. Liczysz te składki, ktore w tym roku ZAPŁACIŁEŚ.

Trzeba pamiętać, że składki podlegają odliczeniu w zeznaniu za ten rok, w którym zostały faktycznie zapłacone, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą. Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładem jest postanowienie Naczelnika US Łódź-Widzew z 4 stycznia 2007 r. nr IX-005/315/Z/K/06:

o momencie dokonania odliczeń z wyżej omawianych tytułów decyduje moment dokonania wpłaty, co oznacza, że dochód i podatek dochodowy można pomniejszyć w tym roku, w którym dokonano wpłat z tytułu przedmiotowych składek.

http://ksiegowosc.in...l#ixzz2qmxEY1VK