Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Redakcja INFOR FK

Odnotowano 47 pozycji dodanych przez Redakcja INFOR FK (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 02-sierpień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1800402 ZUS czy OFE

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 27 maj 2014 - 14:55 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że od 1 lutego 2014 r. obowiązuje ustawa reformująca polski system emerytalny. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadziła, jest dobrowolność oszczędzania w OFE. Osoby, które zapisały się do OFE, do końca lipca br. muszą podjąć decyzję, czy pozostaną w OFE, czy przeniosą się do ZUS. Jeśli zdecydują się na pierwszą opcję, część ich składki emerytalnej nadal będzie przekazywana do wybranego funduszu. Jeśli wybiorą ZUS, cała składka pozostanie w tej instytucji. Jeśli chesz wiedzieć jak złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE oraz poznać konsekwencje spóźnienia lub popełnienia błędu we wniosku o przekazanie składek do OFE, koniecznie przeczytaj artykuł: Do końca lipca 2014 r. trzeba wybrać – ZUS czy OFE, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1797730 kary za naruszenie przepisów o odliczaniu VAT od aut

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 14 maj 2014 - 15:14 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że prawodawca zmieniając regulacje ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego od wydatków na nabycie i użytkowanie pojazdów samochodowych, wprowadził także przepisy karne do ustawy Kodeks karny skarbowy. W znowelizowanym Kodeksie karnym skarbowym określono nowe czyny zabronione, które mogą zostać popełnione w związku z niezłożeniem informacji VAT-26, czy też złożeniem jej z podaniem nieprawdziwych danych (art. 56a k.k.s.). Kary mają działać prewencyjnie i przeciwdziałać próbom ewentualnych nadużyć polegających na dokonywaniu pełnego odliczenia VAT od pojazdów, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele prowadzonej działalności podatnika. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Skutki wprowadzenia do Kodeksu karnego skarbowego kary za naruszenie przepisów o odliczaniu VAT od samochodów", dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1796239 Emerytura częściowa

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 08 maj 2014 - 11:23 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że osoby, które udowodniły długi staż ubezpieczeniowy (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat), mogą przejść na emeryturę częściową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Nie muszą wówczas rezygnować z pracy, aby pobierać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł pt.: Warunki przyznawania ubezpieczonym emerytury częściowej, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1709626 Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 05 maj 2014 - 14:30 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że zatrudnianie cudzoziemców od 1 maja 2014 r. jest łatwiejsze. Na podstawie nowych przepisów cudzoziemiec składa bowiem tylko jeden wniosek jednocześnie o pobyt czasowy i pracę. Dotychczas trzeba było oddzielnie składać wniosek o zezwolenie na pracę, a następnie na pobyt. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł pt: Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 maja 2014 r., dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1416053 Świadczenia na rzecz pracowników

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 29 kwiecień 2014 - 14:12 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że świadczenia na rzecz pracowników, nawet te nieodpłatne, mogą podlegać opodatkowaniu VAT. Zależy to od wielu czynników, takich jak źródło finansowania, a w niektórych przypadkach od celu świadczenia. Od 1 kwietnia br. do ustawy o VAT wprowadzono zmiany w tym zakresie, które dotyczą samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: Świadczenia na rzecz pracowników, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1360814 system korekt dla samochodów

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 28 kwiecień 2014 - 13:19 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że od 1 kwietnia 2014 r. do ustawy został dodany art. 90b, który przewiduje specjalny system korekt związanych ze zmianą przeznaczenia użytkowanego samochodu. Po zmianie przepisów podatnicy mogą podjąć decyzję, że użytkowany przez nich samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (osobowy lub ciężarowy) będzie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku mogą odliczać 100% VAT. Gdy samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych, podatnik odliczy 50% VAT. Zawsze decyzję może zmienić. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: Specjalny system korekt dla samochodów, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1132068 dzień wolny za sobotę 3 maja

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 25 kwiecień 2014 - 15:03 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Święto 3 maja przypada w tym roku w sobotę. Oznacza to, że pracodawca powinien wyznaczyć dodatkowy dzień wolny pracownikom, którzy mają wolne soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyznaczyć swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny za sobotę 3 maja koniecznie przeczytaj artykuł: "Wyznaczanie dodatkowego dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę", dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1077522 Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 24 kwiecień 2014 - 14:21 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są wypłacane wraz z wypłatą wynagrodzenia za pracę. Może się jednak zdarzyć, że płatnik nie wypłaci zasiłku z przyczyn leżących po stronie pracownika lub z własnej winy. W takiej sytuacji należny zasiłek trzeba wypłacić, jeżeli nie uległ przedawnieniu. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługiwał. Jeśli chcesz wiedziećwięcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku", dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1076040 Okulary dla pracownika

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 15 kwiecień 2014 - 10:03 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że pracodawca powinien zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych. Obowiązek refundacji powstaje wtedy, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania przez pracownika okularów podczas pracy przy monitorze. Sam fakt, że pracownik posiada wadę wzroku, nie uprawnia go jednak do refundacji zakupu okularów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze – obowiązki pracodawcy, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1075770 Odliczenie VAT od leasingu samochodu

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 14 kwiecień 2014 - 10:35 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że od 1 kwietnia 2014 r. leasingobiorca może odliczyć 50% VAT naliczonego od opłat leasingowych za pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, chyba że leasingowanego samochodu używa wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas może odliczyć 100% VAT naliczonego od wydatków związanych z leasingowanym pojazdem. Warto też wiedzieć, że leasingobiorcy, którzy przed 1 kwietnia 2014 r. mieli prawo do odliczania VAT naliczonego od opłat leasingowych w pełnej kwocie, zachowają to prawo, pod warunkiem że zgłoszą umowę leasingu w urzędzie skarbowym najpóźniej do 2 maja 2014 r. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł pt.: Leasing samochodu – prawo do odliczenia VAT od 1 kwietnia 2014 r., dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1075209 Odliczenie VAT od bankowozów i pojazdów pogrzebowych

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 10 kwiecień 2014 - 13:32 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że Minister Finansów zdecydował się rozszerzyć katalog pojazdów specjalnych, które uprawniają do pełnego odliczenia VAT naliczonego. Są to pojazdy pogrzebowe i bankowozy. Aby jednak podatnik mógł odliczać VAT od wydatków związanych z takimi pojazdami, muszą one spełniać określone przepisami warunki. Jesli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł pt: "Odliczenie 100% VAT od pojazdów pogrzebowych i bankowozów" dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1049379 Odroczenie terminu płatności składek

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 09 kwiecień 2014 - 09:21 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że do obowiązków pracodawcy jako płatnika należy terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku braku możliwości dopełnienia tego obowiązku pracodawca może starać się o odroczenie terminu płatności składek lub o rozłożenie jej na raty. Są to formy pomocy w spłacie należności udzielane przez ZUS na wniosek pracodawcy, które umożliwiają uregulowanie zaległości składkowych w dłuższym czasie, bez konieczności przymusowego ich dochodzenia przez ZUS w trybie egzekucji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: Odroczenie terminu płatności składek lub zawarcie układu ratalnego – korzyści dla pracodawcy, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1043054 VAT-26 warunkiem odliczenia 100% VAT

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 07 kwiecień 2014 - 12:23 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy zyskali prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zyskali też prawo do odliczenia 100% wydatków na paliwo do takich samochodów. Prawo do pełnego odliczenia VAT przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy samochody te są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika i podatnik poinformuje o tym urząd skarbowy na druku VAT-26. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: VAT-26 warunkiem odliczenia 100% VAT naliczonego od samochodu i paliwa, dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#1034598 Ulga na złe długi

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 06 marzec 2014 - 13:45 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi obowiązują ponad rok. Jednak nadal pojawiają się problemy związane z jej rozliczaniem. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, regulując kwestię tzw. ulgi na złe długi, odnoszą się do terminu płatności „określonego w umowie lub na fakturze”. Ustawodawca nie precyzuje natomiast, jak postąpić, gdy termin płatności z faktury różni się od terminu umownego. Problemem są też powiązania kapitałowe między dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł pt.: "Ulga na złe długi u sprzedawcy – najczęściej spotykane problemy", dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#992006 okres zasiłkowy

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 27 luty 2014 - 15:48 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że jednym z obowiązków płatnika zasiłków jest ustalanie okresu zasiłkowego. Konsekwencją złego obliczenia okresu zasiłkowego może być przekroczenie limitu dni należnego świadczenia chorobowego, co będzie skutkować nadpłatą świadczenia. W takiej sytuacji pracodawca nadpłatę zasiłku musi pokryć z własnych środków. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy" dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#990426 Dokumentowanie rabatu w 2014 r.

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 20 luty 2014 - 12:17 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że w przypadku rabatu obniżającego wartość wszystkich dostaw towarów dokonywanych w przyjętym okresie rozliczeniowym na rzecz danego odbiorcy podatnik może wystawić jedną fakturę korygującą. Taka faktura powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielony rabat, i może nie zawierać: numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał towary lub usługi, oraz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Jak dokumentować udzielony rabat od stycznia 2014 r.", dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK
#988896 PIT-11/PIT-40

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 13 luty 2014 - 12:39 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że do końca lutego 2014 r. płatnicy powinni przekazać m.in. pracownikom PIT-11, a jeżeli dokonują rozliczenia podatku za te osoby – PIT-40. Zarówno w informacji, jak i w rozliczeniu rocznym po raz pierwszy należy odrębnie wykazać wysokość przychodów z praw autorskich i zastosowane do nich koszty uzyskania, które w 2013 r. nie mogły przekroczyć 42 764 zł. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, koniecznie przeczytaj artykuł: "Przychody z praw autorskich w PIT-11/PIT-40 za 2013 r.", dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#987352 Roczna korekta odliczonego VAT

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 06 luty 2014 - 13:32 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że w pierwszej deklaracji VAT składanej w danym roku podatkowym podatnicy mają obowiązek skorygować odliczenie VAT naliczonego dokonane w ubiegłym roku. Warto wiedzieć, jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na podatnikach, a także jak dokonać prawidłowych obliczeń. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Roczna korekta odliczonego VAT" dostępny na Platformie Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#985804 Optymalizacja podatkowa

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 31 styczeń 2014 - 12:13 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się obchodzenie przez przedsiębiorców przepisów prawa podatkowego. Sytuację pogarsza fakt, że w polskim ustawodawstwie nie ma klauzuli obejścia prawa podatkowego stanowiącej narzędzie organów podatkowych do walki z tzw. agresywną optymalizacją podatkową, czyli sposobem zawierania transakcji, który dąży do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. W polskim prawie podatkowym brakuje regulacji, która nakładałaby na podatników obowiązek ponoszenia możliwie jak największych obciążeń podatkowych w danej sytuacji. Nie ma też przepisów nakazujących takie układanie biegu swoich spraw, by maksymalizować wysokość zobowiązań podatkowych. Tym samym nie istnieje w Polsce zakaz optymalizacji przez podatników swoich zobowiązań. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Optymalizacja podatkowa a obejście prawa", dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 

 
#983805 Zaliczki uproszczone, czy kwartalne

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 24 styczeń 2014 - 13:33 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że do 20 lutego 2014 r. przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym i mający kalendarzowy rok podatkowy mogą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Warunkiem skorzystania z zaliczek uproszczonych lub kwartalnych zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze takiej metody opłacania zaliczek. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy – zaliczki uproszczone i kwartalne" dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 

 

 

 
#982172 Jak wypełnić PIT-11

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 17 styczeń 2014 - 16:23 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że początek roku to okres wystawiania przez płatników informacji podatkowych za rok poprzedni dla osób, które za ich pośrednictwem uzyskały dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do najczęściej sporządzanych informacji należy PIT-11, wystawiany m.in. dla pracowników oraz zleceniobiorców. Jeśli chcesz wiedzieć jak prawidłowo wypełnić informację PIT-11 właściwą do wykazania przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. koniecznie przeczytaj artykuł: "Praktyczna instrukcja wypełnienia informacji PIT-11", dostępna na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#979205 Rozliczanie zaliczek w VAT

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 07 styczeń 2014 - 13:13 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że w obrocie gospodarczym przekazanie zaliczki jest często spotykaną praktyką, która ma służyć zabezpieczeniu interesu stron w dążeniu do sfinalizowania transakcji. Jeśli umowa została wykonana prawidłowo, to zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny dostawy towaru lub wykonania usługi. W przeciwnym razie strona, która wpłaciła zaliczkę, ma prawo żądać jej zwrotu. Mechanizm wpłacania i rozliczania zaliczki jest więc jasny i prosty. Prawidłowe rozliczenie VAT od zaliczek bywa bardziej złożone. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat koniecznie przeczytaj artykuł: "Rozliczanie zaliczek w VAT po zmianach od 1 stycznia 2014 r." dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#976237 Zwolnienie od VAT ze względu na wartość sprzedaży

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 19 grudzień 2013 - 14:24 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2014 r. nastąpią istotne zmiany w przepisach określających zwolnienie od VAT ze względu na wartość sprzedaży? W konsekwencji obowiązujące w 2014 r. zasady, na jakich zwolnienie to przysługuje, będą się różnić od obowiązujących w 2013 r. Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz podatnicy, którzy zamierzają z tego zwolnienia skorzystać w 2014 r., powinni się z tymi zmianami zapoznać. Zatem jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, koniecznie przeczytaj artykuł: "Zwolnienie od VAT ze względu na wartość sprzedaży" dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl pod adresem: http://inforfk.pl/cy...-sprzedazy.html

 

Redakcja INFORFK

 
#974259 przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 12 grudzień 2013 - 16:01 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że z Nowym Rokiem wejdzie w życie jedna z największych nowelizacji przepisów ustawy o VAT. Towarzyszy jej wydanie wielu przepisów przejściowych. Z ich treścią warto się zapoznać, ponieważ mają duży wpływ na rozliczanie VAT w pierwszych okresach nowego roku. Niejednokrotnie może się okazać, że rozliczając VAT od dostawy towaru bądź świadczenia usług wykonanych w grudniu 2013 r., będziemy stosować przepisy obowiązujące od stycznia i na odwrót. Jeśli chcesz wiedzieć więcej koniecznie przeczytaj artykuł: "Jak stosować przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.", dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk.pl, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK

 
#972275 korekta odpisu na zfśs

Napisano przez Redakcja INFOR FK w 06 grudzień 2013 - 10:57 w Dla księgowych - INFOR FK

Drogi Użytkowniku

 

Czy wiesz, że do 31 grudnia 2013 r. pracodawca musi dokonać korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i uwzględnić faktyczne zatrudnienie w tym roku. Jeżeli zatrudnienie było niższe, niż planowano, pracodawca może zmniejszyć środki ZFŚS. Jeżeli zatrudnienie było wyższe – wówczas musi wpłacić na konto ZFŚS różnicę między kwotą odprowadzoną na rachunek ZFŚS a kwotą rzeczywiście należną. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Koniecznie przeczytaj artykuł: "Jak dokonać korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku", dostępny na Platformie Nowoczesnych Księgowych www.inforfk, pod adresem: http://inforfk.pl/ka...&sort=du&order=

 

Redakcja INFORFK