Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika marta-katowice

Odnotowano 2 pozycji dodanych przez marta-katowice (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 21-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2210706 Skarga na czynności komornika 2019 - wzór formularza

Napisano przez marta-katowice w 16 październik 2020 - 23:44 w Komentarze artykułów

Co do upadłości, również mamy stosowne przepisy: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe: „Art. 146. 1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia. 2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 2a. Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości.(…)”.
#2208578 Odzyskanie długu.

Napisano przez marta-katowice w 25 wrzesień 2020 - 16:08 w Prawo dla firm

Panie Jerzy, 

 

obawiam się, że egzekwowanie tej należności nie jest już możliwe. Doszło do przedawnienia roszczenia. Na gruncie obowiązujących przepisów należności przedawniają się po upływie 6 lat. Termin biegu przedawnienia rozpoczął się w Pana przypadku w dniu umorzenia egzekucji jako bezskutecznej.

 

Pozdrawiam, 

Mirosław Ochojski

Z całym szacunkiem, jednak wówczas tytuł wykonawczy nie był jeszcze przedawniony, obowiązywał 10-leni termin, egzekucja przerwała bieg terminu przedawnienia, została umorzona w 2004r. i po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu bieg terminu rozpoczynał się od nowa.

Z poważaniem.

Marta