Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Ewa Kozak

Odnotowano 44 pozycji dodanych przez Ewa Kozak (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 25-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1860474 Zmieniam lokal, co z kasą fiskalną?

Napisano przez Ewa Kozak w 17 listopad 2014 - 14:59 w Działalność gospodarcza

Witam.

 

Zgłoszenia należy dokonać dopiero po zmianie lokalu.

 

W ciągu 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy masz obowiązek poinformować o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kas).

 

Konieczne będzie również dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca jej używania oraz danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym kasa fiskalna będzie używana.
#1859178 sprzedaż samochodu - co z VAT?

Napisano przez Ewa Kozak w 12 listopad 2014 - 13:51 w VAT

Witam,

 

Decydując się na sprzedaż samochodu firmowego należy wystawić fakturę (nie fakturę VAT marża, ponieważ w większości przypadków sprzedaż środków trwałych nie może zostać poddana procedurze marży - w internecie znajdziesz opracowania na ten temat).

 

Wystawiając fakturę należy wskazać właściwą stawkę VAT - 23% lub "zw". To, która z nich będzie miała zastosowanie w konkretnym przypadku zależy od tego, czy był on wykorzystywany wyłącznie do celów działalności zwolnionej z VAT oraz od tego, czy przy jego nabyciu przysługiwało Ci prawo do odliczenia VAT.

 

Oznacza to, że nawet jeśli nie przysługiwało Ci prawo do odliczenia VAT od zakupu (ponieważ zakup nastąpił na podstawie umowy kupna-sprzedaży), ale wykorzystywałeś pojazd do celów działalności opodatkowanej VAT, wówczas musisz opodatkować sprzedaż samochodu standardową stawką 23% VAT.

 

Polecam lekturę artykułu pod adresem: http://poradnik.wfir...chodu-osobowego

 

Pozdrawiam.
#1858766 wznowienie działalności

Napisano przez Ewa Kozak w 10 listopad 2014 - 14:24 w Działalność gospodarcza

Witam,

 

Zgadza się - wznowienie działalności, podobnie jak jej zawieszenie, wymaga wyłącznie odpowiedniego wypełnienia druku CEIDG-1. Na tej podstawie o fakcie wznowienia informowany jest ZUSNa podstawie informacji o wznowieniu działalności ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe:

 • zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA);
 • formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Po wznowieniu działalności gospodarczej płatnik składek musi ponownie opłacać składki z tego tytułu. Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych zobowiązany przedsiębiorca. ZUS powiadamia płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych dokumentach zgłoszeniowych w związku ze wznowieniem przez niego wykonywania działalności.

Pozdrawiam.
#1858464 kredyt na firmę / os. ficzyczna

Napisano przez Ewa Kozak w 07 listopad 2014 - 15:35 w Finanse

Witam,

 

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas koszty kredytu konsumenckiego (zawartego na Ciebie, jako osobę fizyczną) mogą stanowić koszt podatkowy. Oczywiście podstawowy warunek to to, by kredyt został wykorzystany do celów związanych z działalnością gospodarczą (np. na zakup środka trwałego, towaru etc.) - należy to właściwie udokumentować.

 

W temacie kredytu konsumenckiego w działalności polecam lekturę artykułu: Kredyt konsumencki a wydatki firmowe.

 

Pozdrawiam.
#1858220 refakturowanie towaru

Napisano przez Ewa Kozak w 06 listopad 2014 - 15:28 w VAT

Witam,

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by cena sprzedaży była równa cenie zakupu danego towaru.

 

Pozdrawiam.
#1857893 Stawka VAT za usługę transportową

Napisano przez Ewa Kozak w 05 listopad 2014 - 14:37 w VAT

Witam!

 

Jeżeli pytanie dotyczy usługi transportu towarów oraz usługa ta była świadczona na rzecz podatnika z UE, wówczas miejsce świadczenia usługi należy ustalić opierając się na art. 28b ustawy o VAT. Oznacza to, że w tym przypadku co do zasady będzie to kraj, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy. W związku z powyższym właściwą stawką VAT będzie tu nie podlega, ponieważ usługa ta powinna zostać opodatkowana w kraju, w którym nabywca posiada siedzibę.

 

Polecam lekturę artykułu omawiającego bardziej dokładnie kwestię opodatkowania usług transportu: http://poradnik.wfir...odatkowanie-vat

 

Pozdrawiam.
#1857550 sprzedaż samochodu VAT-marża

Napisano przez Ewa Kozak w 04 listopad 2014 - 14:30 w VAT

Witam!

 

Przepisy jasno określają, jakie elementy powinna zawierać faktura VAT marża (podkreślenia wymaga fakt, iż dokument ten nie zawiera kwot podatku) oraz co dokładnie podlega opodatkowaniu VAT w takim wypadku. Podatek należy naliczyć od marży, czyli różnicy między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca samochodu a ceną nabycia przez podatnika tego towaru.

 

W sytuacji, gdy samochód zostanie sprzedany po cenie zakupu i marża wyniesie zero, wówczas nie wystąpi kwota podatku. Polecam zapoznanie się z interpretacją indywidualną wydaną 27 sierpnia 2008 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-474/08-5/EN).

 

Pozdrawiam!
#1857122 Umowa zlecenie a delegacja

Napisano przez Ewa Kozak w 03 listopad 2014 - 13:17 w Różne tematy

Moim zdaniem zaproponowany przez Ciebie zapis będzie wystarczający, by rozliczyć wyjazd zleceniobiorcy związany z wykonaniem zlecenia na zasadach, jakimi rządzi się delegacja krajowa lub zagraniczna pracownika w przypadku umowy o pracę. W tym wypadku ważne jest, by w umowie zlecenia zamieścić zapis mówiący o konieczności wyjazdu służbowego oraz ustalenia odnośnie kosztów podróży finansowanych lub zwracanych przez przedsiębiorcę.

 

Podpowiedź, jak rozliczyć podróż służbową zleceniobiorcy znajdziesz w artykule: http://poradnik.wfir...-zleceniobiorcy

 

Pozdrawiam.
#1856567 sprzęt jednorazowego użytku, remanent

Napisano przez Ewa Kozak w 31 październik 2014 - 13:01 w PIT i PKPiR

Witam,

 

Sporządzony remanent nie powinien obejmować tego typu materiałów.

 

Nie spełniają one bowiem ani definicji materiału podstawowego ani pomocniczego (nie oddają bowiem swoich właściwości gotowemu wyrobowi).

 

Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2014 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/415-1175/13-2/TW).

 

Pozdrawiam.
#1856272 odliczenie VAT - okresy rozliczeniowe

Napisano przez Ewa Kozak w 30 październik 2014 - 15:16 w VAT 2014

Witam,

 

Żeby możliwe było odliczenie VAT naliczonego z faktury konieczne jest spełnienie dwóch zasadniczych warunków:

 • powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
 • nabywca otrzymał fakturę.

Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi wydawanymi w 2014, termin dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych liczy się od okresu, w którym zostaną spełnione ww. przesłanki.

 

Oznacza to, że spółka może odliczać VAT od faktur, które otrzymała w okresach późniejszych niż okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w deklaracji VAT-7 dotyczącej okresu, w którym otrzymała fakturę lub w dwóch kolejnych.

 

Do pytania idealnie pasuje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 sierpnia br. (sygn. akt IPPP1/443-860/14-2/JM).

 

Pozdrawiam.
#1855913 Kasa fiskalna a ryczałt

Napisano przez Ewa Kozak w 29 październik 2014 - 14:17 w PIT i PKPiR

W tym wypadku bierze się pod uwagę obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, jak jest on dokumentowany. Dokładne wskazówki, jak ustalić limit znajdują się w artykule: http://poradnik.wfir...asy-jak-ustalic

 

Należy przy tym pamiętać, że kasa fiskalna powinna zostać zainstalowana i wykorzystywana w firmie w okresie 2 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.
#1855620 zawieszenie działalności gospodarczej

Napisano przez Ewa Kozak w 28 październik 2014 - 13:58 w Prawo gospodarcze i handlowe

Witam,

 

Jest to możliwe, ponieważ wypełniając wniosek CEIDG-1 podajesz faktyczną datę zawieszenia działalności. Co ważne, data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku - zgodnie z instrukcją na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.g...b2-3bb4f06dbaf0

 

Oznacza to, że jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej został złożony 2 września, to ten dzień jest najwcześniejszym dniem, w którym może zostać zawieszona działalność.

 

Jeżeli natomiast działalność zostaje zawieszona w trakcie miesiąca (w Twoim przypadku taka sytuacja ma miejsce), to przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty:

 • składki na ubezpieczenie społeczne przypadającej na liczbę dni w miesiącu, w którym prowadzona była działalność gospodarcza,
 • całej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

I tu powstaje jeszcze jeden obowiązek - konieczność złożenia deklaracji ZUS DRA za wrzesień, w której przedstawisz proporcjonalne obliczenie składki na ubezp. społeczne. 

 

Polecam artykuł pod adresem: http://poradnik.wfir...alalnosci-a-zus

 

Pozdrawiam.
#1855364 Kilometrówka

Napisano przez Ewa Kozak w 27 październik 2014 - 14:52 w Rachunkowość

Do kosztów możesz zaliczać faktycznie poniesione wydatki, nie wartość samego limitu. Nadwyżka limitu "przechodzi" na następny miesiąc i pozwala na zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych ponad limit w danym okresie.

 

Oznacza to, że Twoje obliczenia nie są poprawne. Powinno być:

 

I miesiąc - limit wydatków - 2000 zł, faktycznie poniesione wydatki - 1100 zł, więc do kosztów możesz zaliczyć 1100 zł (nadwyżka limitu - 900 zł - przechodzi na następny miesiąc),

II miesiąc - limit wydatków - 1200 zł, faktycznie poniesione wydatki - 700 zł, więc do kosztów możesz zaliczyć 700 zł (po tym miesiącu nadwyżka limitu wynosi 1400 zł),

III miesiąc - limit wydatków - 1900 zł, faktycznie poniesione wydatki - 2500 zł, do kosztów możesz zaliczyć 2500 zł (limit z tego miesiąca pozwala na zaliczenie 1900 zł, jednak wspomniana nadwyżka z poprzednich miesięcy sprawia, że możemy teraz ująć również te 600 zł i dalej zostanie nam nadwyżka w limicie - 800 zł),

IV miesiąc - limit wydatków 1300, poniesione wydatki - 1000 zł, więc do kosztów zaliczasz 1000 zł faktycznie poniesionych wydatków (nadwyżka limitu w tym miesiącu znowu ulega zwiększeniu o 300 zł i wynosi 1100 zł).

 

Jeżeli w następnym miesiącu limit wyniósłby np. 500 zł, a wydatki na samochód 2000 zł, to do kosztów mogłabyś zaliczyć 1100 limitu z poprzedniego miesiąca + 500 zł limitu z tego, czyli 1600 zł. Nadwyżka kosztów - 400 zł - przeszłaby na kolejny miesiąc i mogłaby zostać rozliczona, jeżeli limit kilometrówki by na to pozwolił.

 

Mam nadzieję, że teraz wszystko jest już jasne :)
#1854821 Kilometrówka

Napisano przez Ewa Kozak w 24 październik 2014 - 13:33 w Rachunkowość

Kilometrówkę rozlicza się narastająco w ciągu roku - dlatego ważna jest pozycja sumowania narastająco, zarówno przy limicie, jak i kosztach. Oznacza to, że jeżeli w tym miesiącu poniesione w związku z użytkowaniem pojazdu koszty wyniosły w sumie 2300 zł, a limit wynikający z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów razy stawka za kilometr 2014 wyniósł 1900 zł, to do koszów możesz zaliczyć 1900 zł.

 

Nadwyżka (400 zł) w poniesionych wydatkach przechodzi na następny miesiąc. W związku z tym, jeżeli w przyszłym miesiącu suma kosztów wyniesie 1000 zł, a limit kilometrówki będzie wynosił np. 1200 zł, to do kosztów będziesz mogła zaliczyć 1200 zł (koszty z tego miesiąca, powiększone o część nadwyżki kosztów z poprzedniego miesiąca). Wciąż pozostaje 200 zł nadwyżki, które można zaliczyć do koszów, jeżeli w kolejnym miesiącu limit wynikający z przejechanych kilometrów będzie wyższy niż wydatki poniesione w tym okresie.

 

Jeżeli znajdziesz chwilę, to zapoznaj się z artykułem, który załączyłam w poprzednim poście - tam jest wytłumaczone wszystko krok po kroku :)

 

Pozdrawiam.
#1854536 odwrotne obciążenie w kpir

Napisano przez Ewa Kozak w 23 październik 2014 - 14:34 w PIT i PKPiR

Odwrotne obciążenie to szczególny rodzaj transakcji, w którym to nabywca jest zobowiązany do naliczenia VAT. Księgowanie takiego zakupu - w dużym uproszczeniu - należy przeprowadzić w następujący sposób:

 1. W KPiR wpisujesz kwotę, która widnieje na fakturze - jest to Twoja kwota netto, która może stanowić koszt. W zależności od tego, czego dotyczy to zakup, zapisu dokonujesz w kol. 13 (inne wydatki) lub kol. 10 (zakup towarów i materiałów podstawowych).
 2. Od kwoty, która jest wykazana na fakturze obliczasz VAT, zgodnie z właściwą stawką. Przykładowo, jeżeli na fakturze masz kwotę 300 zł i stawka VAT wynosi 23%, to kwota VAT, którą powinnaś naliczyć to 69 zł.
 3. Obliczony VAT wykazujesz w rejestrze sprzedaży VAT.
 4. Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i zakup ten służy czynnościom opodatkowanym, wówczas możesz odliczyć naliczony wcześniej VAT, przez wykazanie tej samej kwoty w rejestrze zakupu VAT.

Pozdrawiam.
#1854244 dokumentowanie doręczenia faktury korygującej

Napisano przez Ewa Kozak w 22 październik 2014 - 13:59 w VAT

Witam,

 

W przypadku nabywcy, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, organy podatkowe zezwalają na obniżenie podstawy opodatkowania bez otrzymania np. zwrotnego potwierdzenia odbioru (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2013 r. sygn. ITPP3/443-366b/13/AT). Oznacza to, że jeżeli masz udokumentowane, że faktura korygująca została wysłana do klienta oraz z dokumentacji wynika, że klient wie o zmianie (spowodowanej np. odstąpieniem od umowy lub zwrotem towaru), w takim wypadku możesz dokonać stosownej korekty.
#1853972 stawka 0% przy WDT - dokumentacja

Napisano przez Ewa Kozak w 21 październik 2014 - 14:25 w VAT

Rozumiem, że obie firmy (zarówno nabywca, jak i sprzedawca) są zarejestrowane do celów VAT UE.

 

Wydaje mi się, że wymienione dokumenty są wystarczające dla zastosowania stawki 0% VAT. Ważne jest w tym wypadku właściwe udokumentowanie faktu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia (sam list przewozowy może być tu niewystarczającym dokumentem). Wskazówki odnośnie dokumentów niezbędnych do zastosowania stawki 0% WDT znajdziesz w artykule: http://poradnik.wfir...e-dokonanie-wdt

 

Pozdrawiam.
#1853673 Kilometrówka

Napisano przez Ewa Kozak w 20 październik 2014 - 13:51 w Rachunkowość

Poniżej przedstawiam wskazówki, jak prowadzić kilometrówkę dla celów PIT:

 

1. Wszystkie trasy związane z prowadzoną działalnością należy ująć w ewidencji przebiegu pojazdu.

 

2. Na podstawie przejechanych kilometrów w danym miesiącu należy wyliczyć limit wydatków, jakie możesz w danym miesiącu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej stawki:

 • 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³,
 • 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³,
 • 0,2302 zł dla motocykla,
 • 0,1382 zł dla motoroweru.

 

3. Zbierasz wszystkie faktury na wydatki poniesione w związku z danym pojazdem i podliczasz je na koniec miesiąca (pamiętając o odpowiednim rozliczeniu VAT - jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, to w przypadku wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu do kilometrówki zaliczasz kwoty netto powiększone o 50% kwoty VAT; przy paliwie do kosztów zaliczasz kwotę brutto) .

 

4. Jeżeli na koniec miesiąca rzeczywiście poniesione koszty przekroczą obliczony na podstawie przejechanych kilometrów limit, wówczas nadwyżka nad ten limit przechodzi na następny miesiąc. Podobnie, jeśli z przejechanych kilometrów wyjdzie Ci większy limit, niż rzeczywiście poniesione koszty, to o tą nadwyżkę podnosisz limit w kolejnym miesiącu. I tak do końca roku - kilometrówka 2014 obowiązuje bowiem tylko w 2014 roku. Od stycznia na nowo oblicza się limit oraz sumę kosztów.

 

Dokładny opis, jak prowadzić kilometrówkę krok po kroku przeczytasz w artykule: http://poradnik.wfir...-na-przykladzie
#1853244 zwolnienie z vat a kasa fiskalna

Napisano przez Ewa Kozak w 17 październik 2014 - 14:14 w Podatki

Witam!

 

Przede wszystkim należy odróżnić zwolnienie podmiotowe z VAT od zwolnienia podmiotowego z obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności na kasie fiskalnej.

 

Jeżeli chodzi o to pierwsze, to wynosi ono 150 tys. zł. Jeżeli chodzi o drugie, kasa fiskalna będzie potrzebna w przedsiębiorstwie po przekroczeniu obrotów równych 20 tys. O szczegółowych zasadach liczenia limitu do kasy fiskalnej przeczytasz w artykule: http://poradnik.wfir...asy-jak-ustalic

 

Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej należy rozpocząć w terminie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym został przekroczony limit obrotów, obliczony zgodnie ze wskazówkami z załączonego artykułu.
 

Co ważne, podatnicy zwolnieni z VAT są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie na takich samych zasadach, jak podatnicy czynni.
#1852965 Nota obciążeniowa-koszt?

Napisano przez Ewa Kozak w 16 październik 2014 - 14:38 w PIT i PKPiR

Nota obciążeniowa może stanowić podstawę zaksięgowania kosztu w KPiR. Należy ją zaksięgować po opłaceniu, na dzień zapłaty. Pod notę warto podpiąć potwierdzenie uregulowania wynikającej z niej kwoty. Kwestia ujęcia noty obciążeniowej w KPiR została bardziej szczegółowo omówiona w artykule: http://poradnik.wfir...azeniowa-w-kpir
#1852608 odliczenie VAT, wynajem samochodu

Napisano przez Ewa Kozak w 15 październik 2014 - 14:27 w VAT 2014

Dodatkowo do grupy pojazdów, od których można odliczać 100 proc. VAT bez konieczności spełnienia dodatkowych obowiązków zalicza się również pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do:

 • odsprzedaży,
 • sprzedaży (w odniesieniu do pojazdów wytworzonych przez podatnika),
 • oddania w odpłatne używanie, którego podstawą jest umowa najmu samochodu, jego dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze.

Co ważne, odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów musi stanowić przedmiot działalności podatnika.

 

Oznacza to, że w opisanej sytuacji, jeżeli leasingowany samochód będzie przeznaczony na wynajem, a wypożyczanie stanowi przedmiot Twojej działalności, wówczas możesz skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdem (bez konieczności prowadzenia kilometrówki, zgłaszania pojazdu na VAT-26 etc.).

 

Dokładne wyjaśnienie zasad odliczania VAT od samochodów po 1 kwietnia 2014 roku znajdziesz w artykule: http://poradnik.wfir...1-kwietnia-2014

 

Pozdrawiam!
#1852247 Kasa fiskalna czy jest potrzebna

Napisano przez Ewa Kozak w 14 październik 2014 - 14:13 w Działalność gospodarcza

Witam,

 

Jeżeli sprzedajesz sprzęt, przy którym występuje obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej (przy sprzedaży sprzętu fotograficznego konieczna jest kasa fiskalna - 2014 rok nie przyniósł w tym względzie żadnych zmian; wyjątek nadal stawi sprzedaż części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego), to nie możesz skorzystać ze zwolnienia dotyczącego sprzedaży wysyłkowej, za którą płatność następuje na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

 

Polecam artykuł, który omawia warunki, zezwalające na korzystanie ze wspomnianego przez Ciebie zwolnienia: http://poradnik.wfir...c-kase-fiskalna

 

Pozdrawiam!
#1851974 samochód sprzedawany na złom - faktura z odwrotnym obciążeniem

Napisano przez Ewa Kozak w 13 październik 2014 - 14:30 w VAT

Rzeczywiście w przypadku sprzedaży firmowego samochodu na złom, właściwe wydaje się zastosowanie mechanizmu, jakim jest odwrotne obciążenie.

 

Zgodnie z przepisami, mechanizm ten dotyczy towarów określonych w Załączniku 11 do ustawy o VAT. Pozycja 29 tego załącznika mówi o "Wrakach przeznaczonych do złomowania innych niż statki i pozostałe konstrukcje". Co więcej, sięgając do broszury informacyjnej MF pt."Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027)" można znaleźć informację, że we wskazanej grupie znajduje się m.in. zużyta elektronika użytkowa (jak komputery, laptopy, monitory) czy właśnie zużyte samochody.

 

Oznacza to, że jeżeli samochód zostanie wycofany z eksploatacji w firmie i będzie przeznaczony do złomowania, należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. W związku z tym to na nabywcy będzie ciążył obowiązek rozliczenia VAT od transakcji (oczywiście po spełnieniu określonych wymagań).
#1851525 vat likwidacja

Napisano przez Ewa Kozak w 10 październik 2014 - 14:56 w VAT

Jeśli chodzi o kasę fiskalną, jesteś zobowiązana do dokonania odczytu i wyrejestrowania sprzętu. Dokładne omówienie tematu znajdziesz w artykule pod adresem: http://poradnik.wfir...or-z-omowieniem

 

Pamiętaj, że jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, wówczas obowiązują Cię dwa remanenty - jeden dla celów podatku dochodowego, drugi - dla VAT.

 

W remanencie sporządzanym dla celów VAT powinnaś zamieścić towary, przy nabyciu których przysługiwało Ci prawo do odliczenia VAT i które na dzień likwidacji działalności pozostają w firmie. W tym wypadku do remanentu wpisujesz cenę nabycia lub koszt wytworzenia.

 

Remanent dla celów podatku dochodowego to tradycyjny spis z natury - taki, jak wykonywało się na koniec każdego roku. Dla celów PIT sporządza się również wykaz składników majątku.

 

Dokładne omówienie zasad likwidacji działalności znajdziesz w artykule: http://poradnik.wfir...sekwencje-w-vat
#1851227 odliczenie VAT, wynajem samochodu

Napisano przez Ewa Kozak w 09 październik 2014 - 13:03 w VAT 2014

Witam! 

 

Jeżeli umowa najmu samochodu dotyczy pojazdu, który będzie wykorzystywany do celów działalności opodatkowanej, wówczas możesz odliczać VAT z faktury wystawionej przez firmę wynajmującą samochód oraz od wydatków z nim związanych. Inną kwestią jest to, w jakiej kwocie będziesz mógł ten VAT odliczyć.

 

Pamiętaj, że w przypadku wynajętego pojazdu, by zaliczyć do kosztów podatkowych firmy wydatki z nim związane, powinieneś prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu do celów PIT. Limit kilometrówki nie dotyczy jednak faktury za czynsz najmu - ten możesz w całości zaliczyć do koszów.

 

Co więcej, jeżeli chcesz odliczać 100 proc. VAT z faktury za wynajem oraz od innych wydatków (w tym od paliwa), powinieneś wypełnić trzy dodatkowe obowiązki - zgłosić ten samochód w US na druku VAT-26, prowadzić kilometrówkę do celów VAT oraz ustanowić regulamin użytkowania tego pojazdu w firmie. 

 

Jeżeli któryś z ww. obowiązków nie zostanie dopełniony, wówczas przysługuje Ci prawo do odliczenia 50 proc. VAT od faktury za czynsz najmu oraz od wydatków na eksploatację (paliwo zaliczasz do kosztów w wartości brutto).

 

Pozdrawiam!